Changeset 9401 for 2017


Ignore:
Timestamp:
2017-08-03 14:55:13 (3 years ago)
Author:
npo17_73
Message:
 
Location:
2017/31/PatrikK
Files:
15 added
14 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • 2017/31/PatrikK/Tasohyppelypeli/Tasohyppelypeli/Tasohyppelypeli/BEST_GAME_EVER.cs

  r9379 r9401  
  5656        IsMouseVisible = true; 
  5757        LuoKentta(); 
   58        HyvaksyKranaatti(); 
  5859        LisaaNappaimet(); 
  5960        LuoAivoLaskuri(); 
   
  7980        kentta.SetTileMethod('P', TelePort); 
  8081        kentta.SetTileMethod('S', Kauppa); 
   82        kentta.SetTileMethod('M', LisaaTahti1); 
   83        kentta.SetTileMethod('E', LisaaBox); 
   84 
  8185        kentta.Execute(RUUDUN_KOKO, RUUDUN_KOKO); 
  8286        Level.CreateBorders(); 
   
  9296         
  9397    } 
   98    void LisaaBox(Vector paikka, double leveys, double korkeus) 
   99    { 
   100        PhysicsObject tahti = PhysicsObject.CreateStaticObject(leveys, korkeus); 
   101        tahti.IgnoresCollisionResponse = true; 
   102        tahti.Position = paikka; 
   103        tahti.Image = LoadImage("box"); 
   104        tahti.Tag = "box"; 
   105        Add(tahti); 
   106    } 
  94107 
  95108    void LisaaTaso(Vector paikka, double leveys, double korkeus) 
   
  110123        tahti.Image = tahtiKuva; 
  111124        tahti.Tag = "tahti"; 
   125        Add(tahti); 
   126    } 
   127    void LisaaTahti1(Vector paikka, double leveys, double korkeus) 
   128    { 
   129        PhysicsObject tahti = PhysicsObject.CreateStaticObject(leveys, korkeus); 
   130        tahti.IgnoresCollisionResponse = true; 
   131        tahti.Position = paikka; 
   132        tahti.Image = LoadImage("star"); 
   133        tahti.Tag = "star"; 
  112134        Add(tahti); 
  113135    } 
   
  146168        pelaaja1.Image = pelaajanKuva; 
  147169        AddCollisionHandler(pelaaja1, "tahti", TormaaTahteen); 
   170        AddCollisionHandler(pelaaja1, "star", TormaaTahteen1); 
  148171        AddCollisionHandler(pelaaja1, "tele", TormaaTeleport); 
   172        AddCollisionHandler(pelaaja1, "box", TormaaBox); 
  149173        AddCollisionHandler(pelaaja1, "store", delegate (PhysicsObject a,PhysicsObject b){ KauppaValikko(); }); 
  150174        Add(pelaaja1); 
   
  157181            pelaaja1.Weapon.FireRate = 0.2; 
  158182        pelaaja1.Weapon.AmmoIgnoresGravity = false; 
  159  
  160183        pelaaja1.Destroyed += GameOver; 
  161184        //Ammusten määrä aluksi: 
   
  171194 
  172195    } 
   196    void TormaaBox(PhysicsObject pelaaja, PhysicsObject box) 
   197    { 
   198        box.Destroy(); 
   199        Timer.SingleShot(7, delegate { LisaaBox(box.Position, 40, 40); }); 
   200        aivolaskuri.Value += 5; 
   201    } 
  173202 
  174203    void LisaaNappaimet() 
   
