Ignore:
Timestamp:
2017-10-21 15:05:42 (20 months ago)
Author:
mianhayr
Message:
 
File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • 2016/30/TaavettiV/Street Alien Domination/Street Alien Domination/Street_Alien_Domination/Street_Alien_Domination.cs

  r9466 r9469  
  2929    Image knightkuva = LoadImage("knight"); 
  3030 
   31     
   32 
  3133    SoundEffect maaliAani = LoadSoundEffect("maali"); 
  3234 
   35<<<<<<< .mine 
   36======= 
  3337    int kenttaNumero =4; 
  3438        
  35  
   39>>>>>>> .r9468 
   40 
   41    class Asevihu : PlatformCharacter 
   42    { 
   43        private IntMeter elamaLaskuri = new IntMeter(5, 0, 5); 
   44        public IntMeter ElamaLaskuri { get { return elamaLaskuri; } } 
   45 
   46        public Asevihu(double leveys, double korkeus) 
   47            : base(leveys, korkeus) 
   48        { 
   49            elamaLaskuri.LowerLimit += delegate { this.Destroy(); }; 
   50        } 
   51 
   52    } 
   53 
   54    int kenttaNumero =1; 
   55 
   56     
  3657 
  3758    public override void Begin() 
   
  4566        kissa.Shape = Shape.Rectangle; 
  4667        kissa.Mass = 1000000.10000000; 
   68   
  4769        Add(kissa); 
  4870 
   
  5678        LuoKentta(); 
  5779        LisaaNappaimet(); 
   80        LuoPistelaskuri(); 
  5881 
  5982        Camera.Follow(pelaaja1); 
   
  6184        Camera.StayInLevel = true; 
  6285    } 
   86 
   87     
   88 
   89    IntMeter pisteLaskuri; 
   90 
   91    void LuoPistelaskuri() 
   92    { 
   93        pisteLaskuri = new IntMeter(0); 
   94 
   95        Label pisteNaytto = new Label(); 
   96        pisteNaytto.X = Screen.Left + 100; 
   97        pisteNaytto.Y = Screen.Top - 100; 
   98        pisteNaytto.TextColor = Color.Black; 
   99        pisteNaytto.Color = Color.White; 
   100 
   101        pisteNaytto.BindTo(pisteLaskuri); 
   102        Add(pisteNaytto); 
   103    } 
   104 
  63105 
  64106    void LuoKentta() 
   
  98140        Add(maali); 
  99141    } 
  100      
  101      
   142 
   143    void Lisaametallii(Vector paikka, double leveys, double korkeus) 
   144    { 
   145       PhysicsObject metalli = new PhysicsObject(leveys, korkeus); 
   146        metalli.Position = paikka; 
   147        metalli.Color = Color.Green; 
   148        metalli.Tag = "metalli"; 
   149        Add(metalli); 
   150        metalli.MakeStatic(); 
   151 
   152        metalli.Image = LoadImage("metalli"); 
   153 
   154    } 
   155 
   156 
  102157 
  103158    void LisaaTahti(Vector paikka, double leveys, double korkeus) 
   
  130185    void LisaaOlio2(Vector paikka, double leveys, double korkeus) 
  131186    { 
  132         PlatformCharacter asevihu = new PlatformCharacter(leveys * 0.9, korkeus * 0.9); 
   187        Asevihu asevihu = new Asevihu(leveys * 0.9, korkeus * 0.9); 
  133188        asevihu.Position = paikka; 
  134189        asevihu.Image = asevihukuva; 
   
  144199        asevihu.Brain = tasoAivot; 
  145200 
   201        //AssaultRifle ase = new AssaultRifle(30, 10); 
   202        //ase.ProjectileCollision = VihuAmmusOsui; 
   203        //asevihu.Add(ase); 
  146204        asevihu.Weapon = new AssaultRifle(30, 10); 
  147205        asevihu.Weapon.ProjectileCollision = VihuAmmusOsui; 
   
  263321        pelaaja.Weapon.Image = aseenkuva; 
  264322        pelaaja.Weapon.Y = 5; 
   323<<<<<<< .mine 
   324        pelaaja.Weapon.FireRate = 10; 
   325======= 
  265326        pelaaja.Weapon.FireRate = 1000; 
   327>>>>>>> .r9468 
  266328        return pelaaja; 
   329 
  267330    } 
  268331 
   
  328391        Keyboard.Listen(Key.Right, ButtonState.Down, Liikuta, "Liikkuu oikealle", pelaaja2, nopeus); 
  329392        Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Pressed, Hyppaa, "Pelaaja hyppää", pelaaja2, hyppyNopeus); 
   393        Keyboard.Listen(Key.L, ButtonState.Down, HeitaKranaatti, "heitä kranaatti", pelaaja2); 
   394        //Keyboard.Listen(Key.Left, ButtonState.Down, Liikuta, "Liikkuu vasemmalle", pelaaja2,-nopeus); 
   395        //Keyboard.Listen(Key.Right, ButtonState.Down, Liikuta, "Liikkuu oikealle", pelaaja2,nopeus); 
   396        //Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Pressed, Hyppaa, "Pelaaja hyppää", pelaaja2, pelaaja1.hyppyNopeus); 
   397        //Keyboard.Listen(Key.O, ButtonState.Down, fly, "pelaaja lentää", pelaaja2, flynopeus); 
  330398 
  331399        Keyboard.Listen(Key.Enter, ButtonState.Pressed, KysyTeksti, "kysytaan pelajalta tekstiä"); 
   
  337405        ControllerOne.Listen(Button.A, ButtonState.Pressed, Hyppaa, "Pelaaja hyppää", pelaaja1, hyppyNopeus); 
  338406        //Keyboard.Listen(Key.Space, ButtonState.Down, AmmuAseella, "Ammu", pelaaja1); 
  339         Keyboard.Listen(Key.E, ButtonState.Pressed, HeitaKranaatti, "heitä kranaatti", pelaaja1); 
   407        Keyboard.Listen(Key.E, ButtonState.Down, HeitaKranaatti, "heitä kranaatti", pelaaja1); 
  340408 
  341409        Mouse.ListenMovement(0.0, KuunteleLiiketta, null); 
  342410        Mouse.Listen(MouseButton.Left, ButtonState.Down, AmmuAseella, null,pelaaja1); 
   411 
   412 
   413 
   414 
  343415    } 
  344416    void KysyTeksti() 
   
  412484        { 
  413485            kohde.Destroy(); 
   486            pisteLaskuri.Value +=1; 
  414487        } 
  415488        if (kohde.Tag =="A") 
  416489        { 
  417             kohde.Destroy(); 
   490 
   491            (kohde as Asevihu).ElamaLaskuri.Value--; 
   492          // kohde.Destroy(); 
  418493        } 
  419494         
   
  436511        } 
  437512    } 
  438  
   513    void AmmuAseella(Asevihu asevihu) 
   514    { 
   515        if (asevihu.IsDestroyed) return; 
   516 
   517        PhysicsObject ammus = asevihu.Weapon.Shoot(); 
   518 
   519        if (ammus != null) 
   520        { 
   521            //ammus.Size *= 0.10; 
   522            ammus.Width = 20; 
   523            ammus.Height = 1; 
   524            //ammus.Image = ... 
   525            ammus.MaximumLifetime = TimeSpan.FromSeconds(2.0); 
   526        } 
   527 
   528 
   529    } 
  439530    void AmmuAseella(PlatformCharacter pelaaja) 
  440531    { 
   
  452543        } 
  453544 
  454          
   545    
  455546   
  456547    } 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.