Changeset 963


Ignore:
Timestamp:
2010-06-18 08:53:13 (13 years ago)
Author:
ramipasa
Message:

Lisätty taistelusysteemi (joka tosin on vielä buginen ja kaataa pelin).

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • 2010/24/ramipasa/ALTKTileEngine/Peli.cs

  r960 r963  
  3434        int TurnNumber; // vuoron numero 
  3535        int CurrProduction; // pelaajan tämänhetkinen tuotanto 
   36        int PlayerAmount = 2; 
  3637 
  3738        // !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
   
  979980            Add(Unit3Disp); 
  980981            Add(Unit4Disp); 
  981             Add(ResearchDisp); 
  982             Add(ClicktoResearch); 
   982            //Add(ResearchDisp); 
   983            //Add(ClicktoResearch); 
  983984        } 
  984985 
   
  11771178        } 
  11781179 
   1180        private void TurnSystem_PlayAITurn(int playernumber) 
   1181        { 
   1182            //DisableInput(); 
   1183            int AIProduction = new int(); 
   1184            double AIProduction2 = new double(); 
   1185            AIProduction = Rules.pCivs[playernumber].Production; 
   1186            AIProduction2 = Rules.GetDifficulty_FromInt(currDiffLevel).ComputerProductionBonus * AIProduction; 
   1187            CurrProduction = Convert.ToInt32(AIProduction2); 
   1188            if (TurnNumber == 1) 
   1189            { 
   1190                for (int a = 0; a <= Rules.pCivs[playernumber].NumberofCities - 1; a++) 
   1191                { 
   1192                    for (int b = 0; b <= 4 + currDiffLevel; b++) 
   1193                    { 
   1194                        CreateUnit(Rules.pCivs[playernumber].CityCoords[a, 0], Rules.pCivs[playernumber].CityCoords[a, 1], Rules.Archer, playernumber); 
   1195                    } 
   1196                } 
   1197            } 
   1198            //MessageBox.Show(Convert.ToString(CurrProduction)); 
   1199            EnableInput(); 
   1200            EndTurn(); 
   1201        } 
   1202 
  11791203        private void TurnSystem_Start(int playernumber) 
  11801204        { 
   1205            if (Rules.pCivs[playernumber].HumanPlayer == false) 
   1206            { 
   1207                TurnSystem_PlayAITurn(playernumber); 
   1208                return; 
   1209            } 
  11811210            TurnNumber = TurnNumber + 1; 
  11821211            MessageDisplay.Add("Vuorosi on alkanut!"); 
   
