Changeset 922


Ignore:
Timestamp:
2010-06-16 16:04:10 (12 years ago)
Author:
hniemi
Message:

Photoniase ja loppupomo lisätty.
Ampuminen ja törmäyksentunnistus kaataa, palataan asiaan ruokailun jälkeen.

Location:
2010/23/hniemi/ShootEmUp
Files:
3 added
12 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • 2010/23/hniemi/ShootEmUp/ShootEmUp/Alus.cs

  r897 r922  
  1313        private IntMeter hp; 
  1414        private Weapon kaytossaOlevaAse; 
   15 
   16        public Weapon UsedWeapon { get { return kaytossaOlevaAse; } private set { } } 
  1517 
  1618        /// <summary> 
   
  8082        } 
  8183 
   84        public void TimerShoot(Timer sender) 
   85        { 
   86            PhysicsObject panos = kaytossaOlevaAse.Shoot(); 
   87            if (panos != null) 
   88            { 
   89                panos.Angle = this.Angle; 
   90            } 
   91        } 
   92 
  8293    } 
  8394} 
 • 2010/23/hniemi/ShootEmUp/ShootEmUp/Content/Content.contentproj

  r873 r922  
  103103    </Compile> 
  104104  </ItemGroup> 
   105  <ItemGroup> 
   106    <Compile Include="loppuvastus1.png"> 
   107      <Name>loppuvastus1</Name> 
   108      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   109      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   110    </Compile> 
   111  </ItemGroup> 
   112  <ItemGroup> 
   113    <Compile Include="photon.png"> 
   114      <Name>photon</Name> 
   115      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   116      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   117    </Compile> 
   118  </ItemGroup> 
  105119  <Import Project="$(MSBuildExtensionsPath)\Microsoft\XNA Game Studio\$(XnaFrameworkVersion)\Microsoft.Xna.GameStudio.ContentPipeline.targets" /> 
  106120  <!-- To modify your build process, add your task inside one of the targets below and uncomment it.  
 • 2010/23/hniemi/ShootEmUp/ShootEmUp/Content/obj/x86/Debug/ContentPipeline.xml

  r897 r922  
  101101      <Time>2010-06-16T09:14:17.8697171+03:00</Time> 
  102102    </Item> 
   103    <Item> 
   104      <Source>loppuvastus1.png</Source> 
   105      <Name>loppuvastus1</Name> 
   106      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   107      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   108      <Options>None</Options> 
   109      <Output>C:\MyTemp\hniemi\ShootEmUp\ShootEmUp\bin\x86\Debug\Content\loppuvastus1.xnb</Output> 
   110      <Time>2010-06-16T15:08:15.6390259+03:00</Time> 
   111    </Item> 
   112    <Item> 
   113      <Source>photon.png</Source> 
   114      <Name>photon</Name> 
   115      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   116      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   117      <Options>None</Options> 
   118      <Output>C:\MyTemp\hniemi\ShootEmUp\ShootEmUp\bin\x86\Debug\Content\photon.xnb</Output> 
   119      <Time>2010-06-16T15:40:02.4717759+03:00</Time> 
   120    </Item> 
  103121    <BuildSuccessful>true</BuildSuccessful> 
  104122    <Settings> 
 • 2010/23/hniemi/ShootEmUp/ShootEmUp/Muodostelma.cs

  r776 r922  
  4545            if (alukset != null){this.alukset = alukset;} 
  4646            else { this.alukset = new List<Alus>(); } 
  47             if (reitti != null && reitti.Count > 0) lahtopiste = reitti[0]; 
   47            if (reitti != null && reitti.Count > 0) lahtopiste = new Vector(0, +900);//reitti[0]; 
  4848 
  4949            this.kellottaja = ajastin; 
   
  6565        public void Start() 
  6666        { 
  67             kellottaja.LimitTimes(alukset.Count); 
   67            kellottaja.Start(alukset.Count); 
  6868 
  6969            kellottaja.Trigger += SendShip; 
 • 2010/23/hniemi/ShootEmUp/ShootEmUp/Peli.cs

  r897 r922  
  8181            LataaKontrollit(pelaajaAlus); 
  8282            //LataaTausta(kentanNumero); 
  83             LataaViholliset(); 
   83            LataaViholliset(20, 4,10); 
  8484            LataaHUD(); 
  8585        } 
   
  129129            pelaajaAlus.Mass = 100000; 
  130130 
  131             weapons = new Weapon[2]; 
   131            weapons = new Weapon[3]; 
  132132 
  133133            weapons[0] = new Beam(1, 1); 
   
