Changeset 940 for 2010/24


Ignore:
Timestamp:
2010-06-17 11:30:36 (12 years ago)
Author:
danmarti
Message:

Meleeviholliset toimii, kävelevät eteenpäin ja hyppivät. Säädettiin aseita toimivammiksi

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • 2010/24/danmarti/Vantaa 2001/Peli.cs

  r926 r940  
  1515 
  1616    const double Speed = 200; 
   17    const double meleeWalkingSpeed = -200; 
  1718    const double JumpStr = 2000; 
  1819    const int TileWidth = 50; 
   
  2425    { 
  2526        SetWindowSize(1024, 720, false); 
   27        ShowMenu(); 
   28    } 
   29 
   30    void ShowMenu() 
   31    { 
   32 
   33        MediaPlayer.Play("Split In Synapse"); 
   34        Image bg = LoadImage("menubg"); 
   35        Level.Background.Image = bg; 
   36        Level.Background.Size = new Vector(Screen.Width, Screen.Height); 
   37        Keyboard.Listen(Key.Enter, ButtonState.Pressed, StartGame, null); 
   38    } 
   39 
   40    void StartGame() 
   41    { 
   42        Image bg = Image.CreateGradient((int)Screen.Width, (int)Screen.Height, Color.LightBlue, Color.Blue); 
   43        // Image bg = LoadImage("kuvannimi"); 
   44        Level.Background.Image = bg;         
   45        Level.Background.Size = new Vector(Screen.Width, Screen.Height); 
   46        Level.Background.MovesWithCamera = false; 
  2647 
  2748        LifeP1 = new IntMeter(3); // Pelaajan 1 osumat 
   
  3758 
  3859        StartCoop(); 
  39     } 
  40  
  41     void ShowMenu() 
  42     { 
  43  
  44     } 
  45  
  46  
  47  
  48     void StartGame() 
  49     { 
  50         Gravity = new Vector(0, -1000); 
  51         CreateLevel(); 
  52         CreatePlayer(); 
  53         Camera.Follow(Player1); 
  54  
  55         Controls(); 
   60 
  5661    } 
  5762 
  5863    void StartCoop() 
  5964    { 
  60         MediaPlayer.Play("Split In Synapse"); 
  6165        Gravity = new Vector(0, -1000); 
  6266        CreateLevel(); 
   
  6468        Add(LifeMeterP2); 
  6569        Camera.Follow(Player1); 
  66  
  6770        Controls(); 
  6871    } 
   
  7982        Player.StaticFriction = 0; 
  8083        Player.LinearDamping = 1; 
   84        Player.Tag = "Player"; 
  8185 
  8286        LaserGun Weapon = new LaserGun(20, 5); 
  83         Weapon.X = 50; 
   87        Weapon.X = 0; 
  8488        Weapon.LaserCollision = LaserCollide; 
  8589 
  8690        //Weapon.AttackSound = null; 
  8791        Weapon.IsVisible = false; 
  88         Weapon.TimeBetweenUse = new TimeSpan(0, 0, 0, 0, 10); 
  89         Weapon.MaximumLifetime = new TimeSpan(1, 0, 0, 0, 0); 
   92        Weapon.TimeBetweenUse = new TimeSpan(0, 0, 0, 0, 250); 
  9093 
  9194        Player.Weapon = Weapon; 
   
  9497    } 
  9598 
  96     PhysicsObject CreateEnemy() 
  97     { 
  98         PhysicsObject Enemy = new PhysicsObject(40, 65); 
  99         Enemy.Mass = 3.0; 
  100         Enemy.Color = Color.Red; 
  101         Enemy.KineticFriction = 0.1; 
  102         Enemy.StaticFriction = 0.1; 
  103         AddCollisionHandler(Enemy, EnemyPlayerCollision); 
  104         Enemy.CanRotate = false; 
  105         Add(Enemy); 
  106         return Enemy; 
   99    PlatformCharacter CreateMelee() 
   100    { 
   101        Melee Melee = new Melee(40, 65, meleeWalkingSpeed); 
   102        Melee.isAlive = true; 
   103        Melee.Mass = 3.0; 
   104        Melee.Color = Color.Red; 
   105        Melee.KineticFriction = 0.1; 
   106        Melee.StaticFriction = 0.1; 
   107        Melee.Tag = "Melee"; 
   108        AddCollisionHandler(Melee, EnemyPlayerCollision); 
   109        Melee.CanRotate = false; 
   110        //Add(Melee); 
   111        Melee.Tag = "Melee"; 
   112        return Melee; 
  107113 
  108114    } 
   
  114120        Tiles['f'] = CreateFloor; 
  115121        Tiles['w'] = CreateWall; 
   122        Tiles['j'] = CreateJump; 
  116123        Tiles['r'] = CreateRespawn; 
  117         Tiles['e'] = CreateEnemy; 
   124        Tiles['m'] = CreateMelee; 
  118125        Tiles['1'] = StartP1; 
  119126        Tiles['2'] = StartP2; 
   
  128135        Keyboard.Listen(Key.D, ButtonState.Down, Walk, "Move right", Player1, Speed); 
  129136        Keyboard.Listen(Key.W, ButtonState.Down, Jump, "Jump", Player1, JumpStr); 
  130         Keyboard.Listen(Key.Space, ButtonState.Down, Player1.Weapon.Use, "Ammu"); 
   137        Keyboard.Listen(Key.LeftControl, ButtonState.Down, Ammu, "Ammu", Player1); 
  131138 
  132139 
   
