Changeset 9357


Ignore:
Timestamp:
2017-08-02 14:57:36 (4 years ago)
Author:
npo17_80
Message:

Tehtiin PikkuMurkut? toimiviksi ja tehtiin marjat.

Location:
2016/koodauskerho/JereM
Files:
7 added
11 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • 2016/koodauskerho/JereM/MurkkuPeli/MurkkuPeli/MurkkuPeli/MurkkuPeli.cs

  r9327 r9357  
  88 
  99public class MurkkuPeli : PhysicsGame 
  10 { PhysicsObject isomurkku; 
   10{ 
   11    PhysicsObject isomurkku; 
  1112    Image taustaKuva = LoadImage("grass"); 
  12      
   13 
   14    Image OlionKuva = LoadImage("isomurkku"); 
   15 
   16 
   17 
  1318    public override void Begin() 
  14  
  15        
  1619    { 
  1720        Level.Width = 1500; 
  1821        Level.Height = 1500; 
  1922 
   23        Level.Background.Image = taustaKuva; 
  2024        Level.Background.FitToLevel(); 
  21         Level.Background.Image = taustaKuva; 
  2225 
  23         isomurkku = new PhysicsObject(40.0, 40.0); 
   26        Camera.StayInLevel = true; 
   27        isomurkku = new PhysicsObject(100.0, 100.0); 
  2428        Add(isomurkku); 
  2529        isomurkku.CanRotate = false; 
   30        isomurkku.Image = OlionKuva; 
   31        isomurkku.LinearDamping = 1.00 ; 
   32        AddCollisionHandler(isomurkku, "marja", SyoMarja); 
   33        PienetMurkut(); 
  2634 
  27         Mouse.ListenMovement(0.1, tahtaa, "tähtää"); 
   35        Marjat 
   36            (); 
   37 
   38 
   39        Mouse.ListenMovement(0.1, Tahtaa, "tähtää"); 
  2840 
  2941 
   
  3446        Camera.Zoom(2.0); 
  3547        // TODO: Kirjoita ohjelmakoodisi tähän 
  36  
  37  
  38         PhysicsObject pienimurkku = new PhysicsObject(20.0, 20.0); 
  39         Add(pienimurkku); 
  40  
  41         pienimurkku.X = Level.Left; 
  42         pienimurkku.Y = Level.Top; 
  43  
  44         PhysicsObject pienimurkku2 = new PhysicsObject(20.0, 20.0); 
  45         Add(pienimurkku2); 
  46  
  47         pienimurkku2.X = Level.Right; 
  48         pienimurkku2.Y = Level.Top; 
  49  
  50         PhysicsObject pienimurkku3 = new PhysicsObject(20.0, 20.0); 
  51         Add(pienimurkku3); 
  52  
  53         pienimurkku3.X = Level.Right; 
  54         pienimurkku3.Y = Level.Bottom; 
  55  
  56  
  57         PhysicsObject pienimurkku4 = new PhysicsObject(20.0, 20.0); 
  58         Add(pienimurkku4); 
  59  
  60         pienimurkku4.X = Level.Left; 
  61         pienimurkku4.Y = Level.Bottom; 
  6248 
  6349        Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, ConfirmExit, "Lopeta peli"); 
   
