Changeset 9351 for 2017


Ignore:
Timestamp:
2017-08-02 14:52:03 (5 years ago)
Author:
npo17_71
Message:
 
Location:
2017/31/RoniM/New folder
Files:
11 added
3 deleted
19 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • 2017/31/RoniM/New folder/New folder/Bossfloors/Bossfloors/Bossfloors/Bossfloors.cs

  r9309 r9351  
  3939      
  4040    const int RUUDUN_KOKO = 30; 
  41  
   41    int kenttaNro = 1; 
  4242    public int Elamat { get; set; } 
  4343    public bool OnHidas { get; set; } 
   
  5050 
  5151 
  52  
  5352    public override void Begin() 
  5453    { 
  55         LuoKentta(); 
  56  
   54        //LuoKentta("kentta"); 
   55 
   56        LataaKentta(); 
   57 
   58    } 
   59 
   60    class Rakennus : PhysicsObject 
   61    { 
   62        private IntMeter elamaLaskuri = new IntMeter(50, 0, 50); 
   63        public IntMeter ElamaLaskuri { get { return elamaLaskuri; } } 
   64 
   65        public Rakennus(double leveys, double korkeus) 
   66            : base(leveys, korkeus) 
   67        { 
   68            elamaLaskuri.LowerLimit += delegate { this.Destroy(); }; 
   69        } 
   70 
   71    } 
   72    void LataaKentta() 
   73    { 
   74        ClearAll(); 
   75 
   76        if (kenttaNro == 1) LuoKentta("kentta"); 
   77        else if (kenttaNro == 2) LuoKentta("dungeon 1"); 
   78        else if (kenttaNro == 3) LuoKentta("boss 1"); 
   79        else if (kenttaNro > 3) 
   80        { 
   81            Exit(); 
   82            return; 
   83        } 
   84 
   85        //LuoPistelaskuri(); 
   86        // LuoPistelaskuri2(); 
   87        //luoelamalaskuri2(); 
   88         
  5789        Keyboard.Listen(Key.Left, ButtonState.Down, LiikutaPelaajaa, null, pelaaja1, new Vector(-1000, 0)); 
  5890        Keyboard.Listen(Key.Right, ButtonState.Down, LiikutaPelaajaa, null, pelaaja1, new Vector(1000, 0)); 
   
  69101        ControllerOne.Listen(Button.DPadDown, ButtonState.Down, LiikutaPelaajaa, null, pelaaja1, new Vector(0, -1000)); 
  70102        ControllerOne.Listen(Button.A, ButtonState.Down, AmmuAseella, null, pelaaja1); 
  71  
  72  
  73     } 
  74     class Rakennus : PhysicsObject 
  75     { 
  76         private IntMeter elamaLaskuri = new IntMeter(50, 0, 50); 
  77         public IntMeter ElamaLaskuri { get { return elamaLaskuri; } } 
  78  
  79         public Rakennus(double leveys, double korkeus) 
  80             : base(leveys, korkeus) 
  81         { 
  82             elamaLaskuri.LowerLimit += delegate { this.Destroy(); }; 
  83         } 
  84103 
  85104    } 
   
  100119        pelaaja1.CollisionIgnoreGroup = 1; 
  101120        AddCollisionHandler(pelaaja1, "vihollinen", pelaajaosui); 
   121        AddCollisionHandler(pelaaja1, "rakennus", TormasiMaaliin); 
  102122         
  103      //   luoelamalaskuri2(); 
   123         
   124     //    
  104125           
  105126        Mouse.ListenMovement(0.1, Tahtaa, "Tähtää aseella"); 
  106        // LuoPistelaskuri(); 
  107       //  LuoPistelaskuri2(); 
   127       //  
   128      //   
  108129 
  109130        pelaaja1.Ase = new AssaultRifle(0, 0); 
   
