Changeset 941 for 2010/24


Ignore:
Timestamp:
2010-06-17 11:31:04 (12 years ago)
Author:
ramipasa
Message:

Lisätty pelilogiikkaa (nyt 2500 riviä koodia!) ja selkeytetty käyttöliittymää.

Location:
2010/24/ramipasa/ALTKTileEngine
Files:
2 added
4 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • 2010/24/ramipasa/ALTKTileEngine/ALTKTileEngine.csproj

  r895 r941  
  6565      <HintPath>..\..\BaseRules.dll</HintPath> 
  6666    </Reference> 
  67     <Reference Include="Jypeli2, Version=2.1.7.0, Culture=neutral, processorArchitecture=x86"> 
   67    <Reference Include="Jypeli2, Version=2.1.8.0, Culture=neutral, processorArchitecture=x86"> 
  6868      <SpecificVersion>False</SpecificVersion> 
  6969      <HintPath>..\..\..\..\lib\Jypeli2.dll</HintPath> 
 • 2010/24/ramipasa/ALTKTileEngine/Content/Content.contentproj

  r915 r941  
  4040      <Importer>XImporter</Importer> 
  4141    </Content> 
   42    <Compile Include="Textures\Ownership\unitsOnTileSelected.png"> 
   43      <Name>unitsOnTileSelected</Name> 
   44      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   45      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   46    </Compile> 
   47    <Compile Include="Textures\Ownership\unitsOnTile.png"> 
   48      <Name>unitsOnTile</Name> 
   49      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   50      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   51    </Compile> 
  4252    <Compile Include="Textures\fogofwar.png"> 
  4353      <Name>fogofwar</Name> 
 • 2010/24/ramipasa/ALTKTileEngine/Peli.cs

  r915 r941  
  2525        int[,] OwnershipMap; // ruudukon omistuskartta (kenen pelaajan hallinnassa on mikäkin ruutu) 
  2626        int[,] ShroudMap; // pelaajan näkymää pienentävä Shroudmap 
   27        int[,] UnitMap; // yksikkökartta 
  2728 
  2829        string Textpath; 
   
  3839        // (karttakoordinaatit säilyttää myös UnitMap, josta on helppo tarkastaa esim. liikuttaessa yksiköitä, onko ruudussa jo esim. vihollisyksiköitä. 
  3940 
   41        int SelectedUnit = -1; 
   42 
   43        bool UnitsSelected = new bool(); 
   44 
  4045        TextDisplay TileDisp; 
  4146        TextDisplay UnitStatsDisp; 
  4247        TextDisplay ProductionDisp; 
   48        TextDisplay BuildCityDisp; 
   49        TextDisplay BuildUnitsDisp; 
   50        TextDisplay Unit1Disp; 
   51        TextDisplay Unit2Disp; 
   52        TextDisplay Unit3Disp; 
   53        TextDisplay Unit4Disp; 
   54        TextDisplay ResearchDisp; 
   55        TextDisplay ResearchableTech1; 
   56        TextDisplay ResearchableTech2; 
   57        TextDisplay ResearchableTech3; 
   58        TextDisplay ClicktoResearch; 
  4359 
  4460        int kartanLeveys; 
  4561        int kartanKorkeus; 
  4662 
   63        int CurrentPlayer; 
   64 
  4765        // perusmaastotyypit 
  4866        const int Aavikko = 2, Tundra = 3, Vuoristo = 1, Lehtimetsa = 0; 
   
  5169        const int Havumetsa = 2, Tyhja = 0, Kuusimetsa = 3; 
  5270 
  53         // Pelissä on kaksi eri tasoa, toisella perusmaasto ja toisella tarkempaa tietoa (esim. onko ruutu metsää ym.) 
   71        // Pelissä on viisi eri tasoa, toisella perusmaasto ja toisella tarkempaa tietoa (esim. onko ruutu metsää ym.) 
   72        // Kolmas taso kertoo, kenen valtion hallinnassa ruutu on, neljäs on Fog of War, ja viides piirtää yksiköt. 
  5473        GameObject[,] tile; 
  5574        GameObject[,] DTile; 
  5675        GameObject[,] TileOwnership; 
  5776        GameObject[,] ShroudTile; 
   77        GameObject[,] UnitTile; 
  5878        //Vector tileVector; 
  5979 
   
  184204            OwnershipMap = new int[kartanKorkeus, kartanLeveys]; 
  185205            ShroudMap = new int[kartanKorkeus, kartanLeveys]; 
   206            UnitMap = new int[kartanKorkeus, kartanLeveys]; 
  186207            InitTerrain(0); 
  187208            InitTerrain(1); 
  188209            InitTerrain(2); 
  189210            InitTerrain(3); 
   211            InitTerrain(4); 
  190212 
  191213            tile = new GameObject[kartanKorkeus, kartanLeveys]; 
   
  193215            TileOwnership = new GameObject[kartanKorkeus, kartanLeveys]; 
  194216            ShroudTile = new GameObject[kartanKorkeus, kartanLeveys]; 
   217            UnitTile = new GameObject[kartanKorkeus, kartanLeveys]; 
  195218            InitTerrainGraphics(0); 
  196219            InitTerrainGraphics(1); 
  197220            InitTerrainGraphics(2); 
  198221            InitTerrainGraphics(3); 
   222            InitTerrainGraphics(4); 
   223 
   224            for (i = 0; i <= (kartanKorkeus - 1); i++) 
   225            { 
   226                for (j = 0; j <= (kartanLeveys - 1); j++) 
   227                { 
   228                    UnitMap[i, j] = -1; 
   229                } 
   230            } 
   231 
   232            // Initialisoidaan Unitmap 
   233 
   234            for (i = 0; i <= (kartanKorkeus - 1); i++) 
   235            { 
   236                for (j = 0; j <= (kartanLeveys - 1); j++) 
   237                { 
   238                    UnitTile[i, j].Shape = Shapes.Rectangle; 
   239                    UnitTile[i, j].X = (j * 48) - mapWidthJ; 
   240                    UnitTile[i, j].Y = (i * 48) - mapHeightJ; 
   241                    UnitTile[i, j].Image = LoadImage(OwnershipColorPath + "unitsOnTile"); 
   242                } 
   243            } 
  199244 
  200245            // Koodi käännetty RGE:n VB.netistä 
   
  206251                for (j = 0; j <= (kartanLeveys - 1); j++) 
  207252                { 
  208                     // MessageBox.Show(mLine + " " + j + " " + i); 
   253                    // MessageBox.Show(mLine + " " + j + " " + i);s 
  209254                    tile[i, j].Shape = Shapes.Rectangle; 
  210255                    tile[i, j].X = (j * 48) - mapWidthJ; 
   