  137137            ((Missile)weapons[1]).MissileCollision = AmmusOsuu; 
  138138 
   139            weapons[2] = new Photon(1, 1); 
   140            ((Photon)weapons[2]).PhotonCollision = AmmusOsuu; 
   141 
  139142            for (int i = 0; i < weapons.Length; i++) 
  140143            { 
   
  143146 
  144147            Add(pelaajaAlus); 
  145             pelaajaAlus.SetWeapon(weapons[1]); 
   148            pelaajaAlus.SetWeapon(weapons[2]); 
  146149             
  147150            AddCollisionHandler(pelaajaAlus, PelaajaTormaa); 
   
  168171            Keyboard.Listen(Key.LeftControl, ButtonState.Down, Ammu, "Lopettaa pelin", pelaajaAlus); 
  169172            Keyboard.Listen(Key.D1, ButtonState.Pressed, VaihdaAsetta, "Valitsee säde-aseen", 1); 
  170             Keyboard.Listen(Key.D2, ButtonState.Pressed, VaihdaAsetta, "Valitsee säde-aseen", 2); 
   173            Keyboard.Listen(Key.D2, ButtonState.Pressed, VaihdaAsetta, "Valitsee ohjuksen", 2); 
   174            Keyboard.Listen(Key.D3, ButtonState.Pressed, VaihdaAsetta, "Valitsee fotoniaseen", 2); 
  171175        } 
  172176 
   
  190194        void VaihdaAsetta(int aseenNumero) 
  191195        { 
  192             if (aseenNumero > 0 && aseenNumero < 3) 
   196            if (aseenNumero > 0 && aseenNumero < 4) 
  193197            pelaajaAlus.SetWeapon(weapons[aseenNumero-1]); 
  194198        } 
   
  209213        /// TODO: Kentän numeron huomioiminen 
  210214        /// </summary> 
  211         void LataaViholliset() 
   215        void LataaViholliset(int maara, double min, double max) 
  212216        { 
  213217            List<AikaTapahtuma> vihollistenTuloajat = new List<AikaTapahtuma>(); 
  214             vihollistenTuloajat.Add(new AikaTapahtuma(2, LahetaSatunnainenVihollislaivue, Level.Center.X - 80, Level.Top + 20 ) ); 
  215             vihollistenTuloajat.Add(new AikaTapahtuma(2, LahetaSatunnainenVihollislaivue, Level.Center.X, Level.Top + 20)); 
  216             vihollistenTuloajat.Add(new AikaTapahtuma(9, LahetaSatunnainenVihollislaivue, Level.Center.X + 80, Level.Top + 20)); 
  217             vihollistenTuloajat.Add(new AikaTapahtuma(9, LahetaSatunnainenVihollislaivue, Level.Center.X - 80, Level.Top + 20)); 
  218             vihollistenTuloajat.Add(new AikaTapahtuma(20, LahetaSatunnainenVihollislaivue, Level.Center.X, Level.Top + 20)); 
  219             vihollistenTuloajat.Add(new AikaTapahtuma(20, LahetaSatunnainenVihollislaivue, Level.Center.X + 80, Level.Top + 20)); 
  220             vihollistenTuloajat.Add(new AikaTapahtuma(15, LahetaSatunnainenVihollislaivue, Level.Center.X - 80, Level.Top + 20)); 
  221             vihollistenTuloajat.Add(new AikaTapahtuma(15, LahetaSatunnainenVihollislaivue, Level.Center.X, Level.Top + 20)); 
  222             vihollistenTuloajat.Add(new AikaTapahtuma(40, LahetaSatunnainenVihollislaivue, Level.Center.X + 80, Level.Top + 20)); 
   218            /* 
   219            for (int i = 0; i < maara; i++) 
   220            { 
   221                vihollistenTuloajat.Add(new AikaTapahtuma(2 + (i * 5), LahetaSatunnainenVihollislaivue, 4, 10)); 
   222            } 
   223            */ 
   224            vihollistenTuloajat.Add(new AikaTapahtuma(1/*2 + (maara * 7)*/, LahetaLoppupomo, 1, 20)); 
  223225 
  224226            foreach (AikaTapahtuma tapahtuma in vihollistenTuloajat) 
   
  226228                Timer ajastin = new Timer(); 
  227229                ajastin.Tag = tapahtuma.Lahtopaikka; 
  228                 ajastin.LimitTimes(1); 
  229230                ajastin.Interval = tapahtuma.Aika; 
  230231                ajastin.Trigger += tapahtuma.Tapahtuma; 
  231232                Add(ajastin); 
  232                 ajastin.Start(); 
   233                ajastin.Start(1); 
  233234            } 
  234235        } 
   