  7359 
  7460 
  75          
   61 
  7662 
  7763 
  7864 
  7965        Keyboard.Listen(Key.Left, ButtonState.Down, 
  80           LiikutaPelaajaa, null, new Vector(-1000, 0)); 
   66          LiikutaPelaajaa, null, new Vector(-100, 0)); 
  8167        Keyboard.Listen(Key.Right, ButtonState.Down, 
  82           LiikutaPelaajaa, null, new Vector(1000, 0)); 
   68          LiikutaPelaajaa, null, new Vector(100, 0)); 
  8369        Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Down, 
  84           LiikutaPelaajaa, null, new Vector(0, 1000)); 
   70          LiikutaPelaajaa, null, new Vector(0, 100)); 
  8571        Keyboard.Listen(Key.Down, ButtonState.Down, 
  86           LiikutaPelaajaa, null, new Vector(0, -1000)); 
   72          LiikutaPelaajaa, null, new Vector(0, -100)); 
  8773    } 
   74 
   75 
   76    void Tahtaa(AnalogState hiirenLiike) 
   77    { 
   78        Vector suunta = Mouse.PositionOnWorld - isomurkku.Position; 
   79        isomurkku.Angle = suunta.Angle; 
   80    } 
   81    void PienetMurkut() 
   82    { 
   83        PieniMurkku(Level.Left, Level.Top); 
   84        PieniMurkku(Level.Right, Level.Top); 
   85        PieniMurkku(Level.Right, Level.Bottom); 
   86        PieniMurkku(Level.Left, Level.Bottom); 
   87 
   88         
   89 
   90    } 
   91 
   92    void PieniMurkku(double x, double y) 
   93    { 
   94        PhysicsObject pienimurkku = new PhysicsObject(40.0, 40.0); 
   95        Add(pienimurkku); 
   96        pienimurkku.Image = OlionKuva; 
   97 
   98        pienimurkku.X = x; 
   99        pienimurkku.Y = y; 
   100 
   101        FollowerBrain seuraajanAivot = new FollowerBrain(isomurkku); 
   102 
   103        seuraajanAivot.Speed = 150;                 // Millä nopeudella kohdetta seurataan 
   104        seuraajanAivot.DistanceFar = 6000;           // Etäisyys jolla aletaan seurata kohdetta 
   105        seuraajanAivot.DistanceClose = 100;         // Etäisyys jolloin ollaan lähellä kohdetta 
   106        seuraajanAivot.StopWhenTargetClose = false;  // Pysähdytään kun ollaan lähellä kohdetta 
   107        //seuraajanAivot.FarBrain = satunnaisAivot;   // Käytetään satunnaisaivoja kun ollaan kaukana 
   108 
   109        pienimurkku.Brain = seuraajanAivot; 
   110    } 
   111 
  88112 
  89113    void LiikutaPelaajaa(Vector vektori) 
   
  91115        isomurkku.Push(vektori); 
  92116 
  93           
  94     } 
  95117 
  96     void tahtaa(AnalogState a) 
  97     { 
  98         Vector suunta = Mouse.PositionOnWorld - isomurkku.Position; 
  99         isomurkku.Angle = suunta.Angle; 
  100118    } 
  101119 
  102120 
  103121 
  104 void AsetaOhjaimet() 
   122 
   123    void AsetaOhjaimet() 
  105124    { 
  106         
   125 
  107126    } 
  108      
  109      
   127 
   128    void FollowerBrain() 
   129    { 
   130 
   131         
   132    } 
   133 
   134    void Marjat() 
   135    { 
   136        for (int i = 0; i < 20; i++) 
   137        { 
   138 
   139            Marja(); 
   140             
   141        } 
   142 
   143    } 
   144 
   145    void Marja() 
   146    { 
   147        PhysicsObject pallo = new PhysicsObject(15.0, 15.0); 
   148        Add(pallo); 
   149        pallo.Color = Color.Red; 
   150        pallo.Shape = Shape.Circle; 
   151        pallo.Tag = "marja"; 
   152        pallo.X = RandomGen.NextDouble(Level.Left, Level.Right); 
   153        pallo.Y = RandomGen.NextDouble(Level.Bottom, Level.Top); 
   154 
   155 
   156    } 
   157    void Törmäys() 
   158    { 
   159 
   160    } 
   161 
   162    void SyoMarja(PhysicsObject tormaaja, PhysicsObject kohde) 
   163    { 
   164        kohde.Destroy(); 
   165        MessageDisplay.Add("Sait elämän!"); 
   166    } 
   167    
   168 
   169 
  110170} 
 • 2016/koodauskerho/JereM/MurkkuPeli/MurkkuPeli/MurkkuPeli/MurkkuPeli.csproj.Debug.cachefile