  213258                    tile[i, j].Image = LoadImage(getTexture_fromTerrainType(TerrainMap[i, j], 0, i, j)); 
  214259                    Add(tile[i, j]); 
  215  
   260                    Mouse.ListenOn(tile[i, j], MouseButton.Left, Jypeli.ButtonState.Pressed, TileClicked, "", i, j); 
  216261                    //Mouse.ListenMovement(tile[i, j], showTileInfo_forTileDisp, null, i, j); 
  217262                    // MessageBox.Show(Convert.ToString(TerrainMap[i, j])); 
   
  254299                } 
  255300            } 
   301 
  256302 
  257303            // Asettaa ja piirtää erikoismaaston 
   
  300346            Level.BackgroundColor = Color.Black; 
  301347            InitGUI(); 
   348 
   349            Application.DoEvents(); 
  302350            TurnSystem_Start(0); // Antaa pelin alkaa! 
  303         } 
  304  
  305         private void InitGUI() 
  306         { 
  307             TileDisp = new TextDisplay(); 
  308             TileDisp.X = Screen.Left + 120; 
  309             TileDisp.Y = Screen.Bottom + 200; 
  310             TileDisp.TextColor = Color.White; 
  311  
  312             UnitStatsDisp = new TextDisplay(); 
  313             UnitStatsDisp.X = Screen.Left + 120; 
  314             UnitStatsDisp.Y = Screen.Bottom + 300; 
  315             UnitStatsDisp.Text = "d23"; 
  316             UnitStatsDisp.TextColor = Color.DarkRed; 
  317  
  318             ProductionDisp = new TextDisplay(); 
  319             ProductionDisp.X = Screen.Right - 150; 
  320             ProductionDisp.Y = Screen.Top - 50; 
  321             ProductionDisp.Text = "Tuotanto: 10/120"; 
  322             ProductionDisp.TextColor = Color.Wheat; 
  323  
  324             Add(TileDisp); 
  325             Add(UnitStatsDisp); 
  326             Add(ProductionDisp); 
  327351        } 
  328352 
   
  344368            if (tlayer == 2) { return OwnershipMap; } 
  345369            if (tlayer == 3) { return ShroudMap; } 
   370            if (tlayer == 4) { return UnitMap; } 
  346371            return TerrainMap; 
  347372        } 
   
  364389            if (tlayer == 2) { return TileOwnership; } 
  365390            if (tlayer == 3) { return ShroudTile; } 
   391            if (tlayer == 4) { return UnitTile; } 
  366392            return tile; 
  367393        } 
   
  411437        } 
  412438 
   439        private void TileClicked(int i, int j) 
   440        { 
   441            //MessageBox.Show(OwnershipMap[i, j] + " " + UnitMap[i, j]); 
   442            if (OwnershipMap[i, j] == 0 && UnitMap[i, j] > -1) 
   443            { 
   444                UnitSelect(i, j); 
   445            } 
   446        } 
   447 
   448        private void UnitSelect(int i, int j) 
   449        { 
   450            //MessageBox.Show("UnitSelect: " + Convert.ToString(Rules.pCivs[CurrentPlayer].Units[GetUnit_FromPositionForSelection(i, j)].CurrentMovementPoints)); 
   451            if (Rules.pCivs[CurrentPlayer].Units[GetUnit_FromPositionForSelection(i, j)].CurrentMovementPoints > 0) 
   452            { 
   453                MessageDisplay.Add("Valitsit yksikön " + Rules.pCivs[CurrentPlayer].Units[GetUnit_FromPositionForSelection(i, j)].UnitType.Name + " kohteesta " + Rules.pCivs[CurrentPlayer].Units[GetUnit_FromPositionForSelection(i, j)].PosY + "; " + Rules.pCivs[CurrentPlayer].Units[GetUnit_FromPositionForSelection(i, j)].PosX); 
   454                MessageDisplay.Add("Liikuta valittua yksikköä Numpadista."); 
   455                UnitStatsDisp.Text = "Valittu yksikkö:" + Environment.NewLine + Rules.pCivs[CurrentPlayer].Units[GetUnit_FromPositionForSelection(i, j)].UnitType.Name + 
   456                    Environment.NewLine + "-Voimakkuus: " + Rules.pCivs[CurrentPlayer].Units[GetUnit_FromPositionForSelection(i, j)].UnitType.Strength + Environment.NewLine + 
   457                    "-Liikkuvuus: " + Rules.pCivs[CurrentPlayer].Units[GetUnit_FromPositionForSelection(i, j)].UnitType.Movement + Environment.NewLine + 
   458                    Rules.pCivs[CurrentPlayer].Units[GetUnit_FromPositionForSelection(i, j)].UnitType.Description + Environment.NewLine +  
   459                    " HP: " + Rules.pCivs[CurrentPlayer].Units[GetUnit_FromPositionForSelection(i, j)].HP * 100 + "/100"; 
   460                SelectedUnit = GetUnit_FromPositionForSelection(i, j); 
   461                UnitTile[i, j].Image = LoadImage(OwnershipColorPath + "unitsOnTileSelected"); 
   462                UnitsSelected = true; 
   463                //Keyboard.Enable(Key.NumPad1); 
   464                //Keyboard.Enable(Key.NumPad2); 
   465                //Keyboard.Enable(Key.NumPad3); 
   466                //Keyboard.Enable(Key.NumPad4); 
   467                //Keyboard.Enable(Key.NumPad5); 
   468                //Keyboard.Enable(Key.NumPad6); 
   469                //Keyboard.Enable(Key.NumPad7); 
   470                //Keyboard.Enable(Key.NumPad8); 
   471                //Keyboard.Enable(Key.NumPad9); 
   472            } 
   473        } 
   474         
  413475        private void DrawOwnership(int i, int j) 
  414476        { 
  415             if (ShroudMap[i, j] == 0) 
   477            if (ShroudMap[i, j] == 0 && TileOwnership[i, j].IsAddedToGame == false) 
  416478            { 
  417479                TileOwnership[i, j].Image = LoadImage(OwnershipColorPath + Rules.pCivs[OwnershipMap[i, j]].Color); 
   
