Changeset 9448


Ignore:
Timestamp:
2017-08-04 13:12:03 (5 years ago)
Author:
npo17_79
Message:
 
Location:
2017/31/MirkaH/TimantitOvatIkuisia
Files:
106 added
15 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • 2017/31/MirkaH/TimantitOvatIkuisia/TimantitOvatIkuisia/TimantitOvatIkuisia/Ohjelma.cs

  r9320 r9448  
  66    static void Main(string[] args) 
  77    { 
  8         using (TimantitOvatIkuisia game = new TimantitOvatIkuisia()) 
   8        using (DiamondDiver game = new DiamondDiver()) 
  99        { 
  1010#if !DEBUG 
 • 2017/31/MirkaH/TimantitOvatIkuisia/TimantitOvatIkuisia/TimantitOvatIkuisia/TimantitOvatIkuisia.cs

  r9395 r9448  
  77using Jypeli.Widgets; 
  88 
  9 public class TimantitOvatIkuisia : PhysicsGame 
   9public class DiamondDiver : PhysicsGame 
  1010{ 
  11  
  12         EasyHighScore topLista = new EasyHighScore(); 
  13  
  14  
  15             // const double nopeus = 200; 
  16             // const double hyppyNopeus = 750; 
  17             Vector nopeusYlös = new Vector(0.0, 500.0); 
   11    //Pelaajan nopeus 
   12    Vector nopeusYlös = new Vector(0.0, 500.0); 
  1813    Vector nopeusAlas = new Vector(0.0, -500.0); 
  1914 
   15    //vihollisen ja roiston nopeus 
   16    double vihollisenNopeus = 50; 
   17    double roistonNopeus = 100; 
   18 
   19    //Taustan elementtien koko 
  2020    const int RUUDUN_KOKO = 50; 
  2121 
  2222    PhysicsObject pelaaja1; 
  2323    IntMeter pisteLaskuri; 
  24  
  25     Image taustaKuva = LoadImage("meri"); 
   24    EasyHighScore topLista = new EasyHighScore(); 
   25 
   26    Image taustaKuva = LoadImage("merenpohja"); 
  2627    Image sukeltajaoikea = LoadImage("sukeltaja1"); 
  2728    Image tahtiKuva = LoadImage("timantti"); 
  28     Image vihollinenKuva = LoadImage("ammunta"); 
   29    Image vihollinenKuva = LoadImage("tähtäin"); 
  2930    Image tasonkuva = LoadImage("kivet2"); 
  3031    Image sukeltajavasen = LoadImage("sukeltajavasen"); 
  31     SoundEffect maaliAani = LoadSoundEffect("maali"); 
  32  
   32    Image vihollistahti = LoadImage("vihollistahti"); 
   33    Image alkuKuva = LoadImage("alkumeri"); 
   34    SoundEffect timanttiaani = LoadSoundEffect("timanttiaani"); 
   35     
  3336    public override void Begin() 
  3437    { 
  35  
   38        Level.Width = Window.Width; 
   39        Level.Height = Window.Height; 
   40        AlkuValikko(); 
  3641        // Gravity = new Vector(0, -1000); 
  37  
  38         AlkuValikko(); 
  39  
  40        // Mouse.IsCursorVisible = true; 
  41  
  42     } 
  43  
   42        // Mouse.IsCursorVisible = true; 
   43        MediaPlayer.Play("taustaaani"); 
   44        Level.Background.Image = alkuKuva; 
   45        Level.Background.FitToLevel(); 
   46    } 
   47    void AlkuValikko() 
   48    { 
   49        MultiSelectWindow alkuValikko = new MultiSelectWindow("Pelin alkuvalikko", "Aloita peli", "Parhaat pisteet", "Tekijätiedot", "Lopeta"); 
   50        Level.Background.Color = Color.Blue; 
   51 
   52        alkuValikko.AddItemHandler(0, AloitaPeli); 
   53        alkuValikko.AddItemHandler(1, ParhaatPisteet); 
   54        alkuValikko.AddItemHandler(2, Tekijätiedot); 
   55        alkuValikko.AddItemHandler(3, Exit); 
   56 
   57        alkuValikko.DefaultCancel = 3; 
   58        alkuValikko.Color = Color.Purple; 
   59        alkuValikko.SetButtonColor(Color.Blue); 
   60        //alkuValikko.Image=alkuKuva; 
   61 
   62        Add(alkuValikko); 
   63    } 
   64    void AloitaPeli() 
   65 
   66    { 
   67        LuoKentta(); 
   68        LisaaNappaimet(); 
   69        LuoAikaLaskuri(); 
   70        LuoPistelaskuri(); 
   71 
   72 
   73        Camera.Follow(pelaaja1); 
   74        Camera.ZoomFactor = 1.2; 
   75        Camera.StayInLevel = true; 
   76        // Camera.ZoomToLevel(); 
   77    } 
  4478    void LuoKentta() 
  4579    { 
   
