Ignore:
Timestamp:
2017-08-02 15:03:04 (4 years ago)
Author:
npo17_87
Message:

vihollinen ja kenttä valmiina

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • 2017/31/JohannesL/dodh2/dodh2/dodh2/dodh2.cs

  r9337 r9369  
  1717    Image pelaajanKuva = LoadImage("snoopgas"); 
  1818    Image tahtiKuva = LoadImage("norsu"); 
   19    Image vihaajakuva = LoadImage("vihaa"); 
   20    Image rajahdyskuva = LoadImage("vihaa"); 
  1921 
  2022    SoundEffect maaliAani = LoadSoundEffect("maali"); 
  2123 
   24    bool saakoRajahtaa = true; 
   25 
  2226    public override void Begin() 
  2327    { 
  24         Gravity = new Vector(0, -1500); 
   28        Gravity = new Vector(0.0, -1400.0); 
  2529 
  2630        LuoKentta(); 
  2731        LisaaNappaimet(); 
  2832        LuoAikaLaskuri(); 
   33        vihaaja(); 
  2934         
  3035 
   
  4550        kentta.Execute(RUUDUN_KOKO, RUUDUN_KOKO); 
  4651        Level.CreateBorders(); 
  47         Level.Background.CreateGradient(Color.Black, Color.ForestGreen); 
   52        Level.Background.CreateGradient(Color.Wheat, Color.ForestGreen); 
  4853    } 
  4954 
   
  114119    { 
  115120        maaliAani.Play(); 
  116         MessageDisplay.Add("!"); 
   121        MessageDisplay.Add("Kerätty!"); 
  117122        tahti.Destroy(); 
  118123    } 
   
  140145        if (ammus != null) 
  141146        { 
  142             ammus.Size *= 0.5; 
   147            ammus.Size *= 1.0; 
  143148            //ammus.Image =() 
  144149            ammus.MaximumLifetime = TimeSpan.FromSeconds(5.0); 
   
  148153 
  149154    } 
   155    void vihaaja() 
   156    { 
   157        PhysicsObject vihaajaa = new PhysicsObject(20, 20); 
   158        vihaajaa.Shape = Shape.Rectangle; 
   159        vihaajaa.Mass = 10.0; 
   160        vihaajaa.Image = vihaajakuva; 
   161         
   162        Add(vihaajaa); 
   163        FollowerBrain seuraajanAivot = new FollowerBrain(pelaaja1); 
   164 
   165        seuraajanAivot.Speed = 100;                 // Millä nopeudella kohdetta seurataan 
   166        seuraajanAivot.DistanceFar = 600;           // Etäisyys jolla aletaan seurata kohdetta 
   167        seuraajanAivot.DistanceClose = 50;         // Etäisyys jolloin ollaan lähellä kohdetta 
   168        seuraajanAivot.StopWhenTargetClose = false;  // Pysähdytään kun ollaan lähellä kohdetta 
   169        //seuraajanAivot.FarBrain = satunnaisAivot;   // Käytetään satunnaisaivoja kun ollaan kaukana 
   170         
   171        // Tapahtuma, joka tapahtuu kun ollaan lähellä kohdetta 
   172        seuraajanAivot.TargetClose += mitaTapahtuuKunOllaanLahella; 
   173        vihaajaa.Brain = seuraajanAivot; 
   174    } 
   175 
   176    void mitaTapahtuuKunOllaanLahella() 
   177    { 
   178        if (!saakoRajahtaa) return; 
   179        saakoRajahtaa = false; 
   180        Timer.SingleShot(5, () => { saakoRajahtaa = true; }); 
   181 
   182        Explosion rajahdys = new Explosion(100); 
   183        rajahdys.Image = rajahdyskuva;    
   184        rajahdys.Position = pelaaja1.Position; 
   185        rajahdys.Speed = 100; 
   186        rajahdys.Force = 10000; 
   187        Add(rajahdys); 
   188         
   189    } 
  150190} 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.