Ignore:
Timestamp:
2017-08-04 11:21:38 (23 months ago)
Author:
npo17_73
Message:
 
File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • 2017/31/PatrikK/Tasohyppelypeli/Tasohyppelypeli/Tasohyppelypeli/BEST_GAME_EVER.cs

  r9401 r9421  
  2222    EasyHighScore topLista = new EasyHighScore(); 
  2323    Hahmo pelaaja1; 
  24     IntMeter pisteLaskuri; 
   24    IntMeter pisteLaskuri = new IntMeter(0); 
  2525    IntMeter tahtilaskuri= new IntMeter(0); 
  26     IntMeter tappolaskuri; 
  27     IntMeter aivolaskuri; 
   26    IntMeter tappolaskuri = new IntMeter(0); 
   27    IntMeter aivolaskuri = new IntMeter(0); 
  2828    //DoubleMeter elamalaskuri; 
  2929    Image pelaajanKuva = LoadImage("norsu"); 
   
  3939    double vaikeus = 1.0; 
  4040 
   41    Weapon ostettuAse; 
   42 
  4143 
  4244    public override void Begin() 
   
  4749        MediaPlayer.Play("background_music"); 
  4850        MediaPlayer.IsRepeating = true; 
   51 
   52        topLista.HighScoreWindow.Closed += (w) => AlkuValikko(); 
  4953        //IsFullScreen = true; 
  5054    } 
   
  7276    void LuoKentta() 
  7377    { 
   78         
  7479        TileMap kentta = TileMap.FromLevelAsset("kentta" + kenttaJossaOllaanNyt); 
  7580                
   
  8691        Level.CreateBorders(); 
  8792        //Level.Background.CreateGradient(Color.White, Color.SkyBlue); 
  88         Level.Background.Image = LoadImage("parallax-mountain-bg"); 
   93        Level.Background.Image = LoadImage("vortex"); 
  8994        //Level.Background.TextureWrapSize = new Vector(2.0, 1.0); 
  9095        Level.Background.FitToLevel(); 
   
  110115        PhysicsObject taso = PhysicsObject.CreateStaticObject(leveys, korkeus); 
  111116        taso.Position = paikka; 
  112         taso.Image = LoadImage("bricks"); 
   117        taso.Image = LoadImage("steel"); 
  113118        Add(taso); 
  114119        //taso.MakeOneWay(); 
   
  181186            pelaaja1.Weapon.FireRate = 0.2; 
  182187        pelaaja1.Weapon.AmmoIgnoresGravity = false; 
   188 
   189        if (ostettuAse is Kranaatinheitin) 
   190        { 
   191            OtaKranuHeitin(); 
   192        } 
   193        else if(ostettuAse is LaserGun) 
   194        { 
   195            OtaLaser(); 
   196        } 
   197        else if(ostettuAse is PlasmaCannon) 
   198        { 
   199            OtaPlasma(); 
   200        } 
   201        else if(ostettuAse is AssaultRifle) 
   202        { 
   203            OtaRifle(); 
   204        } 
   205 
   206        GameObject tahtain = new GameObject(30,30); 
   207        tahtain.Image = LoadImage("crosshair"); 
   208        Add(tahtain); 
   209 
   210        Timer ammuajastinhajalle2 = new Timer(); 
   211        ammuajastinhajalle2.Interval = 0.01; 
   212        ammuajastinhajalle2.Timeout += delegate { tahtain.Position = Mouse.PositionOnWorld; }; 
   213        ammuajastinhajalle2.Start(); 
   214 
   215 
  183216        pelaaja1.Destroyed += GameOver; 
  184217        //Ammusten määrä aluksi: 
   
  338371        } 
  339372    } 
  340     void AmmuAseella(PlatformCharacter pelaaja) 
  341     { 
   373    void  AmmuAseella(PlatformCharacter pelaaja) 
   374    { 
   375        pelaaja.Weapon.AbsoluteAngle = (Mouse.PositionOnWorld - pelaaja1.Position).Angle; 
   376         
  342377        PhysicsObject ammus = pelaaja.Weapon.Shoot(); 
  343378 
   
