Changeset 9340 for 2017


Ignore:
Timestamp:
2017-08-02 11:58:22 (5 years ago)
Author:
npo17_73
Message:
 
Location:
2017/31/PatrikK/Tasohyppelypeli/Tasohyppelypeli
Files:
8 added
11 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • 2017/31/PatrikK/Tasohyppelypeli/Tasohyppelypeli/Tasohyppelypeli/BEST_GAME_EVER.cs

  r9316 r9340  
  1717    IntMeter tahtilaskuri= new IntMeter(0); 
  1818    IntMeter tappolaskuri; 
   19    IntMeter aivolaskuri; 
  1920    //DoubleMeter elamalaskuri; 
  2021    Image pelaajanKuva = LoadImage("norsu"); 
  2122    Image tahtiKuva = LoadImage("tahti"); 
  22     DoubleMeter ÄänenVoimakkuus = new DoubleMeter(0, 0, 1); 
   23    DoubleMeter ÄänenVoimakkuus = new DoubleMeter(0.5, 0, 1); 
  2324    SoundEffect maaliAani = LoadSoundEffect("maali"); 
  2425    bool saaHeittaaKranaatin = true; 
   
  2728    int kenttaJossaOllaanNyt = 1; 
  2829    bool huijattu = false; 
   30    bool alkuValikko = true; 
   31    double vaikeus = 1.0; 
  2932 
  3033 
   
  3235    { 
  3336        ClearAll(); 
  34         AlkuValikko(); 
  35  
   37        AlkuTekstit(); 
   38        ÄänenVoimakkuus.Changed += delegate { MediaPlayer.Volume = ÄänenVoimakkuus.Value; }; 
  3639        MediaPlayer.Play("background_music"); 
  3740        MediaPlayer.IsRepeating = true; 
   
  4447        LuoKentta(); 
  4548        LisaaNappaimet(); 
   49        LuoAivoLaskuri(); 
  4650        LuoPistelaskuri(); 
  4751        LuoTahtilaskuri(); 
   
  5256        Camera.StayInLevel = true; 
  5357        huijattu = false; 
  54         
   58        alkuValikko = false; 
  5559    } 
  5660 
   
  170174    { 
  171175        MessageDisplay.Add("Keräsit tähden!"); 
  172         MessageDisplay.MaxMessageCount = 2; 
   176        MessageDisplay.MaxMessageCount = 10; 
  173177        tahti.Destroy(); 
  174178        tahtilaskuri.AddValue(1); 
   
  242246        vihu.Weapon = new AssaultRifle(30, 10); 
  243247        vihu.Weapon.FireRate = 2; 
  244          
   248        vihu.ElamaLaskuri.LowerLimit += delegate { 
   249            aivolaskuri.AddValue(1); }; 
  245250        //Ammusten määrä aluksi: 
  246251        vihu.Weapon.Ammo.Value = 99999999; 
   
  250255         
  251256        Timer ammuajastinhajalle = new Timer(); 
  252         ammuajastinhajalle.Interval = 2; 
   257        ammuajastinhajalle.Interval = 2 * vaikeus; 
  253258        ammuajastinhajalle.Timeout += delegate { VihuAmmuAseella(vihu); }; 
  254259        ammuajastinhajalle.Start(); 
   
  260265    { 
  261266        Timer spawntimer = new Timer(); 
  262         spawntimer.Interval = 3.0; 
   267        spawntimer.Interval = 3.0 * vaikeus; 
  263268        if (kenttaJossaOllaanNyt == 2) 
  264             spawntimer.Interval = 7.0; 
   269            spawntimer.Interval = 7.0 * vaikeus; 
  265270        spawntimer.Timeout += delegate { LisaaVihu(paikka, leveys, korkeus); }; 
  266271        spawntimer.Start(); 
   