  4983        kentta.SetTileMethod('N', LisaaPelaaja); 
  5084        kentta.SetTileMethod('V', LisaaVihollinen); 
   85        kentta.SetTileMethod('R', LisaaRoisto); 
  5186        kentta.Execute(RUUDUN_KOKO, RUUDUN_KOKO); 
  5287        Level.CreateBorders(); 
  53         Level.Background.CreateGradient(Color.White, Color.SkyBlue); 
  54         Level.Background.Image = taustaKuva; 
   88        //Level.Background.CreateGradient(Color.White, Color.SkyBlue); 
   89       Level.Background.Image = alkuKuva; 
   90        Level.Background.FitToLevel(); 
  5591         
  56  
   92        //Timantit esiintyvät randomisti 
  5793        for (int i = 0; i < 50; i++) 
  5894        { 
   
  68104        PhysicsObject taso = PhysicsObject.CreateStaticObject(leveys, korkeus); 
  69105        taso.Position = paikka; 
  70         taso.Color = Color.Black; 
   106        //taso.Color = Color.Black; 
  71107        taso.Restitution = 0.4; 
  72108        taso.Image = tasonkuva; 
   
  96132    { 
  97133            PhysicsObject vihollinen = new PhysicsObject(40.0, 20.0); 
  98         vihollinen.Position = paikka; 
  99  
  100            // vihollinen.Tag = "pahis"; 
   134            vihollinen.Position = paikka; 
  101135            vihollinen.Image = vihollinenKuva; 
  102136            Add(vihollinen); 
  103137 
  104              
   138        //vihollinen ja roisto seuraavat pelaajaa  
  105139        vihollinen.Tag = "vihollinen"; 
  106140        FollowerBrain seuraajanAivot = new FollowerBrain("pelaaja"); 
  107         seuraajanAivot.Speed = 50;                 // Millä nopeudella kohdetta seurataan 
   141        seuraajanAivot.Speed = vihollisenNopeus;                 // Millä nopeudella kohdetta seurataan 
  108142        seuraajanAivot.DistanceFar = 600;           // Etäisyys jolla aletaan seurata kohdetta 
  109143        seuraajanAivot.DistanceClose = 200;         // Etäisyys jolloin ollaan lähellä kohdetta 
   
