Changeset 9385


Ignore:
Timestamp:
2017-08-03 11:59:04 (4 years ago)
Author:
npo17_78
Message:

Sain tehtyä monta palikkaa ja vihun joka ei tappaa.

Location:
2017/31/JohannesU
Files:
14 added
2 deleted
13 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • 2017/31/JohannesU/MummoDrift2D2017/MummoDrift2D2017/MummoDrift2D2017/MummoDrift2D2017.cs

  r9359 r9385  
  1010{ 
  1111    Image taustaKuva = LoadImage("taustakuvapeliin"); 
  12     Image Ruoho = LoadImage("Ruoho"); 
  13     Image multa = LoadImage("multa"); 
   12    Image grassDirtBlock = LoadImage("grassDirtBlock"); 
   13    Image dirtBlock = LoadImage("dirtBlock"); 
  1414    Image ukkelikuva = LoadImage("taistelija"); 
   15    Image kivikuva = LoadImage("rock"); 
   16    Image Palikka2 = LoadImage("darkStoneBlock"); 
   17    Image vihukuva = LoadImage("blobRight"); 
  1518 
  16  
  17     Vector nopeusYlos = new Vector(0, 1000); 
  18     Vector nopeusAlas = new Vector(0, -200); 
  19     Vector nopeusVasemmalle = new Vector(-200, 0); 
  20     Vector nopeusOikealle = new Vector(200, 0); 
  21  
  22  
  23     PhysicsObject ukkeli; 
  24  
   19    double kavelyNopeus = 500, hyppyNopeus = 500; 
   20    PlatformCharacter ukkeli; 
   21    PhysicsObject vihu; 
  2522    public override void Begin() 
  2623    { 
   
  2825 
  2926       // LuoUkkeli(); 
  30         AsetaOhjaimet(); 
   27         
  3128        LiikkuvaTausta();//Level.Background.Image = taustaKuva; 
  3229 
  3330        TileMap ruudut = TileMap.FromLevelAsset("kentta"); 
  34         ruudut.SetTileMethod('m', LuoPalikka); 
  35         ruudut.SetTileMethod('p', LuoPalikka2); 
   31        ruudut.SetTileMethod('m', Ruohomultapalikka); 
   32        ruudut.SetTileMethod('p', Multapalikka); 
  3633        ruudut.SetTileMethod('l', LuoUkkeli); 
   34        ruudut.SetTileMethod('d', kivipalikka); 
   35        ruudut.SetTileMethod('o', Palikka); 
   36        ruudut.SetTileMethod('i', LuoVihu); 
  3737        ruudut.Execute(50, 50); 
  3838 
   
  4242 
  4343 
   44        AsetaOhjaimet(); 
   45    } 
   46    void LuoVihu(Vector paikka, double leveys, double korkeus) 
   47    { 
   48        vihu = new PhysicsObject(75, 55); 
   49        vihu.Shape = Shape.Rectangle; 
   50        vihu.Position = paikka; 
   51        vihu.CanRotate = false; 
   52        Add(vihu); 
   53        vihu.Image = vihukuva; 
  4454 
   55       
  4556    } 
  4657 
  4758 
  4859 
   60 
   61    void Palikka(Vector paikka, double leveys, double korkeus) 
   62    { 
   63        PhysicsObject kivi = PhysicsObject.CreateStaticObject(leveys, korkeus); 
   64        kivi.Position = paikka; 
   65        kivi.Shape = Shape.Rectangle; 
   66        // palikka.Color = Color.Gray; 
   67        kivi.Image = Palikka2; 
   68        Add(kivi); 
   69    } 
   70 
   71    void kivipalikka(Vector paikka, double leveys, double korkeus) 
   72    { 
   73        PhysicsObject kivi = PhysicsObject.CreateStaticObject(leveys, korkeus); 
   74        kivi.Position = paikka; 
   75        kivi.Shape = Shape.Rectangle; 
   76        // palikka.Color = Color.Gray; 
   77        kivi.Image = kivikuva; 
   78        Add(kivi); 
   79    } 
  4980 
  5081 
   
  5788        Layers[-3].RelativeTransition = new Vector(0, 0); 
  5889    } 
  59     void LuoPalikka(Vector paikka, double leveys, double korkeus) 
   90    void Ruohomultapalikka(Vector paikka, double leveys, double korkeus) 
  6091    { 
  6192        PhysicsObject palikka = PhysicsObject.CreateStaticObject(leveys, korkeus); 
   
