Changeset 94


Ignore:
Timestamp:
2009-07-22 11:38:03 (12 years ago)
Author:
aaalalpe
Message:
 
Location:
aapo_p
Files:
17 added
25 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • aapo_p/FysiikkaPeli1/Content/obj/x86/Debug/Content.contentproj.FileListAbsolute.txt

  r75 r94  
  1 C:\MyTemp\Ohjelmointi\FysiikkaPeli1\Content\obj\x86\Debug\ResolveAssemblyReference.cache 
   1C:\MyTemp\aapo_p\FysiikkaPeli1\Content\obj\x86\Debug\ResolveAssemblyReference.cache 
 • aapo_p/FysiikkaPeli1/Content/obj/x86/Debug/ContentPipeline.xml

  r75 r94  
  77      <BuildConfiguration>Debug</BuildConfiguration> 
  88      <CompressContent>false</CompressContent> 
  9       <RootDirectory>C:\MyTemp\Ohjelmointi\FysiikkaPeli1\Content\</RootDirectory> 
  10       <LoggerRootDirectory>C:\MyTemp\Ohjelmointi\FysiikkaPeli1\</LoggerRootDirectory> 
  11       <IntermediateDirectory>C:\MyTemp\Ohjelmointi\FysiikkaPeli1\Content\obj\x86\Debug\</IntermediateDirectory> 
  12       <OutputDirectory>C:\MyTemp\Ohjelmointi\FysiikkaPeli1\bin\x86\Debug\Content\</OutputDirectory> 
   9      <RootDirectory>C:\MyTemp\aapo_p\FysiikkaPeli1\Content\</RootDirectory> 
   10      <LoggerRootDirectory>C:\MyTemp\aapo_p\FysiikkaPeli1\</LoggerRootDirectory> 
   11      <IntermediateDirectory>C:\MyTemp\aapo_p\FysiikkaPeli1\Content\obj\x86\Debug\</IntermediateDirectory> 
   12      <OutputDirectory>C:\MyTemp\aapo_p\FysiikkaPeli1\bin\x86\Debug\Content\</OutputDirectory> 
  1313    </Settings> 
  1414    <Assemblies> 
  1515      <Assembly> 
  16         <Key>C:\Windows\assembly\GAC_32\Microsoft.Xna.Framework.Content.Pipeline\3.1.0.0__6d5c3888ef60e27d\Microsoft.Xna.Framework.Content.Pipeline.dll</Key> 
  17         <Value>2009-07-21T15:55:05.622765+03:00</Value> 
   16        <Key>C:\WINNT\assembly\GAC_32\Microsoft.Xna.Framework.Content.Pipeline\3.1.0.0__6d5c3888ef60e27d\Microsoft.Xna.Framework.Content.Pipeline.dll</Key> 
   17        <Value>2009-06-30T08:29:57.3177551+03:00</Value> 
  1818      </Assembly> 
  1919    </Assemblies> 
 • aapo_p/FysiikkaPeli1/bin/x86/Debug/Jypeli.xml

  r75 r94  
  788788            <c>CheckOverlap</c> on oltava pÀÀllÀ, ettÀ tapahtuma tapahtuu. 
  789789            </summary> 
   790        </member> 
   791        <member name="T:Jypeli.PhysicsObject.ReferencingLifeTime"> 
   792            <summary> 
   793            Elinaika, joka on riippuvainen toisesta elinajasta. 
   794            Toisin sanoen pÀÀttyy, kun toinen elinaika pÀÀttyy. 
   795            </summary> 
   796        </member> 
   797        <member name="T:Jypeli.Lifetime"> 
   798            <summary> 
   799            Olion elinaika. 
   800            </summary> 
   801        </member> 
   802        <member name="M:Jypeli.Lifetime.#ctor"> 
   803            <summary> 
   804            Alustaa uuden elinajan, joka on oletuksena rajaton. 
   805            </summary> 
   806        </member> 
   807        <member name="M:Jypeli.Lifetime.#ctor(System.Double)"> 
   808            <summary> 
   809            Alustaa uuden, rajoitetun elinajan. 
   810            </summary> 
   811            <param name="maxAgeInSeconds">Maksimielinaika sekunteina.</param> 
   812        </member> 
   813        <member name="M:Jypeli.Lifetime.Update(Microsoft.Xna.Framework.GameTime)"> 
   814            <summary> 
   815            PÀivittÀÀ elinaikaa. 
   816            </summary> 
   817            <param name="gameTime">Aika, joka vÀhennetÀÀn nykyisestÀ (viimeisimmÀstÀ pÀivityksestÀ kulunut aika).</param> 
   818        </member> 
   819        <member name="P:Jypeli.Lifetime.IsExpired"> 
   820            <summary> 
   821            Jos <code>true</code>, tÀmÀn olion isÀntÀolio poistetaan. 
   822            </summary> 
   823            <remarks> 
   824            Perityn luokan tÀytyy kutsua myös kantaluokan IsExpired. 
   825            </remarks> 
   826        </member> 
   827        <member name="P:Jypeli.Lifetime.Seconds"> 
   828            <summary> 
   829            TÀmÀnhetkinen elinaika sekunteina. 
   830            </summary> 
   831        </member> 
   832        <member name="P:Jypeli.Lifetime.MaxSeconds"> 
   833            <summary> 
   834            Maksimielinaika sekunteina. 
   835            </summary> 
   836        </member> 
   837        <member name="M:Jypeli.PhysicsObject.ReferencingLifeTime.#ctor(Physics2DDotNet.Lifespan)"> 
   838            <summary> 
   839            Luo uuden referenssielinajan. 
   840            </summary> 
   841            <param name="lifespan">Elinaika, josta tÀmÀ riippuu.</param> 
   842        </member> 
   843        <member name="M:Jypeli.PhysicsObject.ReferencingLifeTime.#ctor(Physics2DDotNet.Lifespan,System.Double)"> 
   844            <summary> 
   845            Luo uuden rajoitetun referenssielinajan. 
   846            </summary> 
   847            <param name="lifespan">Elinaika, josta tÀmÀ riippuu.</param> 
   848            <param name="maxAgeInSeconds">Maksimielinaika sekunteina.</param> 
   849        </member> 
   850        <member name="P:Jypeli.PhysicsObject.ReferencingLifeTime.lifespan"> 
   851            <summary> 
   852            Elinaika, josta tÀmÀ riippuu. 
   853            </summary> 
   854        </member> 
   855        <member name="P:Jypeli.PhysicsObject.ReferencingLifeTime.IsExpired"> 
   856            <summary> 
   857            Jos <code>true</code>, tÀmÀn olion isÀntÀolio poistetaan. 
   858            </summary> 
   859            <value></value> 
   860            <remarks> 
   861            Perityn luokan tÀytyy kutsua myös kantaluokan IsExpired. 
   862            </remarks> 
  790863        </member> 
  791864        <member name="F:Jypeli.PhysWorldTextObject.spriteBatch"> 
   
  12521325            </summary> 
  12531326            <param name="game">The game.</param> 
  1254         </member> 
  1255         <member name="M:Jypeli.DataStorage.Dispose"> 
  1256             <summary> 
  1257             Vapauttaa resurssit, kun olio tuhotaan. 
  1258             </summary> 
  12591327        </member> 
  12601328        <member name="M:Jypeli.DataStorage.OpenFile(System.String,System.IO.FileMode)"> 
   