  421483        } 
  422484 
   485        private void DrawUnit(int i, int j) 
   486        { 
   487            if (UnitTile[i, j].IsAddedToGame == false) 
   488            { 
   489                Add(UnitTile[i, j]); 
   490                //Mouse.ListenOn(UnitTile[i, j], MouseButton.Left, Jypeli.ButtonState.Pressed, UnitSelect, "Valitse yksikkö painamalla ruutua", i, j); 
   491            } 
   492        } 
   493 
   494        private void RemoveOwnership(int i, int j) 
   495        { 
   496            OwnershipMap[i, j] = -1; 
   497            TileOwnership[i, j].Destroy(); 
   498        } 
   499 
  423500        private void AddStartingCity(int playernumber, int i, int j) 
  424501        { 
  425502            //MessageBox.Show(TileOwnership[i, j].X + "x" + TileOwnership[i, j].Y + " " + DTile[i, j].X + "x" + DTile[i, j].Y + " Params: " + i + " " + j); 
  426503            Rules.pCivs[playernumber].Production = Rules.pCivs[playernumber].Production + 10; 
  427             Rules.pCivs[playernumber].NumberofCities = Rules.pCivs[playernumber].NumberofCities + 1; 
  428504            Rules.pCivs[playernumber].CityCoords[Rules.pCivs[playernumber].NumberofCities, 0] = i; 
  429505            Rules.pCivs[playernumber].CityCoords[Rules.pCivs[playernumber].NumberofCities, 1] = j; 
   506            Rules.pCivs[playernumber].NumberofCities = Rules.pCivs[playernumber].NumberofCities + 1; 
   507            //MessageBox.Show("AddStartingCity: " + i + " " + j + " Playernumber: " + playernumber + "CityCoords: " + Rules.pCivs[playernumber].CityCoords[0, 0] + " " + Rules.pCivs[playernumber].CityCoords[0, 1]); 
  430508            if (Rules.pCivs[playernumber].HumanPlayer == false) 
  431509            { 
   
  436514            else 
  437515            { 
  438                 RemoveShroud(i, j); 
  439                 for (int shri = i - 2; shri <= i + 2; shri++) 
  440                 { 
  441                     for (int shrj = j - 2; shrj <= j + 2; shrj++) 
  442                     { 
  443                         RemoveShroud(shri, shrj); 
  444                     } 
  445                 } 
   516                CheckAndRemoveShroud_FromPos(i, j); 
  446517            } 
  447518            OwnershipMap[i, j] = playernumber; 
   