  13571386        private void EndTurn() 
  13581387        { 
  1359             MessageDisplay.Add("Lopetit vuorosi.."); 
   1388            if (Rules.pCivs[CurrentPlayer].HumanPlayer == true) 
   1389            { 
   1390                MessageDisplay.Add("Lopetit vuorosi.."); 
   1391            } 
  13601392            if (SelectedUnit > -1) 
  13611393            { 
  13621394                DeselectUnit(); 
  13631395            } 
   1396            if (CurrentPlayer == PlayerAmount - 1) 
   1397            { 
   1398                CurrentPlayer = CurrentPlayer - 1; 
   1399            } 
   1400            else 
   1401            { 
   1402                CurrentPlayer = CurrentPlayer + 1; 
   1403            } 
  13641404            TurnSystem_Start(CurrentPlayer); 
   1405        } 
   1406 
   1407        private void DisableInput() 
   1408        { 
   1409            Keyboard.Disable(Key.NumPad1); 
   1410            Keyboard.Disable(Key.NumPad2); 
   1411            Keyboard.Disable(Key.NumPad3); 
   1412            Keyboard.Disable(Key.NumPad4); 
   1413            Keyboard.Disable(Key.NumPad5); 
   1414            Keyboard.Disable(Key.NumPad6); 
   1415            Keyboard.Disable(Key.NumPad7); 
   1416            Keyboard.Disable(Key.NumPad8); 
   1417            Keyboard.Disable(Key.NumPad9); 
   1418 
   1419            Keyboard.Disable(Key.B); 
   1420            Keyboard.Disable(Key.U); 
   1421            Keyboard.Disable(Key.D1); 
   1422            Keyboard.Disable(Key.D2); 
   1423            Keyboard.Disable(Key.D3); 
   1424            Keyboard.Disable(Key.D4); 
   1425            Keyboard.Disable(Key.End); 
   1426            Keyboard.Disable(Key.Home); 
   1427 
   1428            Mouse.Disable(MouseButton.Left); 
   1429        } 
   1430 
   1431        private void EnableInput() 
   1432        { 
   1433            Keyboard.Enable(Key.NumPad1); 
   1434            Keyboard.Enable(Key.NumPad2); 
   1435            Keyboard.Enable(Key.NumPad3); 
   1436            Keyboard.Enable(Key.NumPad4); 
   1437            Keyboard.Enable(Key.NumPad5); 
   1438            Keyboard.Enable(Key.NumPad6); 
   1439            Keyboard.Enable(Key.NumPad7); 
   1440            Keyboard.Enable(Key.NumPad8); 
   1441            Keyboard.Enable(Key.NumPad9); 
   1442 
   1443            Keyboard.Enable(Key.B); 
   1444            Keyboard.Enable(Key.U); 
   1445            Keyboard.Enable(Key.D1); 
   1446            Keyboard.Enable(Key.D2); 
   1447            Keyboard.Enable(Key.D3); 
   1448            Keyboard.Enable(Key.D4); 
   1449            Keyboard.Enable(Key.End); 
   1450            Keyboard.Enable(Key.Home); 
   1451 
   1452            Mouse.Enable(MouseButton.Left); 
  13651453        } 
  13661454 
   
  14061494        } 
  14071495 
   1496        # region Combat 
   1497        public double CalculateAttackerStrength(int unit, int terraintype, int dterraintype, int civid, int i, int j) 
   1498        { 
   1499            double returnvalue = new double(); 
   1500            double baseStrength = new double(); 
   1501 
   1502            baseStrength = Rules.pCivs[civid].Units[unit].UnitType.Strength; 
   1503 
   1504            if (Rules.pCivs[OwnershipMap[i, j]].Units[GetUnit_FromPositionForSelection(i, j)].UnitType.FirstStrikes > 0) 
   1505            { 
   1506                if (Rules.pCivs[civid].Units[unit].UnitType.FirstStrikes == 0 | Rules.pCivs[civid].Units[unit].UnitType.FSOnAttack == false) 
   1507                { 
   1508                    baseStrength = baseStrength - ((Rules.pCivs[OwnershipMap[i, j]].Units[GetUnit_FromPositionForSelection(i, j)].UnitType.Strength / 4) * Rules.pCivs[OwnershipMap[i, j]].Units[GetUnit_FromPositionForSelection(i, j)].UnitType.FirstStrikes); 
   1509                } 
   1510            } 
   1511 
   1512            if (dterraintype > 9) 
   1513            { 
   1514                baseStrength = (baseStrength * (Rules.pCivs[civid].Units[unit].UnitType.CityAttackBonus + 1.00)); 
   1515            } 
   1516 
   1517            returnvalue = (baseStrength * Rules.pCivs[civid].Units[unit].UnitType.HP); 
   1518 
   1519            return returnvalue; 
   1520        } 
   1521 
   1522        public double CalculateDefenderStrength(int unit, int terraintype, int dterraintype, int civid, int i, int j) 
   1523        { 
   1524            double returnvalue = new double(); 
   1525            double baseStrength = new double(); 
   1526 
   1527            baseStrength = Rules.pCivs[civid].Units[unit].UnitType.Strength; 
   1528 
   1529            if (dterraintype > 9) 
   1530            { 
   1531                baseStrength = (baseStrength * (Rules.pCivs[civid].Units[unit].UnitType.CityDefenseBonus + 1.00)); 
   1532            } 
   1533 
   1534            returnvalue = (baseStrength * Rules.pCivs[civid].Units[unit].UnitType.HP); 
   1535 
   1536            return returnvalue; 
   1537        } 
   1538 
  14081539        private void EnterCombat(int i, int j, int ab, int bb) 
  14091540        { 
   