  113147        vihollinen.Brain = seuraajanAivot; 
  114148    } 
  115  
   149    void LisaaRoisto(Vector paikka, double leveys, double korkeus) 
   150    { 
   151        PhysicsObject roisto = new PhysicsObject(40.0, 10.0); 
   152        roisto.Position = paikka; 
   153 
   154        // roisto.Tag = "pahis"; 
   155       roisto.Image = vihollistahti; 
   156        Add(roisto); 
   157 
   158 
   159        roisto.Tag = "vihollinen"; 
   160        FollowerBrain seuraajanAivot = new FollowerBrain("pelaaja"); 
   161        seuraajanAivot.Speed = roistonNopeus;                 // Millä nopeudella kohdetta seurataan 
   162        seuraajanAivot.DistanceFar = 600;           // Etäisyys jolla aletaan seurata kohdetta 
   163        seuraajanAivot.DistanceClose = 200;         // Etäisyys jolloin ollaan lähellä kohdetta 
   164        seuraajanAivot.StopWhenTargetClose = false;  // Pysähdytään kun ollaan lähellä kohdetta 
   165                                                     //seuraajanAivot.FarBrain = satunnaisAivot;   // Käytetään satunnaisaivoja kun ollaan kaukana 
   166 
   167        roisto.Brain = seuraajanAivot; 
   168    } 
  116169 
  117170 
  118171    void LisaaPelaaja(Vector paikka, double leveys, double korkeus) 
  119172    { 
  120         pelaaja1 = new PhysicsObject(leveys * 3, korkeus * 1); 
   173        pelaaja1 = new PhysicsObject(leveys * 2, korkeus * 0.75); 
  121174        pelaaja1.Position = paikka; 
  122175        pelaaja1.Tag = "pelaaja"; 
   
  152205    { 
  153206        hahmo.Push(nopeus); 
  154         if (pelaaja1.Velocity.X < 0) pelaaja1.Image = sukeltajavasen; 
  155         else pelaaja1.Image = sukeltajaoikea;  
   207        //if (pelaaja1.Velocity.X < 0) pelaaja1.Image = sukeltajavasen; 
   208        //else pelaaja1.Image = sukeltajaoikea;  
  156209         
  157210    } 
   
  161214    void TormaaTahteen(PhysicsObject hahmo, PhysicsObject tahti) 
  162215    { 
  163         maaliAani.Play(); 
  164         MessageDisplay.Add("Keräsit timantin!"); 
   216        timanttiaani.Play(); 
   217        //MessageDisplay.Add("Keräsit timantin!"); 
  165218        tahti.Destroy(); 
  166219        pisteLaskuri.Value += 1; 
   
  168221    } 
  169222 
  170     void AlkuValikko() 
  171     { 
  172         MultiSelectWindow alkuValikko = new MultiSelectWindow("Pelin alkuvalikko","Aloita peli", "Parhaat pisteet","Tekijätiedot", "Lopeta"); 
  173         Level.Background.Color = Color.Blue; 
  174   
  175         alkuValikko.AddItemHandler(0, AloitaPeli); 
  176         alkuValikko.AddItemHandler(1, ParhaatPisteet); 
  177         alkuValikko.AddItemHandler(2, Tekijätiedot); 
  178         alkuValikko.AddItemHandler(3, Exit); 
  179  
  180         alkuValikko.DefaultCancel = 3; 
  181         alkuValikko.Color = Color.Red; 
  182         alkuValikko.SetButtonColor(Color.Blue); 
  183         //alkuValikko.Image=taustaKuva; 
  184  
  185         Add(alkuValikko); 
  186 } 
   223    
  187224 
  188225         
   
  248285        } 
  249286    } 
  250     void AloitaPeli() 
  251  
  252     { 
  253         LuoKentta(); 
  254         LisaaNappaimet(); 
  255         LuoAikaLaskuri(); 
  256         LuoPistelaskuri(); 
  257          
  258  
  259         Camera.Follow(pelaaja1); 
  260         Camera.ZoomFactor = 1.2; 
  261         Camera.StayInLevel = true; 
  262         // Camera.ZoomToLevel(); 
  263     } 
   287    
  264288    void ParhaatPisteet() 
  265289    { 
 • 2017/31/MirkaH/TimantitOvatIkuisia/TimantitOvatIkuisia/TimantitOvatIkuisia/TimantitOvatIkuisia.csproj.Debug.cachefile

