Ignore:
Timestamp:
2017-08-01 14:59:06 (6 years ago)
Author:
tajosepp
Message:
 
Location:
2017/30/MikkoH/Agario/Agario/Agario/bin/x86/Debug
Files:
4 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • 2017/30/MikkoH/Agario/Agario/Agario/bin/x86/Debug/Jypeli.xml

  r9184 r9322  
  125125            <param name="width">Leveyden muutos</param> 
  126126            <param name="height">Korkeuden muutos</param> 
  127             <returns></returns> 
  128         </member> 
  129         <member name="M:Jypeli.Assets.CollisionHandler.SetColor(Jypeli.Color)"> 
  130             <summary> 
  131             Vaihtaa törmÀÀvÀn olion vÀriÀ. 
  132             </summary> 
  133             <param name="color">VÀri</param> 
  134             <returns></returns> 
  135         </member> 
  136         <member name="M:Jypeli.Assets.CollisionHandler.SetTargetColor(Jypeli.Color)"> 
  137             <summary> 
  138             Vaihtaa törmÀyskohteen vÀriÀ. 
  139             </summary> 
  140             <param name="color">VÀri</param> 
  141             <returns></returns> 
  142         </member> 
  143         <member name="M:Jypeli.Assets.CollisionHandler.SetRandomColor(Jypeli.PhysicsObject,Jypeli.PhysicsObject)"> 
  144             <summary> 
  145             Vaihtaa törmÀÀvÀn olion vÀrin satunnaiseen. 
  146             </summary> 
  147             <param name="collidingObject"></param> 
  148             <param name="targetObject"></param> 
  149         </member> 
  150         <member name="M:Jypeli.Assets.CollisionHandler.SetRandomTargetColor(Jypeli.PhysicsObject,Jypeli.PhysicsObject)"> 
  151             <summary> 
  152             Vaihtaa törmÀyskohteen vÀrin satunnaiseen. 
  153             </summary> 
  154             <param name="collidingObject"></param> 
  155             <param name="targetObject"></param> 
  156127            <returns></returns> 
  157128        </member> 
   
  437408            </summary> 
  438409        </member> 
  439         <member name="P:Jypeli.GameObjects.GameObjectBase.AbsLeft"> 
  440             <summary> 
  441             Olion vasemman reunan absoluuttinen x-koordinaatti. 
  442             </summary> 
  443         </member> 
  444         <member name="P:Jypeli.GameObjects.GameObjectBase.AbsRight"> 
  445             <summary> 
  446             Olion oikean reunan absoluuttinen x-koordinaatti. 
  447             </summary> 
  448         </member> 
  449         <member name="P:Jypeli.GameObjects.GameObjectBase.AbsTop"> 
  450             <summary> 
  451             Olion ylÀreunan absoluuttinen y-koordinaatti. 
  452             </summary> 
  453         </member> 
  454         <member name="P:Jypeli.GameObjects.GameObjectBase.AbsBottom"> 
  455             <summary> 
  456             Olion alareunan absoluuttinen y-koordinaatti. 
  457             </summary> 
  458         </member> 
  459410        <member name="P:Jypeli.GameObjects.GameObjectBase.X"> 
  460411            <summary> 
   