  115136 
  116137        Timer aikaLaskuri = new Timer(); 
  117         aikaLaskuri.Interval = 1.0; 
   138        aikaLaskuri.Interval = 0.3333; 
  118139        aikaLaskuri.Timeout += delegate 
  119140        { 
   
  123144 
  124145        pelaaja1.Ase.Power.DefaultValue = 80; 
  125         pelaaja1.Ase.FireRate = 5; 
   146        pelaaja1.Ase.FireRate = 50; 
  126147        pelaaja1.Add(pelaaja1.Ase); 
  127148 
   
  131152 
  132153    } 
   154 
   155    void TormasiMaaliin(PhysicsObject pelaaja, PhysicsObject dungeon) 
   156    { 
   157        //Kasvatetaan kenttänumeroa yhdellä ja siirrytään seuraavaan kenttään: 
   158        kenttaNro++; 
   159        LataaKentta(); 
   160    } 
   161 
   162    
  133163    void Tahtaa(AnalogState hiirenLiike) 
  134164    { 
   
  137167        Mouse.IsCursorVisible = true; 
  138168    } 
   169 
   170    
   171 
  139172    void AmmuAseella(Pelaaja pelaaja) 
  140173    { 
   
  150183            ammus.Color = (Color.Gold); 
  151184                 
  152             ammus.MaximumLifetime = TimeSpan.FromSeconds(30.0); 
   185            ammus.MaximumLifetime = TimeSpan.FromSeconds(0.1); 
  153186        } 
  154187    } 
   
  209242 
  210243 
  211     void LuoKentta() 
  212     { 
  213         ColorTileMap ruudut = ColorTileMap.FromLevelAsset("map1 valmis melkein"); 
   244    void LuoKentta(string nimi) 
   245    { 
   246        ColorTileMap ruudut = ColorTileMap.FromLevelAsset(nimi); 
  214247        ruudut.SetTileMethod(Color.FromHexCode("FF006E"), LuoPelaaja1); 
  215248        //ruudut.SetTileMethod(Color.FromHexCode("0019FF"), LuoPelaaja2); 
   
  219252        ruudut.SetTileMethod(Color.FromHexCode("000000"), LuoSeina); 
  220253        ruudut.SetTileMethod(Color.FromHexCode("FA00FF"), LuoSyotava); 
   254        
  221255        ruudut.SetTileMethod(Color.FromHexCode("AD77FF"), luomonster); 
  222         ruudut.SetTileMethod(Color.FromHexCode("3AFFC0"), luozombi); 
   256        ruudut.SetTileMethod(Color.FromHexCode("B60000"), luozombi); 
  223257        ruudut.SetTileMethod(Color.FromHexCode("FF6A00"), dungeon); 
  224258        ruudut.SetTileMethod(Color.FromHexCode("FFFFFF"), safezone); 
   
  226260 
  227261        ruudut.Execute(30, 30); 
  228         Camera.ZoomFactor = 2.45; 
   262        Camera.ZoomFactor = 0.45; 
  229263        Camera.Follow(pelaaja1); 
  230264    } 
   265 
   266    //void SeuraavaKentta(PhysicsObject pelaaja, PhysicsObject maali) 
   267    //{ 
   268    //    kenttaNro++; 
   269    //    LataaKentta(); 
   270    //} 
   271 
   272    
  231273    void LuoPelaaja1(Vector paikka, double leveys, double korkeus) 
  232274    { 
   
  329371            monster.Image = vihu5; 
  330372            monster.Color = Color.Red; 
  331             LabyrinthWandererBrain labyrinttiAivot = new LabyrinthWandererBrain(RUUDUN_KOKO); 
   373           LabyrinthWandererBrain labyrinttiAivot = new LabyrinthWandererBrain(RUUDUN_KOKO); 
  332374            labyrinttiAivot.Speed = 150.0; 
  333375            monster.LifetimeLeft = TimeSpan.FromSeconds(20.0); 
   
