Changeset 9398 for 2017


Ignore:
Timestamp:
2017-08-03 14:53:03 (3 years ago)
Author:
nupeohje
Message:
 
Location:
2017/31/TaavettiV/Trumpsimulator/Trumpsimulator
Files:
2 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • 2017/31/TaavettiV/Trumpsimulator/Trumpsimulator/Trumpsimulator/Trumpsimulator.cs

  r9368 r9398  
  99class Pelihahmo : PlatformCharacter 
  1010{ 
   11    public double nopeus = 300; 
   12    public double hyppyNopeus = 750; 
   13 
   14 
  1115    private IntMeter elamaLaskuri = new IntMeter(10, 0, 10); 
  1216    public IntMeter ElamaLaskuri { get { return elamaLaskuri; } } 
   
  3640class Wife : PlatformCharacter 
  3741{ 
  38     private IntMeter elamaLaskuri = new IntMeter(10, 0, 10); 
   42    private IntMeter elamaLaskuri = new IntMeter(1000000000, 0, 1000000000); 
  3943    public IntMeter ElamaLaskuri { get { return elamaLaskuri; } } 
  4044    public Timer Ajastin; 
   
  105109public class Trumpsimulator : PhysicsGame 
  106110{ 
  107     const double nopeus = 300; 
  108     const double hyppyNopeus = 750; 
   111     
  109112    const int RUUDUN_KOKO = 40; 
  110113    const double flynopeus = 3000; 
  111     IntMeter pommilaskuri = new IntMeter(100, 0, 100); 
   114    IntMeter pommilaskuri = new IntMeter(0, 0, 10000); 
  112115 
  113116    Image meksikolainen = LoadImage("meksikolainen"); 
  114117    Pelihahmo pelaaja1; 
   118    Pelihahmo pelaaja2; 
  115119 
  116120    DoubleMeter jetpacklaskuri; 
  117121 
  118     int kenttaNumero = 1; 
   122    int kenttaNumero = 3; 
  119123    Image bombiKuva = LoadImage("Bombi"); 
  120124    Image pelaajanKuva = LoadImage("trumphahmo"); 
   
  125129    Image olio6Kuva = LoadImage("tumbleweed"); 
  126130 
   131    IntMeter pisteLaskuri; 
   132 
   133    void LuoPistelaskuri() 
   134    { 
   135        pisteLaskuri = new IntMeter(0); 
   136 
   137        Label pisteNaytto = new Label(); 
   138        pisteNaytto.X = Screen.Left + 100; 
   139        pisteNaytto.Y = Screen.Top - 100; 
   140        pisteNaytto.TextColor = Color.Black; 
   141        pisteNaytto.Color = Color.White; 
   142 
   143        pisteNaytto.BindTo(pisteLaskuri); 
   144        pisteNaytto.IntFormatString = "{0} $"; 
   145        Add(pisteNaytto); 
   146    } 
   147 
  127148    public override void Begin() 
  128149    { 
   150        ClearAll(); 
  129151        Gravity = new Vector(0, -1000); 
  130152 
   
  133155        LuoKentta(); 
  134156        LisaaNappaimet(); 
   157        LuoPistelaskuri(); 
  135158 
  136159        Camera.Follow(pelaaja1); 
   
