Changeset 9300 for 2017


Ignore:
Timestamp:
2017-08-01 11:58:43 (5 years ago)
Author:
npo17_73
Message:
 
Location:
2017/31/PatrikK/Tasohyppelypeli
Files:
12 added
14 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • 2017/31/PatrikK/Tasohyppelypeli/Tasohyppelypeli/Tasohyppelypeli/Tasohyppelypeli.csproj.Debug.cachefile

  r9264 r9300  
  77Content\zombi.xnb 
  88Content\ruoho.xnb 
   9Content\TAUKO.xnb 
   10Content\background.xnb 
   11Content\bullet1.xnb 
   12Content\kentta2.xnb 
   13Content\blackhole.xnb 
 • 2017/31/PatrikK/Tasohyppelypeli/Tasohyppelypeli/Tasohyppelypeli/keraa_tahtia_ikuisesti.cs

  r9264 r9300  
  1212    double hyppyNopeus = 900; 
  1313    int RUUDUN_KOKO = 40; 
  14  
  15     PlatformCharacter pelaaja1; 
  16  
   14    EasyHighScore topLista = new EasyHighScore(); 
   15    Hahmo pelaaja1; 
   16    IntMeter pisteLaskuri; 
   17    IntMeter tahtilaskuri; 
   18    IntMeter tappolaskuri; 
  1719    Image pelaajanKuva = LoadImage("norsu"); 
  1820    Image tahtiKuva = LoadImage("tahti"); 
  19  
   21    DoubleMeter ÄänenVoimakkuus = new DoubleMeter(0, 0, 1); 
  2022    SoundEffect maaliAani = LoadSoundEffect("maali"); 
  21  
   23    bool saaHeittaaKranaatin = true; 
   24    double kranaattiaika = 1.5; 
  2225    List<Timer> ajastinlista = new List<Timer>(); 
   26    int kenttaJossaOllaanNyt = 1; 
   27    bool huijattu = false; 
  2328 
  2429 
  2530    public override void Begin() 
  2631    { 
   32        ClearAll(); 
  2733        Gravity = new Vector(0, -1000); 
  2834        IsMouseVisible = true; 
  2935        LuoKentta(); 
  3036        LisaaNappaimet(); 
  31  
   37        LuoPistelaskuri(); 
   38        LuoTahtilaskuri(); 
  3239        Camera.Follow(pelaaja1); 
  3340        Camera.ZoomFactor = 2.0; 
  3441        Camera.StayInLevel = true; 
   42        huijattu = false; 
  3543    } 
  3644 
  3745    void LuoKentta() 
  3846    { 
  39         TileMap kentta = TileMap.FromLevelAsset("kentta1"); 
   47        TileMap kentta = TileMap.FromLevelAsset("kentta" + kenttaJossaOllaanNyt); 
   48                
  4049        kentta.SetTileMethod('#', LisaaTaso); 
  4150        kentta.SetTileMethod('*', LisaaTahti); 
  4251        kentta.SetTileMethod('N', LisaaPelaaja); 
  4352        kentta.SetTileMethod('I', VihuSpawn); 
   53        kentta.SetTileMethod('P', TelePort); 
  4454        kentta.Execute(RUUDUN_KOKO, RUUDUN_KOKO); 
  4555        Level.CreateBorders(); 
  46         Level.Background.CreateGradient(Color.White, Color.SkyBlue); 
   56        //Level.Background.CreateGradient(Color.White, Color.SkyBlue); 
   57        Level.Background.Image = LoadImage("background"); 
   58        //Level.Background.TextureWrapSize = new Vector(2.0, 1.0); 
   59        Level.Background.FitToLevel(); 
   60        PushButton tauko = new PushButton(LoadImage("TAUKO")); 
   61        Add(tauko); 
   62        tauko.Size = new Vector(90, 90); 
   63        tauko.Left = Screen.Left; 
   64        tauko.Clicked += TaukoValikko; 
   65         
  4766    } 
  4867 
   