  452523        } 
  453524 
   525        // Aliohjelma yksikön luomiseen 
   526        private void CreateUnit(int i, int j, ALTKUnits.UnitClass unittype, int civnumber) 
   527        { 
   528            //MessageBox.Show(i + " " + j); 
   529            Rules.pCivs[civnumber].Units[Rules.pCivs[civnumber].NumberofUnits] = new BaseRules.Unit(); 
   530            Rules.pCivs[civnumber].Units[Rules.pCivs[civnumber].NumberofUnits].HP = 1.00; 
   531            Rules.pCivs[civnumber].Units[Rules.pCivs[civnumber].NumberofUnits].PosY = i; 
   532            Rules.pCivs[civnumber].Units[Rules.pCivs[civnumber].NumberofUnits].PosX = j; 
   533            Rules.pCivs[civnumber].Units[Rules.pCivs[civnumber].NumberofUnits].UnitType = unittype; 
   534            Rules.pCivs[civnumber].NumberofUnits = Rules.pCivs[civnumber].NumberofUnits + 1; 
   535            UnitMap[i, j] = civnumber; 
   536 
   537            DrawUnit(i, j); 
   538 
   539            if (OwnershipMap[i, j] == -1) 
   540            { 
   541            } 
   542            else 
   543            { 
   544                OwnershipMap[i, j] = civnumber; 
   545                DrawOwnership(i, j); 
   546            } 
   547        } 
   548 
   549        public string GetUnits_FromPositionForView(int i, int j) 
   550        { 
   551            //MessageBox.Show("GetUnits..."); 
   552            string units = ""; 
   553            int civid; 
   554            civid = OwnershipMap[i, j]; 
   555            //int[] UnitAmount = new int[23]; 
   556            //MessageBox.Show("GetUnits... Stage 0.5"); 
   557            //for (int c = 0; c <= 23; c++) 
   558            //{ 
   559                //MessageBox.Show("GetUnits... Stage 0.8"); 
   560                //UnitAmount[c] = new int(); 
   561            //} 
   562            //MessageBox.Show("GetUnits... Stage 1"); 
   563            for (int a = 0; a <= Rules.pCivs[civid].NumberofUnits - 1; a++) 
   564            { 
   565                //MessageBox.Show("GetUnits... Stage 2"); 
   566                if (Rules.pCivs[civid].Units[a].PosY == i && Rules.pCivs[civid].Units[a].PosX == j) // && (units.Contains(Rules.pCivs[civid].Units[a].UnitType.Name))) 
   567                { 
   568                    //MessageBox.Show("ffff"); 
   569                    // UnitAmount[Rules.pCivs[civid].Units[a].UnitType.UnitId] = UnitAmount[Rules.pCivs[civid].Units[a].UnitType.UnitId] + 1; 
   570                    units = units + Rules.pCivs[civid].Units[a].UnitType.Name + "(" + BaseRules.Rules.GetUnitType_FromInt(Rules.pCivs[civid].Units[a].UnitType.UnitType) + BaseRules.Rules.GetMountedStatus_FromBool(Rules.pCivs[civid].Units[a].UnitType.Mounted) + ") HP: " + Rules.pCivs[civid].Units[a].HP * 100 + ";; " + Rules.pCivs[civid].Units[a].UnitType.Strength + " : " +  
   571                        Rules.pCivs[civid].Units[a].UnitType.Movement + " : " + Rules.pCivs[civid].Units[a].UnitType.Description + Environment.NewLine; 
   572                        //UnitAmount[Rules.pCivs[civid].Units[a].UnitType.UnitId] = Rules.pCivs[civid].Units[a].UnitType.UnitId + 1; 
   573                } 
   574            } 
   575            return units; 
   576            //} 
   577            //return units; 
   578            //MessageBox.Show(units); 
   579            //MessageBox.Show("GetUnits... Stage 5"); 
   580            //for (int b = 0; b <= 23; b++) 
   581            //{ 
   582            //    if (UnitAmount[b] > 0) 
   583            //    { 
   584            //        // MessageBox.Show("GetUnits... Stage 6"); 
   585            //        if (UnitAmount[b] > 1) 
   586            //        { 
   587            //            //MessageBox.Show("GetUnits... Stage 7"); 
   588            //            units = units + BaseRules.Rules.getUnit_FromId(UnitAmount[b]).Name + " x" + UnitAmount[b] + Environment.NewLine; 
   589            //            return units; 
   590            //        } 
   591            //        else if (UnitAmount[b] == 1) 
   592            //        { 
   593            //             // MessageBox.Show("GetUnits... Stage 8"); 
   594            //            units = units + BaseRules.Rules.getUnit_FromId(UnitAmount[b]).Name + Environment.NewLine; 
   595            //            return units; 
   596            //        } 
   597            //    } 
   598            //} 
   599            //return units; 
   600            //    //MessageBox.Show("GetUnits... Stage 9"); 
   601 
   602           // MessageBox.Show("GetUnits... Stage 10"); 
   603        } 
   604 
   605        public int GetUnit_FromPositionForSelection(int i, int j) 
   606        { 
   607            int civid; 
   608            civid = OwnershipMap[i, j]; 
   609            for (int a = 0; a <= Rules.pCivs[civid].NumberofUnits - 1; a++) 
   610            { 
   611                if (Rules.pCivs[civid].Units[a].PosY == i && Rules.pCivs[civid].Units[a].PosX == j) 
   612                { 
   613                    return a; 
   614                } 
   615            } 
   616            return -1; 
   617        } 
   618 
   619        public int GetUnit_FromPositionForRemoval(int i, int j, ALTKUnits.UnitClass unittype, double unitHP) 
   620        { 
   621           // MessageBox.Show("GetUnit_FromPosition: " + i + " " + j); 
   622            int civid; 
   623            civid = OwnershipMap[i, j]; 
   624            for (int a = 0; a <= Rules.pCivs[civid].NumberofUnits - 1; a++) 
   625            { 
   626                if (Rules.pCivs[civid].Units[a].PosY == i && Rules.pCivs[civid].Units[a].PosX == j && Rules.pCivs[civid].Units[a].UnitType.Equals(unittype) && Rules.pCivs[civid].Units[a].HP == unitHP) 
   627                { 
   628                    return a; 
   629                } 
   630            } 
   631            return -1; 
   632        } 
   633 
   634        private void RemoveUnit(int i, int j, int civnumber, ALTKUnits.UnitClass unittype, double unitHP) 
   635        { 
   636            MessageBox.Show(i + " " + j + " " + civnumber); 
   637            int unitpos = GetUnit_FromPositionForRemoval(i, j, unittype, unitHP); 
   638            if (unitpos > 0 && Rules.pCivs[civnumber].NumberofUnits > 2) 
   639            { 
   640                MessageBox.Show("FirstMethod"); 
   641                for (int a = unitpos + 1; a <= Rules.pCivs[civnumber].NumberofUnits - 1; a++) 
   642                { 
   643                    Rules.pCivs[civnumber].Units[a - 1].HP = Rules.pCivs[civnumber].Units[a].HP; 
   644                    Rules.pCivs[civnumber].Units[a - 1].PosY = Rules.pCivs[civnumber].Units[a].PosY; 
   645                    Rules.pCivs[civnumber].Units[a - 1].PosX = Rules.pCivs[civnumber].Units[a].PosX; 
   646                    Rules.pCivs[civnumber].Units[a - 1].UnitType = Rules.pCivs[civnumber].Units[a].UnitType; 
   647                } 
   648                Rules.pCivs[civnumber].Units[Rules.pCivs[civnumber].NumberofUnits - 1].PosX = 0; 
   649                Rules.pCivs[civnumber].Units[Rules.pCivs[civnumber].NumberofUnits - 1].PosY = 0; 
   650                Rules.pCivs[civnumber].Units[Rules.pCivs[civnumber].NumberofUnits - 1].HP = 0.0; 
   651                Rules.pCivs[civnumber].Units[Rules.pCivs[civnumber].NumberofUnits - 1].UnitType = null; 
   652            } 
   653            else if (unitpos == 0 && Rules.pCivs[civnumber].NumberofUnits > 1) 
   654            { 
   655                MessageBox.Show("SecondMethod"); 
   656                for (int a = 1; a <= Rules.pCivs[civnumber].NumberofUnits - 1; a++) 
   657                { 
   658                    Rules.pCivs[civnumber].Units[a - 1].HP = Rules.pCivs[civnumber].Units[a].HP; 
   659                    Rules.pCivs[civnumber].Units[a - 1].PosY = Rules.pCivs[civnumber].Units[a].PosY; 
   660                    Rules.pCivs[civnumber].Units[a - 1].PosX = Rules.pCivs[civnumber].Units[a].PosX; 
   661                    Rules.pCivs[civnumber].Units[a - 1].UnitType = Rules.pCivs[civnumber].Units[a].UnitType; 
   662                } 
   663                Rules.pCivs[civnumber].Units[Rules.pCivs[civnumber].NumberofUnits - 1].PosX = 0; 
   664                Rules.pCivs[civnumber].Units[Rules.pCivs[civnumber].NumberofUnits - 1].PosY = 0; 
   665                Rules.pCivs[civnumber].Units[Rules.pCivs[civnumber].NumberofUnits - 1].HP = 0.0; 
   666                Rules.pCivs[civnumber].Units[Rules.pCivs[civnumber].NumberofUnits - 1].UnitType = null; 
   667            } 
   668            else if (unitpos == 0 && Rules.pCivs[civnumber].NumberofUnits == 1) 
   669            { 
   670                MessageBox.Show("ThirdMethod"); 
   671                Rules.pCivs[civnumber].Units[Rules.pCivs[civnumber].NumberofUnits - 1].PosX = 0; 
   672                Rules.pCivs[civnumber].Units[Rules.pCivs[civnumber].NumberofUnits - 1].PosY = 0; 
   673                Rules.pCivs[civnumber].Units[Rules.pCivs[civnumber].NumberofUnits - 1].HP = 0.0; 
   674                Rules.pCivs[civnumber].Units[Rules.pCivs[civnumber].NumberofUnits - 1].UnitType = null; 
   675            } 
   676            Rules.pCivs[civnumber].NumberofUnits = Rules.pCivs[civnumber].NumberofUnits - 1; 
   677        } 
  454678        public string setAIOwnershipColor(int playernumber) 
  455679        { 
   