  14121543                if (UnitMap[i, j] > -1) 
  14131544                { 
  1414  
   1545                    double attackerStrength; 
   1546                    double defenderStrength; 
   1547                    int chances = new int(); 
   1548                    attackerStrength = CalculateAttackerStrength(SelectedUnit, TerrainMap[i, j], DTerrainMap[i, j], CurrentPlayer, i, j); 
   1549                    defenderStrength = CalculateDefenderStrength(GetUnit_FromPositionForSelection(i, j), TerrainMap[i, j], DTerrainMap[i, j], OwnershipMap[i, j], i, j); 
   1550                    chances = CountChances(attackerStrength, defenderStrength); 
   1551                    int WinNumber = RandomGen.NextInt(1, 100); 
   1552                    double dNumber = new double(); 
   1553                    if (chances > WinNumber) 
   1554                    { 
   1555                        MessageDisplay.Add("Sinun " + Rules.pCivs[CurrentPlayer].Units[SelectedUnit].UnitType.Name + " on hyökätessään tuhonnut vihollisen " + Rules.pCivs[OwnershipMap[i, j]].Units[GetUnit_FromPositionForSelection(i, j)].UnitType.Name + "in!"); 
   1556                        RemoveUnit(i, j, OwnershipMap[i, j], Rules.pCivs[OwnershipMap[i, j]].Units[GetUnit_FromPositionForSelection(i, j)].UnitType, Rules.pCivs[OwnershipMap[i, j]].Units[GetUnit_FromPositionForSelection(i, j)].HP); 
   1557                        dNumber = ((chances - WinNumber) / 100); 
   1558                        Rules.pCivs[CurrentPlayer].Units[SelectedUnit].HP = Rules.pCivs[CurrentPlayer].Units[SelectedUnit].HP - dNumber; 
   1559                    } 
   1560                    else 
   1561                    { 
   1562                        MessageDisplay.Add("Sinun " + Rules.pCivs[CurrentPlayer].Units[SelectedUnit].UnitType.Name + " on kuollut hyökätessään vihollisen " + Rules.pCivs[OwnershipMap[i, j]].Units[GetUnit_FromPositionForSelection(i, j)].UnitType.Name + "iin!"); 
   1563                        RemoveUnit(ab, bb, OwnershipMap[ab, bb], Rules.pCivs[OwnershipMap[ab, bb]].Units[SelectedUnit].UnitType, Rules.pCivs[OwnershipMap[ab, bb]].Units[SelectedUnit].HP); 
   1564                        DeselectUnit(); 
   1565                        dNumber = ((chances - WinNumber) / 100); 
   1566                        Rules.pCivs[OwnershipMap[i, j]].Units[GetUnit_FromPositionForSelection(i, j)].HP = Rules.pCivs[OwnershipMap[i, j]].Units[GetUnit_FromPositionForSelection(i, j)].HP - dNumber; 
   1567                    } 
  14151568                } 
  14161569                else 
   
  14181571                    CityCapture(i, j, ab, bb); 
  14191572                } 
   1573            } 
   1574        } 
   1575 
   1576        public int CountChances(double attackerStrength, double defenderStrength) 
   1577        { 
   1578            int chances = new int(); 
   1579            if (defenderStrength > attackerStrength) 
   1580            { 
   1581                MessageBox.Show(Convert.ToString((((defenderStrength / attackerStrength) / 2) * 100))); 
   1582                chances = Convert.ToInt32((((attackerStrength / defenderStrength) / 2) * 100)); 
   1583                return chances; 
   1584            } 
   1585            else 
   1586            { 
   1587                MessageBox.Show(Convert.ToString((((defenderStrength / attackerStrength) / 2) * 100))); 
   1588                chances = Convert.ToInt32((((defenderStrength / attackerStrength) / 2) * 100)); 
   1589                return chances; 
  14201590            } 
  14211591        } 
   
  14481618            DrawUnit(i, j); 
  14491619        } 
  1450  
   1620        # endregion 
  14511621        private void AddCity(int i, int j) 
  14521622        { 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.