  354396    { 
  355397        Timer aikaLaskuri = new Timer(); 
  356         aikaLaskuri.Interval = 40; 
  357         aikaLaskuri.Timeout += delegate 
   398        aikaLaskuri.Interval = (10); 
   399           aikaLaskuri.Timeout += delegate 
  358400        { 
  359401            PhysicsObject zombi = new PhysicsObject(17, 17); 
   
  362404            zombi.Tag = "zombi"; 
  363405 
  364  
  365  
  366             LabyrinthWandererBrain labyrinttiAivot = new LabyrinthWandererBrain(RUUDUN_KOKO); 
  367             labyrinttiAivot.Speed = 70.0; 
   406            FollowerBrain seuraajanAivot = new FollowerBrain(pelaaja1); 
   407            RandomMoverBrain satunnaisAivot = new RandomMoverBrain(200); 
   408            seuraajanAivot.Speed = 30;                 // Millä nopeudella kohdetta seurataan 
   409            seuraajanAivot.DistanceFar = 600;           // Etäisyys jolla aletaan seurata kohdetta 
   410            seuraajanAivot.DistanceClose = 200;         // Etäisyys jolloin ollaan lähellä kohdetta 
   411            seuraajanAivot.StopWhenTargetClose = false;  // Pysähdytään kun ollaan lähellä kohdetta 
   412            seuraajanAivot.FarBrain = satunnaisAivot;   // Käytetään satunnaisaivoja kun ollaan kaukana 
   413 
   414            ; 
   415            satunnaisAivot.ChangeMovementSeconds = 5; 
  368416            zombi.Image = zzombi; 
  369             zombi.LifetimeLeft = TimeSpan.FromSeconds(80.0); 
   417            zombi.LifetimeLeft = TimeSpan.FromSeconds(60.0); 
  370418            AddCollisionHandler(zombi, "pelaaja", pelaajaosui2); 
  371             labyrinttiAivot.LabyrinthWallTag = "seina"; 
  372             zombi.Brain = labyrinttiAivot; 
  373             Add(zombi); 
   419            satunnaisAivot.WanderRadius = 200; 
   420            //seuraajanAivot.TargetClose += mitaTapahtuuKunOllaanLahella; 
   421            zombi.Brain = satunnaisAivot; 
   422            zombi.Brain = seuraajanAivot; 
   423            Add(zombi, +1); 
  374424        }; 
  375425        aikaLaskuri.Start(); 
  376426 
  377427 
  378     } 
  379  
   428 
   429    } 
   430  //  void mitaTapahtuuKunOllaanLahella() 
   431  //  { 
   432  //      zombi.Color = Color.Red; 
   433  //  } 
  380434 
  381435    void dungeon(Vector paikka, double leveys, double korkeus) 
   
  385439        rakennus.MakeStatic(); 
  386440        rakennus.Color = Color.Brown; 
  387         rakennus.CollisionIgnoreGroup = 1; 
   441        rakennus.CollisionIgnoreGroup = 2; 
  388442        rakennus.Tag = "rakennus"; 
  389443        Add(rakennus); 
 • 2017/31/RoniM/New folder/New folder/Bossfloors/Bossfloors/Bossfloors/Bossfloors.csproj.Debug.cachefile

  r9309 r9351  
  1 Content\map1 valmis melkein.xnb 
  21Content\kpelaaja1.xnb 
   2Content\kentta.xnb 
   3Content\dungeon 1.xnb 
   4Content\boss 1.xnb 
   5Content\zzombi.xnb 
 • 2017/31/RoniM/New folder/New folder/Bossfloors/Bossfloors/Bossfloors/obj/x86/Debug/Bossfloors.csproj.FileListAbsolute.txt

