Changeset 947 for 2010/24


Ignore:
Timestamp:
2010-06-17 14:17:50 (13 years ago)
Author:
timisahe
Message:
 
Location:
2010/24/timisahe/Makkarajahti
Files:
2 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • 2010/24/timisahe/Makkarajahti/Peli.cs

  r916 r947  
  77class Tasohyppely : PhysicsGame 
  88{ 
  9     const double nopeus =200; 
   9    const double nopeus = 200; 
  1010    const double hyppyVoima = 4000; 
  1111 
   
  1818    int kenttaNro; // monesko kenttä on menossa 
  1919 
  20  
   20    Timer uudelleenSyntymisAjastin; 
   21 
   22     
  2123    protected override void Begin() 
  2224    { 
  2325 
  24          
  25  
  26  
  27          
   26 
   27 
   28 
   29 
  2830 
  2931        kenttaNro = 0; 
   
  4749        seuraavaKentta(); 
  4850        MessageDisplay.Add("Etsi kaikki Makkarat!"); 
  49  
  50  
  51  
  52          
  53  
  54         
  55  
  56  
  57     } 
   51    } 
   52 
  5853 
  5954    void seuraavaKentta() 
   
  7166        lisaaNappaimet(); 
  7267        Camera.Follow(pelaaja1); 
   68 
  7369    } 
  7470 
   
  7975    void luoKentta() 
  8076    { 
  81         
   77 
  8278        Level.Background.CreateGradient(Color.SkyBlue, Color.SkyBlue); 
  8379 
   
  9086        ruudut['#'] = taso; 
  9187        ruudut['-'] = lisaaTasoend; 
  92         ruudut['&' ]= tasoend; 
   88        ruudut['&'] = tasoend; 
  9389        ruudut[','] = piikit; 
  9490        ruudut['M'] = makkara; 
  95         
   91        ruudut['0'] = pettavakivi; 
   92        ruudut['!'] = nuotio; 
  9693 
  9794        const int ruudunLeveys = 50; 
   
  9996 
  10097        ruudut.Insert(ruudunLeveys, ruudunKorkeus); 
  101          Level.CreateBorders(); 
  102             aloituspaikka = pelaaja1.Position; 
  103          AddCollisionHandler(pelaaja1, Kasittelepelaaja1Tormays); 
   98        Level.CreateBorders(); 
   99        aloituspaikka = pelaaja1.Position; 
   100        AddCollisionHandler(pelaaja1, Kasittelepelaaja1Tormays); 
   101 
   102    } 
   103 
   104 
   105    PhysicsObject pettavakivi() 
   106    { 
   107        PhysicsObject pyoreataso = PhysicsObject.CreateStaticObject(50.0, 50.0, Shapes.Circle); 
   108        pyoreataso.Color = Color.Black; 
   109        pyoreataso.Image = LoadImage("kivi"); 
   110        Add(pyoreataso); 
   111        pyoreataso.Tag = "kivi"; 
   112 
   113        return pyoreataso; 
  104114 
  105115    } 
   
  114124        makkara.Tag = "maali"; 
  115125        maali.IgnoresCollisionResponse = true; 
  116        
   126 
  117127 
  118128        return makkara; 
   
  130140        return taso; 
  131141    } 
   142  
  132143 
  133144    PhysicsObject tasoend() 
   
  154165    } 
  155166 
  156     PhysicsObject taso () 
  157     { 
  158         PhysicsObject taso = PhysicsObject.CreateStaticObject(50.0,50.0); 
   167    PhysicsObject taso() 
   168    { 
   169        PhysicsObject taso = PhysicsObject.CreateStaticObject(50.0, 50.0); 
  159170        taso.Color = Color.Orange; 
  160171        taso.Image = LoadImage("maa"); 
   
