Ignore:
Timestamp:
2017-08-04 11:21:38 (6 years ago)
Author:
npo17_73
Message:
 
Location:
2017/31/PatrikK/Tasohyppelypeli
Files:
10 added
12 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • 2017/31/PatrikK/Tasohyppelypeli/Tasohyppelypeli/Tasohyppelypeli/BEST_GAME_EVER.cs

  r9401 r9421  
  2222    EasyHighScore topLista = new EasyHighScore(); 
  2323    Hahmo pelaaja1; 
  24     IntMeter pisteLaskuri; 
   24    IntMeter pisteLaskuri = new IntMeter(0); 
  2525    IntMeter tahtilaskuri= new IntMeter(0); 
  26     IntMeter tappolaskuri; 
  27     IntMeter aivolaskuri; 
   26    IntMeter tappolaskuri = new IntMeter(0); 
   27    IntMeter aivolaskuri = new IntMeter(0); 
  2828    //DoubleMeter elamalaskuri; 
  2929    Image pelaajanKuva = LoadImage("norsu"); 
   
  3939    double vaikeus = 1.0; 
  4040 
   41    Weapon ostettuAse; 
   42 
  4143 
  4244    public override void Begin() 
   
  4749        MediaPlayer.Play("background_music"); 
  4850        MediaPlayer.IsRepeating = true; 
   51 
   52        topLista.HighScoreWindow.Closed += (w) => AlkuValikko(); 
  4953        //IsFullScreen = true; 
  5054    } 
   
  7276    void LuoKentta() 
  7377    { 
   78         
  7479        TileMap kentta = TileMap.FromLevelAsset("kentta" + kenttaJossaOllaanNyt); 
  7580                
   
  8691        Level.CreateBorders(); 
  8792        //Level.Background.CreateGradient(Color.White, Color.SkyBlue); 
  88         Level.Background.Image = LoadImage("parallax-mountain-bg"); 
   93        Level.Background.Image = LoadImage("vortex"); 
  8994        //Level.Background.TextureWrapSize = new Vector(2.0, 1.0); 
  9095        Level.Background.FitToLevel(); 
   
  110115        PhysicsObject taso = PhysicsObject.CreateStaticObject(leveys, korkeus); 
  111116        taso.Position = paikka; 
  112         taso.Image = LoadImage("bricks"); 
   117        taso.Image = LoadImage("steel"); 
  113118        Add(taso); 
  114119        //taso.MakeOneWay(); 
   
  181186            pelaaja1.Weapon.FireRate = 0.2; 
  182187        pelaaja1.Weapon.AmmoIgnoresGravity = false; 
   188 
   189        if (ostettuAse is Kranaatinheitin) 
   190        { 
   191            OtaKranuHeitin(); 
   192        } 
   193        else if(ostettuAse is LaserGun) 
   194        { 
   195            OtaLaser(); 
   196        } 
   197        else if(ostettuAse is PlasmaCannon) 
   198        { 
   199            OtaPlasma(); 
   200        } 
   201        else if(ostettuAse is AssaultRifle) 
   202        { 
   203            OtaRifle(); 
   204        } 
   205 
   206        GameObject tahtain = new GameObject(30,30); 
   207        tahtain.Image = LoadImage("crosshair"); 
   208        Add(tahtain); 
   209 
   210        Timer ammuajastinhajalle2 = new Timer(); 
   211        ammuajastinhajalle2.Interval = 0.01; 
   212        ammuajastinhajalle2.Timeout += delegate { tahtain.Position = Mouse.PositionOnWorld; }; 
   213        ammuajastinhajalle2.Start(); 
   214 
   215 
  183216        pelaaja1.Destroyed += GameOver; 
  184217        //Ammusten määrä aluksi: 
   
  338371        } 
  339372    } 
  340     void AmmuAseella(PlatformCharacter pelaaja) 
  341     { 
   373    void  AmmuAseella(PlatformCharacter pelaaja) 
   374    { 
   375        pelaaja.Weapon.AbsoluteAngle = (Mouse.PositionOnWorld - pelaaja1.Position).Angle; 
   376         
  342377        PhysicsObject ammus = pelaaja.Weapon.Shoot(); 
  343378 
   
  350385                ammus.Image = LoadImage("grenade"); 
  351386                ammus.Size *= 1.5; 
  352                 Timer.SingleShot(3, delegate 
   387                ammus.Destroyed+= delegate 
  353388                { 
  354389                    Explosion rajahdys = new Explosion(125); 
   
