Changeset 930


Ignore:
Timestamp:
2010-06-17 10:02:12 (13 years ago)
Author:
vilvaini
Message:
 
File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • 2010/24/Vilvaini/Smile Jump/Peli.cs

  r917 r930  
  1414    IntMeter pelaajan1pisteet; 
  1515    IntMeter pelaajan2pisteet; 
  16     
  17  
  18     IntMeter pisteLaskuri; 
  19     ValueDisplay pisteNaytto; 
  2016 
  2117    PlatformCharacter pelaaja1; 
   
  2521 
  2622    Timer aikaLaskuri; 
  27     Timer aikaLaskuri2;// laskee aikaa 
  28     ValueDisplay aikaNaytto;    // näyttää ajan 
  2923 
  3024    PhysicsObject vasenReuna; 
   
  3731    protected override void Begin() 
  3832    { 
   33        Level.Width = 1024; 
   34        Level.Height = 15000; 
  3935        pelaajan1pisteet = new IntMeter(0); 
  4036        pelaajan2pisteet = new IntMeter(0); 
   37        Camera.StayInLevel = true; 
  4138        seuraavaKentta(); 
  42          
  4339    } 
  4440 
   
  5854    { 
  5955        ClearAll(); 
  60         // Tähän kentän luonti ... 
  61  
  6256        //pelaajan1pisteet.Reset(); 
  63         // Luodaan pistelaskuri 
   57        lisaaTaso(RandomGen.NextDouble(Level.Left + 50, Level.Right - 50), Level.Bottom + 150, 150); 
   58 
   59        vasenReuna = Level.CreateLeftBorder(); 
   60        vasenReuna.Restitution = 0.0; 
   61        vasenReuna.IsVisible = false; 
   62 
   63        alaReuna = Level.CreateBottomBorder(); 
   64        vasenReuna.Restitution = 0.0; 
   65        vasenReuna.IsVisible = false; 
   66 
   67        oikeaReuna = Level.CreateRightBorder(); 
   68        vasenReuna.Restitution = 0.0; 
   69        vasenReuna.IsVisible = false; 
  6470         
  6571 
   
  7379        pisteNaytto.BindTo(pelaajan1pisteet); 
  7480        Add(pisteNaytto);    // lisätään peliin 
  75  
  76         // Luodaan pistelaskuri 
  7781         
  7882 
   
  129133            seuraavaKentta(); 
  130134        } 
   135 
   136        if (kohde == vihollinen) 
   137        { 
   138            pelaajan2pisteet.Value += 1; 
   139            p1.Destroy(); 
   140            seuraavaKentta(); 
   141        } 
  131142          
   143    } 
   144 
   145    void VihollisKaantyVR(PhysicsObject vihulainen, PhysicsObject kohde) 
   146    { 
   147        if (kohde == vasenReuna) 
   148        { 
   149            vihulainen.Velocity = new Vector(150.0, 0.0); 
   150        } 
   151 
   152    } 
   153 
   154    void VihollisKaantyOR(PhysicsObject vihulainen, PhysicsObject kohde) 
   155    { 
   156        if (kohde == oikeaReuna) 
   157        { 
   158            vihulainen.Velocity = new Vector(-150.0, 0.0); 
   159        } 
   160 
  132161    } 
  133162 
   
  140169            seuraavaKentta(); 
  141170        } 
   171 
   172        if (kohde == vihollinen) 
   173        { 
   174            pelaajan1pisteet.Value += 1; 
   175            p2.Destroy(); 
   176            seuraavaKentta(); 
   177        } 
  142178          
  143179    } 
   
  147183        tasokorkeus = 0; 
  148184        tasoleveys = 150; 
  149         for (int i = 0; i < 140; i++) 
  150         { 
  151             tasokorkeus = tasokorkeus + 180 + tasokorkeutus; 
  152             lisaaTaso(RandomGen.NextDouble(Level.Left + 50, 0), Level.Bottom + tasokorkeus + RandomGen.NextDouble(30.0, 50.0), tasoleveys); 
  153             lisaaTaso(RandomGen.NextDouble(0, Level.Right - 50), Level.Bottom + tasokorkeus + RandomGen.NextDouble(10.0, 30.0), tasoleveys); 
   185        for (int i = 0; i < 145; i++) 
   186        { 
   187            tasokorkeus = tasokorkeus + 170 + tasokorkeutus; 
   188            lisaaTaso(RandomGen.NextDouble(Level.Left + 50, -150), Level.Bottom + tasokorkeus + RandomGen.NextDouble(10.0, 15.0), tasoleveys); 
   189            lisaaTaso(RandomGen.NextDouble(150, Level.Right - 50), Level.Bottom + tasokorkeus + RandomGen.NextDouble(5.0, 10.0), tasoleveys); 
  154190 
  155191            tasoleveys = tasoleveys - 1; 
  156192        } 
   193        tasokorkeus = 0; 
   194        tasoleveys = 150; 
   195        for (int h = 0; h < 75; h++) 
   196        { 
   197            tasokorkeus = tasokorkeus + 170 + tasokorkeutus; 
   198            lisaaTaso(RandomGen.NextDouble(150, -150), Level.Bottom + tasokorkeus + RandomGen.NextDouble(40.0, 55.0), tasoleveys); 
   199            tasoleveys = tasoleveys - 2; 
   200        } 
  157201 
  158202        LisaaDownReuna(Camera.Position.Y - 200); 
  159203 
  160         vasenReuna = Level.CreateLeftBorder(); 
  161         vasenReuna.Restitution = 0.0; 
  162         vasenReuna.IsVisible = false; 
  163  
  164         alaReuna = Level.CreateBottomBorder(); 
  165         vasenReuna.Restitution = 0.0; 
  166         vasenReuna.IsVisible = false; 
  167  
  168         oikeaReuna = Level.CreateRightBorder(); 
  169         vasenReuna.Restitution = 0.0; 
  170         vasenReuna.IsVisible = false; 
  171  
   204         
  172205        Level.Background.CreateGradient(Color.Beige, Color.Wheat); 
  173206 
   