  177188    PhysicsObject lisaaPyoreataso() 
  178189    { 
  179         PhysicsObject pyoreataso = PhysicsObject.CreateStaticObject(50.0, 50.0,Shapes.Circle); 
   190        PhysicsObject pyoreataso = PhysicsObject.CreateStaticObject(50.0, 50.0, Shapes.Circle); 
  180191        pyoreataso.Color = Color.Black; 
  181192        pyoreataso.Image = LoadImage("kivi"); 
   
  183194 
  184195        return pyoreataso; 
  185          
  186     } 
  187         PlatformCharacter lisaaPelaajat() 
   196 
   197    } 
   198    PlatformCharacter lisaaPelaajat() 
  188199    { 
  189200        pelaaja1 = new PlatformCharacter(40, 60); 
   
  192203 
  193204        AddCollisionHandler(pelaaja1, osuiMaaliin); 
   205        AddCollisionHandler(pelaaja1, pettavakivi); 
  194206 
  195207        Add(pelaaja1); 
  196  
   208         
   209         
  197210        return pelaaja1; 
  198211 
  199  
  200     } 
  201  
  202         PhysicsObject seina() 
  203         { 
  204             PhysicsObject seina = PhysicsObject.CreateStaticObject(50.0, 50.0); 
  205             seina.Color = Color.Gray; 
  206             Add(seina); 
  207             seina.Image = LoadImage("seina"); 
  208  
  209             return seina; 
  210         } 
   212     
   213 
   214 
   215    } 
   216 
   217 
   218 
   219    PhysicsObject seina() 
   220    { 
   221        PhysicsObject seina = PhysicsObject.CreateStaticObject(50.0, 50.0); 
   222        seina.Color = Color.Gray; 
   223        Add(seina); 
   224        seina.Image = LoadImage("seina"); 
   225 
   226        return seina; 
   227    } 
  211228 
  212229 
   
  220237        Keyboard.Listen(Key.Right, ButtonState.Down, liikuta, "Liikkuu oikealle", pelaaja1, nopeus); 
  221238        Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Pressed, hyppaa, "Hyppää", pelaaja1, hyppyVoima); 
  222          
  223  
  224          
   239 
   240 
   241 
  225242        lisaaGamePadNappaimet(ControllerOne); 
  226243    } 
   
  233250        controller.Listen(Button.DPadRight, ButtonState.Down, liikuta, "Pelaaja liikkuu oikealle", pelaaja1, nopeus); 
  234251        controller.Listen(Button.A, ButtonState.Pressed, hyppaa, "Pelaaja hyppää", pelaaja1, hyppyVoima); 
  235     } 
   252 
   253 
   254    } 
   255 
   256     
  236257 
  237258    void liikuta(PlatformCharacter hahmo, double nopeus) 
   
  250271        if (otherObject.Tag.ToString() == "maali") 
  251272        { 
  252             this.PlaySound("maali"); 
   273 
   274            //this.PlaySound("maali"); 
  253275            int edellisenKentanPisteet = pisteLaskuri.Value; 
  254             seuraavaKentta(); 
  255             MessageDisplay.Add("Pääsit läpi kentän " + kenttaNro + ". Makkaroita: " + edellisenKentanPisteet); 
   276            pisteLaskuri.Value++; 
   277            MessageDisplay.Add("Sait makkaran!" + " Makkaroita: " + pisteLaskuri.Value); 
   278 
   279            otherObject.Destroy(); 
   280 
   281 
  256282        } 
  257283    } 
   