  180209        Keyboard.Listen(Key.D, ButtonState.Down, Liikuta, "Liikkuu vasemmalle", pelaaja1, 1.0); 
  181210        Keyboard.Listen(Key.W, ButtonState.Pressed, Hyppaa, "Pelaaja hyppää", pelaaja1, hyppyNopeus); 
  182         Keyboard.Listen(Key.T, ButtonState.Pressed, Rajayta, ("Räjäytä itsesi")); 
   211        Keyboard.Listen(Key.T, ButtonState.Down, Rajayta, ("Räjäytä itsesi")); 
   212        Keyboard.Listen(Key.J, ButtonState.Pressed, Pala, ("Sytytä itsesi tuleen")); 
  183213        Keyboard.Listen(Key.Space, ButtonState.Released, LentoLopuu, "Lopeta lento", pelaaja1); 
  184214        Keyboard.Listen(Key.G, ButtonState.Pressed, HeitaKranaatti, ("Heitä kranaatti"), pelaaja1); 
   
  200230        Camera.Zoom(Mouse.WheelChange * 0.1); 
  201231    } 
   232    void Pala() 
   233    { 
   234        Flame liekki = new Flame(LoadImage("flame")); 
   235        liekki.Position = new Vector(0, 0); 
   236        Add(liekki); 
   237 
   238        Timer ammuajastinhajalle = new Timer(); 
   239        ammuajastinhajalle.Interval = 0.1; 
   240        ammuajastinhajalle.Timeout += delegate { liekki.Position = pelaaja1.Position; }; 
   241        ammuajastinhajalle.Start(); 
   242    } 
  202243    void Rajayta() 
  203244    { 
   
  246287         
  247288    } 
   289    void TormaaTahteen1(PhysicsObject hahmo, PhysicsObject tahti) 
   290    { 
   291        MessageDisplay.Add("Keräsit tähden!"); 
   292        MessageDisplay.MaxMessageCount = 10; 
   293        tahti.Destroy(); 
   294        tahtilaskuri.AddValue(10); 
   295 
   296 
   297    } 
  248298    void Lenna(PlatformCharacter hahmo, double nopeus) 
  249299    { 
   
  319369                ammus.Image = LoadImage("plasma"); 
  320370                ammus.Size *= 5.0; 
  321                 ammus.CollisionIgnoreGroup = 3; 
   371                //ammus.CollisionIgnoreGroup = 3; 
  322372            } 
  323373                 
   
  325375            { 
  326376                ammus.Image = LoadImage("laser"); 
  327                 ammus.Size *= 3.5; 
   377                ammus.Width *= 7.5; 
  328378                ammus.Velocity *= 0.1; 
  329                 ammus.CollisionIgnoreGroup = 3; 
   379                //ammus.CollisionIgnoreGroup = 3; 
  330380            } 
  331381            else if (pelaaja1.Weapon is AssaultRifle) 
   
  333383                ammus.Image = LoadImage("bullet"); 
  334384                ammus.Size *= 1.5; 
  335                 ammus.CollisionIgnoreGroup = 3; 
   385                //ammus.CollisionIgnoreGroup = 3; 
  336386            } 
  337387                 
   
  393443        { 
  394444            Grenade kranu = new Grenade(2.0); 
  395             pelaaja.Throw(kranu, Angle.FromDegrees(30), 10000); 
   445            pelaaja.Throw(kranu, Angle.FromDegrees(45), 10000); 
  396446            kranu.Explosion.AddShockwaveHandler("VIHOLLINEN", KranaattiOsui); 
  397447            kranu.Size *= 5.0; 
   
  487537    { 
  488538        kranu.Explode(); 
   539        kranu.Explode(); 
  489540    } 
  490541    void Konsoli() 
  491542    { 
   543        if(vaikeus == 0.1) 
   544        { 
   545            return; 
   546        } 
   547 
  492548        InputWindow kysymysIkkuna = new InputWindow("Huijauskoodi?"); 
  493549        kysymysIkkuna.TextEntered += ProcessInput; 
   
  498554        string vastaus = ikkuna.InputBox.Text; 
  499555        string[] palat = vastaus.Split(' '); 
   556        try 
   557        { 
   558            TeeKomento(palat); 
   559        } 
   560        catch 
   561        { 
   562            MessageDisplay.Add("Tuo on mahdotonta -_-"); 
   563            MessageDisplay.X = 400; 
   564            MessageDisplay.Y = 400; 
   565            Timer.SingleShot(3, delegate { MessageDisplay.X = 0; MessageDisplay.Y = 0; }); 
   566        } 
   567    } 
   568 
   569    void TeeKomento(string[] palat) 
   570    {  
  500571 
  501572        // 1 osaiset komennot 
   