  357392                    rajahdys.AddShockwaveHandler("VIHOLLINEN", KranaattiOsui); 
  358393 
  359                 }); 
   394                }; 
   395                AddCollisionHandler(ammus, "VIHOLLINEN", CollisionHandler.DestroyObject); 
  360396            } 
  361397            else if (pelaaja1.Weapon is Cannon) 
   
  375411            { 
  376412                ammus.Image = LoadImage("laser"); 
  377                 ammus.Width *= 7.5; 
  378                 ammus.Velocity *= 0.1; 
   413                ammus.Width *= 30.0; 
   414                ammus.Velocity *= 0.7; 
  379415                //ammus.CollisionIgnoreGroup = 3; 
  380416            } 
   
  470506        { 
  471507            aivolaskuri.Value -= 10; 
  472             pelaaja1.Weapon = new AssaultRifle(30, 10); 
   508            OtaRifle(); 
   509        } 
   510 
   511    } 
   512    void OtaRifle() 
   513    { 
   514 pelaaja1.Weapon = new AssaultRifle(30, 10); 
  473515            pelaaja1.Weapon.ProjectileCollision = PelaajanAmmusOsui; 
  474516            pelaaja1.Weapon.FireRate = 5; 
  475517            pelaaja1.Weapon.Image = LoadImage("assaultrifle"); 
  476         } 
  477  
   518        ostettuAse = pelaaja1.Weapon; 
  478519    } 
  479520    void OstaPlasma() 
   
  482523        { 
  483524            aivolaskuri.Value -= 25; 
  484             pelaaja1.Weapon = new PlasmaCannon(30, 10); 
   525            OtaPlasma(); 
   526        } 
   527         
   528    } 
   529    void OtaPlasma() 
   530    { 
   531 pelaaja1.Weapon = new PlasmaCannon(30, 10); 
  485532            pelaaja1.Weapon.ProjectileCollision = PelaajanAmmusOsui; 
  486533            pelaaja1.Weapon.FireRate = 5; 
  487534            pelaaja1.Weapon.Image = LoadImage("plasmacannon"); 
  488         } 
  489          
   535        ostettuAse = pelaaja1.Weapon; 
  490536    } 
  491537    void OstaLaser() 
   
  494540        { 
  495541            aivolaskuri.Value -= 50; 
  496             pelaaja1.Weapon = new LaserGun(30, 10); 
   542            OtaLaser(); 
   543        } 
   544         
   545    } 
   546    void OtaLaser() 
   547    { 
   548 pelaaja1.Weapon = new LaserGun(30, 10); 
  497549            pelaaja1.Weapon.ProjectileCollision = PelaajanAmmusOsui; 
  498550            pelaaja1.Weapon.FireRate = 25; 
  499551            pelaaja1.Weapon.Image = LoadImage("lasercannon"); 
  500         } 
  501          
   552        ostettuAse = pelaaja1.Weapon; 
  502553    } 
  503554    void OstaKranuHeitin() 
   
  506557        { 
  507558            aivolaskuri.Value -= 100; 
  508             pelaaja1.Weapon = new Kranaatinheitin(30, 10); 
   559            OtaKranuHeitin(); 
   560        } 
   561    } 
   562    void OtaKranuHeitin() 
   563    { 
   564 pelaaja1.Weapon = new Kranaatinheitin(30, 10); 
  509565            pelaaja1.Weapon.ProjectileCollision = PelaajanAmmusOsui; 
  510566            pelaaja1.Weapon.FireRate = 0.5; 
  511567            pelaaja1.Weapon.Image = LoadImage("lol"); 
  512         } 
   568        ostettuAse = pelaaja1.Weapon; 
  513569    } 
  514570    void VihuAmmuAseella(PlatformCharacter pelaaja) 
   
  754810    { 
  755811        topLista.Show(); 
   812 
  756813    } 
  757814 
   
  759816    void LuoPistelaskuri() 
  760817    { 
  761         pisteLaskuri = new IntMeter(0); 
   818        //pisteLaskuri = new IntMeter(0); 
  762819 
  763820        Label pisteNaytto = new Label(); 
   