  r9395 r9448  
  1313Content\sukeltajavasen.xnb 
  1414Content\ammunta.xnb 
   15Content\tÀhtÀin.xnb 
   16Content\Bond.xnb 
   17Content\timanttiaani.xnb 
   18Content\taustaaani.xnb 
   19Content\vihollistahti.xnb 
   20Content\alkumeri.xnb 
   21Content\merenpohja.xnb 
   22Content\taustaaani.wma 
 • 2017/31/MirkaH/TimantitOvatIkuisia/TimantitOvatIkuisia/TimantitOvatIkuisia/bin/x86/Debug/Data/_score.xml

  r9395 r9448  
  3333          </Field> 
  3434          <Field Name="Score" Type="System.Double, mscorlib, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089"> 
   35            <Value>13</Value> 
   36          </Field> 
   37        </Item> 
   38        <Item Index="4" Type="Jypeli.ScoreItem, Jypeli, Version=5.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=null"> 
   39          <Field Name="Name" Type="System.String, mscorlib, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089"> 
   40            <Value>Mirka2</Value> 
   41          </Field> 
   42          <Field Name="Score" Type="System.Double, mscorlib, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089"> 
   43            <Value>10</Value> 
   44          </Field> 
   45        </Item> 
   46        <Item Index="5" Type="Jypeli.ScoreItem, Jypeli, Version=5.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=null"> 
   47          <Field Name="Name" Type="System.String, mscorlib, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089"> 
   48            <Value>Bea</Value> 
   49          </Field> 
   50          <Field Name="Score" Type="System.Double, mscorlib, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089"> 
   51            <Value>10</Value> 
   52          </Field> 
   53        </Item> 
   54        <Item Index="6" Type="Jypeli.ScoreItem, Jypeli, Version=5.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=null"> 
   55          <Field Name="Name" Type="System.String, mscorlib, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089"> 
   56            <Value>Mirka</Value> 
   57          </Field> 
   58          <Field Name="Score" Type="System.Double, mscorlib, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089"> 
   59            <Value>10</Value> 
   60          </Field> 
   61        </Item> 
   62        <Item Index="7" Type="Jypeli.ScoreItem, Jypeli, Version=5.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=null"> 
   63          <Field Name="Name" Type="System.String, mscorlib, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089"> 
   64            <Value>Bea</Value> 
   65          </Field> 
   66          <Field Name="Score" Type="System.Double, mscorlib, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089"> 
  3567            <Value>9</Value> 
  3668          </Field> 
  3769        </Item> 
  38         <Item Index="4" Type="Jypeli.ScoreItem, Jypeli, Version=5.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=null"> 
   70        <Item Index="8" Type="Jypeli.ScoreItem, Jypeli, Version=5.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=null"> 
  3971          <Field Name="Name" Type="System.String, mscorlib, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089"> 
  4072            <Value>Mirka1</Value> 
   
  4476          </Field> 
  4577        </Item> 
  46         <Item Index="5" Type="Jypeli.ScoreItem, Jypeli, Version=5.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=null"> 
   78        <Item Index="9" Type="Jypeli.ScoreItem, Jypeli, Version=5.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=null"> 
  4779          <Field Name="Name" Type="System.String, mscorlib, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089"> 
  4880            <Value>Mirka</Value> 
   