  350385                ammus.Image = LoadImage("grenade"); 
  351386                ammus.Size *= 1.5; 
  352                 Timer.SingleShot(3, delegate 
   387                ammus.Destroyed+= delegate 
  353388                { 
  354389                    Explosion rajahdys = new Explosion(125); 
   
  357392                    rajahdys.AddShockwaveHandler("VIHOLLINEN", KranaattiOsui); 
  358393 
  359                 }); 
   394                }; 
   395                AddCollisionHandler(ammus, "VIHOLLINEN", CollisionHandler.DestroyObject); 
  360396            } 
  361397            else if (pelaaja1.Weapon is Cannon) 
   
  375411            { 
  376412                ammus.Image = LoadImage("laser"); 
  377                 ammus.Width *= 7.5; 
  378                 ammus.Velocity *= 0.1; 
   413                ammus.Width *= 30.0; 
   414                ammus.Velocity *= 0.7; 
  379415                //ammus.CollisionIgnoreGroup = 3; 
  380416            } 
   
  470506        { 
  471507            aivolaskuri.Value -= 10; 
  472             pelaaja1.Weapon = new AssaultRifle(30, 10); 
   508            OtaRifle(); 
   509        } 
   510 
   511    } 
   512    void OtaRifle() 
   513    { 
   514 pelaaja1.Weapon = new AssaultRifle(30, 10); 
  473515            pelaaja1.Weapon.ProjectileCollision = PelaajanAmmusOsui; 
  474516            pelaaja1.Weapon.FireRate = 5; 
  475517            pelaaja1.Weapon.Image = LoadImage("assaultrifle"); 
  476         } 
  477  
   518        ostettuAse = pelaaja1.Weapon; 
  478519    } 
  479520    void OstaPlasma() 
   
  482523        { 
  483524            aivolaskuri.Value -= 25; 
  484             pelaaja1.Weapon = new PlasmaCannon(30, 10); 
   525            OtaPlasma(); 
   526        } 
   527         
   528    } 
   529    void OtaPlasma() 
   530    { 
   531 pelaaja1.Weapon = new PlasmaCannon(30, 10); 
  485532            pelaaja1.Weapon.ProjectileCollision = PelaajanAmmusOsui; 
  486533            pelaaja1.Weapon.FireRate = 5; 
  487534            pelaaja1.Weapon.Image = LoadImage("plasmacannon"); 
  488         } 
  489          
   535        ostettuAse = pelaaja1.Weapon; 
  490536    } 
  491537    void OstaLaser() 
   
  494540        { 
  495541            aivolaskuri.Value -= 50; 
  496             pelaaja1.Weapon = new LaserGun(30, 10); 
   542            OtaLaser(); 
   543        } 
   544         
   545    } 
   546    void OtaLaser() 
   547    { 
   548 pelaaja1.Weapon = new LaserGun(30, 10); 
  497549            pelaaja1.Weapon.ProjectileCollision = PelaajanAmmusOsui; 
  498550            pelaaja1.Weapon.FireRate = 25; 
  499551            pelaaja1.Weapon.Image = LoadImage("lasercannon"); 
  500         } 
  501          
   552        ostettuAse = pelaaja1.Weapon; 
  502553    } 
  503554    void OstaKranuHeitin() 
   
  506557        { 
  507558            aivolaskuri.Value -= 100; 
  508             pelaaja1.Weapon = new Kranaatinheitin(30, 10); 
   559            OtaKranuHeitin(); 
   560        } 
   561    } 
   562    void OtaKranuHeitin() 
   563    { 
   564 pelaaja1.Weapon = new Kranaatinheitin(30, 10); 
  509565            pelaaja1.Weapon.ProjectileCollision = PelaajanAmmusOsui; 
  510566            pelaaja1.Weapon.FireRate = 0.5; 
  511567            pelaaja1.Weapon.Image = LoadImage("lol"); 
  512         } 
   568        ostettuAse = pelaaja1.Weapon; 
  513569    } 
  514570    void VihuAmmuAseella(PlatformCharacter pelaaja) 
   