  349354 
  350355            } 
   356            if(komento=="ClearAll") 
   357            { 
   358                ClearAll(); 
   359                huijattu = false; 
   360                return; 
   361            } 
   362            if (komento == "semigod") 
   363            { 
   364                pelaaja1.ElamaLaskuri.MaxValue = 10000; 
   365                pelaaja1.ElamaLaskuri.Value = 10000; 
   366                huijattu = false; 
   367                return; 
   368            } 
  351369            if (komento == "god") 
  352370            { 
   
  358376            { 
  359377                pelaaja1.Destroy(); 
  360             } 
   378                huijattu = false; 
   379                return; 
   380            } 
   381             
  361382        } 
  362383 
   
  377398                { 
  378399                    LisaaVihu(pelaaja1.Position+RandomGen.NextVector(0,100),40,40); 
   400                    huijattu = false; 
   401                    return; 
  379402                } 
  380403            } 
   
  388411                nopeus = numero; 
  389412            } 
  390             if(komento=="god") 
   413            if(komento=="MessageDisplayX") 
   414            { 
   415                MessageDisplay.X = numero; 
   416                huijattu = false; 
   417                return; 
   418            } 
   419            if (komento == "MessageDisplayY") 
   420            { 
   421                MessageDisplay.Y = numero; 
   422                huijattu = false; 
   423                return; 
   424            } 
   425 
   426            if (komento=="god") 
  391427            { 
  392428                pelaaja1.ElamaLaskuri.MaxValue = 99999999; 
   
  416452    { 
  417453        MultiSelectWindow alkuValikko = new MultiSelectWindow("Pelin taukovalikko", 
  418 "Palaa peliin", "Parhaat pisteet", "Lopeta", "Asetukset","Aloita uudelleen"); 
   454"Palaa peliin", "Lopeta", "Asetukset","Aloita uudelleen","Tekijät" ,"Musiikki"); 
  419455        Add(alkuValikko); 
  420456        alkuValikko.DefaultCancel = 3; 
  421457        alkuValikko.Color = Color.Charcoal; 
  422         alkuValikko.AddItemHandler(0, Jatka); 
  423         alkuValikko.AddItemHandler(1, ParhaatPisteet); 
  424         alkuValikko.AddItemHandler(2, Exit); 
  425         alkuValikko.AddItemHandler(3, AliOhjelma); 
  426         alkuValikko.AddItemHandler(4, UudelleenAloitus); 
   458        alkuValikko.AddItemHandler(0, Jatka);  
   459        alkuValikko.AddItemHandler(1, Exit); 
   460        alkuValikko.AddItemHandler(2, AliOhjelma); 
   461        alkuValikko.AddItemHandler(3, UudelleenAloitus); 
   462        alkuValikko.AddItemHandler(4, Tekijat); 
   463        alkuValikko.AddItemHandler(5, Musiikki); 
   464 
  427465 
  428466    } 
   
  432470            "Palaa valikkoon", "Äänenvoimakkuus"); 
  433471        Add(Asetukset); 
   472        Asetukset.AddItemHandler(0, TaukoValikko); 
   473        Asetukset.AddItemHandler(1, AanenVoimakkuus); 
   474         
  434475         
  435476       // ÄänenVoimakkuus.Changed += ZoomaaKenttaa; 
  436477 
   478         
   479    } 
   480    void UudelleenAloitus() 
   481    { 
   482        AloitaPeli(); 
   483    } 
   484    void Jatka() 
   485    { 
   486 
   487    } 
   488    void ParhaatPisteet() 
   489    { 
   490        topLista.Show(); 
   491    } 
   492 
   493 
   494    void LuoPistelaskuri() 
   495    { 
   496        pisteLaskuri = new IntMeter(0); 
   497 
   498        Label pisteNaytto = new Label(); 
   499        pisteNaytto.X = Screen.Left + 100; 
   500        pisteNaytto.Y = Screen.Top - 100; 
   501        pisteNaytto.TextColor = Color.Black; 
   502        pisteNaytto.Color = Color.White; 
   503 
   504        pisteNaytto.BindTo(pisteLaskuri); 
   505        Add(pisteNaytto); 
   506    } 
   507    void AanenVoimakkuus() 
   508    { 
  437509        Slider liukusaadin = new Slider(200, 20); 
  438510        liukusaadin.BindTo(ÄänenVoimakkuus); 
   