  5082          <Field Name="Score" Type="System.Double, mscorlib, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089"> 
  5183            <Value>6</Value> 
  52           </Field> 
  53         </Item> 
  54         <Item Index="6" Type="Jypeli.ScoreItem, Jypeli, Version=5.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=null"> 
  55           <Field Name="Name" Type="System.String, mscorlib, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089"> 
  56             <Value>Mirka1</Value> 
  57           </Field> 
  58           <Field Name="Score" Type="System.Double, mscorlib, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089"> 
  59             <Value>4</Value> 
  60           </Field> 
  61         </Item> 
  62         <Item Index="7" Type="Jypeli.ScoreItem, Jypeli, Version=5.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=null"> 
  63           <Field Name="Name" Type="System.String, mscorlib, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089"> 
  64             <Value>Mirka1</Value> 
  65           </Field> 
  66           <Field Name="Score" Type="System.Double, mscorlib, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089"> 
  67             <Value>4</Value> 
  68           </Field> 
  69         </Item> 
  70         <Item Index="8" Type="Jypeli.ScoreItem, Jypeli, Version=5.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=null"> 
  71           <Field Name="Name" Type="System.String, mscorlib, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089"> 
  72             <Value>Mirka1</Value> 
  73           </Field> 
  74           <Field Name="Score" Type="System.Double, mscorlib, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089"> 
  75             <Value>3</Value> 
  76           </Field> 
  77         </Item> 
  78         <Item Index="9" Type="Jypeli.ScoreItem, Jypeli, Version=5.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=null"> 
  79           <Field Name="Name" Type="System.String, mscorlib, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089"> 
  80             <Value>Bea</Value> 
  81           </Field> 
  82           <Field Name="Score" Type="System.Double, mscorlib, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089"> 
  83             <Value>3</Value> 
  8484          </Field> 
  8585        </Item> 
 • 2017/31/MirkaH/TimantitOvatIkuisia/TimantitOvatIkuisia/TimantitOvatIkuisia/obj/x86/Debug/ContentPipeline-{FB1067CC-FEED-45F1-8CB8-8F3DD59AB260}.xml

  r9395 r9448  
  3636      <Options>None</Options> 
  3737      <Output>C:\My Temp\MirkaH\TimantitOvatIkuisia\TimantitOvatIkuisia\TimantitOvatIkuisia\bin\x86\Debug\Content\kentta1.xnb</Output> 
  38       <Time>2017-08-03T14:12:26.5527301+03:00</Time> 
   38      <Time>2017-08-04T10:15:20.9843962+03:00</Time> 
  3939    </Item> 
  4040    <Item> 
   