  754810    { 
  755811        topLista.Show(); 
   812 
  756813    } 
  757814 
   
  759816    void LuoPistelaskuri() 
  760817    { 
  761         pisteLaskuri = new IntMeter(0); 
   818        //pisteLaskuri = new IntMeter(0); 
  762819 
  763820        Label pisteNaytto = new Label(); 
   
  811868        if(tahtilaskuri.Value>100) 
  812869        { 
  813             if(kenttaJossaOllaanNyt==1) kenttaJossaOllaanNyt = 2; 
  814             else if (kenttaJossaOllaanNyt == 2) kenttaJossaOllaanNyt = 1; 
  815             AloitaPeli(); 
   870            //if(kenttaJossaOllaanNyt==1) kenttaJossaOllaanNyt = 2; 
   871            //else if (kenttaJossaOllaanNyt == 2) kenttaJossaOllaanNyt = 1; 
   872            kenttaJossaOllaanNyt += 1; 
   873            if(kenttaJossaOllaanNyt == 5) 
   874            { 
   875                LoppuTekstit(); 
   876            } 
   877            else 
   878            { 
   879                AloitaPeli(); 
   880 
   881            } 
   882           
  816883        } 
  817884    } 
   
  845912    void LuoTappoLaskuri() 
  846913    { 
  847         tappolaskuri = new IntMeter(0); 
   914        //tappolaskuri = new IntMeter(0); 
  848915 
  849916        Label pisteNaytto = new Label(); 
   
  858925    void LuoAivoLaskuri() 
  859926    { 
  860         aivolaskuri = new IntMeter(0); 
   927        //aivolaskuri = new IntMeter(0); 
  861928 
  862929        Label pisteNaytto = new Label(); 
   
  878945        else 
  879946        { 
  880             topLista.EnterAndShow(pisteLaskuri.Value + tahtilaskuri.Value); 
  881             topLista.HighScoreWindow.Closed += (w) => AlkuValikko(); 
   947            topLista.EnterAndShow(pisteLaskuri.Value + tahtilaskuri.Value + tappolaskuri.Value + aivolaskuri.Value); 
   948     
  882949 
  883950        } 
   
  10311098        Timer.SingleShot(4, AlkuValikko); 
  10321099    } 
   1100    void LoppuTekstit() 
   1101    { 
   1102        Label teksti = new Label("Tekijät:"); 
   1103        Add(teksti); 
   1104        Label teksti1 = new Label("Patrik Käpyaho"); 
   1105        teksti1.X = 0; 
   1106        teksti1.Y = -60; 
   1107        Add(teksti1); 
   1108        Label teksti2 = new Label("Avustajat:"); 
   1109        teksti2.X = 0; 
   1110        teksti2.Y = -120; 
   1111        Add(teksti2); 
   1112        Label teksti3 = new Label("Simo, Jouni ja Mikko"); 
   1113        teksti3.X = 0; 
   1114        teksti3.Y = -180; 
   1115        Add(teksti3); 
   1116        teksti3.Color = Color.MediumPurple; 
   1117        teksti2.Color = Color.MediumPurple; 
   1118        teksti1.Color = Color.MediumPurple; 
   1119        teksti.Color = Color.MediumPurple; 
   1120        Label logo = new Label(LoadImage("logo")); 
   1121        logo.X = 0; 
   1122        logo.Y = 200; 
   1123        Add(logo); 
   1124        Timer.SingleShot(4, GameOver); 
   1125    } 
  10331126 
  10341127 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.