  6988    void LisaaPelaaja(Vector paikka, double leveys, double korkeus) 
  7089    { 
  71         pelaaja1 = new PlatformCharacter(leveys, korkeus); 
   90        pelaaja1 = new Hahmo(leveys, korkeus); 
  7291        pelaaja1.Position = paikka; 
  73         pelaaja1.Mass = 4.0; 
   92        pelaaja1.Mass = 4000.0; 
  7493        pelaaja1.Image = pelaajanKuva; 
  7594        AddCollisionHandler(pelaaja1, "tahti", TormaaTahteen); 
   95        AddCollisionHandler(pelaaja1, "tele", TormaaTeleport); 
  7696        Add(pelaaja1); 
  7797        //pelaaja1 on PlatformCharacter-tyyppinen 
  7898        pelaaja1.Weapon = new PlasmaCannon(30, 10); 
  79         pelaaja1.Weapon.FireRate = 10; 
  80  
   99        pelaaja1.Weapon.FireRate = 5; 
   100        pelaaja1.Destroyed += GameOver; 
  81101        //Ammusten määrä aluksi: 
  82         pelaaja1.Weapon.Ammo.Value = 99999999; 
   102        //pelaaja1.Weapon.Ammo.Value = 99999999; 
  83103 
  84104        //Mitä tapahtuu kun ammus osuu johonkin? 
  85         pelaaja1.Weapon.ProjectileCollision = AmmusOsui; 
   105        pelaaja1.Weapon.ProjectileCollision = PelaajanAmmusOsui; 
   106        pelaaja1.Tag = "pelaaja1"; 
   107         
  86108    } 
  87109 
   
  126148        MessageDisplay.Add("Keräsit tähden!"); 
  127149        tahti.Destroy(); 
   150        tahtilaskuri.AddValue(1); 
   151         
   152         
  128153    } 
  129154    void Lenna(PlatformCharacter hahmo, double nopeus) 
   
  145170        hahmo.IgnoresCollisionResponse = false; 
  146171    } 
  147     void AmmusOsui(PhysicsObject ammus, PhysicsObject kohde) 
  148     { 
  149          
  150         if(kohde.Tag=="VIHOLLINEN") 
  151         { 
  152             kohde.Destroy(); 
   172    void VihunAmmusOsui(PhysicsObject ammus, PhysicsObject kohde) 
   173    { 
   174         
   175        if(kohde.Tag=="pelaaja1") 
   176        { 
   177            (kohde as Hahmo).ElamaLaskuri.Value -= 1; 
   178        } 
   179    } 
   180    void PelaajanAmmusOsui(PhysicsObject ammus, PhysicsObject kohde) 
   181    { 
   182 
   183        if (kohde.Tag == "VIHOLLINEN") 
   184        { 
   185            (kohde as Hahmo).ElamaLaskuri.Value -= 1; 
  153186        } 
  154187    } 
   
  161194            ammus.Size *= 3.5; 
  162195            ammus.Image = LoadImage("ammus"); 
  163             ammus.MaximumLifetime = TimeSpan.FromSeconds(999999999.9); 
   196            ammus.MaximumLifetime = TimeSpan.FromSeconds(1.0); 
   197            ammus.IgnoresCollisionResponse = true; 
  164198        } 
  165199    } 
  166200    void LisaaVihu(Vector paikka, double leveys, double korkeus) 
  167201    { 
  168         PlatformCharacter vihu = new PlatformCharacter(leveys, korkeus); 
   202        Hahmo vihu = new Hahmo(leveys, korkeus); 
  169203        vihu.Position = paikka; 
  170204        vihu.Mass = 4.0; 
   
  172206        vihu.Tag = "VIHOLLINEN"; 
  173207        Add(vihu); 
   208        vihu.Destroyed += delegate { tappolaskuri.Value += 1; }; 
   209        vihu.CollisionIgnoreGroup = 3; 
  174210        PlatformWandererBrain tasoAivot = new PlatformWandererBrain(); 
  175211        tasoAivot.Speed = 300; 
   