  59896057            <returns>Kulma.</returns> 
  59906058        </member> 
  5991         <member name="T:Jypeli.SplashScreen"> 
  5992             <summary> 
  5993             Aloitusruutu, joka voidaan nÀyttÀÀ ennen pelin kÀynnistÀmistÀ. 
  5994             </summary> 
  5995         </member> 
  5996         <member name="M:Jypeli.SplashScreen.#ctor(Jypeli.RealTimeGame)"> 
  5997             <summary> 
  5998             Alustaa aloitusruudun. 
  5999             </summary> 
  6000             <param name="game">Peli, johon ruutu liitetÀÀn. YleensÀ this.</param> 
  6001         </member> 
  6002         <member name="M:Jypeli.SplashScreen.Show"> 
  6003             <summary> 
  6004             NÀyttÀÀ aloitusruudun. 
  6005             </summary> 
  6006         </member> 
  6007         <member name="P:Jypeli.SplashScreen.GameName"> 
  6008             <summary> 
  6009             Pelin nimi. NÀytetÀÀn ylimpÀnÀ otsikkona. 
  6010             </summary> 
  6011         </member> 
  6012         <member name="P:Jypeli.SplashScreen.Copyright"> 
  6013             <summary> 
  6014             TekijÀnoikeudet. NÀytetÀÀn pelin nimen alla tekijöiden kanssa. 
  6015             </summary> 
  6016         </member> 
  6017         <member name="P:Jypeli.SplashScreen.Authors"> 
  6018             <summary> 
  6019             TekijÀt. NÀytetÀÀn pelin nimen alla tekijÀnoikeuksien kanssa. 
  6020             </summary> 
  6021         </member> 
  6022         <member name="P:Jypeli.SplashScreen.TextBody"> 
  6023             <summary> 
  6024             Varsinainen teksti. 
  6025             </summary> 
  6026         </member> 
  6027         <member name="P:Jypeli.SplashScreen.ControlHelp"> 
  6028             <summary> 
  6029             Kontrolliohje (Aloita peli painamalla Enter / Xbox A). 
  6030             </summary> 
  6031         </member> 
  6032         <member name="P:Jypeli.SplashScreen.LoadingText"> 
  6033             <summary> 
  6034             Latausteksti. 
  6035             </summary> 
  6036         </member> 
  6037         <member name="E:Jypeli.SplashScreen.GameStarted"> 
  6038             <summary> 
  6039             Tapahtuu kun ruudusta poistutaan. 
  6040             Tee varsinaiset pelin alustukset tÀmÀn tapahtuman kÀsittelijÀssÀ. 
  6041             </summary> 
  6042         </member> 
  60436059        <member name="T:Jypeli.KeyboardController"> 
  60446060            <summary> 
   
  71027118            <param name="maxHP">Osumapisteiden maksimimÀÀrÀ.</param> 
  71037119        </member> 
  7104         <member name="M:Jypeli.Assets.BattleObject.#ctor(System.String,Physics2DDotNet.Shapes.IShape,System.Double,System.Int32)"> 
  7105             <summary> 
  7106             Alustaa uuden taisteluolion. 
  7107             </summary> 
  7108             <param name="name">Olion nimi.</param> 
  7109             <param name="shape">Olion muoto.</param> 
  7110             <param name="mass">Olion massa.</param> 
  7111             <param name="maxHP">Osumapisteiden maksimimÀÀrÀ.</param> 
  7112         </member> 
  71137120        <member name="M:Jypeli.Assets.BattleObject.TakeDamage(Jypeli.Assets.Damage)"> 
  71147121            <summary> 
   
  73737380            </summary> 
  73747381        </member> 
  7375         <member name="M:Jypeli.Assets.PlatformCharacter.#ctor(Physics2DDotNet.Shapes.IShape,System.Double,System.Int32)"> 
   7382        <member name="M:Jypeli.Assets.PlatformCharacter.#ctor(System.Double,Physics2DDotNet.Shapes.IShape)"> 
  73767383            <summary> 
  73777384            Luo uuden tasohyppelyhahmon. 
  73787385            </summary> 
   7386            <param name="mass">Massa.</param> 
  73797387            <param name="shape">Muoto.</param> 
  7380             <param name="mass">Massa.</param> 
  7381             <param name="hp">Osumapisteet.</param> 
  73827388        </member> 
  73837389        <member name="M:Jypeli.Assets.PlatformCharacter.Walk(Microsoft.Xna.Framework.GameTime,AdvanceMath.Vector2D)"> 
   
  73937399            <returns><code>true</code> jos hyppÀys onnistui.</returns> 
  73947400        </member> 
  7395         <member name="M:Jypeli.Assets.PlatformCharacter.EquipWeapon"> 
  7396             <summary> 
  7397             Ottaa aseen kÀyttöön. 
  7398             </summary> 
  7399         </member> 
  7400         <member name="M:Jypeli.Assets.PlatformCharacter.UnequipWeapon"> 
  7401             <summary> 
  7402             Poistaa aseen kÀytöstÀ. 
  7403             </summary> 
  7404         </member> 
  7405         <member name="M:Jypeli.Assets.PlatformCharacter.UpdateTextures"> 
  7406             <summary> 
  7407             PÀivittÀÀ hahmon tekstuurit. 
  7408             </summary> 
  7409         </member> 
  74107401        <member name="M:Jypeli.Assets.PlatformCharacter.OnUpdate(Microsoft.Xna.Framework.GameTime)"> 
  74117402            <summary> 
   
  74147405            </summary> 
  74157406            <param name="gameTime">The game time.</param> 
  7416         </member> 
  7417         <member name="P:Jypeli.Assets.PlatformCharacter.AnimationPerPixel"> 
  7418             <summary> 
  7419             Kuinka monta ruutua hahmon animaatiota edetÀÀn 
  7420             pikseliÀ kohti kun hahmo liikkuu. Voi olla myös desimaaliluku. 
  7421             </summary> 
  7422         </member> 
  7423         <member name="P:Jypeli.Assets.PlatformCharacter.Moving"> 
  7424             <summary> 
  7425             Liikkuuko hahmo. 
  7426             </summary> 
  7427         </member> 
  7428         <member name="P:Jypeli.Assets.PlatformCharacter.FacingDirection"> 
  7429             <summary> 
  7430             Hahmon rintamasuunta (vasen tai oikea). 
  7431             </summary> 
  7432         </member> 
  7433         <member name="P:Jypeli.Assets.PlatformCharacter.Weapon"> 
  7434             <summary> 
  7435             Hahmon kantama ase. 
  7436             </summary> 
  74377407        </member> 
  74387408        <member name="P:Jypeli.Assets.PlatformCharacter.IsOnGround"> 
   
  76557625            Hiiren toinen erikoisnÀppÀin. 
  76567626            </summary> 
  7657         </member> 
  7658         <member name="T:Jypeli.Lifetime"> 
  7659             <summary> 
  7660             Olion elinaika. 
  7661             </summary> 
  7662         </member> 
  7663         <member name="M:Jypeli.Lifetime.#ctor"> 
  7664             <summary> 
  7665             Alustaa uuden elinajan, joka on oletuksena rajaton. 
  7666             </summary> 
  7667         </member> 
  7668         <member name="M:Jypeli.Lifetime.#ctor(System.Double)"> 
  7669             <summary> 
  7670             Alustaa uuden, rajoitetun elinajan. 
  7671             </summary> 
  7672             <param name="maxAgeInSeconds">Maksimielinaika sekunteina.</param> 
  7673         </member> 
  7674         <member name="M:Jypeli.Lifetime.Update(Microsoft.Xna.Framework.GameTime)"> 
  7675             <summary> 
  7676             PÀivittÀÀ elinaikaa. 
  7677             </summary> 
  7678             <param name="gameTime">Aika, joka vÀhennetÀÀn nykyisestÀ (viimeisimmÀstÀ pÀivityksestÀ kulunut aika).</param> 
  7679         </member> 
  7680         <member name="P:Jypeli.Lifetime.IsExpired"> 
  7681             <summary> 
  7682             Jos <code>true</code>, tÀmÀn olion isÀntÀolio poistetaan. 
  7683             </summary> 
  7684             <remarks> 
  7685             Perityn luokan tÀytyy kutsua myös kantaluokan IsExpired. 
  7686             </remarks> 
  7687         </member> 
  7688         <member name="P:Jypeli.Lifetime.Seconds"> 
  7689             <summary> 
  7690             TÀmÀnhetkinen elinaika sekunteina. 
  7691             </summary> 
  7692         </member> 
  7693         <member name="P:Jypeli.Lifetime.MaxSeconds"> 
  7694             <summary> 
  7695             Maksimielinaika sekunteina. 
  7696             </summary> 
  7697         </member> 
  7698         <member name="T:Jypeli.ReferencingLifeTime"> 
  7699             <summary> 
  7700             Elinaika, joka on riippuvainen toisesta elinajasta. 
  7701             Toisin sanoen pÀÀttyy, kun toinen elinaika pÀÀttyy. 
  7702             </summary> 
  7703         </member> 
  7704         <member name="M:Jypeli.ReferencingLifeTime.#ctor(Physics2DDotNet.Lifespan)"> 
  7705             <summary> 
  7706             Luo uuden referenssielinajan. 
  7707             </summary> 
  7708             <param name="lifespan">Elinaika, josta tÀmÀ riippuu.</param> 
  7709         </member> 
  7710         <member name="M:Jypeli.ReferencingLifeTime.#ctor(Physics2DDotNet.Lifespan,System.Double)"> 
  7711             <summary> 
  7712             Luo uuden rajoitetun referenssielinajan. 
  7713             </summary> 
  7714             <param name="lifespan">Elinaika, josta tÀmÀ riippuu.</param> 
  7715             <param name="maxAgeInSeconds">Maksimielinaika sekunteina.</param> 
  7716         </member> 
  7717         <member name="P:Jypeli.ReferencingLifeTime.lifespan"> 
  7718             <summary> 
  7719             Elinaika, josta tÀmÀ riippuu. 
  7720             </summary> 
  7721         </member> 
  7722         <member name="P:Jypeli.ReferencingLifeTime.IsExpired"> 
  7723             <summary> 
  7724             Jos <code>true</code>, tÀmÀn olion isÀntÀolio poistetaan. 
  7725             </summary> 
  7726             <value></value> 
  7727             <remarks> 
  7728             Perityn luokan tÀytyy kutsua myös kantaluokan IsExpired. 
  7729             </remarks> 
  77307627        </member> 
  77317628        <member name="T:Jypeli.ResourcesX86"> 
   