  530601                huijattu = false; 
  531602                return; 
   603            } 
   604            if(komento=="vaikeus:vaikea") 
   605            { 
   606                 
   607                if(0.1 <= vaikeus) 
   608                { 
   609                    vaikeus = 0.1; 
   610                    huijattu = false; 
   611                    return; 
   612                } 
   613                else 
   614                { 
   615                    vaikeus = 0.1; 
   616                } 
  532617            } 
  533618            if (komento == "semigod") 
   
  845930    void Helppo() 
  846931    { 
  847         vaikeus = 2; 
   932        vaikeus = 2.0; 
  848933        AlkuValikko(); 
  849934    } 
   
  855940    void Vaikea() 
  856941    { 
  857         vaikeus = 1; 
   942        vaikeus = 1.0; 
  858943        AlkuValikko(); 
  859944    } 
   
  865950    void Musiikki() 
  866951    { 
  867         MultiSelectWindow MusiikkiValikko = new MultiSelectWindow("Musiikki", "Default", "Musiikki1", "Musiikki2", "Ringtone remix", "Ringtone remix2"); 
   952        MultiSelectWindow MusiikkiValikko = new MultiSelectWindow("Musiikki", "Default", "Musiikki1", "Musiikki2", "Ringtone remix", "Ringtone remix2", "Ei musiikkia"); 
  868953        MusiikkiValikko.AddItemHandler(0, Default); 
  869954        MusiikkiValikko.AddItemHandler(1, Musiikki1); 
   
  871956        MusiikkiValikko.AddItemHandler(3, Musiikki3); 
  872957        MusiikkiValikko.AddItemHandler(4, Musiikki4); 
   958        MusiikkiValikko.AddItemHandler(5, EiMusiikkia); 
  873959        Add(MusiikkiValikko); 
  874960     
   
  903989        MediaPlayer.Play("lol2"); 
  904990        MediaPlayer.IsRepeating = true; 
   991        if (alkuValikko) 
   992            AlkuValikko(); 
   993        else 
   994            TaukoValikko(); 
   995    } 
   996    void EiMusiikkia() 
   997    { 
   998        MediaPlayer.IsMuted = true; 
  905999        if (alkuValikko) 
  9061000            AlkuValikko(); 
 • 2017/31/PatrikK/Tasohyppelypeli/Tasohyppelypeli/Tasohyppelypeli/Tasohyppelypeli.csproj.Debug.cachefile

  r9379 r9401  
  3232Content\lol1.xnb 
  3333Content\lol2.xnb 
   34Content\bruh.xnb 
   35Content\star.xnb 
   36Content\box.xnb 
   37Content\flame.xnb 
  3438Content\background_music.wma 
  3539Content\music1.wma 
   
  3741Content\lol1.wma 
  3842Content\lol2.wma 
   43Content\bruh.wma 
 • 2017/31/PatrikK/Tasohyppelypeli/Tasohyppelypeli/Tasohyppelypeli/bin/x86/Debug/Data/_score.xml

  r9340 r9401  
  1414        <Item Index="1" Type="Jypeli.ScoreItem, Jypeli, Version=5.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=null"> 
  1515          <Field Name="Name" Type="System.String, mscorlib, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089"> 
  16             <Value>hacker</Value> 
   16            <Value>lol</Value> 
  1717          </Field> 
  1818          <Field Name="Score" Type="System.Double, mscorlib, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089"> 
  19             <Value>200000011</Value> 
   19            <Value>1000000000</Value> 
  2020          </Field> 
  2121        </Item> 
   