  179215        vihu.Brain = tasoAivot; 
  180216        //pelaaja1 on PlatformCharacter-tyyppinen 
  181         vihu.Weapon = new PlasmaCannon(30, 10); 
   217        vihu.Weapon = new AssaultRifle(30, 10); 
  182218        vihu.Weapon.FireRate = 2; 
  183219 
  184220        //Ammusten määrä aluksi: 
  185221        vihu.Weapon.Ammo.Value = 99999999; 
  186  
   222        vihu.Weapon.MaxAmmoLifetime = TimeSpan.FromSeconds(1); 
  187223        //Mitä tapahtuu kun ammus osuu johonkin? 
  188         vihu.Weapon.ProjectileCollision = AmmusOsui; 
   224        vihu.Weapon.ProjectileCollision = VihunAmmusOsui; 
   225         
   226        Timer ammuajastinhajalle = new Timer(); 
   227        ammuajastinhajalle.Interval = 1; 
   228        ammuajastinhajalle.Timeout += delegate { VihuAmmuAseella(vihu); }; 
   229        ammuajastinhajalle.Start(); 
   230         
  189231    } 
  190232    void VihuSpawn(Vector paikka, double leveys, double korkeus) 
  191233    { 
  192234        Timer spawntimer = new Timer(); 
  193         spawntimer.Interval = 3.0; 
   235        spawntimer.Interval = 7.0; 
  194236        spawntimer.Timeout += delegate { LisaaVihu(paikka, leveys, korkeus); }; 
  195237        spawntimer.Start(); 
   
  199241    { 
  200242         
  201         Grenade kranu = new Grenade(4.0); 
  202         pelaaja.Throw(kranu, Angle.FromDegrees(30), 10000); 
  203         kranu.Explosion.AddShockwaveHandler("VIHOLLINEN", KranaattiOsui); 
  204         kranu.Size *= 2.0; 
  205         kranu.Explosion.Speed = 350; 
  206         AddCollisionHandler<Grenade,PhysicsObject>(kranu, "VIHOLLINEN", GrenadeCollide); 
  207          
  208  
   243         
   244        if (saaHeittaaKranaatin) 
   245        { 
   246            Grenade kranu = new Grenade(1.0); 
   247            pelaaja.Throw(kranu, Angle.FromDegrees(30), 10000); 
   248            kranu.Explosion.AddShockwaveHandler("VIHOLLINEN", KranaattiOsui); 
   249            kranu.Size *= 5.0; 
   250            kranu.Explosion.Speed = 350; 
   251            AddCollisionHandler<Grenade, PhysicsObject>(kranu, "VIHOLLINEN", GrenadeCollide); 
   252 
   253            saaHeittaaKranaatin = false; 
   254            Timer.SingleShot(kranaattiaika, HyvaksyKranaatti); 
   255        } 
   256 
   257    } 
   258    void VihuAmmuAseella(PlatformCharacter pelaaja) 
   259    { 
   260        PhysicsObject ammus = pelaaja.Weapon.Shoot(); 
   261 
   262        if (ammus != null) 
   263        { 
   264            ammus.Size *= 3.5; 
   265            ammus.Image = LoadImage("bullet1"); 
   266            ammus.MaximumLifetime = TimeSpan.FromSeconds(1.0); 
   267            ammus.IgnoresCollisionResponse = true; 
   268        } 
   269    } 
   270    void HyvaksyKranaatti() 
   271    { 
   272        saaHeittaaKranaatin = true; 
  209273    } 
  210274    void KranaattiOsui(IPhysicsObject rajahdyksenKohde, Vector v) 
  211275    { 
  212         rajahdyksenKohde.Destroy(); 
   276        //rajahdyksenKohde.Destroy(); 
   277        pisteLaskuri.AddValue(1); 
   278        (rajahdyksenKohde as Hahmo).ElamaLaskuri.AddValue(-4); 
  213279    } 
  214280    void GrenadeCollide(Grenade kranu, PhysicsObject zombi) 
   
  253319 
  254320            } 
   321            if (komento == "god") 
   322            { 
   323                pelaaja1.ElamaLaskuri.MaxValue = 99999999; 
   324                pelaaja1.ElamaLaskuri.Value = pelaaja1.ElamaLaskuri.MaxValue; 
   325            } 
   326 
   327            if (komento == "häviä") 
   328            { 
   329                pelaaja1.Destroy(); 
   330            } 
  255331        } 
  256332 
   