  6394        palikka.Shape = Shape.Rectangle; 
  6495        // palikka.Color = Color.Gray; 
  65         palikka.Image = Ruoho; 
   96        palikka.Image = grassDirtBlock; 
  6697        Add(palikka); 
  6798    } 
  68     void LuoPalikka2(Vector paikka, double leveys, double korkeus) 
   99    void Multapalikka(Vector paikka, double leveys, double korkeus) 
  69100    { 
  70101        PhysicsObject Palikka2 = PhysicsObject.CreateStaticObject(leveys, korkeus); 
  71102        Palikka2.Position = paikka; 
  72103        Palikka2.Shape = Shape.Rectangle; 
  73         Palikka2.Image = multa; 
   104        Palikka2.Image = dirtBlock; 
  74105        Add(Palikka2); 
  75106    } 
   
  85116    void AsetaOhjaimet() 
  86117    { 
  87         Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Pelaaja 1: Liikuta mailaa ylös", ukkeli, nopeusYlos); 
  88         Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, ukkeli, Vector.Zero); 
  89         Keyboard.Listen(Key.Down, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Pelaaja 1: Liikuta mailaa alas", ukkeli, nopeusAlas); 
  90         Keyboard.Listen(Key.Down, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, ukkeli, Vector.Zero); 
  91  
  92         Keyboard.Listen(Key.Left, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Pelaaja 1: Liikuta mailaa ylös", ukkeli, nopeusVasemmalle); 
  93         Keyboard.Listen(Key.Left, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, ukkeli, Vector.Zero); 
  94         Keyboard.Listen(Key.Right, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Pelaaja 1: Liikuta mailaa alas", ukkeli, nopeusOikealle); 
  95         Keyboard.Listen(Key.Right, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, ukkeli, Vector.Zero); 
   118        Keyboard.Listen(Key.Left, ButtonState.Down, Liikuta, "Liikkuu vasemmalle", ukkeli, -kavelyNopeus); 
   119        Keyboard.Listen(Key.Right, ButtonState.Down, Liikuta, "Liikkuu vasemmalle", ukkeli, kavelyNopeus); 
   120        Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Pressed, Hyppaa, "Pelaaja hyppää", ukkeli, hyppyNopeus); 
  96121        Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, ConfirmExit, "Lopeta peli"); 
  97122    } 
  98     void AsetaNopeus(PhysicsObject maila, Vector nopeus) 
   123    void Liikuta(PlatformCharacter ukkeli, double nopeus) 
  99124    { 
  100         ukkeli.Velocity = nopeus; 
   125        ukkeli.Walk(nopeus); 
  101126    } 
  102     void  NopeusAlas() 
   127    void Hyppaa(PlatformCharacter ukkeli, double nopeus) 
  103128    { 
   129        ukkeli.Jump(nopeus); 
   130    } 
  104131 
  105     } 
  106     void NopeusYlös() 
  107     { 
  108  
  109     } 
  110132 
  111133    void AloitaPeli() 
   
  115137    } 
  116138 
  117     //protected override void Update(Time t) 
  118     //{ 
  119     //    Level.Background.Position = ukkeli.Position; 
  120     //    base.Update(t); 
  121     //} 
  122139} 
 • 2017/31/JohannesU/MummoDrift2D2017/MummoDrift2D2017/MummoDrift2D2017/MummoDrift2D2017.csproj.Debug.cachefile

  r9359 r9385  
  33Content\taistelija.xnb 
  44Content\Ruoho.xnb 
  5 Content\multa.xnb 
   5Content\dirtBlock.xnb 
   6Content\grassDirtBlock.xnb 
   7Content\rock.xnb 
   8Content\caveBlock.xnb 
   9Content\darkStoneBlock.xnb 
   10Content\blobRight.xnb 
 • 2017/31/JohannesU/MummoDrift2D2017/MummoDrift2D2017/MummoDrift2D2017/obj/x86/Debug/ContentPipeline-{E4D5CE7F-3ED3-49A4-89E2-A4636542D8A6}.xml

  r9359 r9385  
  99      <Options>None</Options> 
  1010      <Output>C:\MyTemp\JohannesU\MummoDrift2D2017\MummoDrift2D2017\MummoDrift2D2017\bin\x86\Debug\Content\kentta.xnb</Output> 
  11       <Time>2017-08-02T14:51:35.0293235+03:00</Time> 
   11      <Time>2017-08-03T11:56:51.6942151+03:00</Time> 
  1212    </Item> 
  1313    <Item> 
   
