Ignore:
Timestamp:
2017-08-04 13:12:03 (23 months ago)
Author:
npo17_79
Message:
 
File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • 2017/31/MirkaH/TimantitOvatIkuisia/TimantitOvatIkuisia/TimantitOvatIkuisia/TimantitOvatIkuisia.cs

  r9395 r9448  
  77using Jypeli.Widgets; 
  88 
  9 public class TimantitOvatIkuisia : PhysicsGame 
   9public class DiamondDiver : PhysicsGame 
  1010{ 
  11  
  12         EasyHighScore topLista = new EasyHighScore(); 
  13  
  14  
  15             // const double nopeus = 200; 
  16             // const double hyppyNopeus = 750; 
  17             Vector nopeusYlös = new Vector(0.0, 500.0); 
   11    //Pelaajan nopeus 
   12    Vector nopeusYlös = new Vector(0.0, 500.0); 
  1813    Vector nopeusAlas = new Vector(0.0, -500.0); 
  1914 
   15    //vihollisen ja roiston nopeus 
   16    double vihollisenNopeus = 50; 
   17    double roistonNopeus = 100; 
   18 
   19    //Taustan elementtien koko 
  2020    const int RUUDUN_KOKO = 50; 
  2121 
  2222    PhysicsObject pelaaja1; 
  2323    IntMeter pisteLaskuri; 
  24  
  25     Image taustaKuva = LoadImage("meri"); 
   24    EasyHighScore topLista = new EasyHighScore(); 
   25 
   26    Image taustaKuva = LoadImage("merenpohja"); 
  2627    Image sukeltajaoikea = LoadImage("sukeltaja1"); 
  2728    Image tahtiKuva = LoadImage("timantti"); 
  28     Image vihollinenKuva = LoadImage("ammunta"); 
   29    Image vihollinenKuva = LoadImage("tähtäin"); 
  2930    Image tasonkuva = LoadImage("kivet2"); 
  3031    Image sukeltajavasen = LoadImage("sukeltajavasen"); 
  31     SoundEffect maaliAani = LoadSoundEffect("maali"); 
  32  
   32    Image vihollistahti = LoadImage("vihollistahti"); 
   33    Image alkuKuva = LoadImage("alkumeri"); 
   34    SoundEffect timanttiaani = LoadSoundEffect("timanttiaani"); 
   35     
  3336    public override void Begin() 
  3437    { 
  35  
   38        Level.Width = Window.Width; 
   39        Level.Height = Window.Height; 
   40        AlkuValikko(); 
  3641        // Gravity = new Vector(0, -1000); 
  37  
  38         AlkuValikko(); 
  39  
  40        // Mouse.IsCursorVisible = true; 
  41  
  42     } 
  43  
   42        // Mouse.IsCursorVisible = true; 
   43        MediaPlayer.Play("taustaaani"); 
   44        Level.Background.Image = alkuKuva; 
   45        Level.Background.FitToLevel(); 
   46    } 
   47    void AlkuValikko() 
   48    { 
   49        MultiSelectWindow alkuValikko = new MultiSelectWindow("Pelin alkuvalikko", "Aloita peli", "Parhaat pisteet", "Tekijätiedot", "Lopeta"); 
   50        Level.Background.Color = Color.Blue; 
   51 
   52        alkuValikko.AddItemHandler(0, AloitaPeli); 
   53        alkuValikko.AddItemHandler(1, ParhaatPisteet); 
   54        alkuValikko.AddItemHandler(2, Tekijätiedot); 
   55        alkuValikko.AddItemHandler(3, Exit); 
   56 
   57        alkuValikko.DefaultCancel = 3; 
   58        alkuValikko.Color = Color.Purple; 
   59        alkuValikko.SetButtonColor(Color.Blue); 
   60        //alkuValikko.Image=alkuKuva; 
   61 
   62        Add(alkuValikko); 
   63    } 
   64    void AloitaPeli() 
   65 
   66    { 
   67        LuoKentta(); 
   68        LisaaNappaimet(); 
   69        LuoAikaLaskuri(); 
   70        LuoPistelaskuri(); 
   71 
   72 
   73        Camera.Follow(pelaaja1); 
   74        Camera.ZoomFactor = 1.2; 
   75        Camera.StayInLevel = true; 
   76        // Camera.ZoomToLevel(); 
   77    } 
  4478    void LuoKentta() 
  4579    { 
   
  4983        kentta.SetTileMethod('N', LisaaPelaaja); 
  5084        kentta.SetTileMethod('V', LisaaVihollinen); 
   85        kentta.SetTileMethod('R', LisaaRoisto); 
  5186        kentta.Execute(RUUDUN_KOKO, RUUDUN_KOKO); 
  5287        Level.CreateBorders(); 
  53         Level.Background.CreateGradient(Color.White, Color.SkyBlue); 
  54         Level.Background.Image = taustaKuva; 
   88        //Level.Background.CreateGradient(Color.White, Color.SkyBlue); 
   89       Level.Background.Image = alkuKuva; 
   90        Level.Background.FitToLevel(); 
  5591         
  56  
   92        //Timantit esiintyvät randomisti 
  5793        for (int i = 0; i < 50; i++) 
  5894        { 
   
  68104        PhysicsObject taso = PhysicsObject.CreateStaticObject(leveys, korkeus); 
  69105        taso.Position = paikka; 
  70         taso.Color = Color.Black; 
   106        //taso.Color = Color.Black; 
  71107        taso.Restitution = 0.4; 
  72108        taso.Image = tasonkuva; 
   