  811868        if(tahtilaskuri.Value>100) 
  812869        { 
  813             if(kenttaJossaOllaanNyt==1) kenttaJossaOllaanNyt = 2; 
  814             else if (kenttaJossaOllaanNyt == 2) kenttaJossaOllaanNyt = 1; 
  815             AloitaPeli(); 
   870            //if(kenttaJossaOllaanNyt==1) kenttaJossaOllaanNyt = 2; 
   871            //else if (kenttaJossaOllaanNyt == 2) kenttaJossaOllaanNyt = 1; 
   872            kenttaJossaOllaanNyt += 1; 
   873            if(kenttaJossaOllaanNyt == 5) 
   874            { 
   875                LoppuTekstit(); 
   876            } 
   877            else 
   878            { 
   879                AloitaPeli(); 
   880 
   881            } 
   882           
  816883        } 
  817884    } 
   
  845912    void LuoTappoLaskuri() 
  846913    { 
  847         tappolaskuri = new IntMeter(0); 
   914        //tappolaskuri = new IntMeter(0); 
  848915 
  849916        Label pisteNaytto = new Label(); 
   
  858925    void LuoAivoLaskuri() 
  859926    { 
  860         aivolaskuri = new IntMeter(0); 
   927        //aivolaskuri = new IntMeter(0); 
  861928 
  862929        Label pisteNaytto = new Label(); 
   
  878945        else 
  879946        { 
  880             topLista.EnterAndShow(pisteLaskuri.Value + tahtilaskuri.Value); 
  881             topLista.HighScoreWindow.Closed += (w) => AlkuValikko(); 
   947            topLista.EnterAndShow(pisteLaskuri.Value + tahtilaskuri.Value + tappolaskuri.Value + aivolaskuri.Value); 
   948     
  882949 
  883950        } 
   
  10311098        Timer.SingleShot(4, AlkuValikko); 
  10321099    } 
   1100    void LoppuTekstit() 
   1101    { 
   1102        Label teksti = new Label("Tekijät:"); 
   1103        Add(teksti); 
   1104        Label teksti1 = new Label("Patrik Käpyaho"); 
   1105        teksti1.X = 0; 
   1106        teksti1.Y = -60; 
   1107        Add(teksti1); 
   1108        Label teksti2 = new Label("Avustajat:"); 
   1109        teksti2.X = 0; 
   1110        teksti2.Y = -120; 
   1111        Add(teksti2); 
   1112        Label teksti3 = new Label("Simo, Jouni ja Mikko"); 
   1113        teksti3.X = 0; 
   1114        teksti3.Y = -180; 
   1115        Add(teksti3); 
   1116        teksti3.Color = Color.MediumPurple; 
   1117        teksti2.Color = Color.MediumPurple; 
   1118        teksti1.Color = Color.MediumPurple; 
   1119        teksti.Color = Color.MediumPurple; 
   1120        Label logo = new Label(LoadImage("logo")); 
   1121        logo.X = 0; 
   1122        logo.Y = 200; 
   1123        Add(logo); 
   1124        Timer.SingleShot(4, GameOver); 
   1125    } 
  10331126 
  10341127 
 • 2017/31/PatrikK/Tasohyppelypeli/Tasohyppelypeli/Tasohyppelypeli/Tasohyppelypeli.csproj.Debug.cachefile

  r9401 r9421  
  3636Content\box.xnb 
  3737Content\flame.xnb 
   38Content\vortex.xnb 
   39Content\kentta3.xnb 
   40Content\kentta4.xnb 
   41Content\steel.xnb 
   42Content\crosshair.xnb 
  3843Content\background_music.wma 
  3944Content\music1.wma 
 • 2017/31/PatrikK/Tasohyppelypeli/Tasohyppelypeli/Tasohyppelypeli/bin/x86/Debug/Data/_score.xml

  r9401 r9421  
  3030        <Item Index="3" Type="Jypeli.ScoreItem, Jypeli, Version=5.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=null"> 
  3131          <Field Name="Name" Type="System.String, mscorlib, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089"> 
   32            <Value>KING</Value> 
   33          </Field> 
   34          <Field Name="Score" Type="System.Double, mscorlib, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089"> 
   35            <Value>66685398</Value> 
   36          </Field> 
   37        </Item> 
   38        <Item Index="4" Type="Jypeli.ScoreItem, Jypeli, Version=5.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=null"> 
   39          <Field Name="Name" Type="System.String, mscorlib, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089"> 
  3240            <Value>hacker</Value> 
  3341          </Field> 
   
  3644          </Field> 
  3745        </Item> 
  38         <Item Index="4" Type="Jypeli.ScoreItem, Jypeli, Version=5.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=null"> 
   46        <Item Index="5" Type="Jypeli.ScoreItem, Jypeli, Version=5.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=null"> 
  3947          <Field Name="Name" Type="System.String, mscorlib, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089"> 
  4048            <Value>. . . . . . . . .</Value> 
   