  3939    </Item> 
  4040    <Item> 
  41       <Source>multa.png</Source> 
  42       <Name>multa</Name> 
   41      <Source>dirtBlock.png</Source> 
   42      <Name>dirtBlock</Name> 
  4343      <Importer>TextureImporter</Importer> 
  4444      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
  4545      <Options>None</Options> 
  46       <Output>C:\MyTemp\JohannesU\MummoDrift2D2017\MummoDrift2D2017\MummoDrift2D2017\bin\x86\Debug\Content\multa.xnb</Output> 
  47       <Time>2017-08-02T14:53:27.5535748+03:00</Time> 
   46      <Output>C:\MyTemp\JohannesU\MummoDrift2D2017\MummoDrift2D2017\MummoDrift2D2017\bin\x86\Debug\Content\dirtBlock.xnb</Output> 
   47      <Time>2017-08-03T10:19:06.4139993+03:00</Time> 
   48    </Item> 
   49    <Item> 
   50      <Source>grassDirtBlock.png</Source> 
   51      <Name>grassDirtBlock</Name> 
   52      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   53      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   54      <Options>None</Options> 
   55      <Output>C:\MyTemp\JohannesU\MummoDrift2D2017\MummoDrift2D2017\MummoDrift2D2017\bin\x86\Debug\Content\grassDirtBlock.xnb</Output> 
   56      <Time>2017-08-03T10:19:12.4507784+03:00</Time> 
   57    </Item> 
   58    <Item> 
   59      <Source>rock.png</Source> 
   60      <Name>rock</Name> 
   61      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   62      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   63      <Options>None</Options> 
   64      <Output>C:\MyTemp\JohannesU\MummoDrift2D2017\MummoDrift2D2017\MummoDrift2D2017\bin\x86\Debug\Content\rock.xnb</Output> 
   65      <Time>2017-08-03T10:19:24.1491594+03:00</Time> 
   66    </Item> 
   67    <Item> 
   68      <Source>caveBlock.png</Source> 
   69      <Name>caveBlock</Name> 
   70      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   71      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   72      <Options>None</Options> 
   73      <Output>C:\MyTemp\JohannesU\MummoDrift2D2017\MummoDrift2D2017\MummoDrift2D2017\bin\x86\Debug\Content\caveBlock.xnb</Output> 
   74      <Time>2017-08-03T11:10:10.5434441+03:00</Time> 
   75    </Item> 
   76    <Item> 
   77      <Source>darkStoneBlock.png</Source> 
   78      <Name>darkStoneBlock</Name> 
   79      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   80      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   81      <Options>None</Options> 
   82      <Output>C:\MyTemp\JohannesU\MummoDrift2D2017\MummoDrift2D2017\MummoDrift2D2017\bin\x86\Debug\Content\darkStoneBlock.xnb</Output> 
   83      <Time>2017-08-03T11:14:39.3889851+03:00</Time> 
   84    </Item> 
   85    <Item> 
   86      <Source>blobRight.png</Source> 
   87      <Name>blobRight</Name> 
   88      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   89      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   90      <Options>None</Options> 
   91      <Output>C:\MyTemp\JohannesU\MummoDrift2D2017\MummoDrift2D2017\MummoDrift2D2017\bin\x86\Debug\Content\blobRight.xnb</Output> 
   92      <Time>2017-08-03T11:34:23.8973909+03:00</Time> 
  4893    </Item> 
  4994    <BuildSuccessful>true</BuildSuccessful> 
 • 2017/31/JohannesU/MummoDrift2D2017/MummoDrift2D2017/MummoDrift2D2017/obj/x86/Debug/MummoDrift2D2017.csproj.FileListAbsolute.txt