  239240        /// <param name="sender">Timerin tagissa on lähtökoordinaatti</param> 
  240241        /// <param name="lahetysX">X-koordinaatti, josta muodostelma lähtee</param> 
  241         void LahetaPerusvihollinen(Timer sender) 
  242         { 
   242        void LahetaLoppupomo(Timer sender) 
   243        { 
   244            double taso = ((Vector)sender.Tag).X; 
   245 
  243246            List<Alus> alukset = new List<Alus>(); 
  244             Image vihollisenKuva = LoadImage("vihollinen" + 1); 
  245  
  246             for (int i = 0; i < 10; i++) 
  247             { 
  248                 alukset.Add(LuoVihollinen(vihollisenKuva, 1)); 
  249                 Add(alukset[i]); 
  250                 Angle alas = new Angle(); 
  251                 alas.Degree = 270; 
  252                 alukset[i].Angle = alas; 
  253                 AddCollisionHandler(alukset[i], VihollinenTormaa); 
  254             } 
  255  
  256             double lahtoX = ((Vector)sender.Tag).X; 
  257             double lahtoY = ((Vector)sender.Tag).Y; 
   247            Image vihollisenKuva = LoadImage("loppuvastus" + 1); 
   248            alukset.Add(LuoVihollinen(vihollisenKuva, 400)); 
   249            alukset[0].Position = new Vector(0, Level.Top + 200); 
   250            alukset[0].Angle = Angle.Degrees(270); 
   251            Add(alukset[0]); 
   252 
   253            //Aseen säätö 
   254            Photon ase = new Photon(10, 10); 
   255            LisaData ammuksenData; 
   256            ammuksenData.Damage = 20; 
   257            ammuksenData.Rajahtaa = false; 
   258            ammuksenData.Tyyppi = "vihollinen"; 
   259            ase.Tag = ammuksenData; 
   260            alukset[0].Add(ase); 
   261            alukset[0].SetWeapon(ase); 
   262            alukset[0].UsedWeapon.IsVisible = false; 
   263            ase.PhotonCollision = AmmusOsuu; 
   264 
   265            Timer ampumaAjastin = new Timer(); 
   266            ampumaAjastin.Interval = 0.7; 
   267            ampumaAjastin.Trigger += alukset[0].TimerShoot; 
   268            Add(ampumaAjastin); 
   269            ampumaAjastin.Start(); 
  258270 
  259271            List<Vector> reitti = new List<Vector>(); 
  260             reitti.Add(new Vector(lahtoX, lahtoY)); 
  261             reitti.Add(new Vector(-40 +lahtoX, 0)); 
  262             reitti.Add(new Vector(100 + lahtoX, 0)); 
  263             reitti.Add(new Vector(Level.Center.X + lahtoX, Level.Bottom - alukset[0].Size.Y / 2 - 20)); 
   272            reitti.Add(new Vector(-200, Level.Top - 100 )); 
   273            reitti.Add(new Vector(200, Level.Top - 100)); 
  264274 
  265275            Muodostelma muodostelma = new Muodostelma(alukset, reitti, LuoLahettaja()); 
   
  279289            Image vihollisenKuva = LoadImage("vihollinen" + RandomGen.NextInt(1,VIHOLLISKUVIA)); 
  280290 
  281             for (int i = 0; i < 10; i++) 
   291            int min = (int)((Vector)sender.Tag).X; 
   292            int max = (int)((Vector)sender.Tag).Y; 
   293            int koko = RandomGen.NextInt(min, max); 
   294 
   295            for (int i = 0; i < koko; i++) 
  282296            { 
  283297                alukset.Add(LuoVihollinen(vihollisenKuva, 40)); 
   
  285299                Angle alas = new Angle(); 
  286300                alas.Degree = 270; 
  287                 alukset[i].Angle = alas; 
   301                alukset[i].Angle = Angle.Degrees(270); 
   302                alukset[i].Position = new Vector(0, Level.Top + 200); 
  288303                AddCollisionHandler(alukset[i], VihollinenTormaa); 
  289304            } 
   
  386401        void VihollinenTormaa(PhysicsObject tormaaja, PhysicsObject kohde) 
  387402        { 
  388             if (kohde == exitZone) tormaaja.Destroy(); 
   403            if (kohde == exitZone) Remove(tormaaja); 
  389404             
  390405        } 
   