  4452          </Field> 
  4553        </Item> 
  46         <Item Index="5" Type="Jypeli.ScoreItem, Jypeli, Version=5.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=null"> 
   54        <Item Index="6" Type="Jypeli.ScoreItem, Jypeli, Version=5.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=null"> 
  4755          <Field Name="Name" Type="System.String, mscorlib, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089"> 
  4856            <Value>MESTARI</Value> 
   
  5260          </Field> 
  5361        </Item> 
  54         <Item Index="6" Type="Jypeli.ScoreItem, Jypeli, Version=5.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=null"> 
   62        <Item Index="7" Type="Jypeli.ScoreItem, Jypeli, Version=5.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=null"> 
  5563          <Field Name="Name" Type="System.String, mscorlib, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089"> 
  5664            <Value>MESTARI</Value> 
   
  6068          </Field> 
  6169        </Item> 
  62         <Item Index="7" Type="Jypeli.ScoreItem, Jypeli, Version=5.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=null"> 
   70        <Item Index="8" Type="Jypeli.ScoreItem, Jypeli, Version=5.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=null"> 
  6371          <Field Name="Name" Type="System.String, mscorlib, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089"> 
  6472            <Value>huijauskoodaaja</Value> 
   
  6876          </Field> 
  6977        </Item> 
  70         <Item Index="8" Type="Jypeli.ScoreItem, Jypeli, Version=5.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=null"> 
   78        <Item Index="9" Type="Jypeli.ScoreItem, Jypeli, Version=5.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=null"> 
  7179          <Field Name="Name" Type="System.String, mscorlib, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089"> 
  7280            <Value>huijauskoodaaja</Value> 
   
  7684          </Field> 
  7785        </Item> 
  78         <Item Index="9" Type="Jypeli.ScoreItem, Jypeli, Version=5.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=null"> 
  79           <Field Name="Name" Type="System.String, mscorlib, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089"> 
  80             <Value>huijauskoodaaja</Value> 
  81           </Field> 
  82           <Field Name="Score" Type="System.Double, mscorlib, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089"> 
  83             <Value>437</Value> 
  84           </Field> 
  85         </Item> 
  8686      </Array> 
  8787    </Field> 
  8888    <Field Name="LastEnteredName" Type="System.String, mscorlib, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089"> 
  89       <Value>lol</Value> 
   89      <Value>KING</Value> 
  9090    </Field> 
  9191  </Object> 
 • 2017/31/PatrikK/Tasohyppelypeli/Tasohyppelypeli/Tasohyppelypeli/obj/x86/Debug/ContentPipeline-{FB1067CC-FEED-45F1-8CB8-8F3DD59AB260}.xml

  r9401 r9421  
  108108      <Options>None</Options> 
  109109      <Output>C:\MyTemp\PatrikK\Tasohyppelypeli\Tasohyppelypeli\Tasohyppelypeli\bin\x86\Debug\Content\kentta2.xnb</Output> 
  110       <Time>2017-08-01T14:33:06.4860846+03:00</Time> 
   110      <Time>2017-08-04T10:02:44.8630089+03:00</Time> 
  111111    </Item> 
  112112    <Item> 
   