  127127      <Output>C:\My Temp\MirkaH\TimantitOvatIkuisia\TimantitOvatIkuisia\TimantitOvatIkuisia\bin\x86\Debug\Content\ammunta.xnb</Output> 
  128128      <Time>2017-08-03T13:52:34.0867676+03:00</Time> 
   129    </Item> 
   130    <Item> 
   131      <Source>tähtäin.png</Source> 
   132      <Name>tähtäin</Name> 
   133      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   134      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   135      <Options>None</Options> 
   136      <Output>C:\My Temp\MirkaH\TimantitOvatIkuisia\TimantitOvatIkuisia\TimantitOvatIkuisia\bin\x86\Debug\Content\tähtäin.xnb</Output> 
   137      <Time>2017-08-03T14:50:50.6675691+03:00</Time> 
   138    </Item> 
   139    <Item> 
   140      <Source>Bond.png</Source> 
   141      <Name>Bond</Name> 
   142      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   143      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   144      <Options>None</Options> 
   145      <Output>C:\My Temp\MirkaH\TimantitOvatIkuisia\TimantitOvatIkuisia\TimantitOvatIkuisia\bin\x86\Debug\Content\Bond.xnb</Output> 
   146      <Time>2017-08-03T14:53:24.4752405+03:00</Time> 
   147    </Item> 
   148    <Item> 
   149      <Source>timanttiaani.wav</Source> 
   150      <Name>timanttiaani</Name> 
   151      <Importer>WavImporter</Importer> 
   152      <Processor>SoundEffectProcessor</Processor> 
   153      <Options>None</Options> 
   154      <Output>C:\My Temp\MirkaH\TimantitOvatIkuisia\TimantitOvatIkuisia\TimantitOvatIkuisia\bin\x86\Debug\Content\timanttiaani.xnb</Output> 
   155      <Time>2017-08-04T10:31:23.5451582+03:00</Time> 
   156    </Item> 
   157    <Item> 
   158      <Source>taustaaani.mp3</Source> 
   159      <Name>taustaaani</Name> 
   160      <Importer>Mp3Importer</Importer> 
   161      <Processor>SongProcessor</Processor> 
   162      <Options>None</Options> 
   163      <Output>C:\My Temp\MirkaH\TimantitOvatIkuisia\TimantitOvatIkuisia\TimantitOvatIkuisia\bin\x86\Debug\Content\taustaaani.xnb</Output> 
   164      <Extra>C:\My Temp\MirkaH\TimantitOvatIkuisia\TimantitOvatIkuisia\TimantitOvatIkuisia\bin\x86\Debug\Content\taustaaani.wma</Extra> 
   165      <Time>2017-08-04T10:39:52.1118607+03:00</Time> 
   166    </Item> 
   167    <Item> 
   168      <Source>vihollistahti.png</Source> 
   169      <Name>vihollistahti</Name> 
   170      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   171      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   172      <Options>None</Options> 
   173      <Output>C:\My Temp\MirkaH\TimantitOvatIkuisia\TimantitOvatIkuisia\TimantitOvatIkuisia\bin\x86\Debug\Content\vihollistahti.xnb</Output> 
   174      <Time>2017-08-04T10:54:01.3164956+03:00</Time> 
   175    </Item> 
   176    <Item> 
   177      <Source>alkumeri.png</Source> 
   178      <Name>alkumeri</Name> 
   179      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   180      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   181      <Options>None</Options> 
   182      <Output>C:\My Temp\MirkaH\TimantitOvatIkuisia\TimantitOvatIkuisia\TimantitOvatIkuisia\bin\x86\Debug\Content\alkumeri.xnb</Output> 
   183      <Time>2017-08-04T11:49:25.4486353+03:00</Time> 
   184    </Item> 
   185    <Item> 
   186      <Source>merenpohja.png</Source> 
   187      <Name>merenpohja</Name> 
   188      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   189      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   190      <Options>None</Options> 
   191      <Output>C:\My Temp\MirkaH\TimantitOvatIkuisia\TimantitOvatIkuisia\TimantitOvatIkuisia\bin\x86\Debug\Content\merenpohja.xnb</Output> 
   192      <Time>2017-08-04T11:49:29.6601298+03:00</Time> 
  129193    </Item> 
  130194    <BuildSuccessful>true</BuildSuccessful> 
 • 2017/31/MirkaH/TimantitOvatIkuisia/TimantitOvatIkuisia/TimantitOvatIkuisia/obj/x86/Debug/TimantitOvatIkuisia.csproj.FileListAbsolute.txt

  r9395 r9448  
  2121C:\My Temp\MirkaH\TimantitOvatIkuisia\TimantitOvatIkuisia\TimantitOvatIkuisia\bin\x86\Debug\Content\sukeltajavasen.xnb 
  2222C:\My Temp\MirkaH\TimantitOvatIkuisia\TimantitOvatIkuisia\TimantitOvatIkuisia\bin\x86\Debug\Content\ammunta.xnb 
   23C:\My Temp\MirkaH\TimantitOvatIkuisia\TimantitOvatIkuisia\TimantitOvatIkuisia\bin\x86\Debug\Content\tÀhtÀin.xnb 
   24C:\My Temp\MirkaH\TimantitOvatIkuisia\TimantitOvatIkuisia\TimantitOvatIkuisia\bin\x86\Debug\Content\Bond.xnb 
   25C:\My Temp\MirkaH\TimantitOvatIkuisia\TimantitOvatIkuisia\TimantitOvatIkuisia\bin\x86\Debug\Content\timanttiaani.xnb 
   26C:\My Temp\MirkaH\TimantitOvatIkuisia\TimantitOvatIkuisia\TimantitOvatIkuisia\bin\x86\Debug\Content\taustaaani.xnb 
   27C:\My Temp\MirkaH\TimantitOvatIkuisia\TimantitOvatIkuisia\TimantitOvatIkuisia\bin\x86\Debug\Content\taustaaani.wma 
   28C:\My Temp\MirkaH\TimantitOvatIkuisia\TimantitOvatIkuisia\TimantitOvatIkuisia\bin\x86\Debug\Content\vihollistahti.xnb 
   29C:\My Temp\MirkaH\TimantitOvatIkuisia\TimantitOvatIkuisia\TimantitOvatIkuisia\bin\x86\Debug\Content\alkumeri.xnb 
   30C:\My Temp\MirkaH\TimantitOvatIkuisia\TimantitOvatIkuisia\TimantitOvatIkuisia\bin\x86\Debug\Content\merenpohja.xnb 
 • 2017/31/MirkaH/TimantitOvatIkuisia/TimantitOvatIkuisia/TimantitOvatIkuisia/obj/x86/Debug/cachefile-{FB1067CC-FEED-45F1-8CB8-8F3DD59AB260}-targetpath.txt