  2525          </Field> 
  2626          <Field Name="Score" Type="System.Double, mscorlib, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089"> 
   27            <Value>200000011</Value> 
   28          </Field> 
   29        </Item> 
   30        <Item Index="3" Type="Jypeli.ScoreItem, Jypeli, Version=5.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=null"> 
   31          <Field Name="Name" Type="System.String, mscorlib, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089"> 
   32            <Value>hacker</Value> 
   33          </Field> 
   34          <Field Name="Score" Type="System.Double, mscorlib, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089"> 
  2735            <Value>3463469</Value> 
  2836          </Field> 
  2937        </Item> 
  30         <Item Index="3" Type="Jypeli.ScoreItem, Jypeli, Version=5.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=null"> 
   38        <Item Index="4" Type="Jypeli.ScoreItem, Jypeli, Version=5.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=null"> 
   39          <Field Name="Name" Type="System.String, mscorlib, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089"> 
   40            <Value>. . . . . . . . .</Value> 
   41          </Field> 
   42          <Field Name="Score" Type="System.Double, mscorlib, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089"> 
   43            <Value>60014</Value> 
   44          </Field> 
   45        </Item> 
   46        <Item Index="5" Type="Jypeli.ScoreItem, Jypeli, Version=5.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=null"> 
  3147          <Field Name="Name" Type="System.String, mscorlib, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089"> 
  3248            <Value>MESTARI</Value> 
   
  3652          </Field> 
  3753        </Item> 
  38         <Item Index="4" Type="Jypeli.ScoreItem, Jypeli, Version=5.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=null"> 
   54        <Item Index="6" Type="Jypeli.ScoreItem, Jypeli, Version=5.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=null"> 
  3955          <Field Name="Name" Type="System.String, mscorlib, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089"> 
  4056            <Value>MESTARI</Value> 
   
  4460          </Field> 
  4561        </Item> 
  46         <Item Index="5" Type="Jypeli.ScoreItem, Jypeli, Version=5.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=null"> 
   62        <Item Index="7" Type="Jypeli.ScoreItem, Jypeli, Version=5.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=null"> 
  4763          <Field Name="Name" Type="System.String, mscorlib, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089"> 
  4864            <Value>huijauskoodaaja</Value> 
   
  5268          </Field> 
  5369        </Item> 
  54         <Item Index="6" Type="Jypeli.ScoreItem, Jypeli, Version=5.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=null"> 
   70        <Item Index="8" Type="Jypeli.ScoreItem, Jypeli, Version=5.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=null"> 
  5571          <Field Name="Name" Type="System.String, mscorlib, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089"> 
  5672            <Value>huijauskoodaaja</Value> 
   
  6076          </Field> 
  6177        </Item> 
  62         <Item Index="7" Type="Jypeli.ScoreItem, Jypeli, Version=5.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=null"> 
   78        <Item Index="9" Type="Jypeli.ScoreItem, Jypeli, Version=5.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=null"> 
  6379          <Field Name="Name" Type="System.String, mscorlib, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089"> 
  6480            <Value>huijauskoodaaja</Value> 
   
  6884          </Field> 
  6985        </Item> 
  70         <Item Index="8" Type="Jypeli.ScoreItem, Jypeli, Version=5.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=null"> 
  71           <Field Name="Name" Type="System.String, mscorlib, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089"> 
  72             <Value>:P</Value> 
  73           </Field> 
  74           <Field Name="Score" Type="System.Double, mscorlib, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089"> 
  75             <Value>393</Value> 
  76           </Field> 
  77         </Item> 
  78         <Item Index="9" Type="Jypeli.ScoreItem, Jypeli, Version=5.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=null"> 
  79           <Field Name="Name" Type="System.String, mscorlib, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089"> 
  80             <Value>hacker</Value> 
  81           </Field> 
  82           <Field Name="Score" Type="System.Double, mscorlib, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089"> 
  83             <Value>369</Value> 
  84           </Field> 
  85         </Item> 
  8686      </Array> 
  8787    </Field> 
  8888    <Field Name="LastEnteredName" Type="System.String, mscorlib, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089"> 
  89       <Value>:P</Value> 
   89      <Value>lol</Value> 
  9090    </Field> 
  9191  </Object> 
 • 2017/31/PatrikK/Tasohyppelypeli/Tasohyppelypeli/Tasohyppelypeli/obj/x86/Debug/ContentPipeline-{FB1067CC-FEED-45F1-8CB8-8F3DD59AB260}.xml