  83848281            <returns>Peilattu tekstuuri.</returns> 
  83858282        </member> 
  8386         <member name="M:Jypeli.Textures.Flip(Microsoft.Xna.Framework.Graphics.Texture2D)"> 
  8387             <summary> 
  8388             Peilaa (ei-animoidun) tekstuurin Y-suunnassa. 
  8389             </summary> 
  8390             <param name="tex">Peilattava tekstuuri.</param> 
  8391             <returns>Peilattu tekstuuri.</returns> 
  8392         </member> 
  8393         <member name="M:Jypeli.Textures.Flip(Jypeli.AnimatedTexture)"> 
  8394             <summary> 
  8395             Peilaa animoidun tekstuurin Y-suunnassa. 
  8396             </summary> 
  8397             <param name="tex">Peilattava tekstuuri.</param> 
  8398             <returns>Peilattu tekstuuri.</returns> 
  8399         </member> 
  84008283        <member name="M:Jypeli.Textures.ColorTexture(Microsoft.Xna.Framework.Graphics.Texture2D,Microsoft.Xna.Framework.Graphics.Color)"> 
  84018284            <summary> 
   
  86298512            Alustaa uuden tykin. 
  86308513            </summary> 
  8631             <param name="projectile">Ammus, joita tykki ampuu.</param> 
   8514            <param name="ammus">Ammus, joita tykki ampuu.</param> 
  86328515        </member> 
  86338516        <member name="T:Jypeli.Assets.AssaultRifle"> 
   
  86408523            Alustaa uuden rynnÀkkökivÀÀrin. 
  86418524            </summary> 
  8642             <param name="projectile">Ammus, joita kivÀÀri ampuu.</param> 
   8525            <param name="ammus">Ammus, joita kivÀÀri ampuu.</param> 
  86438526        </member> 
  86448527        <member name="T:Jypeli.Assets.PlasmaCannon"> 
   
  86518534            Alustaa uuden plasmakivÀÀrin. 
  86528535            </summary> 
  8653             <param name="projectile">Ammus, joita ase ampuu.</param> 
  8654         </member> 
  8655         <member name="T:Jypeli.Assets.LaserGun"> 
  8656             <summary> 
  8657             Lasertykki 
  8658             </summary> 
  8659         </member> 
  8660         <member name="M:Jypeli.Assets.LaserGun.#ctor(Jypeli.Assets.Projectile)"> 
  8661             <summary> 
  8662             Alustaa uuden laser-tykin. 
  8663             </summary> 
  8664             <param name="projectile">Ammus, joita ase ampuu.</param> 
   8536            <param name="ammus">Ammus, joita kivÀÀri ampuu.</param> 
  86658537        </member> 
  86668538        <member name="T:Jypeli.Assets.Sword"> 
   
  87308602            Alustaa uuden plasmapartikkelin. 
  87318603            </summary> 
  8732         </member> 
  8733         <member name="T:Jypeli.Assets.LaserBeam"> 
  8734             <summary> 
  8735             LasersÀde lasertykkiin. 
  8736             </summary> 
  8737         </member> 
  8738         <member name="M:Jypeli.Assets.LaserBeam.#ctor"> 
  8739             <summary> 
  8740             Alustaa uuden lasersÀteen. 
  8741             </summary> 
  8742         </member> 
  8743         <member name="M:Jypeli.Assets.LaserBeam.#ctor(System.Int32,System.Int32)"> 
  8744             <summary> 
  8745             Alustaa uuden lasersÀteen. 
  8746             </summary> 
  8747             <param name="length">SÀteen pituus.</param> 
  8748             <param name="width">SÀteen leveys.</param> 
  87498604        </member> 
  87508605        <member name="T:Jypeli.Assets.ClusterCannonball"> 
 • aapo_p/FysiikkaPeli1/obj/x86/Debug/FysiikkaPeli1.csproj.FileListAbsolute.txt

  r75 r94  
  1 C:\MyTemp\Ohjelmointi\FysiikkaPeli1\bin\x86\Debug\FysiikkaPeli1.exe 
  2 C:\MyTemp\Ohjelmointi\FysiikkaPeli1\bin\x86\Debug\FysiikkaPeli1.pdb 
  3 C:\MyTemp\Ohjelmointi\FysiikkaPeli1\bin\x86\Debug\AdvanceMath.dll 
  4 C:\MyTemp\Ohjelmointi\FysiikkaPeli1\bin\x86\Debug\Jypeli.dll 
  5 C:\MyTemp\Ohjelmointi\FysiikkaPeli1\bin\x86\Debug\Physics2DDotNet.dll 
  6 C:\MyTemp\Ohjelmointi\FysiikkaPeli1\bin\x86\Debug\Physics2DDotNet.xml 
  7 C:\MyTemp\Ohjelmointi\FysiikkaPeli1\bin\x86\Debug\Jypeli.xml 
  8 C:\MyTemp\Ohjelmointi\FysiikkaPeli1\obj\x86\Debug\ResolveAssemblyReference.cache 
  9 C:\MyTemp\Ohjelmointi\FysiikkaPeli1\obj\x86\Debug\Microsoft.Xna.Framework.RuntimeProfile.txt 
  10 C:\MyTemp\Ohjelmointi\FysiikkaPeli1\obj\x86\Debug\FysiikkaPeli1.exe 
  11 C:\MyTemp\Ohjelmointi\FysiikkaPeli1\obj\x86\Debug\FysiikkaPeli1.pdb 
   1C:\MyTemp\aapo_p\FysiikkaPeli1\obj\x86\Debug\ResolveAssemblyReference.cache 
   2C:\MyTemp\aapo_p\FysiikkaPeli1\obj\x86\Debug\Microsoft.Xna.Framework.RuntimeProfile.txt 
   3C:\MyTemp\aapo_p\FysiikkaPeli1\bin\x86\Debug\FysiikkaPeli1.exe 
   4C:\MyTemp\aapo_p\FysiikkaPeli1\bin\x86\Debug\FysiikkaPeli1.pdb 
   5C:\MyTemp\aapo_p\FysiikkaPeli1\bin\x86\Debug\AdvanceMath.dll 
   6C:\MyTemp\aapo_p\FysiikkaPeli1\bin\x86\Debug\Jypeli.dll 
   7C:\MyTemp\aapo_p\FysiikkaPeli1\bin\x86\Debug\Physics2DDotNet.dll 
   8C:\MyTemp\aapo_p\FysiikkaPeli1\bin\x86\Debug\Physics2DDotNet.xml 
   9C:\MyTemp\aapo_p\FysiikkaPeli1\bin\x86\Debug\AdvanceMath.xml 
   10C:\MyTemp\aapo_p\FysiikkaPeli1\bin\x86\Debug\Jypeli.xml 
   11C:\MyTemp\aapo_p\FysiikkaPeli1\obj\x86\Debug\FysiikkaPeli1.exe 
   12C:\MyTemp\aapo_p\FysiikkaPeli1\obj\x86\Debug\FysiikkaPeli1.pdb 
 • aapo_p/FysiikkaPeli2/Content/Content.contentproj