  252275 
  253276    } 
  254  
   277    void avaaKKauppa() 
   278    { 
   279        MultiSelectWindow alkuValikko = new MultiSelectWindow("shop", "jetpack(10$)", "ammo(5$)", "atomi bommi(30$)"); 
   280        Add(alkuValikko); 
   281 
   282        alkuValikko.AddItemHandler(0, ostajetpack); 
   283        alkuValikko.AddItemHandler(1, ostaammo); 
   284        alkuValikko.AddItemHandler(2, ostaatomibommi); 
   285    } 
   286    void ostajetpack() 
   287    { 
   288        if(pisteLaskuri.Value >= 10) 
   289        { 
   290            pisteLaskuri.Value -= 10; 
   291            jetpacklaskuri.Value = 100; 
   292        } 
   293    } 
   294 
   295    void ostaammo() 
   296    { 
   297        if (pisteLaskuri.Value >= 5) 
   298        { 
   299            pisteLaskuri.Value -= 5; 
   300            pelaaja1.Weapon.Ammo.Value += 5000; 
   301        } 
   302    } 
   303    void ostaatomibommi() 
   304    { 
   305        if (pisteLaskuri.Value >= 30) 
   306        { 
   307            pisteLaskuri.Value -= 30; 
   308            pommilaskuri.Value += 1; 
   309        } 
   310    } 
  255311    void VihuAmmuAseella(PlatformCharacter ampuja) 
  256312    { 
   
  327383 
  328384        Grenade kranu = new Grenade(3.0); 
  329         pelaaja1.Throw(kranu, Angle.FromDegrees(50), 10000); 
   385        pelaaja.Throw(kranu, Angle.FromDegrees(50), 10000); 
  330386 
  331387        kranu.Explosion.AddShockwaveHandler("A", KranaattiOsui); 
   
  485541        taso.Image = LoadImage("caktus"); 
  486542    } 
   543 
  487544 
  488545 
   
  498555        Add(dollar); 
  499556    } 
  500  
   557    void pelaajaKuoli() 
   558    { 
   559        MultiSelectWindow alkuValikko = new MultiSelectWindow("havisit pelin HAHAHAHAH", 
   560"Aloita peli", "Shop", "Lopeta"); 
   561        Add(alkuValikko); 
   562 
   563        alkuValikko.AddItemHandler(0, Begin); 
   564       // alkuValikko.AddItemHandler(1, shop); 
   565        alkuValikko.AddItemHandler(2, Exit); 
   566    } 
  501567    void LisaaPelaaja(Vector paikka, double leveys, double korkeus) 
  502568    { 
   
  506572        pelaaja1.Image = pelaajanKuva; 
  507573        pelaaja1.Tag = "pelaaja"; 
   574        pelaaja1.Destroyed += pelaajaKuoli; 
  508575        AddCollisionHandler(pelaaja1, "dollar", Tormaadollar); 
  509576        AddCollisionHandler(pelaaja1, "jetpack", Tormaajetpack); 
   
  542609    { 
  543610        Keyboard.Listen(Key.F1, ButtonState.Pressed, ShowControlHelp, "Näytä ohjeet"); 
  544         Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, ConfirmExit, "Lopeta peli"); 
   611        Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, avaaKKauppa, "Lopeta peli"); 
  545612        Mouse.Listen(MouseButton.Left, ButtonState.Down, AmmuAseella, "Lopeta peli", pelaaja1); 
  546  
   613        Keyboard.Listen(Key.X, ButtonState.Down, Camera.Zoom, "zoom", 1.1); 
   614        Keyboard.Listen(Key.C, ButtonState.Down, Camera.Zoom, "zoom", 0.1); 
  547615        Keyboard.Listen(Key.E, ButtonState.Pressed, HeitaKranaatti, "heitä kranaatti", pelaaja1); 
  548         Keyboard.Listen(Key.Q, ButtonState.Down, Heitaydinpommi, "heitä ydinpommi", pelaaja1); 
  549         Keyboard.Listen(Key.A, ButtonState.Down, Liikuta, "Liikkuu vasemmalle", pelaaja1, -nopeus); 
  550         Keyboard.Listen(Key.D, ButtonState.Down, Liikuta, "Liikkuu oikealle", pelaaja1, nopeus); 
  551         Keyboard.Listen(Key.W, ButtonState.Pressed, Hyppaa, "Pelaaja hyppää", pelaaja1, hyppyNopeus); 
   616        Keyboard.Listen(Key.Q, ButtonState.Pressed, Heitaydinpommi, "heitä ydinpommi", pelaaja1); 
   617        Keyboard.Listen(Key.A, ButtonState.Down, Liikuta, "Liikkuu vasemmalle", pelaaja1, -pelaaja1.nopeus); 
   618        Keyboard.Listen(Key.D, ButtonState.Down, Liikuta, "Liikkuu oikealle", pelaaja1, pelaaja1.nopeus); 
   619        Keyboard.Listen(Key.W, ButtonState.Pressed, Hyppaa, "Pelaaja hyppää", pelaaja1, pelaaja1.hyppyNopeus); 
  552620        Keyboard.Listen(Key.Space, ButtonState.Down, fly, "pelaaja lentää", pelaaja1, flynopeus); 
  553621        ControllerOne.Listen(Button.Back, ButtonState.Pressed, Exit, "Poistu pelistä"); 
   