  547771        # endregion 
  548772 
   773        private void InitGUI() 
   774        { 
   775            TileDisp = new TextDisplay(); 
   776            TileDisp.X = Screen.Left + 120; 
   777            TileDisp.Y = Screen.Bottom + 200; 
   778            TileDisp.TextColor = Color.White; 
   779 
   780            UnitStatsDisp = new TextDisplay(); 
   781            UnitStatsDisp.X = Screen.Left + 300; 
   782            UnitStatsDisp.Y = Screen.Bottom + 400; 
   783            UnitStatsDisp.Text = "d23"; 
   784            UnitStatsDisp.TextColor = Color.DarkRed; 
   785 
   786            ProductionDisp = new TextDisplay(); 
   787            ProductionDisp.X = Screen.Right - 150; 
   788            ProductionDisp.Y = Screen.Top - 50; 
   789            ProductionDisp.Text = "Tuotanto: 10/120"; 
   790            ProductionDisp.TextColor = Color.Wheat; 
   791 
   792            BuildCityDisp = new TextDisplay(); 
   793            BuildCityDisp.X = Screen.Right - 180; 
   794            BuildCityDisp.Y = Screen.Top - 150; 
   795            BuildCityDisp.TextColor = Color.Green; 
   796            BuildCityDisp.Text = "Rakenna kaupunki"; 
   797            //BuildCityDisp.ClickEventHandler bCityHandler = new ScreenObject.ClickEventHandler(BuildCityDisp); 
   798 
   799            Mouse.ListenOn(BuildCityDisp, MouseButton.Left, Jypeli.ButtonState.Pressed, BuildCityClicked, "Rakenna kaupunki"); 
   800 
   801            BuildUnitsDisp = new TextDisplay(); 
   802            BuildUnitsDisp.X = Screen.Right - 120; 
   803            BuildUnitsDisp.Y = Screen.Top - 200; 
   804            BuildUnitsDisp.TextColor = Color.Green; 
   805            BuildUnitsDisp.Text = "Rakenna yksiköitä"; 
   806 
   807            Unit1Disp = new TextDisplay(); 
   808            Unit1Disp.X = Screen.Right - 100; 
   809            Unit1Disp.Y = Screen.Top - 250; 
   810            Unit1Disp.TextColor = Color.DarkGreen; 
   811            Unit1Disp.Text = "1. puun yksikkö"; 
   812 
   813            Unit2Disp = new TextDisplay(); 
   814            Unit2Disp.X = Screen.Right - 100; 
   815            Unit2Disp.Y = Screen.Top - 300; 
   816            Unit2Disp.TextColor = Color.DarkGreen; 
   817            Unit2Disp.Text = "2. puun yksikkö"; 
   818 
   819            Unit3Disp = new TextDisplay(); 
   820            Unit3Disp.X = Screen.Right - 100; 
   821            Unit3Disp.Y = Screen.Top - 350; 
   822            Unit3Disp.TextColor = Color.DarkGreen; 
   823            Unit3Disp.Text = "3. puun yksikkö"; 
   824 
   825            Unit4Disp = new TextDisplay(); 
   826            Unit4Disp.X = Screen.Right - 100; 
   827            Unit4Disp.Y = Screen.Top - 400; 
   828            Unit4Disp.TextColor = Color.DarkGreen; 
   829            Unit4Disp.Text = "4. puun yksikkö"; 
   830 
   831            ResearchDisp = new TextDisplay(); 
   832            ResearchDisp.X = Screen.Right - 200; 
   833            ResearchDisp.Y = Screen.Top - 500; 
   834            ResearchDisp.TextColor = Color.Green; 
   835            ResearchDisp.Text = "Teknologia:" + Environment.NewLine + "Horseback Riding 199/200"; 
   836 
   837            ResearchableTech1 = new TextDisplay(); 
   838            ResearchableTech2 = new TextDisplay(); 
   839            ResearchableTech3 = new TextDisplay(); 
   840 
   841            ClicktoResearch = new TextDisplay(); 
   842            ClicktoResearch.X = Screen.Right - 200; 
   843            ClicktoResearch.Y = Screen.Top - 600; 
   844            ClicktoResearch.TextColor = Color.Green; 
   845            ClicktoResearch.Text = "Kehitä teknologiaa"; 
   846 
   847            MessageDisplay.TextColor = Color.Orange; 
   848 
   849            Add(TileDisp); 
   850            Add(UnitStatsDisp); 
   851            Add(ProductionDisp); 
   852            Add(BuildCityDisp); 
   853            Add(BuildUnitsDisp); 
   854            //Add(Unit1Disp); 
   855            //Add(Unit2Disp); 
   856            //Add(Unit3Disp); 
   857            //Add(Unit4Disp); 
   858            Add(ResearchDisp); 
   859            Add(ClicktoResearch); 
   860        } 
   861 
   862        private void BuildCityClicked() 
   863        { 
   864            Rules.pCivs[CurrentPlayer].BuiltFromCity = Rules.pCivs[CurrentPlayer].BuiltFromCity + CurrProduction; 
   865        } 
   866 
  549867        private void InitRules() 
  550868        { 
   
  559877        private void RemoveShroud(int i, int j) 
  560878        { 
  561             ShroudMap[i, j] = 0; 
  562             ShroudTile[i, j].Destroy(); 
  563                     try 
   879            try 
   880            { 
   881                ShroudMap[i, j] = 0; 
   882                ShroudTile[i, j].Destroy(); 
   883                try 
   884                { 
   885                    if (OwnershipMap[i, j] > -1) 
  564886                    { 
  565                         if (OwnershipMap[i, j] > -1) 
  566                         { 
  567                             DrawOwnership(i, j); 
  568                         } 
   887                        DrawOwnership(i, j); 
  569888                    } 
  570                     catch 
  571                     { 
  572                     } 
   889                } 
   890                catch 
   891                { 
   892                } 
   893            } 
   894            catch 
   895            { 
   896                MessageDisplay.Add("Shroud not removed from tile " + i + "; " + j + " because of IndexoutofRange exception."); 
   897            } 
   898        } 
   899 
   900        private void CheckAndRemoveShroud_FromPos(int i, int j) 
   901        { 
   902            RemoveShroud(i, j); 
   903            for (int shri = i - 2; shri <= i + 2; shri++) 
   904            { 
   905                for (int shrj = j - 2; shrj <= j + 2; shrj++) 
   906                { 
   907                    RemoveShroud(shri, shrj); 
   908                } 
   909            } 
  573910        } 
  574911 
   