  r9309 r9351  
  66C:\MyTemp\RoniM\New folder\New folder\Bossfloors\Bossfloors\Bossfloors\obj\x86\Debug\Bossfloors.exe 
  77C:\MyTemp\RoniM\New folder\New folder\Bossfloors\Bossfloors\Bossfloors\obj\x86\Debug\Bossfloors.pdb 
  8 C:\MyTemp\RoniM\New folder\New folder\Bossfloors\Bossfloors\Bossfloors\bin\x86\Debug\Content\map1 valmis melkein.xnb 
  98C:\MyTemp\RoniM\New folder\New folder\Bossfloors\Bossfloors\Bossfloors\bin\x86\Debug\Content\kpelaaja1.xnb 
  109C:\MyTemp\RoniM\New folder\New folder\Bossfloors\Bossfloors\Bossfloors\obj\x86\Debug\Bossfloors.csprojResolveAssemblyReference.cache 
   10C:\MyTemp\RoniM\New folder\New folder\Bossfloors\Bossfloors\Bossfloors\bin\x86\Debug\Content\kentta.xnb 
   11C:\MyTemp\RoniM\New folder\New folder\Bossfloors\Bossfloors\Bossfloors\bin\x86\Debug\Content\dungeon 1.xnb 
   12C:\MyTemp\RoniM\New folder\New folder\Bossfloors\Bossfloors\Bossfloors\bin\x86\Debug\Content\boss 1.xnb 
   13C:\MyTemp\RoniM\New folder\New folder\Bossfloors\Bossfloors\Bossfloors\bin\x86\Debug\Content\zzombi.xnb 
 • 2017/31/RoniM/New folder/New folder/Bossfloors/Bossfloors/Bossfloors/obj/x86/Debug/ContentPipeline-{0253B4D2-116D-48F6-AF9A-D0C2B420673F}.xml

  r9309 r9351  
  22<XnaContent xmlns:Pipeline="Microsoft.Xna.Framework.Content.Pipeline"> 
  33  <Asset Type="Pipeline:BuildItemCollection"> 
  4     <Item> 
  5       <Source>map1 valmis melkein.png</Source> 
  6       <Name>map1 valmis melkein</Name> 
  7       <Importer>TextureImporter</Importer> 
  8       <Processor>TextureProcessor</Processor> 
  9       <Options>None</Options> 
  10       <Output>C:\MyTemp\RoniM\New folder\New folder\Bossfloors\Bossfloors\Bossfloors\bin\x86\Debug\Content\map1 valmis melkein.xnb</Output> 
  11       <Time>2017-08-01T11:02:49.6208871+03:00</Time> 
  12     </Item> 
  134    <Item> 
  145      <Source>kpelaaja1.png</Source> 
   
  1910      <Output>C:\MyTemp\RoniM\New folder\New folder\Bossfloors\Bossfloors\Bossfloors\bin\x86\Debug\Content\kpelaaja1.xnb</Output> 
  2011      <Time>2017-08-01T11:09:50.4133735+03:00</Time> 
   12    </Item> 
   13    <Item> 
   14      <Source>kentta.png</Source> 
   15      <Name>kentta</Name> 
   16      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   17      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   18      <Options>None</Options> 
   19      <Output>C:\MyTemp\RoniM\New folder\New folder\Bossfloors\Bossfloors\Bossfloors\bin\x86\Debug\Content\kentta.xnb</Output> 
   20      <Time>2017-08-02T10:31:40.879871+03:00</Time> 
   21    </Item> 
   22    <Item> 
   23      <Source>dungeon 1.png</Source> 
   24      <Name>dungeon 1</Name> 
   25      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   26      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   27      <Options>None</Options> 
   28      <Output>C:\MyTemp\RoniM\New folder\New folder\Bossfloors\Bossfloors\Bossfloors\bin\x86\Debug\Content\dungeon 1.xnb</Output> 
   29      <Time>2017-08-02T13:47:08.1604193+03:00</Time> 
   30    </Item> 
   31    <Item> 
   32      <Source>boss 1.png</Source> 
   33      <Name>boss 1</Name> 
   34      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   35      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   36      <Options>None</Options> 
   37      <Output>C:\MyTemp\RoniM\New folder\New folder\Bossfloors\Bossfloors\Bossfloors\bin\x86\Debug\Content\boss 1.xnb</Output> 
   38      <Time>2017-08-02T11:19:19.0443749+03:00</Time> 
   39    </Item> 
   40    <Item> 
   41      <Source>zzombi.png</Source> 
   42      <Name>zzombi</Name> 
   43      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   44      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   45      <Options>None</Options> 
   46      <Output>C:\MyTemp\RoniM\New folder\New folder\Bossfloors\Bossfloors\Bossfloors\bin\x86\Debug\Content\zzombi.xnb</Output> 
   47      <Time>2017-07-31T10:32:34.1899278+03:00</Time> 
  2148    </Item> 
  2249    <BuildSuccessful>true</BuildSuccessful> 
 • 2017/31/RoniM/New folder/New folder/Bossfloors/Bossfloors/Bossfloors/obj/x86/Debug/cachefile-{0253B4D2-116D-48F6-AF9A-D0C2B420673F}-targetpath.txt