  282358                nopeus = numero; 
  283359            } 
  284         } 
  285          
  286          
  287  
   360            if(komento=="god") 
   361            { 
   362                pelaaja1.ElamaLaskuri.MaxValue = 99999999; 
   363                pelaaja1.ElamaLaskuri.Value = pelaaja1.ElamaLaskuri.MaxValue; 
   364            } 
   365            if(komento=="kranuheittoaika") 
   366            { 
   367                kranaattiaika = numero; 
   368            } 
   369             
   370        } 
   371 
   372 
   373        huijattu = true; 
  288374    } 
  289375    void TaukoValikko() 
  290376    { 
  291377        MultiSelectWindow alkuValikko = new MultiSelectWindow("Pelin taukovalikko", 
  292 "Palaa peliin", "Parhaat pisteet", "Lopeta"); 
   378"Palaa peliin", "Parhaat pisteet", "Lopeta", "Asetukset"); 
  293379        Add(alkuValikko); 
  294380        alkuValikko.DefaultCancel = 3; 
  295381        alkuValikko.Color = Color.Charcoal; 
  296  
  297     } 
   382        alkuValikko.AddItemHandler(0, Jatka); 
   383        alkuValikko.AddItemHandler(1, ParhaatPisteet); 
   384        alkuValikko.AddItemHandler(2, Exit); 
   385        alkuValikko.AddItemHandler(3, AliOhjelma); 
   386 
   387    } 
   388    void AliOhjelma() 
   389    { 
   390        MultiSelectWindow Asetukset = new MultiSelectWindow("ASETUKSET", 
   391            "Palaa valikkoon", "Äänenvoimakkuus"); 
   392        Add(Asetukset); 
   393         
   394       // ÄänenVoimakkuus.Changed += ZoomaaKenttaa; 
   395 
   396        Slider liukusaadin = new Slider(200, 20); 
   397        liukusaadin.BindTo(ÄänenVoimakkuus); 
   398        liukusaadin.Color = Color.Gray; 
   399        liukusaadin.InactiveColor = Color.Ivory; 
   400        liukusaadin.ActiveColor = Color.DarkJungleGreen; 
   401        Add(liukusaadin); 
   402    } 
   403    void Jatka() 
   404    { 
   405 
   406    } 
   407    void ParhaatPisteet() 
   408    { 
   409        MultiSelectWindow ParhaatPisteet = new MultiSelectWindow("ASETUKSET", 
   410            "Palaa valikkoon"); 
   411        Add(ParhaatPisteet); 
   412    } 
   413     
   414 
   415    void LuoPistelaskuri() 
   416    { 
   417        pisteLaskuri = new IntMeter(0); 
   418 
   419        Label pisteNaytto = new Label(); 
   420        pisteNaytto.X = Screen.Left + 100; 
   421        pisteNaytto.Y = Screen.Top - 100; 
   422        pisteNaytto.TextColor = Color.Black; 
   423        pisteNaytto.Color = Color.White; 
   424 
   425        pisteNaytto.BindTo(pisteLaskuri); 
   426        Add(pisteNaytto); 
   427    } 
   428    void TelePort(Vector paikka, double leveys, double korkeus) 
   429    { 
   430        PhysicsObject teleport = PhysicsObject.CreateStaticObject(leveys, korkeus); 
   431        teleport.Position = paikka; 
   432        teleport.Image = LoadImage("blackhole"); 
   433        Add(teleport); 
   434        teleport.Tag = "tele"; 
   435    } 
   436    void TormaaTeleport(PhysicsObject pelaaja1, PhysicsObject teleport) 
   437    { 
   438 
   439    } 
   440    void LuoTahtilaskuri() 
   441    { 
   442        tahtilaskuri = new IntMeter(0); 
   443 
   444        Label pisteNaytto = new Label(); 
   445        pisteNaytto.X = Screen.Left + 80; 
   446        pisteNaytto.Y = Screen.Top - 80; 
   447        pisteNaytto.TextColor = Color.Black; 
   448        pisteNaytto.Color = Color.White; 
   449 
   450        pisteNaytto.BindTo(tahtilaskuri); 
   451        Add(pisteNaytto); 
   452    } 
   453    void LuoTappoLaskuri() 
   454    { 
   455        tappolaskuri = new IntMeter(0); 
   456 
   457        Label pisteNaytto = new Label(); 
   458        pisteNaytto.X = Screen.Left + 60; 
   459        pisteNaytto.Y = Screen.Top - 60; 
   460        pisteNaytto.TextColor = Color.Black; 
   461        pisteNaytto.Color = Color.White; 
   462 
   463        pisteNaytto.BindTo(tappolaskuri); 
   464        Add(pisteNaytto); 
   465    } 
   466    void GameOver() 
   467    { 
   468        if (huijattu) 
   469        { 
   470            Begin(); 
   471        } 
   472        else 
   473        { 
   474            topLista.EnterAndShow(pisteLaskuri.Value + tahtilaskuri.Value); 
   475            topLista.HighScoreWindow.Closed += (w) => Begin(); 
   476 
   477        } 
   478         
   479 
   480         
   481         
   482    } 
   483 
   484 
  298485 
  299486 
  300487 
  301488} 
   489class Hahmo : PlatformCharacter 
   490{ 
   491    private IntMeter elamaLaskuri = new IntMeter(25, 0, 25); 
   492    public IntMeter ElamaLaskuri { get { return elamaLaskuri; } } 
   493 
   494    public Hahmo(double leveys, double korkeus) 
   495        : base(leveys, korkeus) 
   496    { 
   497        elamaLaskuri.LowerLimit += delegate { this.Destroy(); }; 
   498    } 
   499} 
   500//public class Peli : Game 
   501//{ 
   502     
   503 
   504//    public override void Begin() 
   505//    { 
   506//      // alustuksia jne. 
 • 2017/31/PatrikK/Tasohyppelypeli/Tasohyppelypeli/Tasohyppelypeli/obj/x86/Debug/ContentPipeline-{FB1067CC-FEED-45F1-8CB8-8F3DD59AB260}.xml