  340340      <Output>C:\MyTemp\PatrikK\Tasohyppelypeli\Tasohyppelypeli\Tasohyppelypeli\bin\x86\Debug\Content\flame.xnb</Output> 
  341341      <Time>2017-08-03T14:01:06.2115847+03:00</Time> 
   342    </Item> 
   343    <Item> 
   344      <Source>vortex.png</Source> 
   345      <Name>vortex</Name> 
   346      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   347      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   348      <Options>None</Options> 
   349      <Output>C:\MyTemp\PatrikK\Tasohyppelypeli\Tasohyppelypeli\Tasohyppelypeli\bin\x86\Debug\Content\vortex.xnb</Output> 
   350      <Time>2017-08-04T09:39:50.1291502+03:00</Time> 
   351    </Item> 
   352    <Item> 
   353      <Source>kentta3.txt</Source> 
   354      <Name>kentta3</Name> 
   355      <Importer>TextFileImporter</Importer> 
   356      <Processor>TextFileContentProcessor</Processor> 
   357      <Options>None</Options> 
   358      <Output>C:\MyTemp\PatrikK\Tasohyppelypeli\Tasohyppelypeli\Tasohyppelypeli\bin\x86\Debug\Content\kentta3.xnb</Output> 
   359      <Time>2017-08-04T10:48:10.9978867+03:00</Time> 
   360    </Item> 
   361    <Item> 
   362      <Source>kentta4.txt</Source> 
   363      <Name>kentta4</Name> 
   364      <Importer>TextFileImporter</Importer> 
   365      <Processor>TextFileContentProcessor</Processor> 
   366      <Options>None</Options> 
   367      <Output>C:\MyTemp\PatrikK\Tasohyppelypeli\Tasohyppelypeli\Tasohyppelypeli\bin\x86\Debug\Content\kentta4.xnb</Output> 
   368      <Time>2017-08-04T10:47:54.1244393+03:00</Time> 
   369    </Item> 
   370    <Item> 
   371      <Source>steel.png</Source> 
   372      <Name>steel</Name> 
   373      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   374      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   375      <Options>None</Options> 
   376      <Output>C:\MyTemp\PatrikK\Tasohyppelypeli\Tasohyppelypeli\Tasohyppelypeli\bin\x86\Debug\Content\steel.xnb</Output> 
   377      <Time>2017-08-04T10:52:31.6939173+03:00</Time> 
   378    </Item> 
   379    <Item> 
   380      <Source>crosshair.png</Source> 
   381      <Name>crosshair</Name> 
   382      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   383      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   384      <Options>None</Options> 
   385      <Output>C:\MyTemp\PatrikK\Tasohyppelypeli\Tasohyppelypeli\Tasohyppelypeli\bin\x86\Debug\Content\crosshair.xnb</Output> 
   386      <Time>2017-08-04T11:02:50.5713183+03:00</Time> 
  342387    </Item> 
  343388    <BuildSuccessful>true</BuildSuccessful> 
 • 2017/31/PatrikK/Tasohyppelypeli/Tasohyppelypeli/Tasohyppelypeli/obj/x86/Debug/Tasohyppelypeli.csproj.FileListAbsolute.txt

  r9401 r9421  
  5050C:\MyTemp\PatrikK\Tasohyppelypeli\Tasohyppelypeli\Tasohyppelypeli\bin\x86\Debug\Content\box.xnb 
  5151C:\MyTemp\PatrikK\Tasohyppelypeli\Tasohyppelypeli\Tasohyppelypeli\bin\x86\Debug\Content\flame.xnb 
   52C:\MyTemp\PatrikK\Tasohyppelypeli\Tasohyppelypeli\Tasohyppelypeli\bin\x86\Debug\Content\vortex.xnb 
   53C:\MyTemp\PatrikK\Tasohyppelypeli\Tasohyppelypeli\Tasohyppelypeli\bin\x86\Debug\Content\kentta3.xnb 
   54C:\MyTemp\PatrikK\Tasohyppelypeli\Tasohyppelypeli\Tasohyppelypeli\bin\x86\Debug\Content\kentta4.xnb 
   55C:\MyTemp\PatrikK\Tasohyppelypeli\Tasohyppelypeli\Tasohyppelypeli\bin\x86\Debug\Content\steel.xnb 
   56C:\MyTemp\PatrikK\Tasohyppelypeli\Tasohyppelypeli\Tasohyppelypeli\bin\x86\Debug\Content\crosshair.xnb 
 • 2017/31/PatrikK/Tasohyppelypeli/Tasohyppelypeli/Tasohyppelypeli/obj/x86/Debug/cachefile-{FB1067CC-FEED-45F1-8CB8-8F3DD59AB260}-targetpath.txt

  r9401 r9421  
  4242Content\box.xnb 
  4343Content\flame.xnb 
   44Content\vortex.xnb 
   45Content\kentta3.xnb 
   46Content\kentta4.xnb 
   47Content\steel.xnb 
   48Content\crosshair.xnb 
 • 2017/31/PatrikK/Tasohyppelypeli/Tasohyppelypeli/TasohyppelypeliContent/TasohyppelypeliContent.contentproj