  19311882            </summary> 
  19321883        </member> 
  1933         <member name="T:Jypeli.Dimensional"> 
  1934             <summary> 
  1935             Olio jolla on reunat. 
  1936             </summary> 
  1937         </member> 
  1938         <member name="P:Jypeli.Dimensional.Left"> 
  1939             <summary> 
  1940             Vasen reuna. 
  1941             </summary> 
  1942         </member> 
  1943         <member name="P:Jypeli.Dimensional.Right"> 
  1944             <summary> 
  1945             Oikea reuna. 
  1946             </summary> 
  1947         </member> 
  1948         <member name="P:Jypeli.Dimensional.Top"> 
  1949             <summary> 
  1950             YlÀreuna. 
  1951             </summary> 
  1952         </member> 
  1953         <member name="P:Jypeli.Dimensional.Bottom"> 
  1954             <summary> 
  1955             Alareuna. 
  1956             </summary> 
  1957         </member> 
  1958         <member name="P:Jypeli.Dimensional.Size"> 
  1959             <summary> 
  1960             Koko. 
  1961             </summary> 
  1962         </member> 
  1963         <member name="P:Jypeli.Dimensional.Width"> 
  1964             <summary> 
  1965             Leveys. 
  1966             </summary> 
  1967         </member> 
  1968         <member name="P:Jypeli.Dimensional.Height"> 
  1969             <summary> 
  1970             Korkeus. 
  1971             </summary> 
  1972         </member> 
  1973         <member name="T:Jypeli.DimensionalRW"> 
  1974             <summary> 
  1975             Olio jolla on reunat joita voi muuttaa. 
  1976             </summary> 
  1977         </member> 
  1978         <member name="P:Jypeli.DimensionalRW.Left"> 
  1979             <summary> 
  1980             Vasen reuna. 
  1981             </summary> 
  1982         </member> 
  1983         <member name="P:Jypeli.DimensionalRW.Right"> 
  1984             <summary> 
  1985             Oikea reuna. 
  1986             </summary> 
  1987         </member> 
  1988         <member name="P:Jypeli.DimensionalRW.Top"> 
  1989             <summary> 
  1990             YlÀreuna. 
  1991             </summary> 
  1992         </member> 
  1993         <member name="P:Jypeli.DimensionalRW.Bottom"> 
  1994             <summary> 
  1995             Alareuna. 
  1996             </summary> 
  1997         </member> 
  1998         <member name="P:Jypeli.DimensionalRW.Size"> 
  1999             <summary> 
  2000             Koko. 
  2001             </summary> 
  2002         </member> 
  2003         <member name="P:Jypeli.DimensionalRW.Width"> 
  2004             <summary> 
  2005             Leveys. 
  2006             </summary> 
  2007         </member> 
  2008         <member name="P:Jypeli.DimensionalRW.Height"> 
  2009             <summary> 
  2010             Korkeus. 
  2011             </summary> 
  2012         </member> 
  20131884        <member name="T:Jypeli.INotifyList`1"> 
  20141885            <summary> 
   
  27082579            <summary> 
  27092580            Peliluokka reaaliaikaisille peleille. 
  2710             </summary> 
  2711         </member> 
  2712         <member name="M:Jypeli.Game.AddCustomHandler(System.Func{System.Boolean},System.Action)"> 
  2713             <summary> 
  2714             LisÀÀ vapaamuotoisen tapahtumankÀsittelijÀn. 
  2715             </summary> 
  2716             <param name="condition">Ehto josta tapahtuma laukeaa.</param> 
  2717             <param name="handler">Kutsuttava funktio.</param> 
  2718         </member> 
  2719         <member name="M:Jypeli.Game.AddCustomHandler``1(``0,System.Predicate{``0},System.Action{``0})"> 
  2720             <summary> 
  2721             LisÀÀ vapaamuotoisen tapahtumankÀsittelijÀn. 
  2722             </summary> 
  2723             <typeparam name="T">Olion tyyppi.</typeparam> 
  2724             <param name="obj">Olio, jota tapahtuma koskee.</param> 
  2725             <param name="condition">Ehto josta tapahtuma laukeaa.</param> 
  2726             <param name="handler">Kutsuttava funktio.</param> 
  2727             <returns></returns> 
  2728         </member> 
  2729         <member name="M:Jypeli.Game.AddCustomHandler``2(``0,``1,System.Func{``0,``1,System.Boolean},System.Action{``0,``1})"> 
  2730             <summary> 
  2731             LisÀÀ vapaamuotoisen tapahtumankÀsittelijÀn. 
  2732             </summary> 
  2733             <typeparam name="T1">Olion 1 tyyppi.</typeparam> 
  2734             <typeparam name="T2">Olion 2 tyyppi.</typeparam> 
  2735             <param name="obj1">EnsimmÀinen olio, jota tapahtuma koskee.</param> 
  2736             <param name="obj2">Toinen olio, jota tapahtuma koskee.</param> 
  2737             <param name="condition">Ehto josta tapahtuma laukeaa.</param> 
  2738             <param name="handler">Kutsuttava funktio.</param> 
  2739             <returns></returns> 
  2740         </member> 
  2741         <member name="M:Jypeli.Game.AddCustomHandler``3(``0,``1,``2,System.Func{``0,``1,``2,System.Boolean},System.Action{``0,``1,``2})"> 
  2742             <summary> 
  2743             LisÀÀ vapaamuotoisen tapahtumankÀsittelijÀn. 
  2744             </summary> 
  2745             <typeparam name="T1">Olion 1 tyyppi.</typeparam> 
  2746             <typeparam name="T2">Olion 2 tyyppi.</typeparam> 
  2747             <typeparam name="T3">Olion 3 tyyppi.</typeparam> 
  2748             <param name="obj1">EnsimmÀinen olio, jota tapahtuma koskee.</param> 
  2749             <param name="obj2">Toinen olio, jota tapahtuma koskee.</param> 
  2750             <param name="obj3">Kolmas olio, jota tapahtuma koskee.</param> 
  2751             <param name="condition">Ehto josta tapahtuma laukeaa.</param> 
  2752             <param name="handler">Kutsuttava funktio.</param> 
  2753             <returns></returns> 
  2754         </member> 
  2755         <member name="M:Jypeli.Game.UpdateHandlers(Jypeli.Time)"> 
  2756             <summary> 
  2757             Kutsuu tapahtumankÀsittelijöitÀ. 
  27582581            </summary> 
  27592582        </member> 
   