  576913        { 
  577914            TurnNumber = TurnNumber + 1; 
   915            MessageDisplay.Add("Vuorosi on alkanut!"); 
   916            CurrentPlayer = playernumber; 
   917            CurrProduction = Rules.pCivs[playernumber].Production; 
  578918            ProductionDisp.Text = "Vuoro: " + TurnNumber + Environment.NewLine + 
  579919                "Tuotantoa vuorossa: " + Rules.pCivs[playernumber].Production + Environment.NewLine + 
  580920                "Tuotantoa jäljellä: " + CurrProduction; 
   921            BuildCityDisp.Text = "Rakenna kaupunki (" + Rules.pCivs[playernumber].BuiltFromCity + " / " + Rules.pCivs[playernumber].Production + ")"; 
   922            if (TurnNumber == 1) 
   923            { 
   924                //CreateUnit(Rules.pCivs[playernumber].CityCoords[0, 0], Rules.pCivs[playernumber].CityCoords[0, 1], Rules.Archer, playernumber); 
   925                //CreateUnit(Rules.pCivs[playernumber].CityCoords[0, 0], Rules.pCivs[playernumber].CityCoords[0, 1], Rules.Archer, playernumber); 
   926                CreateUnit(Rules.pCivs[playernumber].CityCoords[0, 0], Rules.pCivs[playernumber].CityCoords[0, 1], Rules.Deathbringer, playernumber); 
   927                //RemoveUnit(Rules.pCivs[playernumber].Units[0].PosY, Rules.pCivs[playernumber].Units[0].PosX, playernumber); 
   928            } 
   929            for (int a = 0; a < Rules.pCivs[playernumber].NumberofUnits; a++) 
   930            { 
   931                Rules.pCivs[playernumber].Units[a].CurrentMovementPoints = Rules.pCivs[playernumber].Units[a].UnitType.Movement; 
   932            } 
  581933        } 
  582934 
   
  596948                        { 
  597949                            TileDisp.Text = getTileInfo_forTileDisp(i, j); 
   950                            if (UnitsSelected == false) 
   951                            { 
   952                                UnitStatsDisp.Text = getUnitDisp(i, j, 0); 
   953                            } 
   954                            //Application.DoEvents(); 
  598955                        } 
  599956                        //Mouse.ListenMovement(tile[i, j], showTileInfo_forTileDisp, null, i, j); 
   
  6571014            else 
  6581015            { 
  659                // MessageBox.Show(Convert.ToString(ShroudMap[i, j])); 
   1016                // MessageBox.Show(Convert.ToString(ShroudMap[i, j])); 
  6601017                if (ShroudMap[i, j] == 0) 
  6611018                { 
   
  6651022                        { 
  6661023                            tileinfo = tileinfo + Environment.NewLine + "Kaupunki"; 
  667                             tileinfo = tileinfo + Environment.NewLine + Rules.pCivs[OwnershipMap[i, j]].Name; 
  6681024                        } 
  6691025                    } 
   
  6731029                } 
  6741030            } 
  675             if (Defensebonus != 0) 
  676             { 
  677                 return tileinfo + Environment.NewLine + "Puolustusbonus: " + Defensebonus + "%"; 
  678             } 
  679             else 
  680             { 
  681                 return tileinfo; 
  682             } 
   1031 
   1032            if (ShroudMap[i, j] == 0) 
   1033            { 
   1034                try 
   1035                { 
   1036                    if (OwnershipMap[i, j] > -1) 
   1037                    { 
   1038                        tileinfo = tileinfo + Environment.NewLine + Rules.pCivs[OwnershipMap[i, j]].Name; 
   1039                    } 
   1040                } 
   1041                catch 
   1042                { 
   1043                } 
   1044 
   1045                if (Defensebonus != 0) 
   1046                { 
   1047                    return tileinfo = tileinfo + Environment.NewLine + "Puolustusbonus: " + Defensebonus + "%"; 
   1048                } 
   1049                else 
   1050                { 
   1051                    return tileinfo; 
   1052                } 
   1053            } 
   1054            return tileinfo; 
   1055        } 
   1056 
   1057        public string getUnitDisp(int i, int j, int s) 
   1058        { 
   1059            string unitinfo = ""; 
   1060            if (ShroudMap[i, j] == 0) 
   1061            { 
   1062                try 
   1063                { 
   1064                    if (OwnershipMap[i, j] > -1) 
   1065                    { 
   1066                        //MessageBox.Show("OwnershipMap passed:" + i + " " + j + " UnitMap: " + UnitMap[i, j]); 
   1067                        //MessageBox.Show(Convert.ToString(0 > -1)); 
   1068                        if (UnitMap[i, j] > -1) 
   1069                        { 
   1070                            //MessageBox.Show("UnitMap passed:" + i + " " + j); 
   1071                            //string unitstats; 
   1072                            if (s == 0) 
   1073                            { 
   1074                                unitinfo = "Ruudun yksiköt: " + Environment.NewLine + GetUnits_FromPositionForView(i, j); 
   1075                            } 
   1076                            else if (s == 1) 
   1077                            { 
   1078                                unitinfo = "Valitut yksiköt: " + Environment.NewLine + GetUnits_FromPositionForView(i, j); 
   1079                            } 
   1080                        } 
   1081                    } 
   1082                } 
   1083                catch 
   1084                { 
   1085                } 
   1086            } 
   1087            return unitinfo; 
   1088        } 
   1089 
   1090        private void EndTurn() 
   1091        { 
   1092            MessageDisplay.Add("Lopetit vuorosi.."); 
   1093            if (SelectedUnit > -1) 
   1094            { 
   1095                DeselectUnit(); 
   1096            } 
   1097            TurnSystem_Start(CurrentPlayer); 
  6831098        } 
  6841099 
   
  6901105            Keyboard.Listen(Key.Down, Jypeli.ButtonState.Down, MoveCamera, null, 3); 
  6911106            Keyboard.Listen(Key.Tab, Jypeli.ButtonState.Down, ActivateDebug, null, 0); 
   1107            Keyboard.Listen(Key.Enter, Jypeli.ButtonState.Pressed, EndTurn, null); 
   1108 
   1109            Keyboard.Listen(Key.NumPad1, Jypeli.ButtonState.Pressed, MoveUnit, "Liikuta yksikköä lounaaseen.", 1); 
   1110            Keyboard.Listen(Key.NumPad2, Jypeli.ButtonState.Pressed, MoveUnit, "Liikuta yksikköä etelään.", 2); 
   1111            Keyboard.Listen(Key.NumPad3, Jypeli.ButtonState.Pressed, MoveUnit, "Liikuta yksikköä kaakkoon.", 3); 
   1112            Keyboard.Listen(Key.NumPad4, Jypeli.ButtonState.Pressed, MoveUnit, "Liikuta yksikköä länteen.", 4); 
   1113            Keyboard.Listen(Key.NumPad5, Jypeli.ButtonState.Pressed, MoveUnit, "Hyppää yksikkö yli.", 5); 
   1114            Keyboard.Listen(Key.NumPad6, Jypeli.ButtonState.Pressed, MoveUnit, "Liikuta yksikköä itään.", 6); 
   1115            Keyboard.Listen(Key.NumPad7, Jypeli.ButtonState.Pressed, MoveUnit, "Liikuta yksikköä luoteeseen.", 7); 
   1116            Keyboard.Listen(Key.NumPad8, Jypeli.ButtonState.Pressed, MoveUnit, "Liikuta yksikköä pohjoiseen.", 8); 
   1117            Keyboard.Listen(Key.NumPad9, Jypeli.ButtonState.Pressed, MoveUnit, "Liikuta yksikköä koilliseen.", 9); 
   1118 
   1119            //Keyboard.Disable(Key.NumPad1); 
   1120            //Keyboard.Disable(Key.NumPad2); 
   1121            //Keyboard.Disable(Key.NumPad3); 
   1122            //Keyboard.Disable(Key.NumPad4); 
   1123            //Keyboard.Disable(Key.NumPad5); 
   1124            //Keyboard.Disable(Key.NumPad6); 
   1125            //Keyboard.Disable(Key.NumPad7); 
   1126            //Keyboard.Disable(Key.NumPad8); 
   1127            //Keyboard.Disable(Key.NumPad9); 
  6921128 
  6931129            MouseScreenWidth = new int(); 
   