  441513        liukusaadin.ActiveColor = Color.DarkJungleGreen; 
  442514        Add(liukusaadin); 
  443     } 
  444     void UudelleenAloitus() 
  445     { 
  446         AloitaPeli(); 
  447     } 
  448     void Jatka() 
  449     { 
  450  
  451     } 
  452     void ParhaatPisteet() 
  453     { 
  454         MultiSelectWindow ParhaatPisteet = new MultiSelectWindow("ASETUKSET", 
  455             "Palaa valikkoon"); 
  456         Add(ParhaatPisteet); 
  457     } 
  458      
  459  
  460     void LuoPistelaskuri() 
  461     { 
  462         pisteLaskuri = new IntMeter(0); 
  463  
  464         Label pisteNaytto = new Label(); 
  465         pisteNaytto.X = Screen.Left + 100; 
  466         pisteNaytto.Y = Screen.Top - 100; 
  467         pisteNaytto.TextColor = Color.Black; 
  468         pisteNaytto.Color = Color.White; 
  469  
  470         pisteNaytto.BindTo(pisteLaskuri); 
  471         Add(pisteNaytto); 
   515        PushButton Takaisin = new PushButton("OK"); 
   516        Takaisin.Clicked += delegate { liukusaadin.Destroy();Takaisin.Destroy();AliOhjelma(); }; 
   517        Takaisin.Y = -100; 
   518        Add(Takaisin); 
  472519    } 
  473520    void TelePort(Vector paikka, double leveys, double korkeus) 
   
  528575        Add(pisteNaytto); 
  529576    } 
   577    void LuoAivoLaskuri() 
   578    { 
   579        aivolaskuri = new IntMeter(0); 
   580 
   581        Label pisteNaytto = new Label(); 
   582        pisteNaytto.X = Screen.Left + 40; 
   583        pisteNaytto.Y = Screen.Top - 40; 
   584        pisteNaytto.TextColor = Color.Black; 
   585        pisteNaytto.Color = Color.White; 
   586         
   587 
   588        pisteNaytto.BindTo(aivolaskuri); 
   589        Add(pisteNaytto); 
   590    } 
  530591    void GameOver() 
  531592    { 
   
  537598        { 
  538599            topLista.EnterAndShow(pisteLaskuri.Value + tahtilaskuri.Value); 
  539             topLista.HighScoreWindow.Closed += (w) => Begin(); 
   600            topLista.HighScoreWindow.Closed += (w) => AlkuValikko(); 
  540601 
  541602        } 
   