  r9269 r9300  
  3636      <Options>None</Options> 
  3737      <Output>C:\MyTemp\PatrikK\Tasohyppelypeli\Tasohyppelypeli\Tasohyppelypeli\bin\x86\Debug\Content\kentta1.xnb</Output> 
  38       <Time>2017-07-31T12:48:02.6559809+03:00</Time> 
   38      <Time>2017-08-01T11:46:29.3895441+03:00</Time> 
  3939    </Item> 
  4040    <Item> 
   
  7373      <Output>C:\MyTemp\PatrikK\Tasohyppelypeli\Tasohyppelypeli\Tasohyppelypeli\bin\x86\Debug\Content\ruoho.xnb</Output> 
  7474      <Time>2017-07-31T14:53:31.2462693+03:00</Time> 
   75    </Item> 
   76    <Item> 
   77      <Source>TAUKO.png</Source> 
   78      <Name>TAUKO</Name> 
   79      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   80      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   81      <Options>None</Options> 
   82      <Output>C:\MyTemp\PatrikK\Tasohyppelypeli\Tasohyppelypeli\Tasohyppelypeli\bin\x86\Debug\Content\TAUKO.xnb</Output> 
   83      <Time>2017-08-01T09:08:30.258969+03:00</Time> 
   84    </Item> 
   85    <Item> 
   86      <Source>background.png</Source> 
   87      <Name>background</Name> 
   88      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   89      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   90      <Options>None</Options> 
   91      <Output>C:\MyTemp\PatrikK\Tasohyppelypeli\Tasohyppelypeli\Tasohyppelypeli\bin\x86\Debug\Content\background.xnb</Output> 
   92      <Time>2017-08-01T11:08:48.4675059+03:00</Time> 
   93    </Item> 
   94    <Item> 
   95      <Source>bullet1.png</Source> 
   96      <Name>bullet1</Name> 
   97      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   98      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   99      <Options>None</Options> 
   100      <Output>C:\MyTemp\PatrikK\Tasohyppelypeli\Tasohyppelypeli\Tasohyppelypeli\bin\x86\Debug\Content\bullet1.xnb</Output> 
   101      <Time>2017-08-01T11:11:16.3802771+03:00</Time> 
   102    </Item> 
   103    <Item> 
   104      <Source>kentta2.txt</Source> 
   105      <Name>kentta2</Name> 
   106      <Importer>TextFileImporter</Importer> 
   107      <Processor>TextFileContentProcessor</Processor> 
   108      <Options>None</Options> 
   109      <Output>C:\MyTemp\PatrikK\Tasohyppelypeli\Tasohyppelypeli\Tasohyppelypeli\bin\x86\Debug\Content\kentta2.xnb</Output> 
   110      <Time>2017-08-01T11:35:03.9925732+03:00</Time> 
   111    </Item> 
   112    <Item> 
   113      <Source>blackhole.png</Source> 
   114      <Name>blackhole</Name> 
   115      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   116      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   117      <Options>None</Options> 
   118      <Output>C:\MyTemp\PatrikK\Tasohyppelypeli\Tasohyppelypeli\Tasohyppelypeli\bin\x86\Debug\Content\blackhole.xnb</Output> 
   119      <Time>2017-08-01T11:52:07.226356+03:00</Time> 
  75120    </Item> 
  76121    <BuildSuccessful>true</BuildSuccessful> 
 • 2017/31/PatrikK/Tasohyppelypeli/Tasohyppelypeli/Tasohyppelypeli/obj/x86/Debug/Tasohyppelypeli.csproj.FileListAbsolute.txt