  96132    { 
  97133            PhysicsObject vihollinen = new PhysicsObject(40.0, 20.0); 
  98         vihollinen.Position = paikka; 
  99  
  100            // vihollinen.Tag = "pahis"; 
   134            vihollinen.Position = paikka; 
  101135            vihollinen.Image = vihollinenKuva; 
  102136            Add(vihollinen); 
  103137 
  104              
   138        //vihollinen ja roisto seuraavat pelaajaa  
  105139        vihollinen.Tag = "vihollinen"; 
  106140        FollowerBrain seuraajanAivot = new FollowerBrain("pelaaja"); 
  107         seuraajanAivot.Speed = 50;                 // Millä nopeudella kohdetta seurataan 
   141        seuraajanAivot.Speed = vihollisenNopeus;                 // Millä nopeudella kohdetta seurataan 
  108142        seuraajanAivot.DistanceFar = 600;           // Etäisyys jolla aletaan seurata kohdetta 
  109143        seuraajanAivot.DistanceClose = 200;         // Etäisyys jolloin ollaan lähellä kohdetta 
   
  113147        vihollinen.Brain = seuraajanAivot; 
  114148    } 
  115  
   149    void LisaaRoisto(Vector paikka, double leveys, double korkeus) 
   150    { 
   151        PhysicsObject roisto = new PhysicsObject(40.0, 10.0); 
   152        roisto.Position = paikka; 
   153 
   154        // roisto.Tag = "pahis"; 
   155       roisto.Image = vihollistahti; 
   156        Add(roisto); 
   157 
   158 
   159        roisto.Tag = "vihollinen"; 
   160        FollowerBrain seuraajanAivot = new FollowerBrain("pelaaja"); 
   161        seuraajanAivot.Speed = roistonNopeus;                 // Millä nopeudella kohdetta seurataan 
   162        seuraajanAivot.DistanceFar = 600;           // Etäisyys jolla aletaan seurata kohdetta 
   163        seuraajanAivot.DistanceClose = 200;         // Etäisyys jolloin ollaan lähellä kohdetta 
   164        seuraajanAivot.StopWhenTargetClose = false;  // Pysähdytään kun ollaan lähellä kohdetta 
   165                                                     //seuraajanAivot.FarBrain = satunnaisAivot;   // Käytetään satunnaisaivoja kun ollaan kaukana 
   166 
   167        roisto.Brain = seuraajanAivot; 
   168    } 
  116169 
  117170 
  118171    void LisaaPelaaja(Vector paikka, double leveys, double korkeus) 
  119172    { 
  120         pelaaja1 = new PhysicsObject(leveys * 3, korkeus * 1); 
   173        pelaaja1 = new PhysicsObject(leveys * 2, korkeus * 0.75); 
  121174        pelaaja1.Position = paikka; 
  122175        pelaaja1.Tag = "pelaaja"; 
   
  152205    { 
  153206        hahmo.Push(nopeus); 
  154         if (pelaaja1.Velocity.X < 0) pelaaja1.Image = sukeltajavasen; 
  155         else pelaaja1.Image = sukeltajaoikea;  
   207        //if (pelaaja1.Velocity.X < 0) pelaaja1.Image = sukeltajavasen; 
   208        //else pelaaja1.Image = sukeltajaoikea;  
  156209         
  157210    } 
   
  161214    void TormaaTahteen(PhysicsObject hahmo, PhysicsObject tahti) 
  162215    { 
  163         maaliAani.Play(); 
  164         MessageDisplay.Add("Keräsit timantin!"); 
   216        timanttiaani.Play(); 
   217        //MessageDisplay.Add("Keräsit timantin!"); 
  165218        tahti.Destroy(); 
  166219        pisteLaskuri.Value += 1; 
   
  168221    } 
  169222 
  170     void AlkuValikko() 
  171     { 
  172         MultiSelectWindow alkuValikko = new MultiSelectWindow("Pelin alkuvalikko","Aloita peli", "Parhaat pisteet","Tekijätiedot", "Lopeta"); 
  173         Level.Background.Color = Color.Blue; 
  174   
  175         alkuValikko.AddItemHandler(0, AloitaPeli); 
  176         alkuValikko.AddItemHandler(1, ParhaatPisteet); 
  177         alkuValikko.AddItemHandler(2, Tekijätiedot); 
  178         alkuValikko.AddItemHandler(3, Exit); 
  179  
  180         alkuValikko.DefaultCancel = 3; 
  181         alkuValikko.Color = Color.Red; 
  182         alkuValikko.SetButtonColor(Color.Blue); 
  183         //alkuValikko.Image=taustaKuva; 
  184  
  185         Add(alkuValikko); 
  186 } 
   223    
  187224 
  188225         
   
  248285        } 
  249286    } 
  250     void AloitaPeli() 
  251  
  252     { 
  253         LuoKentta(); 
  254         LisaaNappaimet(); 
  255         LuoAikaLaskuri(); 
  256         LuoPistelaskuri(); 
  257          
  258  
  259         Camera.Follow(pelaaja1); 
  260         Camera.ZoomFactor = 1.2; 
  261         Camera.StayInLevel = true; 
  262         // Camera.ZoomToLevel(); 
  263     } 
   287    
  264288    void ParhaatPisteet() 
  265289    { 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.