Changeset 915


Ignore:
Timestamp:
2010-06-16 15:00:28 (13 years ago)
Author:
ramipasa
Message:

Uusia grafiikoita ja pelilogiikkaa (esim. Fog of War).

Location:
2010/24/ramipasa/ALTKTileEngine
Files:
3 added
3 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • 2010/24/ramipasa/ALTKTileEngine/Content/Content.contentproj

  r895 r915  
  4040      <Importer>XImporter</Importer> 
  4141    </Content> 
   42    <Compile Include="Textures\fogofwar.png"> 
   43      <Name>fogofwar</Name> 
   44      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   45      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   46    </Compile> 
   47    <Compile Include="Textures\spruceforestS.png"> 
   48      <Name>spruceforestS</Name> 
   49      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   50      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   51    </Compile> 
  4252    <Compile Include="Textures\Ownership\aqua.png"> 
  4353      <Name>aqua</Name> 
 • 2010/24/ramipasa/ALTKTileEngine/Peli.cs

  r900 r915  
  2424        int[,] DTerrainMap; // erikoismaastokartta 
  2525        int[,] OwnershipMap; // ruudukon omistuskartta (kenen pelaajan hallinnassa on mikäkin ruutu) 
   26        int[,] ShroudMap; // pelaajan näkymää pienentävä Shroudmap 
  2627 
  2728        string Textpath; 
  2829        string OwnershipColorPath; 
  2930 
  30         int AmountofPlayers; 
  31          
   31        int AmountofPlayers; // Ihmispelaajien määrä, tällä hetkellä peli tukee vain yhtä 
   32        int TurnNumber; // vuoron numero 
   33        int CurrProduction; // pelaajan tämänhetkinen tuotanto 
   34 
  3235        // !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
  3336        // Pitänee tehdä vielä yksi ALTKSUnit-namespace ALTKCoreen. 
   
  3639 
  3740        TextDisplay TileDisp; 
   41        TextDisplay UnitStatsDisp; 
   42        TextDisplay ProductionDisp; 
  3843 
  3944        int kartanLeveys; 
   
  5055        GameObject[,] DTile; 
  5156        GameObject[,] TileOwnership; 
   57        GameObject[,] ShroudTile; 
  5258        //Vector tileVector; 
  5359 
   
  6268        int NegMouseScreenWidth; 
  6369        int NegMouseScreenHeight; 
   70        # region Aloitusruutuvalikko 
  6471        protected override void Begin() 
  6572        { 
   
  7481        void InitStartMenu() 
  7582        { 
   83            Level.BackgroundColor = Color.Gray; 
  7684            Mouse.Enabled = true; 
  7785            Mouse.IsCursorVisible = true; 
   86 
   87            InputQueryWindow input = new InputQueryWindow(); 
   88            input.InputConfirmed += Player_SetName; 
   89            input.QueryText.Text = "Kirjoita valtiosi nimi:"; 
   90            input.Size = new Vector(300.0, 100.0); 
   91            input.Position = new Vector(-250.0, 350.0); 
   92            input.InputBox.BorderColor = Color.GreenYellow; 
   93            ShowWindow(input); 
  7894 
  7995            GameObject TrainingButton = new GameObject(250, 30, Shapes.Rectangle); 
   
  104120        } 
  105121 
   122        void Player_SetName(InputQueryWindow sender, string input) 
   123        { 
   124            Rules.pCivs[0].Name = input; 
   125            Rules.pCivs[0].HumanPlayer = true; 
   126            Rules.pCivs[0].Enabled = true; 
   127            Rules.pCivs[0].Color = "red"; 
   128        } 
   129 
  106130        void SetDiffButton(GameObject diffbutton, int difflevel) 
  107131        { 
  108             diffbutton.X = -250; 
  109             diffbutton.Y = ((difflevel * -50) + 400); 
   132            diffbutton.X = 250; 
   133            diffbutton.Y = ((difflevel * -50) + 300); 
  110134            if (difflevel == 0) { diffbutton.Image = LoadImage(Textpath + "training"); } 
  111135            else if (difflevel == 1) { diffbutton.Image = LoadImage(Textpath + "easy"); } 
   
  128152            gamestarted = true; 
  129153        } 
  130          
   154        # endregion 
  131155        # region Kartan luominen 
  132156 
  133157        void InitMap() 
  134158        { 
   159            TurnNumber = new int(); 
  135160            AmountofPlayers = new int(); 
  136161            Int32 i; 
   