  426441        } 
  427442 
  428         public AikaTapahtuma(int aika, Timer.TriggerHandler tapahtuma, double x, double y) 
   443        public AikaTapahtuma(int aika, Timer.TriggerHandler tapahtuma, double param1, double param2) 
  429444        { 
  430445            this.Aika = aika; 
  431446            this.Tapahtuma = tapahtuma; 
  432             this.lahtopaikka = new Vector(x, y); 
   447            this.lahtopaikka = new Vector(param1, param2); 
  433448        } 
  434449    } 
 • 2010/23/hniemi/ShootEmUp/ShootEmUp/ShootEmUp.csproj.Debug.cachefile

  r873 r922  
  1010Content\vihollinen3.xnb 
  1111Content\sade.xnb 
   12Content\loppuvastus1.xnb 
   13Content\photon.xnb 
 • 2010/23/hniemi/ShootEmUp/ShootEmUp/Weapons.cs

  r897 r922  
  1616    } 
  1717 
   18    /// <summary> 
   19    /// Sädease 
   20    /// </summary> 
  1821    class Beam : Weapon 
  1922    { 
   
  3740        private void LisaaAani() 
  3841        { 
  39             AttackSound = Game.LoadSoundEffect("pum"); 
   42            //AttackSound = Game.LoadSoundEffect("pum"); 
  4043            ammus = Game.LoadImage("sade"); 
  4144        } 
   
  9598        private void LisaaAani() 
  9699        { 
  97             AttackSound = Game.LoadSoundEffect("pum"); 
   100            //AttackSound = Game.LoadSoundEffect("pum"); 
  98101            ammus = Game.LoadImage("ohjus"); 
  99102        } 
   
  117120                SetCollisionHandler(projectile, MissileCollision); 
  118121                ShootProjectile(projectile, 1000); 
  119                 //Game.Add(projectile); 
  120122                projectile.IgnoresExplosions = true; 
  121123                projectile.IgnoresCollisionResponse = true; 
   
  130132        } 
  131133    } 
   134 
   135    class Photon : Weapon 
   136    { 
   137        private Image ammus; 
   138        public int Level { get; private set; } 
   139        public CollisionHandler PhotonCollision { get; set; } 
   140        public int Damage { get; set; } 
   141 
   142        public Photon(double width, double height): base(width, height) 
   143        { 
   144            Level = 1; 
   145            Damage = 20; 
   146            this.TimeBetweenUse = (new TimeSpan(0,0,0,0,150)); 
   147            Color = Color.Blue; 
   148            this.AddedToGame += LisaaAani; 
   149 
   150            //Tagi 
   151            LisaData ase; 
   152            ase.Damage = 20; 
   153            ase.Rajahtaa = true; 
   154            ase.Tyyppi = "oma"; 
   155            Tag = ammus; 
   156        } 
   157 
   158        /// <summary> 
   159        /// Lisää äänen 
   160        /// </summary> 
   161        private void LisaaAani() 
   162        { 
   163            //AttackSound = Game.LoadSoundEffect("pum"); 
   164            ammus = Game.LoadImage("photon"); 
   165        } 
   166 
   167        protected override void OnUse() 
   168        { 
   169            OnShoot(); 
   170        } 
   171 
   172        protected override PhysicsObject OnShoot() 
   173        { 
   174 
   175            if (!this.IsDestroyed()) 
   176            { 
   177                //Game.MessageDisplay.Add("Debug"); 
   178                PhysicsObject projectile = new PhysicsObject(Level * 15, Level * 15); 
   179                projectile.Shape = Shapes.Circle; 
   180                projectile.Position = this.Position; 
   181                projectile.Color = this.Color; 
   182                projectile.Image = this.ammus; 
   183                SetCollisionHandler(projectile, PhotonCollision); 
   184                ShootProjectile(projectile, 2000); 
   185                projectile.IgnoresExplosions = true; 
   186                projectile.IgnoresCollisionResponse = true; 
   187                projectile.Tag = this.Tag; 
   188                return projectile; 
   189            } 
   190            return null; 
   191        } 
   192    } 
  132193} 
 • 2010/23/hniemi/ShootEmUp/ShootEmUp/obj/x86/Debug/ShootEmUp.csproj.FileListAbsolute.txt

  r897 r922  
  3232C:\MyTemp\hniemi\ShootEmUp\ShootEmUp\bin\x86\Debug\Content\sade.xnb 
  3333C:\MyTemp\hniemi\ShootEmUp\ShootEmUp\bin\x86\Debug\Jypeli2.dll 
   34C:\MyTemp\hniemi\ShootEmUp\ShootEmUp\bin\x86\Debug\Content\loppuvastus1.xnb 
   35C:\MyTemp\hniemi\ShootEmUp\ShootEmUp\bin\x86\Debug\Content\photon.xnb 
 • 2010/23/hniemi/ShootEmUp/ShootEmUp/obj/x86/Debug/cachefile-{72efbe00-2f1f-4e1d-9867-af4a5a7cd89e}-targetpath.txt

  r873 r922  
  1010Content\vihollinen3.xnb 
  1111Content\sade.xnb 
   12Content\loppuvastus1.xnb 
   13Content\photon.xnb 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.