  r74 r94  
  5555    </Compile> 
  5656  </ItemGroup> 
   57  <ItemGroup> 
   58    <Compile Include="tykkitorni1.png"> 
   59      <Name>tykkitorni1</Name> 
   60      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   61      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   62    </Compile> 
   63  </ItemGroup> 
  5764</Project> 
 • aapo_p/FysiikkaPeli2/Content/obj/x86/Debug/Content.contentproj.FileListAbsolute.txt

  r74 r94  
  1 C:\MyTemp\Ohjelmointi\FysiikkaPeli2\Content\obj\x86\Debug\ResolveAssemblyReference.cache 
   1C:\MyTemp\aapo_p\FysiikkaPeli2\Content\obj\x86\Debug\ResolveAssemblyReference.cache 
 • aapo_p/FysiikkaPeli2/Content/obj/x86/Debug/ContentPipeline.xml

  r74 r94  
  88      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
  99      <Options>None</Options> 
  10       <Output>C:\MyTemp\Ohjelmointi\FysiikkaPeli2\bin\x86\Debug\Content\enemy1.xnb</Output> 
  11       <Time>2009-07-21T15:54:33.7389895+03:00</Time> 
   10      <Output>C:\MyTemp\aapo_p\FysiikkaPeli2\bin\x86\Debug\Content\enemy1.xnb</Output> 
   11      <Time>2009-07-21T14:20:26.637247+03:00</Time> 
  1212    </Item> 
  1313    <Item> 
   
  1717      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
  1818      <Options>None</Options> 
  19       <Output>C:\MyTemp\Ohjelmointi\FysiikkaPeli2\bin\x86\Debug\Content\hahmo1.xnb</Output> 
  20       <Time>2009-07-21T18:26:20.324532+03:00</Time> 
   19      <Output>C:\MyTemp\aapo_p\FysiikkaPeli2\bin\x86\Debug\Content\hahmo1.xnb</Output> 
   20      <Time>2009-07-22T09:45:10.2541759+03:00</Time> 
  2121    </Item> 
  2222    <Item> 
   
  2626      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
  2727      <Options>None</Options> 
  28       <Output>C:\MyTemp\Ohjelmointi\FysiikkaPeli2\bin\x86\Debug\Content\tiili1.xnb</Output> 
  29       <Time>2009-07-21T18:28:31.293282+03:00</Time> 
   28      <Output>C:\MyTemp\aapo_p\FysiikkaPeli2\bin\x86\Debug\Content\tiili1.xnb</Output> 
   29      <Time>2009-07-22T09:45:10.3166723+03:00</Time> 
   30    </Item> 
   31    <Item> 
   32      <Source>tykkitorni1.png</Source> 
   33      <Name>tykkitorni1</Name> 
   34      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   35      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   36      <Options>None</Options> 
   37      <Output>C:\MyTemp\aapo_p\FysiikkaPeli2\bin\x86\Debug\Content\tykkitorni1.xnb</Output> 
   38      <Time>2009-07-22T10:50:19.6560523+03:00</Time> 
  3039    </Item> 
  3140    <BuildSuccessful>true</BuildSuccessful> 
   
  3443      <BuildConfiguration>Debug</BuildConfiguration> 
  3544      <CompressContent>false</CompressContent> 
  36       <RootDirectory>C:\MyTemp\Ohjelmointi\FysiikkaPeli2\Content\</RootDirectory> 
  37       <LoggerRootDirectory>C:\MyTemp\Ohjelmointi\FysiikkaPeli2\</LoggerRootDirectory> 
  38       <IntermediateDirectory>C:\MyTemp\Ohjelmointi\FysiikkaPeli2\Content\obj\x86\Debug\</IntermediateDirectory> 
  39       <OutputDirectory>C:\MyTemp\Ohjelmointi\FysiikkaPeli2\bin\x86\Debug\Content\</OutputDirectory> 
   45      <RootDirectory>C:\MyTemp\aapo_p\FysiikkaPeli2\Content\</RootDirectory> 
   46      <LoggerRootDirectory>C:\MyTemp\aapo_p\FysiikkaPeli2\</LoggerRootDirectory> 
   47      <IntermediateDirectory>C:\MyTemp\aapo_p\FysiikkaPeli2\Content\obj\x86\Debug\</IntermediateDirectory> 
   48      <OutputDirectory>C:\MyTemp\aapo_p\FysiikkaPeli2\bin\x86\Debug\Content\</OutputDirectory> 
  4049    </Settings> 
  4150    <Assemblies> 
   
  6574      </Assembly> 
  6675      <Assembly> 
  67         <Key>C:\Windows\assembly\GAC_32\Microsoft.Xna.Framework.Content.Pipeline\3.1.0.0__6d5c3888ef60e27d\Microsoft.Xna.Framework.Content.Pipeline.dll</Key> 
  68         <Value>2009-07-21T15:55:05.622765+03:00</Value> 
   76        <Key>C:\WINNT\assembly\GAC_32\Microsoft.Xna.Framework.Content.Pipeline\3.1.0.0__6d5c3888ef60e27d\Microsoft.Xna.Framework.Content.Pipeline.dll</Key> 
   77        <Value>2009-06-30T08:29:57.3177551+03:00</Value> 
  6978      </Assembly> 
  7079    </Assemblies> 
 • aapo_p/FysiikkaPeli2/Defendyourhouse.csproj.Debug.cachefile

  r74 r94  
  11Content\enemy1.xnb 
  22Content\hahmo1.xnb 
  3 Content\tausta1.xnb 
   3Content\tiili1.xnb 
   4Content\tykkitorni1.xnb 
 • aapo_p/FysiikkaPeli2/Peli.cs

  r74 r94  
  1919namespace Defendyourhouse 
  2020{ 
  21 //keskeneräiset: 
  22 //neliöistä luodaan rajat, koodi on pohjalla 
  23 //vaihtoehtoisesti tiilistä tehdään reunat(mieluisa vaihtoehto) 
  24 //laita oma hahmo kuntoon 
  25 //tornit, ja ampuminen kaikille 
  26 //päivien vaihtuminen ja vihollisten määrän kasvaminen ja ulkomuodon muuttuminen 
  27 //mahdollisesti myös pistelaskuri 
  28 //ota selvää miksi nelön luominen ei onnistu???? 
  29 //miksi hahmo1 on ohjaus-aliohjelmissa "null"?????????????????????????????? 
   21    //keskeneräiset: 
   22    //neliöistä luodaan rajat, koodi on pohjalla 
   23    //vaihtoehtoisesti tiilistä tehdään reunat(mieluisa vaihtoehto) 
   24    //laita oma hahmo kuntoon 
   25    //tornit, ja ampuminen kaikille 
   26    //päivien vaihtuminen ja vihollisten määrän kasvaminen ja ulkomuodon muuttuminen 
   27    //mahdollisesti myös pistelaskuri 
   28    //ota selvää miksi nelön luominen ei onnistu???? 
   29    //miksi hahmo1 on ohjaus-aliohjelmissa "null"?????????????????????????????? 
  3030 
  3131 
  3232    public class Peli : PhysicsGame 
  33             
  3433    { 
  3534        public PhysicsObject neli; 
   