  158183            DTerrainMap = new int[kartanKorkeus, kartanLeveys]; 
  159184            OwnershipMap = new int[kartanKorkeus, kartanLeveys]; 
   185            ShroudMap = new int[kartanKorkeus, kartanLeveys]; 
  160186            InitTerrain(0); 
  161187            InitTerrain(1); 
  162188            InitTerrain(2); 
   189            InitTerrain(3); 
  163190 
  164191            tile = new GameObject[kartanKorkeus, kartanLeveys]; 
  165192            DTile = new GameObject[kartanKorkeus, kartanLeveys]; 
  166193            TileOwnership = new GameObject[kartanKorkeus, kartanLeveys]; 
   194            ShroudTile = new GameObject[kartanKorkeus, kartanLeveys]; 
  167195            InitTerrainGraphics(0); 
  168196            InitTerrainGraphics(1); 
  169197            InitTerrainGraphics(2); 
   198            InitTerrainGraphics(3); 
  170199 
  171200            // Koodi käännetty RGE:n VB.netistä 
   
  201230                { 
  202231                    // MessageBox.Show(mLine + " " + j + " " + i); 
   232                    OwnershipMap[i, j] = -1; 
  203233                    TileOwnership[i, j].Shape = Shapes.Rectangle; 
  204234                    TileOwnership[i, j].X = (j * 48) - mapWidthJ; 
   
  211241            } 
  212242 
   243            // Initialisoidaan Shroudmap 
   244 
   245            for (i = 0; i <= (kartanKorkeus - 1); i++) 
   246            { 
   247                for (j = 0; j <= (kartanLeveys - 1); j++) 
   248                { 
   249                    ShroudMap[i, j] = 1; 
   250                    ShroudTile[i, j].Shape = Shapes.Rectangle; 
   251                    ShroudTile[i, j].X = (j * 48) - mapWidthJ; 
   252                    ShroudTile[i, j].Y = (i * 48) - mapHeightJ; 
   253                    ShroudTile[i, j].Image = LoadImage(Textpath + "fogofwar"); 
   254                } 
   255            } 
   256 
  213257            // Asettaa ja piirtää erikoismaaston 
  214258 
   
  218262                for (j = 0; j <= (kartanLeveys - 1); j++) 
  219263                { 
  220                     // MessageBox.Show(mLine + " " + j + " " + i); 
  221264                    DTile[i, j].Shape = Shapes.Rectangle; 
  222265                    DTile[i, j].X = (j * 48) - mapWidthJ; 
   
  229272                        DrawOwnership(i, j); 
  230273                    } 
  231                     //MessageBox.Show(DTile[i, j].X + "x" + DTile[i, j].Y); 
  232                     // MessageBox.Show(Convert.ToString(TerrainMap[i, j])); 
  233                 } 
  234             } 
   274                } 
   275            } 
   276 
   277            // Piirretään ShroudTile vasta tässä, jotta se olisi DTilen päällä 
   278            for (i = 0; i <= (kartanKorkeus - 1); i++) 
   279            { 
   280                for (j = 0; j <= (kartanLeveys - 1); j++) 
   281                { 
   282                    if (ShroudMap[i, j] == 1) 
   283                    { 
   284                       Add(ShroudTile[i, j]); 
   285                    } 
   286                } 
   287            } 
   288 
  235289            //catch 
  236290            //{ 
   
  244298            //    Rules.pCivs[playernumber].Color = setAIOwnershipColor(playernumber); 
  245299            //} 
  246             Rules.pCivs[0].HumanPlayer = true; 
  247             Rules.pCivs[0].Color = "red"; 
  248300            Level.BackgroundColor = Color.Black; 
  249301            InitGUI(); 
   302            TurnSystem_Start(0); // Antaa pelin alkaa! 
  250303        } 
  251304 
   
  256309            TileDisp.Y = Screen.Bottom + 200; 
  257310            TileDisp.TextColor = Color.White; 
   311 
   312            UnitStatsDisp = new TextDisplay(); 
   313            UnitStatsDisp.X = Screen.Left + 120; 
   314            UnitStatsDisp.Y = Screen.Bottom + 300; 
   315            UnitStatsDisp.Text = "d23"; 
   316            UnitStatsDisp.TextColor = Color.DarkRed; 
   317 
   318            ProductionDisp = new TextDisplay(); 
   319            ProductionDisp.X = Screen.Right - 150; 
   320            ProductionDisp.Y = Screen.Top - 50; 
   321            ProductionDisp.Text = "Tuotanto: 10/120"; 
   322            ProductionDisp.TextColor = Color.Wheat; 
   323 
  258324            Add(TileDisp); 
   325            Add(UnitStatsDisp); 
   326            Add(ProductionDisp); 
  259327        } 
  260328 
   