  547608    void AlkuValikko() 
  548609    { 
  549         MultiSelectWindow alkuValikko = new MultiSelectWindow("Pelin alkuvalikko", 
  550 "Aloita peli", "Parhaat pisteet", "Lopeta"); 
  551         Add(alkuValikko); 
  552         alkuValikko.AddItemHandler(0, AloitaPeli); 
  553         alkuValikko.AddItemHandler(1, ParhaatPisteet); 
  554         alkuValikko.AddItemHandler(2, Exit); 
   610        ClearAll(); 
   611        alkuValikko = true; 
   612        MultiSelectWindow Valikko = new MultiSelectWindow("Pelin alkuvalikko", 
   613"Aloita peli", "Parhaat pisteet", "Lopeta", "Tekijät", "Musiikki", "Vaikeustaso"); 
   614        Add(Valikko); 
   615        Valikko.AddItemHandler(0, AloitaPeli); 
   616        Valikko.AddItemHandler(1, ParhaatPisteet); 
   617        Valikko.AddItemHandler(2, Exit); 
   618        Valikko.AddItemHandler(3, Tekijat); 
   619        Valikko.AddItemHandler(4, Musiikki); 
   620        Valikko.AddItemHandler(5, Difficulty); 
   621    } 
   622    void Tekijat() 
   623    { 
   624        MessageDisplay.Add("Tekijät: Patu"); 
   625        MessageDisplay.MessageTime = new TimeSpan(0, 0, 7); 
   626        MessageDisplay.Add("Tehty Visual Studio 2015 ja avustajien avulla"); 
   627        MessageDisplay.MessageTime = new TimeSpan(0, 0, 7); 
   628        MessageDisplay.Add("Koodauskieli: C#"); 
   629        MessageDisplay.MessageTime = new TimeSpan(0, 0, 7); 
   630        MessageDisplay.X = 200; 
   631        MessageDisplay.Y = 200; 
   632        MessageDisplay.MaxMessageCount = 10; 
   633        if (alkuValikko) 
   634            AlkuValikko(); 
   635        else 
   636            TaukoValikko(); 
   637    } 
   638    void Difficulty() 
   639    { 
   640        MultiSelectWindow VaikeusValikko = new MultiSelectWindow("Vaikeustaso", "Helppo", "Keskivaikea", "Vaikea", "Mahdoton"); 
   641        VaikeusValikko.AddItemHandler(0, Helppo); 
   642        VaikeusValikko.AddItemHandler(1, Keskivaikea); 
   643        VaikeusValikko.AddItemHandler(2, Vaikea); 
   644        VaikeusValikko.AddItemHandler(3, Mahdoton); 
   645        VaikeusValikko.AddItemHandler(4, AlkuValikko); 
   646        Add(VaikeusValikko); 
   647        MessageDisplay.Add("Mahdoton - sairaasti lagia"); 
   648    } 
   649    void Helppo() 
   650    { 
   651        vaikeus = 2; 
   652        AlkuValikko(); 
   653    } 
   654    void Keskivaikea() 
   655    { 
   656        vaikeus = 1.5; 
   657        AlkuValikko(); 
   658    } 
   659    void Vaikea() 
   660    { 
   661        vaikeus = 1; 
   662        AlkuValikko(); 
   663    } 
   664    void Mahdoton() 
   665    { 
   666        vaikeus = 0.1; 
   667        AlkuValikko(); 
   668    } 
   669    void Musiikki() 
   670    { 
   671        MultiSelectWindow MusiikkiValikko = new MultiSelectWindow("Musiikki", "Default", "Musiikki1", "Musiikki2"); 
   672        MusiikkiValikko.AddItemHandler(0, Default); 
   673        MusiikkiValikko.AddItemHandler(1, Musiikki1); 
   674        MusiikkiValikko.AddItemHandler(2, Musiikki2); 
   675        Add(MusiikkiValikko); 
   676     
   677    } 
   678    void Musiikki1() 
   679    { 
   680        MediaPlayer.Play("music1"); 
   681        if (alkuValikko) 
   682            AlkuValikko(); 
   683        else 
   684            TaukoValikko(); 
   685    } 
   686    void Musiikki2() 
   687    { 
   688        MediaPlayer.Play("music2"); 
   689        if (alkuValikko) 
   690            AlkuValikko(); 
   691        else 
   692            TaukoValikko(); 
   693    } 
   694    void Default() 
   695    { 
   696        MediaPlayer.Play("background_music"); 
   697        if (alkuValikko) 
   698            AlkuValikko(); 
   699        else 
   700            TaukoValikko(); 
   701    } 
   702    void AlkuTekstit() 
   703    { 
   704        Label teksti = new Label("Tehty Visual Studio 2015 avulla"); 
   705        Add(teksti); 
   706        Label logo = new Label(LoadImage("logo")); 
   707        logo.X = 0; 
   708        logo.Y = 200; 
   709        Add(logo); 
   710        Timer.SingleShot(4, AlkuValikko); 
  555711    } 
  556712 
   