  r9379 r9401  
  3636      <Options>None</Options> 
  3737      <Output>C:\MyTemp\PatrikK\Tasohyppelypeli\Tasohyppelypeli\Tasohyppelypeli\bin\x86\Debug\Content\kentta1.xnb</Output> 
  38       <Time>2017-08-02T13:18:58.776291+03:00</Time> 
   38      <Time>2017-08-03T13:41:41.1511166+03:00</Time> 
  3939    </Item> 
  4040    <Item> 
   
  303303      <Extra>C:\MyTemp\PatrikK\Tasohyppelypeli\Tasohyppelypeli\Tasohyppelypeli\bin\x86\Debug\Content\lol2.wma</Extra> 
  304304      <Time>2017-08-03T11:08:17.0632014+03:00</Time> 
   305    </Item> 
   306    <Item> 
   307      <Source>bruh.mp3</Source> 
   308      <Name>bruh</Name> 
   309      <Importer>Mp3Importer</Importer> 
   310      <Processor>SongProcessor</Processor> 
   311      <Options>None</Options> 
   312      <Output>C:\MyTemp\PatrikK\Tasohyppelypeli\Tasohyppelypeli\Tasohyppelypeli\bin\x86\Debug\Content\bruh.xnb</Output> 
   313      <Extra>C:\MyTemp\PatrikK\Tasohyppelypeli\Tasohyppelypeli\Tasohyppelypeli\bin\x86\Debug\Content\bruh.wma</Extra> 
   314      <Time>2017-08-03T12:45:41.2878953+03:00</Time> 
   315    </Item> 
   316    <Item> 
   317      <Source>star.png</Source> 
   318      <Name>star</Name> 
   319      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   320      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   321      <Options>None</Options> 
   322      <Output>C:\MyTemp\PatrikK\Tasohyppelypeli\Tasohyppelypeli\Tasohyppelypeli\bin\x86\Debug\Content\star.xnb</Output> 
   323      <Time>2017-08-03T13:24:48.2663329+03:00</Time> 
   324    </Item> 
   325    <Item> 
   326      <Source>box.png</Source> 
   327      <Name>box</Name> 
   328      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   329      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   330      <Options>None</Options> 
   331      <Output>C:\MyTemp\PatrikK\Tasohyppelypeli\Tasohyppelypeli\Tasohyppelypeli\bin\x86\Debug\Content\box.xnb</Output> 
   332      <Time>2017-08-03T13:34:24.8311641+03:00</Time> 
   333    </Item> 
   334    <Item> 
   335      <Source>flame.png</Source> 
   336      <Name>flame</Name> 
   337      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   338      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   339      <Options>None</Options> 
   340      <Output>C:\MyTemp\PatrikK\Tasohyppelypeli\Tasohyppelypeli\Tasohyppelypeli\bin\x86\Debug\Content\flame.xnb</Output> 
   341      <Time>2017-08-03T14:01:06.2115847+03:00</Time> 
  305342    </Item> 
  306343    <BuildSuccessful>true</BuildSuccessful> 
 • 2017/31/PatrikK/Tasohyppelypeli/Tasohyppelypeli/Tasohyppelypeli/obj/x86/Debug/Tasohyppelypeli.csproj.FileListAbsolute.txt