  7011137        } 
  7021138 
   1139        private void MoveUnit(int direction) 
   1140        { 
   1141            if (SelectedUnit == -1) 
   1142            { 
   1143                MessageDisplay.Add("Ei ole yksikköä valittuna."); 
   1144            } 
   1145            else 
   1146            { 
   1147                if (direction == 1) 
   1148                { 
   1149                    UnitMovementMain(-1, -1); 
   1150                } 
   1151                else if (direction == 2) 
   1152                { 
   1153                    UnitMovementMain(-1, 0); 
   1154                } 
   1155                else if (direction == 3) 
   1156                { 
   1157                    UnitMovementMain(-1, 1); 
   1158                } 
   1159                else if (direction == 4) 
   1160                { 
   1161                    UnitMovementMain(0, -1); 
   1162                } 
   1163                else if (direction == 5) 
   1164                { 
   1165                    //SelectNextUnitOnTile(-1, 0); 
   1166                } 
   1167                else if (direction == 6) 
   1168                { 
   1169                    UnitMovementMain(0, 1); 
   1170                } 
   1171                else if (direction == 7) 
   1172                { 
   1173                    UnitMovementMain(1, -1); 
   1174                } 
   1175                else if (direction == 8) 
   1176                { 
   1177                    UnitMovementMain(1, 0); 
   1178                } 
   1179                else if (direction == 9) 
   1180                { 
   1181                    UnitMovementMain(1, 1); 
   1182                } 
   1183                if (Rules.pCivs[CurrentPlayer].Units[SelectedUnit].CurrentMovementPoints == 0) 
   1184                { 
   1185                    DeselectUnit(); 
   1186                } 
   1187                else 
   1188                { 
   1189                    UnitTile[Rules.pCivs[CurrentPlayer].Units[SelectedUnit].PosY, Rules.pCivs[CurrentPlayer].Units[SelectedUnit].PosX].Image = LoadImage(OwnershipColorPath + "unitsOnTileSelected"); 
   1190                } 
   1191            } 
   1192            //Rules.pCivs[CurrentPlayer].Units[SelectedUnit].PosX = Rules.pCivs[CurrentPlayer].Units[SelectedUnit].PosX - 1; 
   1193            //Rules.pCivs[CurrentPlayer].Units[SelectedUnit].PosY = Rules.pCivs[CurrentPlayer].Units[SelectedUnit].PosY - 1; 
   1194            //OwnershipMap[Rules.pCivs[CurrentPlayer].Units[SelectedUnit].PosY, Rules.pCivs[CurrentPlayer].Units[SelectedUnit].PosX] = CurrentPlayer; 
   1195            //DrawOwnership(Rules.pCivs[CurrentPlayer].Units[SelectedUnit].PosY, Rules.pCivs[CurrentPlayer].Units[SelectedUnit].PosX); 
   1196            //UnitMap[Rules.pCivs[CurrentPlayer].Units[SelectedUnit].PosY, Rules.pCivs[CurrentPlayer].Units[SelectedUnit].PosX] = CurrentPlayer; 
   1197            //DrawUnit(Rules.pCivs[CurrentPlayer].Units[SelectedUnit].PosY, Rules.pCivs[CurrentPlayer].Units[SelectedUnit].PosX); 
   1198            //CheckAndRemoveShroud_FromPos(Rules.pCivs[CurrentPlayer].Units[SelectedUnit].PosY, Rules.pCivs[CurrentPlayer].Units[SelectedUnit].PosX); 
   1199            //Rules.pCivs[CurrentPlayer].Units[SelectedUnit].CurrentMovementPoints = Rules.pCivs[CurrentPlayer].Units[SelectedUnit].CurrentMovementPoints - 1; 
   1200            //if (GetUnit_FromPositionForSelection(Rules.pCivs[CurrentPlayer].Units[SelectedUnit].PosY + 1, Rules.pCivs[CurrentPlayer].Units[SelectedUnit].PosX + 1) == -1) 
   1201            //{ 
   1202            //    UnitMap[Rules.pCivs[CurrentPlayer].Units[SelectedUnit].PosY + 1, Rules.pCivs[CurrentPlayer].Units[SelectedUnit].PosX + 1] = -1; 
   1203            //    UnitTile[Rules.pCivs[CurrentPlayer].Units[SelectedUnit].PosY + 1, Rules.pCivs[CurrentPlayer].Units[SelectedUnit].PosX + 1].Destroy(); 
   1204            //    if (CheckforCityinPos(Rules.pCivs[CurrentPlayer].Units[SelectedUnit].PosY + 1, Rules.pCivs[CurrentPlayer].Units[SelectedUnit].PosX + 1, CurrentPlayer) == -1) 
   1205            //    { 
   1206            //        OwnershipMap[Rules.pCivs[CurrentPlayer].Units[SelectedUnit].PosY + 1, Rules.pCivs[CurrentPlayer].Units[SelectedUnit].PosX + 1] = -1; 
   1207            //        TileOwnership[Rules.pCivs[CurrentPlayer].Units[SelectedUnit].PosY + 1, Rules.pCivs[CurrentPlayer].Units[SelectedUnit].PosX + 1].Destroy(); 
   1208            //    } 
   1209            //} 
   1210        } 
   1211 
   1212        private void UnitMovementMain(int a, int b) 
   1213        { 
   1214            if (TerrainMap[Rules.pCivs[CurrentPlayer].Units[SelectedUnit].PosY + a, Rules.pCivs[CurrentPlayer].Units[SelectedUnit].PosX + b] == Vuoristo | DTerrainMap[Rules.pCivs[CurrentPlayer].Units[SelectedUnit].PosY + a, Rules.pCivs[CurrentPlayer].Units[SelectedUnit].PosX + b] == Vuoristo) 
   1215            { 
   1216                MessageDisplay.Add("Et voi liikkua vuorten läpi!"); 
   1217            } 
   1218            else 
   1219            { 
   1220                Rules.pCivs[CurrentPlayer].Units[SelectedUnit].PosX = Rules.pCivs[CurrentPlayer].Units[SelectedUnit].PosX + b; 