  r9269 r9300  
  1515C:\MyTemp\PatrikK\Tasohyppelypeli\Tasohyppelypeli\Tasohyppelypeli\bin\x86\Debug\Content\ruoho.xnb 
  1616C:\MyTemp\PatrikK\Tasohyppelypeli\Tasohyppelypeli\Tasohyppelypeli\obj\x86\Debug\Tasohyppelypeli.csprojResolveAssemblyReference.cache 
   17C:\MyTemp\PatrikK\Tasohyppelypeli\Tasohyppelypeli\Tasohyppelypeli\bin\x86\Debug\Content\TAUKO.xnb 
   18C:\MyTemp\PatrikK\Tasohyppelypeli\Tasohyppelypeli\Tasohyppelypeli\bin\x86\Debug\Content\background.xnb 
   19C:\MyTemp\PatrikK\Tasohyppelypeli\Tasohyppelypeli\Tasohyppelypeli\bin\x86\Debug\Content\bullet1.xnb 
   20C:\MyTemp\PatrikK\Tasohyppelypeli\Tasohyppelypeli\Tasohyppelypeli\bin\x86\Debug\Content\kentta2.xnb 
   21C:\MyTemp\PatrikK\Tasohyppelypeli\Tasohyppelypeli\Tasohyppelypeli\bin\x86\Debug\Content\blackhole.xnb 
 • 2017/31/PatrikK/Tasohyppelypeli/Tasohyppelypeli/Tasohyppelypeli/obj/x86/Debug/cachefile-{FB1067CC-FEED-45F1-8CB8-8F3DD59AB260}-targetpath.txt

  r9264 r9300  
  77Content\zombi.xnb 
  88Content\ruoho.xnb 
   9Content\TAUKO.xnb 
   10Content\background.xnb 
   11Content\bullet1.xnb 
   12Content\kentta2.xnb 
   13Content\blackhole.xnb 
 • 2017/31/PatrikK/Tasohyppelypeli/Tasohyppelypeli/TasohyppelypeliContent/TasohyppelypeliContent.contentproj

  r9264 r9300  
  9595    </Compile> 
  9696  </ItemGroup> 
   97  <ItemGroup> 
   98    <Compile Include="TAUKO.png"> 
   99      <Name>TAUKO</Name> 
   100      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   101      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   102    </Compile> 
   103  </ItemGroup> 
   104  <ItemGroup> 
   105    <Compile Include="background.png"> 
   106      <Name>background</Name> 
   107      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   108      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   109    </Compile> 
   110  </ItemGroup> 
   111  <ItemGroup> 
   112    <Compile Include="bullet1.png"> 
   113      <Name>bullet1</Name> 
   114      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   115      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   116    </Compile> 
   117  </ItemGroup> 
   118  <ItemGroup> 
   119    <Compile Include="kentta2.txt"> 
   120      <Name>kentta2</Name> 
   121      <Importer>TextFileImporter</Importer> 
   122      <Processor>TextFileContentProcessor</Processor> 
   123    </Compile> 
   124  </ItemGroup> 
   125  <ItemGroup> 
   126    <Compile Include="blackhole.png"> 
   127      <Name>blackhole</Name> 
   128      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   129      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   130    </Compile> 
   131  </ItemGroup> 
  97132  <Import Project="$(MSBuildExtensionsPath)\Microsoft\XNA Game Studio\$(XnaFrameworkVersion)\Microsoft.Xna.GameStudio.ContentPipeline.targets" /> 
  98133  <!--  To modify your build process, add your task inside one of the targets below and uncomment it.  
 • 2017/31/PatrikK/Tasohyppelypeli/Tasohyppelypeli/TasohyppelypeliContent/kentta1.txt

  r9264 r9300  
  11 
  2 *********************************************************** 
   2********************P**********I*************************** 
  33         ##         ##         ##         ##         ##      
  44 
   