  3837        public PhysicsObject nelia; 
  3938        public PhysicsObject tiili; 
  40          
   39        public PhysicsObject enemy1; 
   40        int[] vihollisenElamat; 
   41        public PhysicsObject tykkitorni; 
   42 
  4143        public ListSelectionWindow menu; 
   44 
  4245        protected override void LoadContent() 
  4346        { 
  44             Menu();                 
  45         }       
   47            Menu(); 
   48        } 
   49 
  4650        void AsetaOhjaimet() 
  4751        { 
  48             Controls.Listen(Keys.M, ButtonPosition.Down, menu2, "menu" ); 
   52            Controls.Listen(Keys.M, ButtonPosition.Down, menu2, "menu"); 
  4953            Controls.Listen(Keys.W, ButtonPosition.Down, ylös, "ylöspäin", hahmo1); 
  5054            Controls.Listen(Keys.S, ButtonPosition.Down, alas, "alaspäin", hahmo1); 
  5155            Controls.Listen(Keys.A, ButtonPosition.Down, vasemmalle, "vasemmalle", hahmo1); 
  5256            Controls.Listen(Keys.D, ButtonPosition.Down, oikealle, "oikealle", hahmo1); 
  53  
  54         } 
  55          
  56  
  57              
  58        // void tiili(double x, double y) 
  59       //  { 
  60       //      IShape tiili = Shapes.CreateRectangle(100.0, 100.0); 
  61       //      PhysicsObject.tiilet = PhysicsObject.CreateStaticObject(tiili); 
  62       //      tiilet.X = x; 
  63       //      tiilet.Y = y; 
  64       //      tiilet.Color = Color.Brown; 
  65       //  } 
  66         void Buy (ScreenObject sender) 
  67         { 
  68                                    
   57            Controls.Listen(Keys.B, ButtonPosition.Down, ostovalikko, "osta",); 
   58            ShowMouseCursor(true); 
   59        } 
   60 
   61        // void tiili(double x, double y) 
   62        //  { 
   63        //      IShape tiili = Shapes.CreateRectangle(100.0, 100.0); 
   64        //      PhysicsObject.tiilet = PhysicsObject.CreateStaticObject(tiili); 
   65        //      tiilet.X = x; 
   66        //      tiilet.Y = y; 
   67        //      tiilet.Color = Color.Brown; 
   68        //  } 
   69        Boolean ostovalikko() 
   70        { 
   71            menu2 = new ListSelectionWindow(this); 
   72            menu2.AddItem("torni1").Clicked += new ScreenObject.ClickEventHandler(Buy); 
   73            Add(menu2); 
   74            return false; 
   75        } 
   76        void Buy(ScreenObject sender) 
   77        { 
   78            PhysicsObject d = tower1a(0, 0); 
   79            Controls.Listen(MouseButtons.Left, ButtonPosition.Irrelevant, 0.1, siirra, "siirtää tornia", d); 
   80            menu2.Close(); 
   81        } 
   82        bool siirra(ControlEvent e) 
   83        { 
   84            Vector2D j = e.AnalogVector; 
   85            PhysicsObject torni = e.Parameter0 as PhysicsObject; 
   86            torni.Position = j; 
   87            return false; 
  6988        } 
  7089        Boolean Menu() 
   
  7291            menu = new ListSelectionWindow(this); 
  7392            menu.AddItem("lopeta").Clicked += new ScreenObject.ClickEventHandler(lopeta); 
  74             menu.AddItem("aloita").Clicked +=new ScreenObject.ClickEventHandler(aloita); 
   93            menu.AddItem("aloita").Clicked += new ScreenObject.ClickEventHandler(aloita); 
  7594            menu.AddItem("osta").Clicked += new ScreenObject.ClickEventHandler(Buy); 
  7695            Add(menu); 
   
  7998        } 
  8099 
  81  
  82  
  83100        void lopeta(ScreenObject sender) 
  84101        { 
  85102            Exit(); 
  86103        } 
   104 
  87105        void aloita(ScreenObject sender) 
  88106        { 
  89107            menu.Close(); 
   108             
   109            neliö(); 
   110            int vihollistenMaara = 20; 
   111 
   112            vihollisenElamat = new int[vihollistenMaara]; 
   113            for (int i = 0; i < vihollistenMaara; i++) 
   114            { 
   115                int a = i*50; 
   116                addenemy(a); 
   117                vihollisenElamat[i] = 100; 
   118            } 
   119 
   120            addhero(); 
   121            AddCollisionHandler(enemy1, suuntaus1); 
  90122            AsetaOhjaimet(); 
  91             neliö(); 
  92             for (int i = 0; i < 20; i++) 
  93             { 
  94                 addenemy(); 
  95             } 
  96             addhero(); 
  97              
  98         } 
  99         void addenemy() 
   123        } 
   124 
   125        void addenemy(int x) 
  100126        { 
  101127            IShape nelio = Shapes.CreateRectangle(50.0, 50.0); 
  102             PhysicsObject enemy1 = new PhysicsObject(10.0, nelio); 
   128            enemy1 = new PhysicsObject(10.0, nelio); 
  103129            Texture2D joku = Content.Load<Texture2D>("enemy1"); 
  104130            enemy1.AnimatedTexture = AnimatedTexture.FromTexture2D(joku, 320, false); 
  105131            Level.Objects.Add(enemy1); 
  106             enemy1.X = Level.Left; 
   132            enemy1.X = Level.Left - x; 
  107133            enemy1.Y = 0; 
  108             enemy1.Restitution = 2.0; 
   134            enemy1.Restitution = 0.0; 
  109135            Vector2D impulssi2 = new Vector2D(600.0, 0.0); 
  110136            enemy1.Hit(impulssi2); 
  111137        } 
  112         void addtile() 
  113         { 
  114              
  115             IShape tiili2 = Shapes.CreateRectangle(149.0, 131.0); 
  116             tiili = PhysicsObject.CreateStaticObject(tiili2); 
  117             Texture2D tiili = Content.Load<Texture2D>("tiili"); 
  118              
  119              
  120                          
  121         } 
   138 
   139        // void addtile() 
   140        // { 
   141        //    
   142        // IShape tiili2 = Shapes.CreateRectangle(149.0, 131.0); 
   143        //tiili = PhysicsObject.CreateStaticObject(tiili2); 
   144        //Texture2D tiili = Content.Load<Texture2D>("tiili"); 
   145 
   146        //} 
  122147        void addhero() 
  123148        { 
   
  126151            Texture2D hahmo = Content.Load<Texture2D>("hahmo1"); 
  127152            Level.Objects.Add(hahmo1); 
  128             hahmo1.X = Level.Right + 25; 
   153            hahmo1.X = Level.Right - 25; 
  129154            hahmo1.Y = 0; 
  130155        } 
  131  
  132         void addtower() 
  133         { 
  134   
  135         } 
   156        PhysicsObject tower1a(int x, int y) 
   157        { 
   158            IShape kuvio = Shapes.CreateRectangle(50.0, 50.0); 
   159            tykkitorni = PhysicsObject.CreateStaticObject(kuvio); 
   160            Texture2D kuviot = Content.Load<Texture2D>("tykkitorni1"); 
   161            Level.Objects.Add(tykkitorni); 
   162            tykkitorni.X = x; 
   163            tykkitorni.Y = y; 
   164            return tykkitorni; 
   165        } 
   166 
  136167        bool menu2(ControlEvent e) 
  137168        { 
   
  140171            return false; 
  141172        } 
  142          
   173 
  143174        bool alas(ControlEvent e) 
  144175        { 
  145             PhysicsObject hahmo1 = e.Parameter0.ToPhysicsObject(); 
  146             hahmo1.Y += -5.0; 
  147  
  148             return false; 
  149         } 
   176            PhysicsObject hahmo = e.Parameter0.ToPhysicsObject(); 
   177            hahmo.Y += -5.0; 
   178 
   179            return false; 
   180        } 
   181 
  150182        bool ylös(ControlEvent e) 
  151183        { 
  152             PhysicsObject hahmo1 = e.Parameter0.ToPhysicsObject(); 
  153             hahmo1.Y += 5.0; 
  154  
  155             return false; 
  156         } 
   184            PhysicsObject hahmo = e.Parameter0.ToPhysicsObject(); 
   185            hahmo.Y += 5.0; 
   186 
   187            return false; 
   188        } 
   189 
  157190        bool oikealle(ControlEvent e) 
  158191        { 
  159             PhysicsObject hahmo1 = e.Parameter0.ToPhysicsObject(); 
  160             hahmo1.X += 5.0; 
  161  
  162             return false; 
  163         } 
   192            PhysicsObject hahmo = e.Parameter0.ToPhysicsObject(); 
   193            hahmo.X += 5.0; 
   194            return false; 
   195        } 
   196 
  164197        bool vasemmalle(ControlEvent e) 
  165198        { 
  166             PhysicsObject hahmo1 = e.Parameter0.ToPhysicsObject(); 
  167             hahmo1.X += -5.0; 
  168  
  169             return false;             
  170         } 
   199            PhysicsObject hahmo = e.Parameter0.ToPhysicsObject(); 
   200            hahmo.X += -5.0; 
   201            return false; 
   202        } 
   203 
  171204        bool LiikutaMailaaYlos(ControlEvent e) 
  172205        { 
  173  
  174206            PhysicsObject nelio3 = e.Parameter0.ToPhysicsObject(); 
  175207            nelio3.Y += 10.0; 
  176208 
  177  
  178             return false; 
  179         } 
   209            return false; 
   210        } 
   211 
  180212        void neliö() 
  181213        { 
   