  r9401 r9421  
  117117  </ItemGroup> 
  118118  <ItemGroup> 
   119    <Compile Include="kentta3.txt"> 
   120      <Name>kentta3</Name> 
   121      <Importer>TextFileImporter</Importer> 
   122      <Processor>TextFileContentProcessor</Processor> 
   123    </Compile> 
   124  </ItemGroup> 
   125  <ItemGroup> 
   126    <Compile Include="blackhole.png"> 
   127      <Name>blackhole</Name> 
   128      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   129      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   130    </Compile> 
   131  </ItemGroup> 
   132  <ItemGroup> 
   133    <Compile Include="background_music.mp3"> 
   134      <Name>background_music</Name> 
   135      <Importer>Mp3Importer</Importer> 
   136      <Processor>SongProcessor</Processor> 
   137    </Compile> 
   138  </ItemGroup> 
   139  <ItemGroup> 
   140    <Compile Include="music1.mp3"> 
   141      <Name>music1</Name> 
   142      <Importer>Mp3Importer</Importer> 
   143      <Processor>SongProcessor</Processor> 
   144    </Compile> 
   145  </ItemGroup> 
   146  <ItemGroup> 
   147    <Compile Include="music2.mp3"> 
   148      <Name>music2</Name> 
   149      <Importer>Mp3Importer</Importer> 
   150      <Processor>SongProcessor</Processor> 
   151    </Compile> 
   152  </ItemGroup> 
   153  <ItemGroup> 
   154    <Compile Include="logo.png"> 
   155      <Name>logo</Name> 
   156      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   157      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   158    </Compile> 
   159  </ItemGroup> 
   160  <ItemGroup> 
   161    <Compile Include="store.png"> 
   162      <Name>store</Name> 
   163      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   164      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   165    </Compile> 
   166  </ItemGroup> 
   167  <ItemGroup> 
   168    <Compile Include="plasmacannon.png"> 
   169      <Name>plasmacannon</Name> 
   170      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   171      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   172    </Compile> 
   173  </ItemGroup> 
   174  <ItemGroup> 
   175    <Compile Include="lasercannon.png"> 
   176      <Name>lasercannon</Name> 
   177      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   178      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   179    </Compile> 
   180  </ItemGroup> 
   181  <ItemGroup> 
   182    <Compile Include="assaultrifle.png"> 
   183      <Name>assaultrifle</Name> 
   184      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   185      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   186    </Compile> 
   187  </ItemGroup> 
   188  <ItemGroup> 
   189    <Compile Include="cannon.png"> 
   190      <Name>cannon</Name> 
   191      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   192      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   193    </Compile> 
   194  </ItemGroup> 
   195  <ItemGroup> 
   196    <Compile Include="laser.png"> 
   197      <Name>laser</Name> 
   198      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   199      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   200    </Compile> 
   201  </ItemGroup> 
   202  <ItemGroup> 
   203    <Compile Include="plasma.png"> 
   204      <Name>plasma</Name> 
   205      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   206      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   207    </Compile> 
   208  </ItemGroup> 
   209  <ItemGroup> 
   210    <Compile Include="bullet.png"> 
   211      <Name>bullet</Name> 
   212      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   213      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   214    </Compile> 
   215  </ItemGroup> 
   216  <ItemGroup> 
   217    <Compile Include="cannonball.png"> 
   218      <Name>cannonball</Name> 
   219      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   220      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   221    </Compile> 
   222  </ItemGroup> 
   223  <ItemGroup> 
   224    <Compile Include="rajahdys.png"> 
   225      <Name>rajahdys</Name> 
   226      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   227      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   228    </Compile> 
   229  </ItemGroup> 
   230  <ItemGroup> 
   231    <Compile Include="dollar.png"> 
   232      <Name>dollar</Name> 
   233      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   234      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   235    </Compile> 
   236  </ItemGroup> 
   237  <ItemGroup> 
   238    <Compile Include="lol.png"> 
   239      <Name>lol</Name> 
   240      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   241      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   242    </Compile> 
   243  </ItemGroup> 
   244  <ItemGroup> 
   245    <Compile Include="bricks.png"> 
   246      <Name>bricks</Name> 
   247      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   248      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   249    </Compile> 
   250  </ItemGroup> 
   251  <ItemGroup> 
   252    <Compile Include="parallax-mountain-bg.png"> 
   253      <Name>parallax-mountain-bg</Name> 
   254      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   255      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   256    </Compile> 
   257  </ItemGroup> 
   258  <ItemGroup> 
   259    <Compile Include="lol1.mp3"> 
   260      <Name>lol1</Name> 
   261      <Importer>Mp3Importer</Importer> 
   262      <Processor>SongProcessor</Processor> 
   263    </Compile> 
   264  </ItemGroup> 
   265  <ItemGroup> 
   266    <Compile Include="lol2.mp3"> 
   267      <Name>lol2</Name> 
   268      <Importer>Mp3Importer</Importer> 
   269      <Processor>SongProcessor</Processor> 
   270    </Compile> 
   271  </ItemGroup> 
   272  <ItemGroup> 
   273    <Compile Include="bruh.mp3"> 
   274      <Name>bruh</Name> 
   275      <Importer>Mp3Importer</Importer> 
   276      <Processor>SongProcessor</Processor> 
   277    </Compile> 
   278  </ItemGroup> 
   279  <ItemGroup> 
   280    <Compile Include="star.png"> 
   281      <Name>star</Name> 
   282      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   283      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   284    </Compile> 
   285  </ItemGroup> 
   286  <ItemGroup> 
   287    <Compile Include="box.png"> 
   288      <Name>box</Name> 
   289      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   290      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   291    </Compile> 
   292  </ItemGroup> 
   293  <ItemGroup> 
   294    <Compile Include="flame.png"> 
   295      <Name>flame</Name> 
   296      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   297      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   298    </Compile> 
   299  </ItemGroup> 
   300  <ItemGroup> 
   301    <Compile Include="vortex.png"> 
   302      <Name>vortex</Name> 
   303      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   304      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   305    </Compile> 
   306  </ItemGroup> 
   307  <ItemGroup> 
   308    <Compile Include="kentta4.txt"> 
   309      <Name>kentta4</Name> 
   310      <Importer>TextFileImporter</Importer> 
   311      <Processor>TextFileContentProcessor</Processor> 
   312    </Compile> 
   313  </ItemGroup> 
   314  <ItemGroup> 
  119315    <Compile Include="kentta2.txt"> 
  120316      <Name>kentta2</Name> 
   