  66       ##  ##       ##  ##       ##  ##       ##  ##      ## 
  77 
  8 ************************************************************ 
   8*********I****************** N******************************** 
  99     ##  ##  ##     ##  ##  ##     ##  ##  ##     ##  ##  ## 
  1010 
   
  1212   ##  ##  ##  ##   ##  ##  ##  ##   ##  ##  ##  ##   ##  ## 
  1313 
  14  *********************************************************** 
   14 **********************************************I************ 
  1515 ##  ##  ##  ##  ## ##  ##  ##  ##  ## ##  ##  ##  ##  ## ## 
  1616 
  17          
  18 ######################################  ###################### 
  19 *********************************************************** 
  20          ##         ##         ##         ##         ##      
  21  
  22 ************************************************************ 
  23        ##  ##       ##  ##       ##  ##       ##  ##      ## 
  24  
  25 ************************************************************ 
  26      ##  ##  ##     ##  ##  ##     ##  ##  ##     ##  ##  ## 
  27  
  28 ************************************************************    
  29    ##  ##  ##  ##   ##  ##  ##  ##   ##  ##  ##  ##   ##  ## 
  30  
  31  *********************************************************** 
  32  ##  ##  ##  ##  ## ##  ##  ##  ##  ## ##  ##  ##  ##  ## ## 
  33  
  34          
  35 ##################################  ########################## 
  36 *********************************************************** 
  37          ##         ##         ##         ##         ##      
  38  
  39 ************************************************************ 
  40        ##  ##       ##  ##       ##  ##       ##  ##      ## 
  41  
  42 ************************************************************ 
  43      ##  ##  ##     ##  ##  ##     ##  ##  ##     ##  ##  ## 
  44  
  45 ************************************************************    
  46    ##  ##  ##  ##   ##  ##  ##  ##   ##  ##  ##  ##   ##  ## 
  47  
  48  *********************************************************** 
  49  ##  ##  ##  ##  ## ##  ##  ##  ##  ## ##  ##  ##  ##  ## ## 
  50  
  51          
  52 ###################################  ######################### 
  53 *********************************************************** 
  54          ##         ##         ##         ##         ##      
  55  
  56 ************************************************************ 
  57        ##  ##       ##  ##       ##  ##       ##  ##      ## 
  58  
  59 ************************************************************ 
  60      ##  ##  ##     ##  ##  ##     ##  ##  ##     ##  ##  ## 
  61  
  62 ************************************************************    
  63    ##  ##  ##  ##   ##  ##  ##  ##   ##  ##  ##  ##   ##  ## 
  64  
  65  *********************************************************** 
  66  ##  ##  ##  ##  ## ##  ##  ##  ##  ## ##  ##  ##  ##  ## ## 
  67  
  68          
  69 ##############################  ############################## 
  70 *********************************************************** 
  71          ##         ##         ##         ##         ##      
  72  
  73 ************************************************************ 
  74        ##  ##       ##  ##       ##  ##       ##  ##      ## 
  75  
  76 ************************************************************ 
  77      ##  ##  ##     ##  ##  ##     ##  ##  ##     ##  ##  ## 
  78  
  79 ************************************************************    
  80    ##  ##  ##  ##   ##  ##  ##  ##   ##  ##  ##  ##   ##  ## 
  81  
  82  *********************************************************** 
  83  ##  ##  ##  ##  ## ##  ##  ##  ##  ## ##  ##  ##  ##  ## ## 
  84  
  85          
  86 ##################################  ########################## 
  87 *********************************************************** 
  88          ##         ##         ##         ##         ##      
  89  
  90 ************************************************************ 
  91        ##  ##       ##  ##       ##  ##       ##  ##      ## 
  92  
  93 ************************************************************ 
  94      ##  ##  ##     ##  ##  ##     ##  ##  ##     ##  ##  ## 
  95  
  96 ************************************************************    
  97    ##  ##  ##  ##   ##  ##  ##  ##   ##  ##  ##  ##   ##  ## 
  98  
  99  *********************************************************** 
  100  ##  ##  ##  ##  ## ##  ##  ##  ##  ## ##  ##  ##  ##  ## ## 
  101  
  102          
  103 #################################  ########################### 
  104 *********************************************************** 
  105          ##         ##         ##         ##         ##      
  106  
  107 ************************************************************ 