  568724        : base(leveys, korkeus) 
  569725    { 
  570         elamaLaskuri.LowerLimit += delegate { this.Destroy(); }; 
   726        elamaLaskuri.LowerLimit += delegate { 
   727            this.Destroy(); }; 
  571728    } 
  572729} 
 • 2017/31/PatrikK/Tasohyppelypeli/Tasohyppelypeli/Tasohyppelypeli/Tasohyppelypeli.csproj.Debug.cachefile

  r9316 r9340  
  1313Content\blackhole.xnb 
  1414Content\background_music.xnb 
   15Content\music1.xnb 
   16Content\music2.xnb 
   17Content\logo.xnb 
  1518Content\background_music.wma 
   19Content\music1.wma 
   20Content\music2.wma 
 • 2017/31/PatrikK/Tasohyppelypeli/Tasohyppelypeli/Tasohyppelypeli/bin/x86/Debug/Data/_score.xml

  r9316 r9340  
  7070        <Item Index="8" Type="Jypeli.ScoreItem, Jypeli, Version=5.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=null"> 
  7171          <Field Name="Name" Type="System.String, mscorlib, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089"> 
  72             <Value>huijauskoodaajagg</Value> 
   72            <Value>:P</Value> 
  7373          </Field> 
  7474          <Field Name="Score" Type="System.Double, mscorlib, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089"> 
  75             <Value>342</Value> 
   75            <Value>393</Value> 
  7676          </Field> 
  7777        </Item> 
  7878        <Item Index="9" Type="Jypeli.ScoreItem, Jypeli, Version=5.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=null"> 
  7979          <Field Name="Name" Type="System.String, mscorlib, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089"> 
  80             <Value>huijauskoodaajaggg</Value> 
   80            <Value>hacker</Value> 
  8181          </Field> 
  8282          <Field Name="Score" Type="System.Double, mscorlib, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089"> 
  83             <Value>324</Value> 
   83            <Value>369</Value> 
  8484          </Field> 
  8585        </Item> 
   
  8787    </Field> 
  8888    <Field Name="LastEnteredName" Type="System.String, mscorlib, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089"> 
  89       <Value>hacker</Value> 
   89      <Value>:P</Value> 
  9090    </Field> 
  9191  </Object> 
 • 2017/31/PatrikK/Tasohyppelypeli/Tasohyppelypeli/Tasohyppelypeli/obj/x86/Debug/ContentPipeline-{FB1067CC-FEED-45F1-8CB8-8F3DD59AB260}.xml

  r9316 r9340  
  128128      <Extra>C:\MyTemp\PatrikK\Tasohyppelypeli\Tasohyppelypeli\Tasohyppelypeli\bin\x86\Debug\Content\background_music.wma</Extra> 
  129129      <Time>2017-08-01T13:19:28.4075661+03:00</Time> 
   130    </Item> 
   131    <Item> 
   132      <Source>music1.mp3</Source> 
   133      <Name>music1</Name> 
   134      <Importer>Mp3Importer</Importer> 
   135      <Processor>SongProcessor</Processor> 
   136      <Options>None</Options> 
   137      <Output>C:\MyTemp\PatrikK\Tasohyppelypeli\Tasohyppelypeli\Tasohyppelypeli\bin\x86\Debug\Content\music1.xnb</Output> 
   138      <Extra>C:\MyTemp\PatrikK\Tasohyppelypeli\Tasohyppelypeli\Tasohyppelypeli\bin\x86\Debug\Content\music1.wma</Extra> 
   139      <Time>2017-08-02T10:43:16.5814668+03:00</Time> 
   140    </Item> 
   141    <Item> 
   142      <Source>music2.mp3</Source> 
   143      <Name>music2</Name> 
   144      <Importer>Mp3Importer</Importer> 
   145      <Processor>SongProcessor</Processor> 
   146      <Options>None</Options> 
   147      <Output>C:\MyTemp\PatrikK\Tasohyppelypeli\Tasohyppelypeli\Tasohyppelypeli\bin\x86\Debug\Content\music2.xnb</Output> 
   148      <Extra>C:\MyTemp\PatrikK\Tasohyppelypeli\Tasohyppelypeli\Tasohyppelypeli\bin\x86\Debug\Content\music2.wma</Extra> 
   149      <Time>2017-08-02T10:43:24.6699722+03:00</Time> 
   150    </Item> 
   151    <Item> 
   152      <Source>logo.png</Source> 
   153      <Name>logo</Name> 
   154      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   155      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   156      <Options>None</Options> 
   157      <Output>C:\MyTemp\PatrikK\Tasohyppelypeli\Tasohyppelypeli\Tasohyppelypeli\bin\x86\Debug\Content\logo.xnb</Output> 
   158      <Time>2017-08-02T11:00:57.090148+03:00</Time> 
  130159    </Item> 
  131160    <BuildSuccessful>true</BuildSuccessful> 
 • 2017/31/PatrikK/Tasohyppelypeli/Tasohyppelypeli/Tasohyppelypeli/obj/x86/Debug/Tasohyppelypeli.csproj.FileListAbsolute.txt

