Ignore:
Timestamp:
2017-08-03 11:55:42 (5 years ago)
Author:
npo17_87
Message:

2 tekoälyä ja monkas naamoja

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • 2017/31/JohannesL/dodh2/dodh2/dodh2/dodh2.cs

  r9369 r9381  
  1616 
  1717    Image pelaajanKuva = LoadImage("snoopgas"); 
  18     Image tahtiKuva = LoadImage("norsu"); 
   18    Image tahtiKuva = LoadImage("monkas"); 
  1919    Image vihaajakuva = LoadImage("vihaa"); 
  2020    Image rajahdyskuva = LoadImage("vihaa"); 
   21    Image vihaaja2kuva = LoadImage("toinenmonk"); 
   22    Image rajahdys2kuva = LoadImage("toinenmonk"); 
  2123 
  2224    SoundEffect maaliAani = LoadSoundEffect("maali"); 
  2325 
  2426    bool saakoRajahtaa = true; 
   27    bool saako2Rajahtaa = true; 
  2528 
  2629    public override void Begin() 
   
  2831        Gravity = new Vector(0.0, -1400.0); 
  2932 
   33         
  3034        LuoKentta(); 
  3135        LisaaNappaimet(); 
  3236        LuoAikaLaskuri(); 
  3337        vihaaja(); 
  34          
   38        vihaaja2(); 
   39        valikko(); 
   40 
   41 
   42 
  3543 
  3644 
   
  145153        if (ammus != null) 
  146154        { 
  147             ammus.Size *= 1.0; 
   155            ammus.Size *= 0.5; 
  148156            //ammus.Image =() 
  149157            ammus.MaximumLifetime = TimeSpan.FromSeconds(5.0); 
   
  180188        Timer.SingleShot(5, () => { saakoRajahtaa = true; }); 
  181189 
  182         Explosion rajahdys = new Explosion(100); 
   190        Explosion rajahdys = new Explosion(50); 
  183191        rajahdys.Image = rajahdyskuva;    
  184192        rajahdys.Position = pelaaja1.Position; 
  185193        rajahdys.Speed = 100; 
  186         rajahdys.Force = 10000; 
   194        rajahdys.Force = 5000; 
  187195        Add(rajahdys); 
  188196         
  189197    } 
   198    void vihaaja2() 
   199    { 
   200        PhysicsObject vihaaja2 = new PhysicsObject(5, 5); 
   201        vihaaja2.X = -100; 
   202        vihaaja2.Y = 100; 
   203        vihaaja2.Shape = Shape.Rectangle; 
   204        vihaaja2.Mass = 10.0; 
   205        vihaaja2.Image = vihaaja2kuva; 
   206 
   207        Add(vihaaja2); 
   208        FollowerBrain seuraajan2Aivot = new FollowerBrain(pelaaja1); 
   209 
   210        seuraajan2Aivot.Speed = 30;                 // Millä nopeudella kohdetta seurataan 
   211        seuraajan2Aivot.DistanceFar = 1200;           // Etäisyys jolla aletaan seurata kohdetta 
   212        seuraajan2Aivot.DistanceClose = 150;         // Etäisyys jolloin ollaan lähellä kohdetta 
   213        seuraajan2Aivot.StopWhenTargetClose = true;  // Pysähdytään kun ollaan lähellä kohdetta 
   214                                                     //seuraajanAivot.FarBrain = satunnaisAivot;   // Käytetään satunnaisaivoja kun ollaan kaukana 
   215 
   216        // Tapahtuma, joka tapahtuu kun ollaan lähellä kohdetta 
   217        seuraajan2Aivot.TargetClose += mitaKunOllaanLahella; 
   218        vihaaja2.Brain = seuraajan2Aivot; 
   219    } 
   220 
   221    void mitaKunOllaanLahella() 
   222    { 
   223        if (!saako2Rajahtaa) return; 
   224        saako2Rajahtaa = false; 
   225        Timer.SingleShot(15, () => { saako2Rajahtaa = true; }); 
   226 
   227        Explosion rajahdys = new Explosion(150); 
   228        rajahdys.Image = rajahdys2kuva; 
   229        rajahdys.Position = pelaaja1.Position; 
   230        rajahdys.Speed = 15; 
   231        rajahdys.Force = 5000; 
   232        Add(rajahdys); 
   233 
   234    } 
   235    void valikko() 
   236    { 
   237        ClearAll(); 
   238 
   239        MultiSelectWindow alkuValikko = new MultiSelectWindow("Pelin alkuvalikko", 
   240"Aloita peli", "Lopeta"); 
   241        Add(alkuValikko); 
   242 
   243 
   244        alkuValikko.AddItemHandler(0, alotapeli); 
   245        alkuValikko.AddItemHandler(1, Exit); 
   246        alkuValikko.Color = Color.ForestGreen; 
   247         
   248    } 
   249    void alotapeli() 
   250    { 
   251        LuoKentta(); 
   252        LisaaNappaimet(); 
   253        LuoAikaLaskuri(); 
   254        vihaaja(); 
   255        vihaaja2(); 
   256        Gravity = new Vector(0.0, -1400.0); 
   257 
   258 
   259        Camera.Follow(pelaaja1); 
   260        Camera.ZoomFactor = 1.5; 
   261        Camera.StayInLevel = true; 
   262 
   263 
   264    } 
  190265} 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.