  108        ##  ##       ##  ##       ##  ##       ##  ##      ## 
  109  
  110 ************************************************************ 
  111      ##  ##  ##     ##  ##  ##     ##  ##  ##     ##  ##  ## 
  112  
  113 ************************************************************    
  114    ##  ##  ##  ##   ##  ##  ##  ##   ##  ##  ##  ##   ##  ## 
  115  
  116  *********************************************************** 
  117  ##  ##  ##  ##  ## ##  ##  ##  ##  ## ##  ##  ##  ##  ## ## 
  118  
  119          
  120 ###################  ######################################### 
  121 *********************************************************** 
  122          ##         ##         ##         ##         ##      
  123  
  124 ************************************************************ 
  125        ##  ##       ##  ##       ##  ##       ##  ##      ## 
  126  
  127 ************************************************************ 
  128      ##  ##  ##     ##  ##  ##     ##  ##  ##     ##  ##  ## 
  129  
  130 ************************************************************    
  131    ##  ##  ##  ##   ##  ##  ##  ##   ##  ##  ##  ##   ##  ## 
  132  
  133  *********************************************************** 
  134  ##  ##  ##  ##  ## ##  ##  ##  ##  ## ##  ##  ##  ##  ## ## 
  135  
  136          
  137 ######################  ###################################### 
  138 *********************************************************** 
  139          ##         ##         ##         ##         ##      
  140  
  141 ************************************************************ 
  142        ##  ##       ##  ##       ##  ##       ##  ##      ## 
  143  
  144 ************************************************************ 
  145      ##  ##  ##     ##  ##  ##     ##  ##  ##     ##  ##  ## 
  146  
  147 ************************************************************    
  148    ##  ##  ##  ##   ##  ##  ##  ##   ##  ##  ##  ##   ##  ## 
  149  
  150  *********************************************************** 
  151  ##  ##  ##  ##  ## ##  ##  ##  ##  ## ##  ##  ##  ##  ## ## 
  152  
  153          
  154 #################################################  ########### 
  155 *********************************************************** 
  156          ##         ##         ##         ##         ##      
  157  
  158 ************************************************************ 
  159        ##  ##       ##  ##       ##  ##       ##  ##      ## 
  160  
  161 ************************************************************ 
  162      ##  ##  ##     ##  ##  ##     ##  ##  ##     ##  ##  ## 
  163  
  164 ************************************************************    
  165    ##  ##  ##  ##   ##  ##  ##  ##   ##  ##  ##  ##   ##  ## 
  166  
  167  *********************************************************** 
  168  ##  ##  ##  ##  ## ##  ##  ##  ##  ## ##  ##  ##  ##  ## ## 
  169  
  170          
  171 ##############  ############################################## 
  172 *********************************************************** 
  173          ##         ##         ##         ##         ##      
  174  
  175 ************************************************************ 
  176        ##  ##       ##  ##       ##  ##       ##  ##      ## 
  177  
  178 ************************************************************ 
  179      ##  ##  ##     ##  ##  ##     ##  ##  ##     ##  ##  ## 
  180  
  181 ************************************************************    
  182    ##  ##  ##  ##   ##  ##  ##  ##   ##  ##  ##  ##   ##  ## 
  183  
  184  *********************************************************** 
  185  ##  ##  ##  ##  ## ##  ##  ##  ##  ## ##  ##  ##  ##  ## ## 
  186  
  187         I                I             I 
  188 #################  ########################################### 
  189 *********************************************************** 
  190          ##         ##         ##         ##         ##      
  191  
  192 ************************************************************ 
  193        ##  ##       ##  ##       ##  ##       ##  ##      ## 
  194  
  195 ************************************************************ 
  196      ##  ##  ##     ##  ##  ##     ##  ##  ##     ##  ##  ## 
  197  
  198 ************************************************************    
  199    ##  ##  ##  ##   ##  ##  ##  ##   ##  ##  ##  ##   ##  ## 
  200  
  201  *********************************************************** 
  202  ##  ##  ##  ##  ## ##  ##  ##  ##  ## ##  ##  ##  ##  ## ## 
  203  
  204    I                         N                  I 
   17   I                                            I 
  20518############################################################ 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.