  134141        Keyboard.Listen(Key.Right, ButtonState.Down, Walk, "Move right", Player2, Speed); 
  135142        Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Down, Jump, "Jump", Player2, JumpStr); 
   143        Keyboard.Listen(Key.Space, ButtonState.Down, Ammu, "Ammu", Player2); 
   144    } 
   145 
   146    void Ammu(PlatformCharacter player) 
   147    { 
   148        PhysicsObject ammus = player.Weapon.Shoot(); 
   149        if(ammus != null) 
   150            ammus.IgnoresCollisionResponse = true; 
  136151    } 
  137152 
   
  150165    PhysicsObject CreateFloor() 
  151166    { 
  152         PhysicsObject Floor = PhysicsObject.CreateStaticObject(50.0, 50.0); 
   167        PhysicsObject Floor = PhysicsObject.CreateStaticObject(TileWidth, TileHeight); 
  153168        return Floor; 
  154169    } 
   
  156171    PhysicsObject CreateWall() 
  157172    { 
  158         PhysicsObject Wall = PhysicsObject.CreateStaticObject(50.0, 50.0); 
   173        PhysicsObject Wall = PhysicsObject.CreateStaticObject(TileWidth, TileHeight); 
  159174        return Wall; 
   175    } 
   176 
   177    PhysicsObject CreateJump() 
   178    { 
   179        PhysicsObject Jump = PhysicsObject.CreateStaticObject(TileWidth, TileHeight); 
   180        Jump.IgnoresCollisionResponse = true; 
   181        Jump.IsVisible = false; 
   182        AddCollisionHandler(Jump, JumpCollide); 
   183        return Jump; 
  160184    } 
  161185 
   
  178202    } 
  179203 
  180     void EnemyPlayerCollision(PhysicsObject Enemy, PhysicsObject Target) 
   204    void EnemyPlayerCollision(PhysicsObject Melee, PhysicsObject Target) 
  181205    { 
  182206        if (Target == Player1) 
   
  192216    void LaserCollide(PhysicsObject WProjectile, PhysicsObject Target) 
  193217    { 
  194         if((Target!=Player1) || (Target!=Player2)) 
  195             WProjectile.Destroy(); 
  196         //EnemyDeath(Enemy); 
   218        // Jos lasersäde osuu viholliseen, niin vihollinen kuolee 
   219         
   220        //if ((Target != Player1) && (Target != Player2)) 
   221 
   222        if (Target.Tag.ToString() == "Melee") 
   223        { 
   224            WProjectile.Destroy(); // Tuhotaan ammus 
   225            Target.Destroy(); // Tuhotaan kohde 
   226        } 
   227 
   228        //if (Target.Tag.ToString() == "Player") 
   229        //{ 
   230        //    WProjectile.Destroy(); 
   231        //} 
  197232 
  198233    } 
   
  208243            Death(Player2); 
  209244        } 
  210 } 
   245    } 
   246 
   247    void JumpCollide(PhysicsObject Jump, PhysicsObject Target) 
   248    { 
   249        if (Target.Tag.ToString() == "Melee") 
   250        { 
   251            //Target.Push(new Vector(0,4000)); 
   252            Target.Hit(new Vector(0, 4000)); 
   253            //((PlatformCharacter)Target).Jump(JumpStr); 
   254        } 
   255    } 
  211256 
  212257 
  213258    void Death(PlatformCharacter Player) 
  214259    { 
  215             if (Player == Player1) 
  216             { 
  217                 LifeP1.Value--; 
  218                 if (Player2.IsDestroyed() == false) 
  219                 { 
  220                     Camera.Follow(Player2); 
  221                 } 
  222                 Player1.Destroy(); 
  223  
  224             } 
  225             else if (Player == Player2) 
  226             { 
  227                 LifeP2.Value--; 
  228                 Player2.Destroy(); 
  229                 Camera.Follow(Player1); 
  230             } 
   260        // Player.Weapon.Destroy(); // TODO: Aseen tuhoaminen ei toimi? 
   261        // TODO: Kun pelaaja törmää, nii ntätä kutsutaan joskus 2 kertaa!! 
  231262         
   263        if (Player == Player1) 
   264        { 
   265            if (Player2.IsDestroyed() == false) 
   266            { 
   267                Camera.Follow(Player2); 
   268            } 
   269            Player1.Destroy(); 
   270            LifeP1.Value--; 
   271            if (LifeP1.Value == 0) 
   272            { 
   273                MessageDisplay.Add("Player 1 Has Died"); 
   274            } 
   275 
   276        } 
   277        else if (Player == Player2) 
   278        { 
   279            Player2.Destroy(); 
   280            LifeP2.Value--; 
   281            if (LifeP2.Value == 0) 
   282            { 
   283                MessageDisplay.Add("Player 2 Has Died"); 
   284            } 
   285            Camera.Follow(Player1); 
   286        } 
   287 
  232288        if ((Player1.IsDestroyed()) && (Player2.IsDestroyed())) 
  233289        { 
   
  235291            Camera.Follow(Player1); 
  236292        } 
   293              
  237294 
  238295    } 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.