  124320  </ItemGroup> 
  125321  <ItemGroup> 
  126     <Compile Include="blackhole.png"> 
  127       <Name>blackhole</Name> 
  128       <Importer>TextureImporter</Importer> 
  129       <Processor>TextureProcessor</Processor> 
  130     </Compile> 
  131   </ItemGroup> 
  132   <ItemGroup> 
  133     <Compile Include="background_music.mp3"> 
  134       <Name>background_music</Name> 
  135       <Importer>Mp3Importer</Importer> 
  136       <Processor>SongProcessor</Processor> 
  137     </Compile> 
  138   </ItemGroup> 
  139   <ItemGroup> 
  140     <Compile Include="music1.mp3"> 
  141       <Name>music1</Name> 
  142       <Importer>Mp3Importer</Importer> 
  143       <Processor>SongProcessor</Processor> 
  144     </Compile> 
  145   </ItemGroup> 
  146   <ItemGroup> 
  147     <Compile Include="music2.mp3"> 
  148       <Name>music2</Name> 
  149       <Importer>Mp3Importer</Importer> 
  150       <Processor>SongProcessor</Processor> 
  151     </Compile> 
  152   </ItemGroup> 
  153   <ItemGroup> 
  154     <Compile Include="logo.png"> 
  155       <Name>logo</Name> 
  156       <Importer>TextureImporter</Importer> 
  157       <Processor>TextureProcessor</Processor> 
  158     </Compile> 
  159   </ItemGroup> 
  160   <ItemGroup> 
  161     <Compile Include="store.png"> 
  162       <Name>store</Name> 
  163       <Importer>TextureImporter</Importer> 
  164       <Processor>TextureProcessor</Processor> 
  165     </Compile> 
  166   </ItemGroup> 
  167   <ItemGroup> 
  168     <Compile Include="plasmacannon.png"> 
  169       <Name>plasmacannon</Name> 
  170       <Importer>TextureImporter</Importer> 
  171       <Processor>TextureProcessor</Processor> 
  172     </Compile> 
  173   </ItemGroup> 
  174   <ItemGroup> 
  175     <Compile Include="lasercannon.png"> 
  176       <Name>lasercannon</Name> 
  177       <Importer>TextureImporter</Importer> 
  178       <Processor>TextureProcessor</Processor> 
  179     </Compile> 
  180   </ItemGroup> 
  181   <ItemGroup> 
  182     <Compile Include="assaultrifle.png"> 
  183       <Name>assaultrifle</Name> 
  184       <Importer>TextureImporter</Importer> 
  185       <Processor>TextureProcessor</Processor> 
  186     </Compile> 
  187   </ItemGroup> 
  188   <ItemGroup> 
  189     <Compile Include="cannon.png"> 
  190       <Name>cannon</Name> 
  191       <Importer>TextureImporter</Importer> 
  192       <Processor>TextureProcessor</Processor> 
  193     </Compile> 
  194   </ItemGroup> 
  195   <ItemGroup> 
  196     <Compile Include="laser.png"> 
  197       <Name>laser</Name> 
  198       <Importer>TextureImporter</Importer> 
  199       <Processor>TextureProcessor</Processor> 
  200     </Compile> 
  201   </ItemGroup> 
  202   <ItemGroup> 
  203     <Compile Include="plasma.png"> 
  204       <Name>plasma</Name> 
  205       <Importer>TextureImporter</Importer> 
  206       <Processor>TextureProcessor</Processor> 
  207     </Compile> 
  208   </ItemGroup> 
  209   <ItemGroup> 
  210     <Compile Include="bullet.png"> 
  211       <Name>bullet</Name> 
  212       <Importer>TextureImporter</Importer> 
  213       <Processor>TextureProcessor</Processor> 
  214     </Compile> 
  215   </ItemGroup> 