  r9316 r9340  
  2222C:\MyTemp\PatrikK\Tasohyppelypeli\Tasohyppelypeli\Tasohyppelypeli\bin\x86\Debug\Content\background_music.xnb 
  2323C:\MyTemp\PatrikK\Tasohyppelypeli\Tasohyppelypeli\Tasohyppelypeli\bin\x86\Debug\Content\background_music.wma 
   24C:\MyTemp\PatrikK\Tasohyppelypeli\Tasohyppelypeli\Tasohyppelypeli\bin\x86\Debug\Content\music1.xnb 
   25C:\MyTemp\PatrikK\Tasohyppelypeli\Tasohyppelypeli\Tasohyppelypeli\bin\x86\Debug\Content\music2.xnb 
   26C:\MyTemp\PatrikK\Tasohyppelypeli\Tasohyppelypeli\Tasohyppelypeli\bin\x86\Debug\Content\music1.wma 
   27C:\MyTemp\PatrikK\Tasohyppelypeli\Tasohyppelypeli\Tasohyppelypeli\bin\x86\Debug\Content\music2.wma 
   28C:\MyTemp\PatrikK\Tasohyppelypeli\Tasohyppelypeli\Tasohyppelypeli\bin\x86\Debug\Content\logo.xnb 
 • 2017/31/PatrikK/Tasohyppelypeli/Tasohyppelypeli/Tasohyppelypeli/obj/x86/Debug/cachefile-{FB1067CC-FEED-45F1-8CB8-8F3DD59AB260}-targetpath.txt

  r9316 r9340  
  1414Content\background_music.xnb 
  1515Content\background_music.wma 
   16Content\music1.xnb 
   17Content\music1.wma 
   18Content\music2.xnb 
   19Content\music2.wma 
   20Content\logo.xnb 
 • 2017/31/PatrikK/Tasohyppelypeli/Tasohyppelypeli/TasohyppelypeliContent/TasohyppelypeliContent.contentproj

  r9316 r9340  
  137137    </Compile> 
  138138  </ItemGroup> 
   139  <ItemGroup> 
   140    <Compile Include="music1.mp3"> 
   141      <Name>music1</Name> 
   142      <Importer>Mp3Importer</Importer> 
   143      <Processor>SongProcessor</Processor> 
   144    </Compile> 
   145  </ItemGroup> 
   146  <ItemGroup> 
   147    <Compile Include="music2.mp3"> 
   148      <Name>music2</Name> 
   149      <Importer>Mp3Importer</Importer> 
   150      <Processor>SongProcessor</Processor> 
   151    </Compile> 
   152  </ItemGroup> 
   153  <ItemGroup> 
   154    <Compile Include="logo.png"> 
   155      <Name>logo</Name> 
   156      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   157      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   158    </Compile> 
   159  </ItemGroup> 
  139160  <Import Project="$(MSBuildExtensionsPath)\Microsoft\XNA Game Studio\$(XnaFrameworkVersion)\Microsoft.Xna.GameStudio.ContentPipeline.targets" /> 
  140161  <!--  To modify your build process, add your task inside one of the targets below and uncomment it.  
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.