  184216            neli.X = -100; 
  185217            neli.Y = -25; 
  186             neli.Restitution = 0; 
   218            neli.Restitution = 1; 
  187219            neli.Color = Color.Black; 
  188220            neli.Angle = neli.Angle + Angle.Degrees(45); 
  189221            Level.Objects.Add(neli); 
  190          } 
  191          
  192          
  193          
  194  
  195  
   222        } 
   223 
   224        void suuntaus1(Collision jotainko) 
   225        { 
   226            if (jotainko.Other == neli) 
   227            { 
   228                Vector2D impulssi3 = new Vector2D(0, 600); 
   229                jotainko.Other.Hit(impulssi3); 
   230            } 
   231        } 
  196232    } 
  197233} 
  198234//nelio.Angle = nelio.Angle + Angle.Degrees(50); 
  199  //           base.Update(gameTime); 
   235//           base.Update(gameTime); 
 • aapo_p/FysiikkaPeli2/bin/x86/Debug/Jypeli.xml

  r74 r94  
  788788            <c>CheckOverlap</c> on oltava pÀÀllÀ, ettÀ tapahtuma tapahtuu. 
  789789            </summary> 
   790        </member> 
   791        <member name="T:Jypeli.PhysicsObject.ReferencingLifeTime"> 
   792            <summary> 
   793            Elinaika, joka on riippuvainen toisesta elinajasta. 
   794            Toisin sanoen pÀÀttyy, kun toinen elinaika pÀÀttyy. 
   795            </summary> 
   796        </member> 
   797        <member name="T:Jypeli.Lifetime"> 
   798            <summary> 
   799            Olion elinaika. 
   800            </summary> 
   801        </member> 
   802        <member name="M:Jypeli.Lifetime.#ctor"> 
   803            <summary> 
   804            Alustaa uuden elinajan, joka on oletuksena rajaton. 
   805            </summary> 
   806        </member> 
   807        <member name="M:Jypeli.Lifetime.#ctor(System.Double)"> 
   808            <summary> 
   809            Alustaa uuden, rajoitetun elinajan. 
   810            </summary> 
   811            <param name="maxAgeInSeconds">Maksimielinaika sekunteina.</param> 
   812        </member> 
   813        <member name="M:Jypeli.Lifetime.Update(Microsoft.Xna.Framework.GameTime)"> 
   814            <summary> 
   815            PÀivittÀÀ elinaikaa. 
   816            </summary> 
   817            <param name="gameTime">Aika, joka vÀhennetÀÀn nykyisestÀ (viimeisimmÀstÀ pÀivityksestÀ kulunut aika).</param> 
   818        </member> 
   819        <member name="P:Jypeli.Lifetime.IsExpired"> 
   820            <summary> 
   821            Jos <code>true</code>, tÀmÀn olion isÀntÀolio poistetaan. 
   822            </summary> 
   823            <remarks> 
   824            Perityn luokan tÀytyy kutsua myös kantaluokan IsExpired. 
   825            </remarks> 
   826        </member> 
   827        <member name="P:Jypeli.Lifetime.Seconds"> 
   828            <summary> 
   829            TÀmÀnhetkinen elinaika sekunteina. 
   830            </summary> 
   831        </member> 
   832        <member name="P:Jypeli.Lifetime.MaxSeconds"> 
   833            <summary> 
   834            Maksimielinaika sekunteina. 
   835            </summary> 
   836        </member> 
   837        <member name="M:Jypeli.PhysicsObject.ReferencingLifeTime.#ctor(Physics2DDotNet.Lifespan)"> 
   838            <summary> 
   839            Luo uuden referenssielinajan. 
   840            </summary> 
   841            <param name="lifespan">Elinaika, josta tÀmÀ riippuu.</param> 
   842        </member> 
   843        <member name="M:Jypeli.PhysicsObject.ReferencingLifeTime.#ctor(Physics2DDotNet.Lifespan,System.Double)"> 
   844            <summary> 
   845            Luo uuden rajoitetun referenssielinajan. 
   846            </summary> 
   847            <param name="lifespan">Elinaika, josta tÀmÀ riippuu.</param> 
   848            <param name="maxAgeInSeconds">Maksimielinaika sekunteina.</param> 
   849        </member> 
   850        <member name="P:Jypeli.PhysicsObject.ReferencingLifeTime.lifespan"> 
   851            <summary> 
   852            Elinaika, josta tÀmÀ riippuu. 
   853            </summary> 
   854        </member> 
   855        <member name="P:Jypeli.PhysicsObject.ReferencingLifeTime.IsExpired"> 
   856            <summary> 
   857            Jos <code>true</code>, tÀmÀn olion isÀntÀolio poistetaan. 
   858            </summary> 
   859            <value></value> 
   860            <remarks> 
   861            Perityn luokan tÀytyy kutsua myös kantaluokan IsExpired. 
   862            </remarks> 
  790863        </member> 
  791864        <member name="F:Jypeli.PhysWorldTextObject.spriteBatch"> 
   
  12521325            </summary> 
  12531326            <param name="game">The game.</param> 
  1254         </member> 
  1255         <member name="M:Jypeli.DataStorage.Dispose"> 
  1256             <summary> 
  1257             Vapauttaa resurssit, kun olio tuhotaan. 
  1258             </summary> 
  12591327        </member> 
  12601328        <member name="M:Jypeli.DataStorage.OpenFile(System.String,System.IO.FileMode)"> 
   
  59896057            <returns>Kulma.</returns> 
  59906058        </member> 
  5991         <member name="T:Jypeli.SplashScreen"> 
  5992             <summary> 
  5993             Aloitusruutu, joka voidaan nÀyttÀÀ ennen pelin kÀynnistÀmistÀ. 
  5994             </summary> 
  5995         </member> 
  5996         <member name="M:Jypeli.SplashScreen.#ctor(Jypeli.RealTimeGame)"> 
  5997             <summary> 
  5998             Alustaa aloitusruudun. 
  5999             </summary> 
  6000             <param name="game">Peli, johon ruutu liitetÀÀn. YleensÀ this.</param> 
  6001         </member> 
  6002         <member name="M:Jypeli.SplashScreen.Show"> 
  6003             <summary> 
  6004             NÀyttÀÀ aloitusruudun. 
  6005             </summary> 
  6006         </member> 
  6007         <member name="P:Jypeli.SplashScreen.GameName"> 
  6008             <summary> 
  6009             Pelin nimi. NÀytetÀÀn ylimpÀnÀ otsikkona. 
  6010             </summary> 
  6011         </member> 
  6012         <member name="P:Jypeli.SplashScreen.Copyright"> 
  6013             <summary> 
  6014             TekijÀnoikeudet. NÀytetÀÀn pelin nimen alla tekijöiden kanssa. 
  6015             </summary> 
  6016         </member> 
  6017         <member name="P:Jypeli.SplashScreen.Authors"> 
  6018             <summary> 
  6019             TekijÀt. NÀytetÀÀn pelin nimen alla tekijÀnoikeuksien kanssa. 
  6020             </summary> 
  6021         </member> 
  6022         <member name="P:Jypeli.SplashScreen.TextBody"> 
  6023             <summary> 
  6024             Varsinainen teksti. 
  6025             </summary> 
  6026         </member> 
  6027         <member name="P:Jypeli.SplashScreen.ControlHelp"> 
  6028             <summary> 
  6029             Kontrolliohje (Aloita peli painamalla Enter / Xbox A). 
  6030             </summary> 
  6031         </member> 
  6032         <member name="P:Jypeli.SplashScreen.LoadingText"> 
  6033             <summary> 
  6034             Latausteksti. 
  6035             </summary> 
  6036         </member> 
  6037         <member name="E:Jypeli.SplashScreen.GameStarted"> 
  6038             <summary> 
  6039             Tapahtuu kun ruudusta poistutaan. 
  6040             Tee varsinaiset pelin alustukset tÀmÀn tapahtuman kÀsittelijÀssÀ. 
  6041             </summary> 
  6042         </member> 
  60436059        <member name="T:Jypeli.KeyboardController"> 
  60446060            <summary> 
   