  216   <ItemGroup> 
  217     <Compile Include="cannonball.png"> 
  218       <Name>cannonball</Name> 
  219       <Importer>TextureImporter</Importer> 
  220       <Processor>TextureProcessor</Processor> 
  221     </Compile> 
  222   </ItemGroup> 
  223   <ItemGroup> 
  224     <Compile Include="rajahdys.png"> 
  225       <Name>rajahdys</Name> 
  226       <Importer>TextureImporter</Importer> 
  227       <Processor>TextureProcessor</Processor> 
  228     </Compile> 
  229   </ItemGroup> 
  230   <ItemGroup> 
  231     <Compile Include="dollar.png"> 
  232       <Name>dollar</Name> 
  233       <Importer>TextureImporter</Importer> 
  234       <Processor>TextureProcessor</Processor> 
  235     </Compile> 
  236   </ItemGroup> 
  237   <ItemGroup> 
  238     <Compile Include="lol.png"> 
  239       <Name>lol</Name> 
  240       <Importer>TextureImporter</Importer> 
  241       <Processor>TextureProcessor</Processor> 
  242     </Compile> 
  243   </ItemGroup> 
  244   <ItemGroup> 
  245     <Compile Include="bricks.png"> 
  246       <Name>bricks</Name> 
  247       <Importer>TextureImporter</Importer> 
  248       <Processor>TextureProcessor</Processor> 
  249     </Compile> 
  250   </ItemGroup> 
  251   <ItemGroup> 
  252     <Compile Include="parallax-mountain-bg.png"> 
  253       <Name>parallax-mountain-bg</Name> 
  254       <Importer>TextureImporter</Importer> 
  255       <Processor>TextureProcessor</Processor> 
  256     </Compile> 
  257   </ItemGroup> 
  258   <ItemGroup> 
  259     <Compile Include="lol1.mp3"> 
  260       <Name>lol1</Name> 
  261       <Importer>Mp3Importer</Importer> 
  262       <Processor>SongProcessor</Processor> 
  263     </Compile> 
  264   </ItemGroup> 
  265   <ItemGroup> 
  266     <Compile Include="lol2.mp3"> 
  267       <Name>lol2</Name> 
  268       <Importer>Mp3Importer</Importer> 
  269       <Processor>SongProcessor</Processor> 
  270     </Compile> 
  271   </ItemGroup> 
  272   <ItemGroup> 
  273     <Compile Include="bruh.mp3"> 
  274       <Name>bruh</Name> 
  275       <Importer>Mp3Importer</Importer> 
  276       <Processor>SongProcessor</Processor> 
  277     </Compile> 
  278   </ItemGroup> 
  279   <ItemGroup> 
  280     <Compile Include="star.png"> 
  281       <Name>star</Name> 
  282       <Importer>TextureImporter</Importer> 
  283       <Processor>TextureProcessor</Processor> 
  284     </Compile> 
  285   </ItemGroup> 
  286   <ItemGroup> 
  287     <Compile Include="box.png"> 
  288       <Name>box</Name> 
  289       <Importer>TextureImporter</Importer> 
  290       <Processor>TextureProcessor</Processor> 
  291     </Compile> 
  292   </ItemGroup> 
  293   <ItemGroup> 
  294     <Compile Include="flame.png"> 
  295       <Name>flame</Name> 
   322    <Compile Include="steel.png"> 
   323      <Name>steel</Name> 
   324      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   325      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   326    </Compile> 
   327  </ItemGroup> 
   328  <ItemGroup> 
   329    <Compile Include="crosshair.png"> 
   330      <Name>crosshair</Name> 
  296331      <Importer>TextureImporter</Importer> 
  297332      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.