  275343            if (tlayer == 1) { return DTerrainMap; } 
  276344            if (tlayer == 2) { return OwnershipMap; } 
   345            if (tlayer == 3) { return ShroudMap; } 
  277346            return TerrainMap; 
  278347        } 
   
  294363            if (tlayer == 1) {return DTile; } 
  295364            if (tlayer == 2) { return TileOwnership; } 
   365            if (tlayer == 3) { return ShroudTile; } 
  296366            return tile; 
  297367        } 
   
  343413        private void DrawOwnership(int i, int j) 
  344414        { 
  345             TileOwnership[i, j].Image = LoadImage(OwnershipColorPath + Rules.pCivs[OwnershipMap[i, j]].Color); 
  346             Add(TileOwnership[i, j]); 
   415            if (ShroudMap[i, j] == 0) 
   416            { 
   417                TileOwnership[i, j].Image = LoadImage(OwnershipColorPath + Rules.pCivs[OwnershipMap[i, j]].Color); 
   418                Add(TileOwnership[i, j]); 
   419            } 
  347420            //MessageBox.Show(TileOwnership[i, j].X + "x" + TileOwnership[i, j].Y + " " + DTile[i, j].X + "x" + DTile[i, j].Y + " Params: " + i + " " + j); 
  348421        } 
   
  357430            if (Rules.pCivs[playernumber].HumanPlayer == false) 
  358431            { 
  359             Rules.pCivs[playernumber].Color = setAIOwnershipColor(playernumber); 
  360             Rules.pCivs[playernumber].Enabled = true; 
  361             Rules.pCivs[playernumber].Name = Rules.pCivs[playernumber].Color + " " + "Valtakunta"; 
   432                Rules.pCivs[playernumber].Color = setAIOwnershipColor(playernumber); 
   433                Rules.pCivs[playernumber].Enabled = true; 
   434                Rules.pCivs[playernumber].Name = Rules.pCivs[playernumber].Color + " " + "Empire"; 
   435            } 
   436            else 
   437            { 
   438                RemoveShroud(i, j); 
   439                for (int shri = i - 2; shri <= i + 2; shri++) 
   440                { 
   441                    for (int shrj = j - 2; shrj <= j + 2; shrj++) 
   442                    { 
   443                        RemoveShroud(shri, shrj); 
   444                    } 
   445                } 
  362446            } 
  363447            OwnershipMap[i, j] = playernumber; 
   
  393477        public string getOwnershipColor_fromInt(Int32 color) 
  394478        { 
  395             if (color == 0) { return "aqua"; } 
  396             if (color == 1) { return "beige"; } 
  397             if (color == 2) { return "limegreen"; } 
  398             if (color == 3) { return "orange"; } 
  399             if (color == 4) { return "black"; } 
  400             if (color == 5) { return "red"; } 
  401             if (color == 6) { return "rustred"; } 
  402             if (color == 7) { return "yellow"; } 
  403             if (color == 8) { return "blue"; } 
  404             if (color == 9) { return "darkblue"; } 
  405             if (color == 10) { return "darkgreen"; } 
  406             if (color == 11) { return "lightblue"; } 
  407             if (color == 12) { return "purple"; } 
  408             if (color == 13) { return "darkpurple"; } 
  409             if (color == 14) { return "lightpurple"; } 
  410             if (color == 15) { return "gold"; } 
  411             if (color == 16) { return "silver"; } 
  412             if (color == 17) { return "pink"; } 
  413             if (color == 18) { return "teal"; } 
  414             if (color == 19) { return "greenyellow"; } 
  415             if (color == 20) { return "darkorange"; } 
  416             if (color == 21) { return "white"; } 
  417             if (color == 22) { return "darkgray"; } 
  418             return "aqua"; 
   479            if (color == 0) { return "Aqua"; } 
   480            if (color == 1) { return "Beige"; } 
   481            if (color == 2) { return "Limegreen"; } 
   482            if (color == 3) { return "Orange"; } 
   483            if (color == 4) { return "Black"; } 
   484            if (color == 5) { return "Red"; } 
   485            if (color == 6) { return "Rustred"; } 
   486            if (color == 7) { return "Yellow"; } 
   487            if (color == 8) { return "Blue"; } 
   488            if (color == 9) { return "Darkblue"; } 
   489            if (color == 10) { return "Darkgreen"; } 
   490            if (color == 11) { return "Lightblue"; } 
   491            if (color == 12) { return "Purple"; } 
   492            if (color == 13) { return "Darkpurple"; } 
   493            if (color == 14) { return "Lightpurple"; } 
   494            if (color == 15) { return "Gold"; } 
   495            if (color == 16) { return "Silver"; } 
   496            if (color == 17) { return "Pink"; } 
   497            if (color == 18) { return "Teal"; } 
   498            if (color == 19) { return "Greenyellow"; } 
   499            if (color == 20) { return "Darkorange"; } 
   500            if (color == 21) { return "White"; } 
   501            if (color == 22) { return "Darkgray"; } 
   502            return "Aqua"; 
  419503        } 
  420504 
   