  r9327 r9357  
  11Content\ruoho.xnb 
  22Content\grass.xnb 
   3Content\isomurkku.xnb 
   4Content\pienimurkku.xnb 
 • 2016/koodauskerho/JereM/MurkkuPeli/MurkkuPeli/MurkkuPeli/obj/x86/Debug/ContentPipeline-{DEB39851-6DD2-4AFB-932E-7BC08CE5B8D1}.xml

  r9327 r9357  
  1919      <Output>C:\MyTemp\JereM\MurkkuPeli\MurkkuPeli\MurkkuPeli\bin\x86\Debug\Content\grass.xnb</Output> 
  2020      <Time>2017-08-01T14:14:56.1091739+03:00</Time> 
   21    </Item> 
   22    <Item> 
   23      <Source>isomurkku.png</Source> 
   24      <Name>isomurkku</Name> 
   25      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   26      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   27      <Options>None</Options> 
   28      <Output>C:\MyTemp\JereM\MurkkuPeli\MurkkuPeli\MurkkuPeli\bin\x86\Debug\Content\isomurkku.xnb</Output> 
   29      <Time>2017-08-02T10:58:02.894382+03:00</Time> 
   30    </Item> 
   31    <Item> 
   32      <Source>pienimurkku.png</Source> 
   33      <Name>pienimurkku</Name> 
   34      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   35      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   36      <Options>None</Options> 
   37      <Output>C:\MyTemp\JereM\MurkkuPeli\MurkkuPeli\MurkkuPeli\bin\x86\Debug\Content\pienimurkku.xnb</Output> 
   38      <Time>2017-08-02T10:58:45.7535184+03:00</Time> 
  2139    </Item> 
  2240    <BuildSuccessful>true</BuildSuccessful> 
 • 2016/koodauskerho/JereM/MurkkuPeli/MurkkuPeli/MurkkuPeli/obj/x86/Debug/MurkkuPeli.csproj.FileListAbsolute.txt

  r9327 r9357  
  99C:\MyTemp\JereM\MurkkuPeli\MurkkuPeli\MurkkuPeli\bin\x86\Debug\Content\ruoho.xnb 
  1010C:\MyTemp\JereM\MurkkuPeli\MurkkuPeli\MurkkuPeli\bin\x86\Debug\Content\grass.xnb 
   11C:\MyTemp\JereM\MurkkuPeli\MurkkuPeli\MurkkuPeli\bin\x86\Debug\Content\isomurkku.xnb 
   12C:\MyTemp\JereM\MurkkuPeli\MurkkuPeli\MurkkuPeli\bin\x86\Debug\Content\pienimurkku.xnb 
 • 2016/koodauskerho/JereM/MurkkuPeli/MurkkuPeli/MurkkuPeli/obj/x86/Debug/cachefile-{DEB39851-6DD2-4AFB-932E-7BC08CE5B8D1}-targetpath.txt

  r9327 r9357  
  11Content\ruoho.xnb 
  22Content\grass.xnb 
   3Content\isomurkku.xnb 
   4Content\pienimurkku.xnb 
 • 2016/koodauskerho/JereM/MurkkuPeli/MurkkuPeli/MurkkuPeliContent/MurkkuPeliContent.contentproj

  r9327 r9357  
  5959    </Compile> 
  6060  </ItemGroup> 
   61  <ItemGroup> 
   62    <Compile Include="isomurkku.png"> 
   63      <Name>isomurkku</Name> 
   64      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   65      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   66    </Compile> 
   67  </ItemGroup> 
   68  <ItemGroup> 
   69    <Compile Include="pienimurkku.png"> 
   70      <Name>pienimurkku</Name> 
   71      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   72      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   73    </Compile> 
   74  </ItemGroup> 
  6175  <Import Project="$(MSBuildExtensionsPath)\Microsoft\XNA Game Studio\$(XnaFrameworkVersion)\Microsoft.Xna.GameStudio.ContentPipeline.targets" /> 
  6276  <!--  To modify your build process, add your task inside one of the targets below and uncomment it.  
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.