  176209 
  177210        aikaLaskuri = new Timer();                     // luodaan uusi ajastin, nimeltä aikaLaskuri 
  178         aikaLaskuri.Interval = 5;                      // ajastukseksi 5 sekuntia 
   211        aikaLaskuri.Interval = 1;                      // ajastukseksi 5 sekuntia 
  179212        aikaLaskuri.Trigger += new Timer.TriggerHandler(aikaLoppui);  //   // asetetaan tapahtuma, kun aikaLaskuri kun 5 sekuntia on kulunut. 
  180213        Add(aikaLaskuri);                       // lisätään aikaLaskuri peliin 
  181214        aikaLaskuri.Start(); 
  182215 
  183         aikaLaskuri2 = new Timer();                     // luodaan uusi ajastin, nimeltä aikaLaskuri 
  184         aikaLaskuri2.Interval = 5;                      // ajastukseksi 5 sekuntia 
  185         aikaLaskuri2.Trigger += new Timer.TriggerHandler(aikaLoppui);  //   // asetetaan tapahtuma, kun aikaLaskuri kun 5 sekuntia on kulunut. 
  186         Add(aikaLaskuri2);                       // lisätään aikaLaskuri peliin 
  187         aikaLaskuri2.Start();  // käynnistetään aikaLaskuri 
  188  
  189         aikaNaytto = new ValueDisplay();         // luo uuden aikaNayton 
  190         aikaNaytto.Text = "Aikaa jäljellä: ";          // laitetaan näytöllä näkyvä teksti 
  191         aikaNaytto.TextColor = Color.Red;          // vaihdetaan tekstin väriä 
  192         aikaNaytto.FormatDouble(0, true);            // asetetaan näyttämään aika siten, ettei siinä näy yhtään (0) desimaalia 
  193         aikaNaytto.BindTo(aikaLaskuri.SecondCounter); // liitetään aikaNaytto aikaLaskuriin 
  194         Add(aikaNaytto);                             // lisätään aikaNaytto peliin 
  195  
  196216        kenttaNro = 0; 
  197217        Level.Width = 1024; 
   
  199219 
  200220        LisaaVihollinen(0.0, Level.Bottom + 500); 
  201         // Zoomataan lähemmäksi 
  202         //Camera.ZoomToLevel(); 
  203  
  204221        Camera.StayInLevel = true; 
  205  
  206222    } 
  207223 
   
  221237        pelaaja1 = new PlatformCharacter(40, 40); 
  222238        pelaaja1.Mass = 4.0; 
   239        pelaaja1.Shape = Shapes.Circle; 
  223240        pelaaja1.Image = LoadImage("smile jump(keltainen pelaaja) (2)"); 
  224241        pelaaja1.X = 0; 
   
  227244        pelaaja2 = new PlatformCharacter(40, 40); 
  228245        pelaaja2.Mass = 4.0; 
   246        pelaaja2.Shape = Shapes.Circle; 
  229247        pelaaja2.Image = LoadImage("smile jump (vihreä pelaaja) (2)"); 
  230248        pelaaja2.X = 50; 
   
  244262    void LisaaVihollinen(double x, double y) 
  245263    { 
  246         vihollinen = new PhysicsObject(50, 50); 
   264        vihollinen = new PhysicsObject(60, 60); 
  247265        vihollinen.Image = LoadImage("smile jump(vihollinen) (2)"); 
  248266        vihollinen.X = x; 
   
  250268        vihollinen.IgnoresCollisionResponse = true; 
  251269        vihollinen.IgnoresPhysicsLogics = true; 
  252         vihollinen.Velocity = new Vector(100.0, 0.0); 
  253          
   270        vihollinen.Velocity = new Vector(150.0, 0.0); 
  254271        Add(vihollinen); 
  255272 
   273        AddCollisionHandler(vihollinen, VihollisKaantyOR); 
   274        AddCollisionHandler(vihollinen, VihollisKaantyVR); 
  256275    } 
  257276 
  258277    private void aikaLoppui(Timer sender) 
  259278    { 
  260          
  261         MessageDisplay.Add("Aika loppui...");  // näytetään viestinäytöllä teksti 
  262         vihollinen.Velocity = new Vector(-100.0, 0.0); 
  263         aikaLaskuri.Reset();  // nollataan aikalaskuri oletusarvoonsa, joka oli 0. 
  264  
  265279        AddCollisionHandler(pelaaja1, p1piste); 
  266280        AddCollisionHandler(pelaaja2, p2piste); 
   
  268282    } 
  269283 
  270     private void aikaLoppui2(Timer sender) 
  271     { 
  272  
  273         vihollinen.Velocity = new Vector(100.0, 0.0); 
  274         aikaLaskuri2.Reset();  // nollataan aikalaskuri oletusarvoonsa, joka oli 0. 
  275  
  276     } 
  277284 
  278285 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.