  r9395 r9448  
  1313Content\sukeltajavasen.xnb 
  1414Content\ammunta.xnb 
   15Content\tÀhtÀin.xnb 
   16Content\Bond.xnb 
   17Content\timanttiaani.xnb 
   18Content\taustaaani.xnb 
   19Content\taustaaani.wma 
   20Content\vihollistahti.xnb 
   21Content\alkumeri.xnb 
   22Content\merenpohja.xnb 
 • 2017/31/MirkaH/TimantitOvatIkuisia/TimantitOvatIkuisia/TimantitOvatIkuisiaContent/TimantitOvatIkuisiaContent.contentproj

  r9395 r9448  
  137137    </Compile> 
  138138  </ItemGroup> 
   139  <ItemGroup> 
   140    <Compile Include="tähtäin.png"> 
   141      <Name>tähtäin</Name> 
   142      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   143      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   144    </Compile> 
   145  </ItemGroup> 
   146  <ItemGroup> 
   147    <Compile Include="Bond.png"> 
   148      <Name>Bond</Name> 
   149      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   150      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   151    </Compile> 
   152  </ItemGroup> 
   153  <ItemGroup> 
   154    <Compile Include="timanttiaani.wav"> 
   155      <Name>timanttiaani</Name> 
   156      <Importer>WavImporter</Importer> 
   157      <Processor>SoundEffectProcessor</Processor> 
   158    </Compile> 
   159  </ItemGroup> 
   160  <ItemGroup> 
   161    <Compile Include="taustaaani.mp3"> 
   162      <Name>taustaaani</Name> 
   163      <Importer>Mp3Importer</Importer> 
   164      <Processor>SongProcessor</Processor> 
   165    </Compile> 
   166  </ItemGroup> 
   167  <ItemGroup> 
   168    <Compile Include="vihollistahti.png"> 
   169      <Name>vihollistahti</Name> 
   170      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   171      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   172    </Compile> 
   173  </ItemGroup> 
   174  <ItemGroup> 
   175    <Compile Include="alkumeri.png"> 
   176      <Name>alkumeri</Name> 
   177      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   178      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   179    </Compile> 
   180  </ItemGroup> 
   181  <ItemGroup> 
   182    <Compile Include="merenpohja.png"> 
   183      <Name>merenpohja</Name> 
   184      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   185      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   186    </Compile> 
   187  </ItemGroup> 
  139188  <Import Project="$(MSBuildExtensionsPath)\Microsoft\XNA Game Studio\$(XnaFrameworkVersion)\Microsoft.Xna.GameStudio.ContentPipeline.targets" /> 
  140189  <!--  To modify your build process, add your task inside one of the targets below and uncomment it.  
 • 2017/31/MirkaH/TimantitOvatIkuisia/TimantitOvatIkuisia/TimantitOvatIkuisiaContent/kentta1.txt

  r9395 r9448  
  1010#...............#............#.........................#..................#................#......#.....# 
  1111#...##..........#............####......V..........#######.......############........#########.....##.....# 
  12 #.........*.............................................................................................# 
   12#.........*.......R.....................................................................................# 
  1313#.N...............V.........................#.................................#.........................# 
  1414####....################...##############...##############################....########################### 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.