   1221                Rules.pCivs[CurrentPlayer].Units[SelectedUnit].PosY = Rules.pCivs[CurrentPlayer].Units[SelectedUnit].PosY + a; 
   1222                // MessageBox.Show(Rules.pCivs[CurrentPlayer].Units[SelectedUnit].PosY + " " + Rules.pCivs[CurrentPlayer].Units[SelectedUnit].PosX); 
   1223                try 
   1224                { 
   1225                    OwnershipMap[Rules.pCivs[CurrentPlayer].Units[SelectedUnit].PosY, Rules.pCivs[CurrentPlayer].Units[SelectedUnit].PosX] = CurrentPlayer; 
   1226                    DrawOwnership(Rules.pCivs[CurrentPlayer].Units[SelectedUnit].PosY, Rules.pCivs[CurrentPlayer].Units[SelectedUnit].PosX); 
   1227                    UnitMap[Rules.pCivs[CurrentPlayer].Units[SelectedUnit].PosY, Rules.pCivs[CurrentPlayer].Units[SelectedUnit].PosX] = CurrentPlayer; 
   1228                    DrawUnit(Rules.pCivs[CurrentPlayer].Units[SelectedUnit].PosY, Rules.pCivs[CurrentPlayer].Units[SelectedUnit].PosX); 
   1229                    CheckAndRemoveShroud_FromPos(Rules.pCivs[CurrentPlayer].Units[SelectedUnit].PosY, Rules.pCivs[CurrentPlayer].Units[SelectedUnit].PosX); 
   1230                    Rules.pCivs[CurrentPlayer].Units[SelectedUnit].CurrentMovementPoints = Rules.pCivs[CurrentPlayer].Units[SelectedUnit].CurrentMovementPoints - 1; 
   1231                    //MessageBox.Show(Convert.ToString(Rules.pCivs[CurrentPlayer].Units[SelectedUnit].CurrentMovementPoints)); 
   1232                    if (GetUnit_FromPositionForSelection(Rules.pCivs[CurrentPlayer].Units[SelectedUnit].PosY + (a * -1), Rules.pCivs[CurrentPlayer].Units[SelectedUnit].PosX + (b * -1)) == -1) 
   1233                    { 
   1234                        UnitMap[Rules.pCivs[CurrentPlayer].Units[SelectedUnit].PosY + (a * -1), Rules.pCivs[CurrentPlayer].Units[SelectedUnit].PosX + (b * -1)] = -1; 
   1235                        UnitTile[Rules.pCivs[CurrentPlayer].Units[SelectedUnit].PosY + (a * -1), Rules.pCivs[CurrentPlayer].Units[SelectedUnit].PosX + (b * -1)].Destroy(); 
   1236                        if (CheckforCityinPos(Rules.pCivs[CurrentPlayer].Units[SelectedUnit].PosY + (a * -1), Rules.pCivs[CurrentPlayer].Units[SelectedUnit].PosX + (b * -1), CurrentPlayer) == -1) 
   1237                        { 
   1238                            OwnershipMap[Rules.pCivs[CurrentPlayer].Units[SelectedUnit].PosY + (a * -1), Rules.pCivs[CurrentPlayer].Units[SelectedUnit].PosX + (b * -1)] = -1; 
   1239                            TileOwnership[Rules.pCivs[CurrentPlayer].Units[SelectedUnit].PosY + (a * -1), Rules.pCivs[CurrentPlayer].Units[SelectedUnit].PosX + (b * -1)].Destroy(); 
   1240                        } 
   1241                    } 
   1242                } 
   1243                catch 
   1244                { 
   1245                    MessageDisplay.Add("Et voi liikkua kartan ulkopuolelle!"); 
   1246                    Rules.pCivs[CurrentPlayer].Units[SelectedUnit].PosX = Rules.pCivs[CurrentPlayer].Units[SelectedUnit].PosX - b; 
   1247                    Rules.pCivs[CurrentPlayer].Units[SelectedUnit].PosY = Rules.pCivs[CurrentPlayer].Units[SelectedUnit].PosY - a; 
   1248                } 
   1249            } 
   1250        } 
   1251 
   1252        private void DeselectUnit() 
   1253        { 
   1254                UnitTile[Rules.pCivs[CurrentPlayer].Units[SelectedUnit].PosY, Rules.pCivs[CurrentPlayer].Units[SelectedUnit].PosX].Image = LoadImage(OwnershipColorPath + "unitsOnTile"); 
   1255                UnitsSelected = false; 
   1256                SelectedUnit = -1; 
   1257                //Keyboard.Disable(Key.NumPad1); 
   1258                //Keyboard.Disable(Key.NumPad2); 
   1259                //Keyboard.Disable(Key.NumPad3); 
   1260                //Keyboard.Disable(Key.NumPad4); 
   1261                //Keyboard.Disable(Key.NumPad5); 
   1262                //Keyboard.Disable(Key.NumPad6); 
   1263                //Keyboard.Disable(Key.NumPad7); 
   1264                //Keyboard.Disable(Key.NumPad8); 
   1265                //Keyboard.Disable(Key.NumPad9); 
   1266        } 
   1267 
   1268        public int CheckforCityinPos(int i, int j, int civid) 
   1269        { 
   1270            int returnvalue = new int(); 
   1271            if (DTerrainMap[i, j] - 10 == civid) 
   1272            { 
   1273                returnvalue = civid; 
   1274            } 
   1275            else 
   1276            { 
   1277                returnvalue = -1; 
   1278            } 
   1279            return returnvalue; 
   1280        } 
   1281 
  7031282        private void ActivateDebug(int asd) 
  7041283        { 
   
  7191298        { 
  7201299            if (gamestarted == false) { return; } 
  721             if ((dir == 0)  && (Camera.Position.X < (tile[kartanKorkeus - 1, kartanLeveys - 1].X) - (Peli.Screen.Width / 2))) 
   1300            if ((dir == 0)  && (Camera.Position.X < (tile[kartanKorkeus - 1, kartanLeveys - 1].X) - ((Peli.Screen.Width / 2) - 200))) 
  7221301            { 
  7231302                Camera.Move(CamSpeedEast); 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.