  71027118            <param name="maxHP">Osumapisteiden maksimimÀÀrÀ.</param> 
  71037119        </member> 
  7104         <member name="M:Jypeli.Assets.BattleObject.#ctor(System.String,Physics2DDotNet.Shapes.IShape,System.Double,System.Int32)"> 
  7105             <summary> 
  7106             Alustaa uuden taisteluolion. 
  7107             </summary> 
  7108             <param name="name">Olion nimi.</param> 
  7109             <param name="shape">Olion muoto.</param> 
  7110             <param name="mass">Olion massa.</param> 
  7111             <param name="maxHP">Osumapisteiden maksimimÀÀrÀ.</param> 
  7112         </member> 
  71137120        <member name="M:Jypeli.Assets.BattleObject.TakeDamage(Jypeli.Assets.Damage)"> 
  71147121            <summary> 
   
  73737380            </summary> 
  73747381        </member> 
  7375         <member name="M:Jypeli.Assets.PlatformCharacter.#ctor(Physics2DDotNet.Shapes.IShape,System.Double,System.Int32)"> 
   7382        <member name="M:Jypeli.Assets.PlatformCharacter.#ctor(System.Double,Physics2DDotNet.Shapes.IShape)"> 
  73767383            <summary> 
  73777384            Luo uuden tasohyppelyhahmon. 
  73787385            </summary> 
   7386            <param name="mass">Massa.</param> 
  73797387            <param name="shape">Muoto.</param> 
  7380             <param name="mass">Massa.</param> 
  7381             <param name="hp">Osumapisteet.</param> 
  73827388        </member> 
  73837389        <member name="M:Jypeli.Assets.PlatformCharacter.Walk(Microsoft.Xna.Framework.GameTime,AdvanceMath.Vector2D)"> 
   
  73937399            <returns><code>true</code> jos hyppÀys onnistui.</returns> 
  73947400        </member> 
  7395         <member name="M:Jypeli.Assets.PlatformCharacter.EquipWeapon"> 
  7396             <summary> 
  7397             Ottaa aseen kÀyttöön. 
  7398             </summary> 
  7399         </member> 
  7400         <member name="M:Jypeli.Assets.PlatformCharacter.UnequipWeapon"> 
  7401             <summary> 
  7402             Poistaa aseen kÀytöstÀ. 
  7403             </summary> 
  7404         </member> 
  7405         <member name="M:Jypeli.Assets.PlatformCharacter.UpdateTextures"> 
  7406             <summary> 
  7407             PÀivittÀÀ hahmon tekstuurit. 
  7408             </summary> 
  7409         </member> 
  74107401        <member name="M:Jypeli.Assets.PlatformCharacter.OnUpdate(Microsoft.Xna.Framework.GameTime)"> 
  74117402            <summary> 
   
  74147405            </summary> 
  74157406            <param name="gameTime">The game time.</param> 
  7416         </member> 
  7417         <member name="P:Jypeli.Assets.PlatformCharacter.AnimationPerPixel"> 
  7418             <summary> 
  7419             Kuinka monta ruutua hahmon animaatiota edetÀÀn 
  7420             pikseliÀ kohti kun hahmo liikkuu. Voi olla myös desimaaliluku. 
  7421             </summary> 
  7422         </member> 
  7423         <member name="P:Jypeli.Assets.PlatformCharacter.Moving"> 
  7424             <summary> 
  7425             Liikkuuko hahmo. 
  7426             </summary> 
  7427         </member> 
  7428         <member name="P:Jypeli.Assets.PlatformCharacter.FacingDirection"> 
  7429             <summary> 
  7430             Hahmon rintamasuunta (vasen tai oikea). 
  7431             </summary> 
  7432         </member> 
  7433         <member name="P:Jypeli.Assets.PlatformCharacter.Weapon"> 
  7434             <summary> 
  7435             Hahmon kantama ase. 
  7436             </summary> 
  74377407        </member> 
  74387408        <member name="P:Jypeli.Assets.PlatformCharacter.IsOnGround"> 
   
  76557625            Hiiren toinen erikoisnÀppÀin. 
  76567626            </summary> 
  7657         </member> 
  7658         <member name="T:Jypeli.Lifetime"> 
  7659             <summary> 
  7660             Olion elinaika. 
  7661             </summary> 
  7662         </member> 
  7663         <member name="M:Jypeli.Lifetime.#ctor"> 
  7664             <summary> 
  7665             Alustaa uuden elinajan, joka on oletuksena rajaton. 
  7666             </summary> 
  7667         </member> 
  7668         <member name="M:Jypeli.Lifetime.#ctor(System.Double)"> 
  7669             <summary> 
  7670             Alustaa uuden, rajoitetun elinajan. 
  7671             </summary> 
  7672             <param name="maxAgeInSeconds">Maksimielinaika sekunteina.</param> 
  7673         </member> 
  7674         <member name="M:Jypeli.Lifetime.Update(Microsoft.Xna.Framework.GameTime)"> 
  7675             <summary> 
  7676             PÀivittÀÀ elinaikaa. 
  7677             </summary> 
  7678             <param name="gameTime">Aika, joka vÀhennetÀÀn nykyisestÀ (viimeisimmÀstÀ pÀivityksestÀ kulunut aika).</param> 
  7679         </member> 
  7680         <member name="P:Jypeli.Lifetime.IsExpired"> 
  7681             <summary> 
  7682             Jos <code>true</code>, tÀmÀn olion isÀntÀolio poistetaan. 
  7683             </summary> 
  7684             <remarks> 
  7685             Perityn luokan tÀytyy kutsua myös kantaluokan IsExpired. 
  7686             </remarks> 
  7687         </member> 
  7688         <member name="P:Jypeli.Lifetime.Seconds"> 
  7689             <summary> 
  7690             TÀmÀnhetkinen elinaika sekunteina. 
  7691             </summary> 
  7692         </member> 
  7693         <member name="P:Jypeli.Lifetime.MaxSeconds"> 
  7694             <summary> 
  7695             Maksimielinaika sekunteina. 
  7696             </summary> 
  7697         </member> 
  7698         <member name="T:Jypeli.ReferencingLifeTime"> 
  7699             <summary> 
  7700             Elinaika, joka on riippuvainen toisesta elinajasta. 
  7701             Toisin sanoen pÀÀttyy, kun toinen elinaika pÀÀttyy. 
  7702             </summary> 
  7703         </member> 
  7704         <member name="M:Jypeli.ReferencingLifeTime.#ctor(Physics2DDotNet.Lifespan)"> 
  7705             <summary> 
  7706             Luo uuden referenssielinajan. 
  7707             </summary> 
  7708             <param name="lifespan">Elinaika, josta tÀmÀ riippuu.</param> 
  7709         </member> 
  7710         <member name="M:Jypeli.ReferencingLifeTime.#ctor(Physics2DDotNet.Lifespan,System.Double)"> 
  7711             <summary> 
  7712             Luo uuden rajoitetun referenssielinajan. 
  7713             </summary> 
  7714             <param name="lifespan">Elinaika, josta tÀmÀ riippuu.</param> 
  7715             <param name="maxAgeInSeconds">Maksimielinaika sekunteina.</param> 
  7716         </member> 
  7717         <member name="P:Jypeli.ReferencingLifeTime.lifespan"> 
  7718             <summary> 
  7719             Elinaika, josta tÀmÀ riippuu. 
  7720             </summary> 
  7721         </member> 
  7722         <member name="P:Jypeli.ReferencingLifeTime.IsExpired"> 
  7723             <summary> 
  7724             Jos <code>true</code>, tÀmÀn olion isÀntÀolio poistetaan. 
  7725             </summary> 
  7726             <value></value> 
  7727             <remarks> 
  7728             Perityn luokan tÀytyy kutsua myös kantaluokan IsExpired. 
  7729             </remarks> 
  77307627        </member> 
  77317628        <member name="T:Jypeli.ResourcesX86"> 
   
