Ignore:
Timestamp:
2018-04-07 15:04:04 (16 months ago)
Author:
rikavila
Message:
 
File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • 2017/koodauskerho/mastermijari/Seikkailu/Seikkailu/Seikkailu/Seikkailu.cs

  r9496 r9516  
  1616    PhysicsObject pelaaja; 
  1717 
   18    Image nuolenkuva = LoadImage("nuoli"); 
   19    PhysicsObject nuoli; 
   20 
  1821    Image hirvionkuva = LoadImage("hirvio"); 
  1922    PhysicsObject hirvio; 
   
  2124    Image puukonkuva = LoadImage("PuuuuuuKKo"); 
  2225    PhysicsObject puukko; 
   26 
   27    Image pallonkuva = LoadImage("tuulipallo"); 
   28    PhysicsObject pallo; 
  2329 
  2430    Image pelaajan2kuva = LoadImage("ihminen2"); 
   
  2632    int kenttanro = 1; 
  2733    Image ampujankuva = LoadImage("hirvio2"); 
   34 
   35    bool tulipallovalmis = true; 
  2836 
  2937    Image puunkuva = LoadImage("puuu"); 
   
  4654        ajastin.Start(); 
  4755 
   56 
   57 
  4858        Timer ajastin2 = new Timer(); 
  49         ajastin.Interval = 3.0; 
  50         ajastin.Timeout += LisaaAmpuja; 
  51         ajastin.Start(); 
   59        ajastin2.Interval = 3.0; 
   60        ajastin2.Timeout += LisaaAmpuja; 
   61        ajastin2.Start(); 
  5262 
  5363 
   
  8494        pisteLaskuri.UpperLimit += () => { 
  8595            // tässä toinen kenttä 
  86  
   96            tulipallovalmis = true; 
  8797            ClearAll(); 
  8898            kenttanro++; 
   
  143153        Mouse.Listen(MouseButton.Left, ButtonState.Pressed, 
  144154            HeitaPuukko, null, pelaaja); 
  145  
   155        Mouse.Listen(MouseButton.Right, ButtonState.Pressed, 
   156            AmmuTulta, null, pelaaja); 
  146157 
  147158 
   
  199210        hirvio.CanRotate = true; 
  200211        Add(hirvio); 
  201         FollowerBrain seuraajanAivot = new FollowerBrain(pelaaja, pelaaja2); 
   212        FollowerBrain seuraajanAivot = new FollowerBrain(pelaaja,  pelaaja2); 
  202213        seuraajanAivot.Speed = 50; 
  203214        //   seuraajanAivot.DistanceFar = 60;           
   
  222233        //   seuraajanAivot.DistanceClose = 50;          
  223234        // seuraajanAivot.StopWhenTargetClose = true; 
   235        seuraajanAivot.TurnWhileMoving = true; 
  224236        ampuja.Brain = seuraajanAivot; 
  225237        ampuja.Tag = "ampuja"; 
  226238        AddCollisionHandler(ampuja, "pelaaja", törmää); 
  227239        AddCollisionHandler(ampuja, "pelaaja2", törmää2); 
   240        Timer ajastin3 = new Timer(); 
   241        ajastin3.Interval = 3.5; 
   242        ajastin3.Timeout += delegate { LisaaNuoli(ampuja); }; 
   243        ajastin3.Start(); 
   244    } 
   245 
   246    void LisaaNuoli(PhysicsObject ampuja) 
   247    { 
   248        PhysicsObject nuoli = new PhysicsObject(20, 50); 
   249        ampuja.Throw(nuoli, Angle.FromDegrees(0), 500); 
   250        AddCollisionHandler(nuoli, "pelaaja", törmää); 
   251        nuoli.Width = 50; 
   252        nuoli.Height = 30; 
   253        nuoli.Image = nuolenkuva; 
   254        nuoli.MaximumLifetime = TimeSpan.FromSeconds(1.0); 
   255 
  228256    } 
  229257    void LuoelamaLaskuri() 
   
  292320        pelaaja.Throw(puukko, Angle.FromDegrees(-90), 500); 
  293321        AddCollisionHandler(puukko, "hirvio", törmää3); 
   322        AddCollisionHandler(puukko, "ampuja", törmää3); 
  294323        puukko.Width = 50; 
  295324        puukko.Height = 30; 
   
  298327 
  299328    } 
   329    void AmmuTulta(PhysicsObject pelaaja) 
   330    { 
   331        if (!tulipallovalmis) return; 
   332        tulipallovalmis = false; 
   333        PhysicsObject pallo = new PhysicsObject(20, 50); 
   334        pelaaja.Throw(pallo, Angle.FromDegrees(-90), 700); 
   335        AddCollisionHandler(pallo, "hirvio", törmää3); 
   336        AddCollisionHandler(pallo, "ampuja", törmää3); 
   337        pallo.Width = 100; 
   338        pallo.Height = 100; 
   339        pallo.Image = pallonkuva; 
   340        pallo.MaximumLifetime = TimeSpan.FromSeconds(1.0); 
   341        Timer.SingleShot(3.5, delegate { tulipallovalmis = true; }); 
   342 
   343    } 
  300344 
  301345} 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.