Changeset 913 for 2010/24


Ignore:
Timestamp:
2010-06-16 14:59:25 (12 years ago)
Author:
danmarti
Message:

Lisättiin respawn-systeemi ja parannettiin kamerasysteemiä. Helpotettiin mapin tekoa ja kokeiltiin aseita.

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • 2010/24/danmarti/Vantaa 2001/Peli.cs

  r899 r913  
  1717    const int TileWidth = 50; 
  1818    const int TileHeight = 50; 
   19 
   20    Vector RespawnCoord; 
  1921 
  2022    protected override void Begin() 
   
  4244 
  4345 
   46 
  4447    void StartGame() 
  4548    { 
  4649        Gravity = new Vector(0, -1000); 
  4750        CreateLevel(); 
  48         CreatePlayer(10, 0); 
   51        CreatePlayer(); 
  4952        Camera.Follow(Player1); 
  5053 
   
  5760        Gravity = new Vector(0, -1000); 
  5861        CreateLevel(); 
  59         Player1 = CreatePlayer(Level.Left + 100.0, Level.Bottom + 100.0); 
  60         Player2 = CreatePlayer(Level.Left + 200.0, Level.Bottom + 100.0); 
  6162        Add(LifeMeterP1); 
  6263        Add(LifeMeterP2); 
   
  6667    } 
  6768 
  68     PlatformCharacter CreatePlayer(double x, double y) 
   69 
   70 
   71    PlatformCharacter CreatePlayer() 
  6972    { 
  7073        PlatformCharacter Player = new PlatformCharacter(40, 60); 
  7174        Player.Mass = 4.0; 
  7275        Add(Player); 
  73         Player.X = x; 
  74         Player.Y = y; 
  7576        Player.Color = Color.Black; 
  76         Player.KineticFriction = 1.0; 
   77        Player.KineticFriction = 0; 
  7778        Player.StaticFriction = 0; 
   79        Player.LinearDamping = 1; 
   80        LaserGun Weapon = new LaserGun( 20, 5 ); 
   81        PhysicsObject WProjectile = Weapon.Shoot(); 
   82        //Weapon.AttackSound = null; 
   83        Weapon.IsVisible=false; 
   84        Weapon.TimeBetweenUse = new TimeSpan(0,0,0,0,200); 
   85 
   86        Player.Weapon = Weapon; 
  7887        return Player; 
  7988 
  8089    } 
  8190 
  82     void CreateEnemy(double x, double y) 
   91    PhysicsObject CreateEnemy() 
  8392    { 
  8493        PhysicsObject Enemy = new PhysicsObject(40, 65); 
  8594        Enemy.Mass = 3.0; 
  86         Enemy.X = x; 
  87         Enemy.Y = y; 
  8895        Enemy.Color = Color.Red; 
  8996        Enemy.KineticFriction = 0.1; 
   
  9299        Enemy.CanRotate = false; 
  93100        Add(Enemy); 
   101        return Enemy; 
  94102 
  95103    } 
   
  98106    { 
  99107        TileMap Tiles = TileMap.FromFile("BetaMap.txt"); 
  100         Tiles['x'] = CreateFloor; 
   108        Tiles['f'] = CreateFloor; 
   109        Tiles['r'] = CreateRespawn; 
   110        Tiles['e'] = CreateEnemy; 
   111        Tiles['1'] = StartP1; 
   112        Tiles['2'] = StartP2; 
  101113        Tiles.Insert(TileWidth, TileHeight); 
  102         CreateEnemy(Level.Left + 300.0, Level.Bottom + 100.0); 
  103  
  104  
  105  
  106     } 
   114    } 
   115 
   116 
  107117 
  108118    void Controls() 
   
  111121        Keyboard.Listen(Key.D, ButtonState.Down, Walk, "Move right", Player1, Speed); 
  112122        Keyboard.Listen(Key.W, ButtonState.Down, Jump, "Jump", Player1, JumpStr); 
   123        Keyboard.Listen(Key.Space, ButtonState.Down, Player1.Weapon.Use, "Ammu"); 
   124 
  113125 
  114126        Keyboard.Listen(Key.Left, ButtonState.Down, Walk, "Move left", Player2, -Speed); 
   
  127139    } 
  128140 
   141 
   142 
  129143    PhysicsObject CreateFloor() 
  130144    { 
   
  133147    } 
  134148 
   149    PhysicsObject CreateRespawn() 
   150    { 
   151        PhysicsObject Respawn = PhysicsObject.CreateStaticObject(50.0, 100.0); 
   152        Respawn.IgnoresCollisionResponse = true; 
   153        Respawn.IsVisible = false; 
   154        AddCollisionHandler(Respawn, RespawnCollision); 
   155        return Respawn; 
   156    } 
   157 
  135158    void EnemyPlayerCollision(PhysicsObject Enemy, PhysicsObject Target) 
  136159    { 
   
  138161        { 
  139162            // Tarkista onko elämiä jäljellä 
  140             // Aloita kuolemattomuusjakso esim. 5 sekuntia (tarvitaan ajastin) 
  141163            if (Target == Player1) 
  142164            { 
  143165                LifeP1.Value--; 
  144                 if (LifeP1.Value == 0) 
   166                Death(Player1); 
   167                if (Player2.IsDestroyed() == false) 
  145168                { 
  146                     DeathP1(); 
   169                    Camera.Follow(Player2); 
  147170                } 
   171 
  148172            } 
  149173            else if (Target == Player2) 
  150174            { 
  151                  LifeP2.Value--; 
  152                   if (LifeP2.Value == 0) 
  153                   { 
  154                       DeathP2(); 
  155                   } 
  156              } 
   175                LifeP2.Value--; 
   176                Death(Player2); 
   177            } 
  157178          } 
  158179      } 
  159180         
  160181 
  161     void DeathP1() 
  162     { 
  163         Player1.Destroy(); 
  164     } 
  165  
  166     void DeathP2() 
  167     { 
  168         Player2.Destroy(); 
  169  
  170     } 
   182    void Death(PlatformCharacter Player) 
   183    { 
   184        Player.Destroy(); 
   185        if ((Player1.IsDestroyed()) && (Player2.IsDestroyed())) 
   186        { 
   187            RespawnPlayers(RespawnCoord.X, RespawnCoord.Y+10); 
   188        } 
   189         
   190    } 
   191 
   192    void RespawnPlayers(double x, double y) 
   193    { 
   194        if(LifeP1 > 0) 
   195        { 
   196            Player1 = CreatePlayer(); 
   197            Player1.X = x+30; 
   198            Player1.Y = y; 
   199            Camera.Follow(Player1); 
   200        } 
   201        if (LifeP2 > 0) 
   202        { 
   203            Player2 = CreatePlayer(); 
   204            Player2.X = x - 30; 
   205            Player2.Y = y; 
   206            if (LifeP1 == 0) 
   207            { 
   208                Camera.Follow(Player2); 
   209            } 
   210            Controls(); 
   211        } 
   212    } 
   213 
   214    void RespawnCollision(PhysicsObject RespawnLoc, PhysicsObject Player) 
   215    { 
   216        if ((Player == Player1) || (Player == Player2)) 
   217        { 
   218            RespawnCoord = RespawnLoc.Position; 
   219        } 
   220    } 
   221 
   222    PhysicsObject StartP1() 
   223    { 
   224        Player1 = CreatePlayer(); 
   225        return Player1; 
   226    } 
   227 
   228    PhysicsObject StartP2() 
   229    { 
   230        Player2 = CreatePlayer(); 
   231        return Player2; 
   232    } 
   233 
  171234 
  172235} 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.