  83848281            <returns>Peilattu tekstuuri.</returns> 
  83858282        </member> 
  8386         <member name="M:Jypeli.Textures.Flip(Microsoft.Xna.Framework.Graphics.Texture2D)"> 
  8387             <summary> 
  8388             Peilaa (ei-animoidun) tekstuurin Y-suunnassa. 
  8389             </summary> 
  8390             <param name="tex">Peilattava tekstuuri.</param> 
  8391             <returns>Peilattu tekstuuri.</returns> 
  8392         </member> 
  8393         <member name="M:Jypeli.Textures.Flip(Jypeli.AnimatedTexture)"> 
  8394             <summary> 
  8395             Peilaa animoidun tekstuurin Y-suunnassa. 
  8396             </summary> 
  8397             <param name="tex">Peilattava tekstuuri.</param> 
  8398             <returns>Peilattu tekstuuri.</returns> 
  8399         </member> 
  84008283        <member name="M:Jypeli.Textures.ColorTexture(Microsoft.Xna.Framework.Graphics.Texture2D,Microsoft.Xna.Framework.Graphics.Color)"> 
  84018284            <summary> 
   
  86298512            Alustaa uuden tykin. 
  86308513            </summary> 
  8631             <param name="projectile">Ammus, joita tykki ampuu.</param> 
   8514            <param name="ammus">Ammus, joita tykki ampuu.</param> 
  86328515        </member> 
  86338516        <member name="T:Jypeli.Assets.AssaultRifle"> 
   
  86408523            Alustaa uuden rynnÀkkökivÀÀrin. 
  86418524            </summary> 
  8642             <param name="projectile">Ammus, joita kivÀÀri ampuu.</param> 
   8525            <param name="ammus">Ammus, joita kivÀÀri ampuu.</param> 
  86438526        </member> 
  86448527        <member name="T:Jypeli.Assets.PlasmaCannon"> 
   
  86518534            Alustaa uuden plasmakivÀÀrin. 
  86528535            </summary> 
  8653             <param name="projectile">Ammus, joita ase ampuu.</param> 
  8654         </member> 
  8655         <member name="T:Jypeli.Assets.LaserGun"> 
  8656             <summary> 
  8657             Lasertykki 
  8658             </summary> 
  8659         </member> 
  8660         <member name="M:Jypeli.Assets.LaserGun.#ctor(Jypeli.Assets.Projectile)"> 
  8661             <summary> 
  8662             Alustaa uuden laser-tykin. 
  8663             </summary> 
  8664             <param name="projectile">Ammus, joita ase ampuu.</param> 
   8536            <param name="ammus">Ammus, joita kivÀÀri ampuu.</param> 
  86658537        </member> 
  86668538        <member name="T:Jypeli.Assets.Sword"> 
   
  87308602            Alustaa uuden plasmapartikkelin. 
  87318603            </summary> 
  8732         </member> 
  8733         <member name="T:Jypeli.Assets.LaserBeam"> 
  8734             <summary> 
  8735             LasersÀde lasertykkiin. 
  8736             </summary> 
  8737         </member> 
  8738         <member name="M:Jypeli.Assets.LaserBeam.#ctor"> 
  8739             <summary> 
  8740             Alustaa uuden lasersÀteen. 
  8741             </summary> 
  8742         </member> 
  8743         <member name="M:Jypeli.Assets.LaserBeam.#ctor(System.Int32,System.Int32)"> 
  8744             <summary> 
  8745             Alustaa uuden lasersÀteen. 
  8746             </summary> 
  8747             <param name="length">SÀteen pituus.</param> 
  8748             <param name="width">SÀteen leveys.</param> 
  87498604        </member> 
  87508605        <member name="T:Jypeli.Assets.ClusterCannonball"> 
 • aapo_p/FysiikkaPeli2/obj/x86/Debug/Defendyourhouse.csproj.FileListAbsolute.txt

  r74 r94  
  1 C:\MyTemp\Ohjelmointi\FysiikkaPeli2\bin\x86\Debug\Content\enemy1.xnb 
  2 C:\MyTemp\Ohjelmointi\FysiikkaPeli2\bin\x86\Debug\FysiikkaPeli2.exe 
  3 C:\MyTemp\Ohjelmointi\FysiikkaPeli2\bin\x86\Debug\FysiikkaPeli2.pdb 
  4 C:\MyTemp\Ohjelmointi\FysiikkaPeli2\bin\x86\Debug\AdvanceMath.dll 
  5 C:\MyTemp\Ohjelmointi\FysiikkaPeli2\bin\x86\Debug\Jypeli.dll 
  6 C:\MyTemp\Ohjelmointi\FysiikkaPeli2\bin\x86\Debug\Physics2DDotNet.dll 
  7 C:\MyTemp\Ohjelmointi\FysiikkaPeli2\bin\x86\Debug\Physics2DDotNet.xml 
  8 C:\MyTemp\Ohjelmointi\FysiikkaPeli2\bin\x86\Debug\AdvanceMath.xml 
  9 C:\MyTemp\Ohjelmointi\FysiikkaPeli2\bin\x86\Debug\Jypeli.xml 
  10 C:\MyTemp\Ohjelmointi\FysiikkaPeli2\obj\x86\Debug\ResolveAssemblyReference.cache 
  11 C:\MyTemp\Ohjelmointi\FysiikkaPeli2\obj\x86\Debug\Microsoft.Xna.Framework.RuntimeProfile.txt 
  12 C:\MyTemp\Ohjelmointi\FysiikkaPeli2\obj\x86\Debug\FysiikkaPeli2.exe 
  13 C:\MyTemp\Ohjelmointi\FysiikkaPeli2\obj\x86\Debug\FysiikkaPeli2.pdb 
  14 C:\MyTemp\Ohjelmointi\FysiikkaPeli2\bin\x86\Debug\Content\hahmo1.xnb 
  15 C:\MyTemp\Ohjelmointi\FysiikkaPeli2\bin\x86\Debug\Content\tausta1.xnb 
   1C:\MyTemp\aapo_p\FysiikkaPeli2\bin\x86\Debug\FysiikkaPeli2.exe 
   2C:\MyTemp\aapo_p\FysiikkaPeli2\bin\x86\Debug\FysiikkaPeli2.pdb 
   3C:\MyTemp\aapo_p\FysiikkaPeli2\bin\x86\Debug\AdvanceMath.dll 
   4C:\MyTemp\aapo_p\FysiikkaPeli2\bin\x86\Debug\Jypeli.dll 
   5C:\MyTemp\aapo_p\FysiikkaPeli2\bin\x86\Debug\Physics2DDotNet.dll 
   6C:\MyTemp\aapo_p\FysiikkaPeli2\bin\x86\Debug\Physics2DDotNet.xml 
   7C:\MyTemp\aapo_p\FysiikkaPeli2\bin\x86\Debug\AdvanceMath.xml 
   8C:\MyTemp\aapo_p\FysiikkaPeli2\bin\x86\Debug\Jypeli.xml 
   9C:\MyTemp\aapo_p\FysiikkaPeli2\obj\x86\Debug\ResolveAssemblyReference.cache 
   10C:\MyTemp\aapo_p\FysiikkaPeli2\obj\x86\Debug\Microsoft.Xna.Framework.RuntimeProfile.txt 
   11C:\MyTemp\aapo_p\FysiikkaPeli2\obj\x86\Debug\FysiikkaPeli2.exe 
   12C:\MyTemp\aapo_p\FysiikkaPeli2\obj\x86\Debug\FysiikkaPeli2.pdb 
   13C:\MyTemp\aapo_p\FysiikkaPeli2\bin\x86\Debug\Content\enemy1.xnb 
   14C:\MyTemp\aapo_p\FysiikkaPeli2\bin\x86\Debug\Content\hahmo1.xnb 
   15C:\MyTemp\aapo_p\FysiikkaPeli2\bin\x86\Debug\Content\tiili1.xnb 
   16C:\MyTemp\aapo_p\FysiikkaPeli2\bin\x86\Debug\Content\tykkitorni1.xnb 
 • aapo_p/FysiikkaPeli2/obj/x86/Debug/cachefile-f237c2d3-441e-4562-bf54-62b3a18e26a9-targetpath.txt

  r74 r94  
  22Content\hahmo1.xnb 
  33Content\tiili1.xnb 
   4Content\tykkitorni1.xnb 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.