  433517                if (terraintype == Vuoristo) { return Application.StartupPath + "\\Content\\Textures\\mountain"; } 
  434518                if (terraintype == Havumetsa) { return Application.StartupPath + "\\Content\\Textures\\forest"; } 
  435                 if (terraintype == Kuusimetsa) { return Application.StartupPath + "\\Content\\Textures\\spruceforest"; } 
   519                if (terraintype == Kuusimetsa) 
   520                { 
   521                    if (TerrainMap[i, j] == 3) 
   522                    { 
   523                        return Application.StartupPath + "\\Content\\Textures\\spruceforestS"; 
   524                    } 
   525                    else 
   526                    { 
   527                        return Application.StartupPath + "\\Content\\Textures\\spruceforest"; 
   528                    } 
   529                } 
  436530                // Jos terraintype on 10 tai enemmän, ruudussa on pelaajan kaupunki (ks. getTerrainType) 
  437531                if (terraintype >= 10) 
   
  460554            BaseRules.Rules.InitDifficulty(); 
  461555            BaseRules.Rules.InitCivs(); 
   556            BaseRules.Rules.InitAIBehaviour(); 
   557        } 
   558 
   559        private void RemoveShroud(int i, int j) 
   560        { 
   561            ShroudMap[i, j] = 0; 
   562            ShroudTile[i, j].Destroy(); 
   563                    try 
   564                    { 
   565                        if (OwnershipMap[i, j] > -1) 
   566                        { 
   567                            DrawOwnership(i, j); 
   568                        } 
   569                    } 
   570                    catch 
   571                    { 
   572                    } 
   573        } 
   574 
   575        private void TurnSystem_Start(int playernumber) 
   576        { 
   577            TurnNumber = TurnNumber + 1; 
   578            ProductionDisp.Text = "Vuoro: " + TurnNumber + Environment.NewLine + 
   579                "Tuotantoa vuorossa: " + Rules.pCivs[playernumber].Production + Environment.NewLine + 
   580                "Tuotantoa jäljellä: " + CurrProduction; 
  462581        } 
  463582 
   
  535654                tileinfo = tileinfo + Environment.NewLine + "Kuusimetsää"; 
  536655                Defensebonus = Defensebonus + 25; 
   656            } 
   657            else 
   658            { 
   659               // MessageBox.Show(Convert.ToString(ShroudMap[i, j])); 
   660                if (ShroudMap[i, j] == 0) 
   661                { 
   662                    try 
   663                    { 
   664                        if (OwnershipMap[i, j] >= -1) 
   665                        { 
   666                            tileinfo = tileinfo + Environment.NewLine + "Kaupunki"; 
   667                            tileinfo = tileinfo + Environment.NewLine + Rules.pCivs[OwnershipMap[i, j]].Name; 
   668                        } 
   669                    } 
   670                    catch 
   671                    { 
   672                    } 
   673                } 
  537674            } 
  538675            if (Defensebonus != 0) 
   
  579716        } 
  580717 
  581         private void Mouse_Move() 
  582         { 
  583             // MessageBox.Show(Mouse.PositionOnScreen.X); 
  584         } 
  585  
  586718        private void MoveCamera(Int32 dir) 
  587719        { 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.