  r9309 r9351  
  1 Content\map1 valmis melkein.xnb 
  21Content\kpelaaja1.xnb 
   2Content\kentta.xnb 
   3Content\dungeon 1.xnb 
   4Content\boss 1.xnb 
   5Content\zzombi.xnb 
 • 2017/31/RoniM/New folder/New folder/Bossfloors/Bossfloors/BossfloorsContent/BossfloorsContent.contentproj

  r9309 r9351  
  4646  </ItemGroup> 
  4747  <ItemGroup> 
  48     <Compile Include="map1 valmis melkein.png"> 
  49       <Name>map1 valmis melkein</Name> 
   48    <Compile Include="kpelaaja1.png"> 
   49      <Name>kpelaaja1</Name> 
  5050      <Importer>TextureImporter</Importer> 
  5151      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   
  5353  </ItemGroup> 
  5454  <ItemGroup> 
  55     <Compile Include="kpelaaja1.png"> 
  56       <Name>kpelaaja1</Name> 
   55    <Compile Include="kentta.png"> 
   56      <Name>kentta</Name> 
   57      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   58      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   59    </Compile> 
   60  </ItemGroup> 
   61  <ItemGroup> 
   62    <Compile Include="dungeon 1.png"> 
   63      <Name>dungeon 1</Name> 
   64      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   65      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   66    </Compile> 
   67  </ItemGroup> 
   68  <ItemGroup> 
   69    <Compile Include="boss 1.png"> 
   70      <Name>boss 1</Name> 
   71      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   72      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   73    </Compile> 
   74  </ItemGroup> 
   75  <ItemGroup> 
   76    <Compile Include="zzombi.png"> 
   77      <Name>zzombi</Name> 
  5778      <Importer>TextureImporter</Importer> 
  5879      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
 • 2017/31/RoniM/New folder/New folder/LegendOfDesertBase/LegendOfDesertBase/LegendOfDesertBase/LegendOfDesertBase.cs

  r9294 r9351  
  135135        //pelaaja1 on PlatformCharacter-tyyppinen 
  136136        pelaaja1.Weapon = new AssaultRifle(30, 10); 
  137         pelaaja1.Weapon.FireRate = 0.5; 
   137        pelaaja1.Weapon.FireRate = 30.5; 
  138138       pelaaja1.Weapon.AmmoIgnoresGravity = false; 
  139139        //Ammusten määrä aluksi: 
  140         pelaaja1.Weapon.Ammo.Value = 200; 
  141         pelaaja1.Weapon.Ammo.MaxValue = 300; 
   140        pelaaja1.Weapon.Ammo.Value = 2000; 
   141        pelaaja1.Weapon.Ammo.MaxValue = 30000; 
  142142        
  143143        //Mitä tapahtuu kun ammus osuu johonkin? 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.