  260286    void Kasittelepelaaja1Tormays(PhysicsObject pelaaja1, PhysicsObject kohde) 
  261287    { 
  262         if (kohde.Tag == "piikit")  
   288        if (kohde.Tag == "piikit") 
  263289        { 
  264290            pelaaja1.Position = aloituspaikka; 
  265291            ControllerOne.Vibrate(010.0, 10.0, 0.0, 0.0, 0.7); 
   292            MessageDisplay.Add("Auts!"); 
   293 
   294 
  266295 
  267296        } 
  268297    } 
  269  
  270  
  271  
  272  
  273  
   298    void pettavakivi(PhysicsObject collidingObject, PhysicsObject otherObject) 
   299    { 
   300        if (otherObject.Tag.ToString() == "kivi") 
   301        { 
   302            otherObject.IsVisible = false; 
   303            otherObject.IgnoresCollisionResponse = false; 
   304            TeeSyntymisAjastin(otherObject); 
   305        } 
   306    } 
   307     
   308    void TeeSyntymisAjastin(PhysicsObject kivi) 
   309    { 
   310        Timer uudelleenSyntymisAjastin = new Timer(); 
   311        uudelleenSyntymisAjastin.Tag = kivi; 
   312        uudelleenSyntymisAjastin.Interval = 3; 
   313        uudelleenSyntymisAjastin.Trigger += KiviSyntyyUudelleen; 
   314        Add(uudelleenSyntymisAjastin); 
   315        uudelleenSyntymisAjastin.Start(); 
   316    } 
   317 
   318    void KiviSyntyyUudelleen(Timer t) 
   319    { 
   320        (t.Tag as PhysicsObject).IgnoresCollisionResponse = true; 
   321        (t.Tag as PhysicsObject).IsVisible = true; 
   322        t.Stop(); 
   323    } 
   324 
   325    PhysicsObject nuotio() 
   326    { 
   327        PhysicsObject 
   328        seina.Color = Color.Gray; 
   329        Add(seina); 
   330        seina.Image = LoadImage("seina"); 
   331 
   332        return seina; 
   333    } 
   334     
  274335 
  275336} 
 • 2010/24/timisahe/Makkarajahti/kentta1.txt

  r916 r947  
  1 i 
  2 i 
  3 i 
  4 i 
  5 i 
  6 i 
  7 i 
  8 i 
  9 i 
  10 i 
  11 i 
  12 i 
  13 i 
  14 i 
  15 i 
  16 i 
  17 i 
  18 i * 
  19 i                           M         
  20 i-=============  o   o  =============  o                        i 
  21 i&############          #############                           i 
  22 i&############          #############       o                   i 
  23 i&############          #############                           i 
  24 i&############          #############            o      M       i 
  25 i&############,,,,,,,,,,#############                ======     i 
  26 i&###################################,,,,,,,,,,,,,,,,,,,        i 
  27 i&######################################################        i 
  28 i&######################################################        i 
  29 i#######################################################   ,,,,,i 
  30 i#######################################################   ###### 
  31 i####################################################### 
  32 i####################################################### 
  33 =========================================================================== 
  34 ########################################################################### 
  35 ###########################################################################,,,,,,,,,,=========================================================== 
   1i############################################################################################################################# 
   2i                                                                                                                   ########## 
   3i                                                                                                                   ########## 
   4i                                                                                                                   ########## 
   5i                                                                                                                   ########## 
   6i                                                                                                                   ########## 
   7i                                                                                                                   ########## 
   8i                                                                                                                   ########## 
   9i                                                                                                                   ########## 
   10i  *                                                                                                                ########## 
   11i                         M                                                                                         ########## 
   12i-============  o   o   =============  o                                                      M                     ########## 
   13i&############          #############                                                        o                      ########## 
   14i&############          #############       o                                             o      o                  ########## 
   15i&############          #############                                                  o             o              ########## 
   16i&############          #############            o    M                       M     o                    0     MM ! ########## 
   17i&############,,,,,,,,,,#############                === 0  0  0  0  0  0  ========                          =======########## 
   18i&###################################,,,,,,,,,,,,,,,,###                   ########                           ################ 
   19i&######################################################                   ########                           ################ 
   20i&######################################################,,,,,,,,,,,,,,,,,,,########                           ################ 
   21###################################################################################,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,################  
   22i############################################################################################################################# 
   23i############################################################################################################################# 
   24i############################################################################################################################# 
   25i####################################################### ##################################################################### 
   26 ############################################################################################################################# 
   27############################################################################################################################## 
   28############################################################################################################################## 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.