  559627 
  560628        PhoneBackButton.Listen(ConfirmExit, "Lopeta peli"); 
  561     } 
  562  
   629 
   630 
   631 
   632        Keyboard.Listen(Key.F1, ButtonState.Pressed, ShowControlHelp, "Näytä ohjeet"); 
   633        Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, avaaKKauppa, "Lopeta peli"); 
   634    //    Keyboard.Listen(Key.P, ButtonState.Down, AmmuAseella, "Lopeta peli", pelaaja2); 
   635        
   636        
   637        Keyboard.Listen(Key.L, ButtonState.Down, HeitaKranaatti, "heitä kranaatti", pelaaja2); 
   638        Keyboard.Listen(Key.M, ButtonState.Down, Heitaydinpommi, "heitä ydinpommi", pelaaja2); 
   639        Keyboard.Listen(Key.Left, ButtonState.Down, Liikuta, "Liikkuu vasemmalle", pelaaja2, -pelaaja1.nopeus); 
   640        Keyboard.Listen(Key.Right, ButtonState.Down, Liikuta, "Liikkuu oikealle", pelaaja2, pelaaja1.nopeus); 
   641        Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Pressed, Hyppaa, "Pelaaja hyppää", pelaaja2, pelaaja1.hyppyNopeus); 
   642        Keyboard.Listen(Key.O, ButtonState.Down, fly, "pelaaja lentää", pelaaja2, flynopeus); 
   643        
   644        
   645   } 
  563646    void Liikuta(PlatformCharacter hahmo, double nopeus) 
  564647    { 
   
  654737        MessageDisplay.Add("Keräsit dollarin!"); 
  655738        dollar.Destroy(); 
   739        pisteLaskuri.Value += 352645275; 
  656740    } 
  657741 
   
  675759    void wife(Vector paikka, double leveys, double korkeus) 
  676760    { 
  677         Wife p = new Wife(leveys * 0.7, korkeus * 2.0); 
  678         p.Position = paikka; 
  679         p.Image = wifekuva; 
  680         Add(p); 
  681         p.Tag = "Q"; 
   761        pelaaja2 = new Pelihahmo(leveys * 0.8, korkeus * 3.0); 
   762        pelaaja2.Position = paikka; 
   763        pelaaja2.Image = wifekuva; 
   764        Add(pelaaja2); 
   765        pelaaja2.Tag = "Q"; 
  682766 
  683767 
   
  689773        tasoAivot.TriesToJump = true; 
  690774 
  691         p.Brain = tasoAivot; 
   775        //pelaaja2.Brain = tasoAivot; 
  692776 
  693777    } 
 • 2017/31/TaavettiV/Trumpsimulator/Trumpsimulator/TrumpsimulatorContent/kentta3.txt

  r9344 r9398  
  1919 
  2020# 
  21 #                                                          MMMM                                                # 
  22                                                         MMMM                                                # 
  23 #         N            TTTTTTTTT                           MMMM AAAAAAAAAAAAAAAATTTTTTTTTTTTpppppppp           # 
   21#                                                          MMMM  ***********************************                                              # 
   22********************************************************** MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM                                                       MMMM                                                # 
   23#         N           Q                                    MMMM           # 
  2424################################################################################################################ 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.