  r9379 r9401  
  4545C:\MyTemp\PatrikK\Tasohyppelypeli\Tasohyppelypeli\Tasohyppelypeli\bin\x86\Debug\Content\lol2.xnb 
  4646C:\MyTemp\PatrikK\Tasohyppelypeli\Tasohyppelypeli\Tasohyppelypeli\bin\x86\Debug\Content\lol2.wma 
   47C:\MyTemp\PatrikK\Tasohyppelypeli\Tasohyppelypeli\Tasohyppelypeli\bin\x86\Debug\Content\bruh.xnb 
   48C:\MyTemp\PatrikK\Tasohyppelypeli\Tasohyppelypeli\Tasohyppelypeli\bin\x86\Debug\Content\bruh.wma 
   49C:\MyTemp\PatrikK\Tasohyppelypeli\Tasohyppelypeli\Tasohyppelypeli\bin\x86\Debug\Content\star.xnb 
   50C:\MyTemp\PatrikK\Tasohyppelypeli\Tasohyppelypeli\Tasohyppelypeli\bin\x86\Debug\Content\box.xnb 
   51C:\MyTemp\PatrikK\Tasohyppelypeli\Tasohyppelypeli\Tasohyppelypeli\bin\x86\Debug\Content\flame.xnb 
 • 2017/31/PatrikK/Tasohyppelypeli/Tasohyppelypeli/Tasohyppelypeli/obj/x86/Debug/cachefile-{FB1067CC-FEED-45F1-8CB8-8F3DD59AB260}-targetpath.txt

  r9379 r9401  
  3737Content\lol2.xnb 
  3838Content\lol2.wma 
   39Content\bruh.xnb 
   40Content\bruh.wma 
   41Content\star.xnb 
   42Content\box.xnb 
   43Content\flame.xnb 
 • 2017/31/PatrikK/Tasohyppelypeli/Tasohyppelypeli/TasohyppelypeliContent/TasohyppelypeliContent.contentproj

  r9379 r9401  
  270270    </Compile> 
  271271  </ItemGroup> 
   272  <ItemGroup> 
   273    <Compile Include="bruh.mp3"> 
   274      <Name>bruh</Name> 
   275      <Importer>Mp3Importer</Importer> 
   276      <Processor>SongProcessor</Processor> 
   277    </Compile> 
   278  </ItemGroup> 
   279  <ItemGroup> 
   280    <Compile Include="star.png"> 
   281      <Name>star</Name> 
   282      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   283      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   284    </Compile> 
   285  </ItemGroup> 
   286  <ItemGroup> 
   287    <Compile Include="box.png"> 
   288      <Name>box</Name> 
   289      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   290      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   291    </Compile> 
   292  </ItemGroup> 
   293  <ItemGroup> 
   294    <Compile Include="flame.png"> 
   295      <Name>flame</Name> 
   296      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   297      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   298    </Compile> 
   299  </ItemGroup> 
  272300  <Import Project="$(MSBuildExtensionsPath)\Microsoft\XNA Game Studio\$(XnaFrameworkVersion)\Microsoft.Xna.GameStudio.ContentPipeline.targets" /> 
  273301  <!--  To modify your build process, add your task inside one of the targets below and uncomment it.  
 • 2017/31/PatrikK/Tasohyppelypeli/Tasohyppelypeli/TasohyppelypeliContent/kentta1.txt

  r9349 r9401  
  11 
  2 ********************P**********I*************************** 
   2********MM**********P**********I**********E**************** 
  33         ##         ##         ##         ##         ##      
  44 
  5 *************************S********************************** 
   5********************MM***S********************************** 
  66       ##  ##       ##  ###       ##  ##       ##  ##      ## 
  77 
  8 *********I****************** N******************************** 
   8*********I****************** N*************MM***************** 
  99     ##  ##  ##     ##  ##  ##     ##  ##  ##     ##  ##  ## 
  1010 
   
  1212   ##  ##  ##  ##   ##  ##  ##  ##   ##  ##  ##  ##   ##  ## 
  1313 
  14  **********************************************I************ 
   14 ***********MMMM***********************MM******I************ 
  1515 ##  ##  ##  ##  ## ##  ##  ##  ##  ## ##  ##  ##  ##  ## ## 
  1616 
  17    I                                            I 
   17   I              E                E             I 
  1818############################################################ 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.