  31682991            <param name="name">Fontin tiedoston nimi, ilman pÀÀtettÀ.</param> 
  31692992        </member> 
  3170         <member name="P:Jypeli.Game.DebugLayer"> 
  3171             <summary> 
  3172             Debug-ruutukerros, joka nÀkyy kun painetaan F12. 
  3173             Voit lisÀtÀ olioita myös tÀlle kerrokselle. 
  3174             </summary> 
  3175         </member> 
  3176         <member name="P:Jypeli.Game.DebugKeyEnabled"> 
  3177             <summary> 
  3178             Debug-ruutu F12-nÀppÀimestÀ pÀÀllÀ / pois. 
  3179             </summary> 
  3180         </member> 
  3181         <member name="P:Jypeli.Game.DebugScreenVisible"> 
  3182             <summary> 
  3183             Debug-ruutu nÀkyvissÀ / pois. 
  3184             </summary> 
  3185         </member> 
  3186         <member name="P:Jypeli.Game.FPSWindow"> 
  3187             <summary> 
  3188             FPS-ikkuna. 
  3189             </summary> 
  3190         </member> 
  3191         <member name="P:Jypeli.Game.FPSDisplay"> 
  3192             <summary> 
  3193             FPS-nÀyttö. 
  3194             </summary> 
  3195         </member> 
  3196         <member name="P:Jypeli.Game.LayerWindow"> 
  3197             <summary> 
  3198             "Layers"-ikkuna. Huom. asettaa kokonsa automaattisesti. 
  3199             </summary> 
  3200         </member> 
  3201         <member name="P:Jypeli.Game.LayerDisplay"> 
  3202             <summary> 
  3203             "Layers"-nÀyttö. 
  3204             </summary> 
  3205         </member> 
  32062993        <member name="P:Jypeli.Game.IsPaused"> 
  32072994            <summary> 
   
  34083195            <summary> 
  34093196            Mediasoitin. 
  3410             </summary> 
  3411         </member> 
  3412         <member name="T:Jypeli.Game.CustomEventHandler"> 
  3413             <summary> 
  3414             Vapaamuotoinen tapahtumankÀsittelijÀ. 
  3415             </summary> 
  3416         </member> 
  3417         <member name="M:Jypeli.Game.CustomEventHandler.#ctor(System.Func{System.Boolean},System.Action)"> 
  3418             <summary> 
  3419             Luo uuden tapahtumankÀsittelijÀn. 
  3420             </summary> 
  3421             <param name="condition">Ehto</param> 
  3422             <param name="handler">KÀsittelijÀ</param> 
  3423         </member> 
  3424         <member name="M:Jypeli.Game.CustomEventHandler.Destroy"> 
  3425             <summary> 
  3426             Tuhoaa tapahtumankÀsittelijÀn. 
  3427             </summary> 
  3428         </member> 
  3429         <member name="M:Jypeli.Game.CustomEventHandler.Update(Jypeli.Time)"> 
  3430             <summary> 
  3431             PÀivittÀÀ tapahtumankÀsittelijÀÀ (Jypeli kutsuu) 
  3432             </summary> 
  3433             <param name="time"></param> 
  3434         </member> 
  3435         <member name="P:Jypeli.Game.CustomEventHandler.IsDestroyed"> 
  3436             <summary> 
  3437             Onko kÀsittelijÀ tuhottu. 
  3438             </summary> 
  3439         </member> 
  3440         <member name="P:Jypeli.Game.CustomEventHandler.IsUpdated"> 
  3441             <summary> 
  3442             PÀivitetÀÀnkö. 
  3443             </summary> 
  3444         </member> 
  3445         <member name="E:Jypeli.Game.CustomEventHandler.Destroyed"> 
  3446             <summary> 
  3447             Tapahtuu, kun tapahtumankÀsittelijÀ tuhotaan. 
  34483197            </summary> 
  34493198        </member> 
   