  r9359 r9385  
  1111C:\MyTemp\JohannesU\MummoDrift2D2017\MummoDrift2D2017\MummoDrift2D2017\bin\x86\Debug\Content\taistelija.xnb 
  1212C:\MyTemp\JohannesU\MummoDrift2D2017\MummoDrift2D2017\MummoDrift2D2017\bin\x86\Debug\Content\Ruoho.xnb 
  13 C:\MyTemp\JohannesU\MummoDrift2D2017\MummoDrift2D2017\MummoDrift2D2017\bin\x86\Debug\Content\multa.xnb 
   13C:\MyTemp\JohannesU\MummoDrift2D2017\MummoDrift2D2017\MummoDrift2D2017\bin\x86\Debug\Content\dirtBlock.xnb 
   14C:\MyTemp\JohannesU\MummoDrift2D2017\MummoDrift2D2017\MummoDrift2D2017\bin\x86\Debug\Content\grassDirtBlock.xnb 
   15C:\MyTemp\JohannesU\MummoDrift2D2017\MummoDrift2D2017\MummoDrift2D2017\bin\x86\Debug\Content\rock.xnb 
   16C:\MyTemp\JohannesU\MummoDrift2D2017\MummoDrift2D2017\MummoDrift2D2017\bin\x86\Debug\Content\caveBlock.xnb 
   17C:\MyTemp\JohannesU\MummoDrift2D2017\MummoDrift2D2017\MummoDrift2D2017\bin\x86\Debug\Content\darkStoneBlock.xnb 
   18C:\MyTemp\JohannesU\MummoDrift2D2017\MummoDrift2D2017\MummoDrift2D2017\bin\x86\Debug\Content\blobRight.xnb 
 • 2017/31/JohannesU/MummoDrift2D2017/MummoDrift2D2017/MummoDrift2D2017/obj/x86/Debug/cachefile-{E4D5CE7F-3ED3-49A4-89E2-A4636542D8A6}-targetpath.txt

  r9359 r9385  
  33Content\taistelija.xnb 
  44Content\Ruoho.xnb 
  5 Content\multa.xnb 
   5Content\dirtBlock.xnb 
   6Content\grassDirtBlock.xnb 
   7Content\rock.xnb 
   8Content\caveBlock.xnb 
   9Content\darkStoneBlock.xnb 
   10Content\blobRight.xnb 
 • 2017/31/JohannesU/MummoDrift2D2017/MummoDrift2D2017/MummoDrift2D2017Content/MummoDrift2D2017Content.contentproj

  r9359 r9385  
  7474  </ItemGroup> 
  7575  <ItemGroup> 
  76     <Compile Include="multa.png"> 
  77       <Name>multa</Name> 
   76    <Compile Include="dirtBlock.png"> 
   77      <Name>dirtBlock</Name> 
   78      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   79      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   80    </Compile> 
   81  </ItemGroup> 
   82  <ItemGroup> 
   83    <Compile Include="grassDirtBlock.png"> 
   84      <Name>grassDirtBlock</Name> 
   85      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   86      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   87    </Compile> 
   88  </ItemGroup> 
   89  <ItemGroup> 
   90    <Compile Include="rock.png"> 
   91      <Name>rock</Name> 
   92      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   93      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   94    </Compile> 
   95  </ItemGroup> 
   96  <ItemGroup> 
   97    <Compile Include="caveBlock.png"> 
   98      <Name>caveBlock</Name> 
   99      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   100      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   101    </Compile> 
   102  </ItemGroup> 
   103  <ItemGroup> 
   104    <Compile Include="darkStoneBlock.png"> 
   105      <Name>darkStoneBlock</Name> 
   106      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   107      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   108    </Compile> 
   109  </ItemGroup> 
   110  <ItemGroup> 
   111    <Compile Include="blobRight.png"> 
   112      <Name>blobRight</Name> 
  78113      <Importer>TextureImporter</Importer> 
  79114      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
 • 2017/31/JohannesU/MummoDrift2D2017/MummoDrift2D2017/MummoDrift2D2017Content/kentta.txt

  r9359 r9385  
  11  
  22 
  3  
  4  
  5  
  6  
  7  
  8  
  9  
  10  
  11  
  12  
  13           
  14                    l 
  15                   
  16                   
  17  
  18 mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm 
  19 ppppppppppppppppppppppppppp 
  20  
  21  
   3mooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 
   4po                  
   5po 
   6po 
   7po 
   8po 
   9po 
   10poooooooooooooooooooo          ooooooooooooooooooooooooooooooooooo         
   11pooooooooooooooooooooo                                             
   12pooooooooooooooooooooooo                           l                   
   13pooooooooooooooooooooooooo                                   
   14pooooooooooooooooooooooooooo       
   15poooooooooooooooooooooooooooooo              
   16pooooooooooooooooooooooooooooooooo              i 
   17pooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 
   18pppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp 
   19pppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp 
   20pppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp 
   21pppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp 
   22pppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp 
   23ppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp 
   24pppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp 
   25ppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp 
   26ppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppoppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp 
   27pppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp 
   28ppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp 
   29ppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp 
   30ppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp 
   31ppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp 
   32pppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp 
   33ppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp 
   34ppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp 
   35ppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp 
   36ppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp 
   37ppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp 
   38pppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.