  36073356            <param name="obj">TörmÀÀvÀ olio.</param> 
  36083357            <param name="tag">TörmÀttÀvÀn olion tagi.</param> 
   3358            <param name="handler">Metodi, joka kÀsittelee törmÀyksen (ei parametreja).</param> 
   3359        </member> 
   3360        <member name="M:Jypeli.PhysicsGameBase.AddCollisionHandler(Jypeli.PhysicsObject,System.Object,Jypeli.CollisionHandler{Jypeli.PhysicsObject,Jypeli.PhysicsStructure})"> 
   3361            <summary> 
   3362            MÀÀrÀÀ, mihin aliohjelmaan siirrytÀÀn kun  
   3363            fysiikkaolio <code>obj</code> törmÀÀ fysiikkarakenteeseen, jolla on tietty tagi <code>tag</code>. 
   3364            </summary> 
   3365            <param name="obj">TörmÀÀvÀ olio.</param> 
   3366            <param name="tag">TörmÀttÀvÀn olion tagi.</param> 
   3367            <param name="handler">Metodi, joka kÀsittelee törmÀyksen (ei parametreja).</param> 
   3368        </member> 
   3369        <member name="M:Jypeli.PhysicsGameBase.AddCollisionHandler(Jypeli.PhysicsStructure,System.Object,Jypeli.CollisionHandler{Jypeli.PhysicsStructure,Jypeli.PhysicsObject})"> 
   3370            <summary> 
   3371            MÀÀrÀÀ, mihin aliohjelmaan siirrytÀÀn kun  
   3372            fysiikkarakenne <code>obj</code> törmÀÀ fysiikkaolioon, jolla on tietty tagi <code>tag</code>. 
   3373            </summary> 
   3374            <param name="obj">TörmÀÀvÀ rakenne.</param> 
   3375            <param name="tag">TörmÀttÀvÀn olion tagi.</param> 
   3376            <param name="handler">Metodi, joka kÀsittelee törmÀyksen (ei parametreja).</param> 
   3377        </member> 
   3378        <member name="M:Jypeli.PhysicsGameBase.AddCollisionHandler(Jypeli.PhysicsStructure,System.Object,Jypeli.CollisionHandler{Jypeli.PhysicsStructure,Jypeli.PhysicsStructure})"> 
   3379            <summary> 
   3380            MÀÀrÀÀ, mihin aliohjelmaan siirrytÀÀn kun  
   3381            fysiikkarakenne <code>obj</code> törmÀÀ toiseen fysiikarakenteeseen, jolla on tietty tagi <code>tag</code>. 
   3382            </summary> 
   3383            <param name="obj">TörmÀÀvÀ rakenne.</param> 
   3384            <param name="tag">TörmÀttÀvÀn rakenteen tagi.</param> 
  36093385            <param name="handler">Metodi, joka kÀsittelee törmÀyksen (ei parametreja).</param> 
  36103386        </member> 
   
  38423618            </summary> 
  38433619        </member> 
  3844         <member name="E:Jypeli.JypeliWindow.Resizing"> 
  3845             <summary> 
  3846             Tapahtuu kun ikkunan kokoa ollaan muuttamassa. 
  3847             </summary> 
  3848         </member> 
  38493620        <member name="E:Jypeli.JypeliWindow.Resized"> 
  38503621            <summary> 
   
  46344405            Hyödyllinen esimerkiksi ympyrÀn kaarien kÀsittelyssÀ. 
  46354406            </summary> 
  4636             <returns>[0,2pi[</returns> 
   4407            <returns>]0,2pi]</returns> 
  46374408        </member> 
  46384409        <member name="M:Jypeli.Angle.GetPositiveDegrees"> 
   
  46414412            Hyödyllinen esimerkiksi ympyrÀn kaarien kÀsittelyssÀ. 
  46424413            </summary> 
  4643             <returns>[0,360[</returns> 
   4414            <returns>]0,360]</returns> 
  46444415        </member> 
  46454416        <member name="M:Jypeli.Angle.ArcSin(System.Double)"> 
   
  57095480            <param name="y2">Loppupisteen y-koordinaatti</param> 
  57105481        </member> 
  5711         <member name="M:Jypeli.Canvas.DrawImage(Jypeli.Vector,Jypeli.Image,Jypeli.Vector,Jypeli.Angle)"> 
  5712             <summary> 
  5713             PiirtÀÀ kuvan. 
  5714             </summary> 
  5715             <param name="point">Koordinaatti johon piirretÀÀn</param> 
  5716             <param name="image">Kuva</param> 
  5717             <param name="scale">Skaalaus (1x1 normaalikoko)</param> 
  5718             <param name="angle">Kiertokulma</param> 
  5719         </member> 
  5720         <member name="M:Jypeli.Canvas.DrawImage(Jypeli.Vector,Jypeli.Image)"> 
  5721             <summary> 
  5722             PiirtÀÀ kuvan. 
  5723             </summary> 
  5724             <param name="point">Koordinaatti johon piirretÀÀn</param> 
  5725             <param name="image">Kuva</param> 
  5726         </member> 
  57275482        <member name="P:Jypeli.Canvas.Left"> 
  57285483            <summary> 
   
  59435698            <param name="howMuch">Kuinka paljon vaaleampi.</param> 
  59445699            <returns>Vaaleampi vÀri.</returns> 
  5945         </member> 
  5946         <member name="M:Jypeli.Color.Mix(Jypeli.Color[])"> 
  5947             <summary> 
  5948             Sekoittaa kahta tai useampaa vÀriÀ. 
  5949             </summary> 
  5950             <param name="colors">VÀrit parametreina.</param> 
  5951             <returns>Sekoitettu vÀri</returns> 
  59525700        </member> 
  59535701        <member name="F:Jypeli.Color.AshGray"> 
   
  1130611054            </summary> 
  1130711055        </member> 
  11308         <member name="P:Jypeli.Assets.PathFollowerBrain.NextWaypointIndex"> 
  11309             <summary> 
  11310             Seuraavan pisteen indeksi. 
  11311             </summary> 
  11312         </member> 
  11313         <member name="P:Jypeli.Assets.PathFollowerBrain.NextWaypoint"> 
  11314             <summary> 
  11315             Seuraavan pisteen paikka. 
  11316             </summary> 
  11317         </member> 
  11318         <member name="P:Jypeli.Assets.PathFollowerBrain.Step"> 
  11319             <summary> 
  11320             Askel (listassa). 
  11321             Seuraavan pisteen indeksi = tÀmÀn pisteen indeksi + askel. 
  11322             Voi olla myös negatiivinen (mennÀÀn reittiÀ toiseen suuntaan). 
  11323             </summary> 
  11324         </member> 
  1132511056        <member name="P:Jypeli.Assets.PathFollowerBrain.WaypointRadius"> 
  1132611057            <summary> 
   
  1134111072            <summary> 
  1134211073            Palataanko samaa reittiÀ takaisin. 
  11343             </summary> 
  11344         </member> 
  11345         <member name="E:Jypeli.Assets.PathFollowerBrain.ArrivedAtWaypoint"> 
  11346             <summary> 
  11347             Tapahtuu, kun saavutetaan reitin piste. 
  1134811074            </summary> 
  1134911075        </member> 
   
  1137011096            <param name="width">Hahmon leveys</param> 
  1137111097            <param name="height">Hahmon korkeus</param> 
  11372             <param name="shape">Hahmon muoto</param> 
  1137311098            </summary> 
  1137411099        </member> 
   
  1183611561            <summary> 
  1183711562            Muuntaa annetun pisteen ruutukoordinaateista maailmankoordinaatteihin 
  11838             ottaen huomioon oliokerroksen suhteellisen siirtymÀn. 
  11839             </summary> 
  11840         </member> 
  11841         <member name="M:Jypeli.Camera.WorldToScreen(Jypeli.Vector,Jypeli.Layer)"> 
  11842             <summary> 
  11843             Muuntaa annetun pisteen maailmankoordinaateista ruutukoordinaatteihin 
  1184411563            ottaen huomioon oliokerroksen suhteellisen siirtymÀn. 
  1184511564            </summary> 
   
  1539015109            </summary> 
  1539115110            <returns>Satunnainen vÀri</returns> 
  15392         </member> 
  15393         <member name="M:Jypeli.RandomGen.NextLightColor"> 
  15394             <summary> 
  15395             Palauttaa satunnaisen vaalean vÀrin. 
  15396             </summary> 
  15397             <returns>Satunnainen vaalea vÀri</returns> 
  15398         </member> 
  15399         <member name="M:Jypeli.RandomGen.NextDarkColor"> 
  15400             <summary> 
  15401             Palauttaa satunnaisen tumman vÀrin. 
  15402             </summary> 
  15403             <returns>Satunnainen tumma vÀri</returns> 
  1540415111        </member> 
  1540515112        <member name="M:Jypeli.RandomGen.NextColor(Jypeli.Color,Jypeli.Color)"> 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.