Ignore:
Timestamp:
2017-07-26 12:58:25 (23 months ago)
Author:
sieerinn
Message:
 
File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • 2017/utsjoki/TorstiK/GreatMonsters/GreatMonsters/GreatMonsters/GreatMonsters.cs

  r9089 r9121  
  1313    const int RUUDUN_KOKO = 40; 
  1414 
   15    int kenttaNro = 1; 
   16 
  1517    PlatformCharacter pelaaja1; 
  1618 
  17     Image pelaajanKuva = LoadImage("Monster3"); 
   19    Image pelaajanKuva = LoadImage("Monster2"); 
  1820    Image tahtiKuva = LoadImage("Star"); 
  1921    Image piikkikuva = LoadImage("Piikki"); 
   
  2123    Image pikkuarkkukuva = LoadImage("Pikkuarkku"); 
  2224    Image voittoarkkukuva = LoadImage("Voittoarkku"); 
   25    Image sydanpydanKuva = LoadImage("Sydanpydan"); 
   26 
   27    IntMeter pistelaskuri = new IntMeter(0); 
   28    IntMeter elämälaskuri = new IntMeter(3); 
   29 
   30    Inventory tähdet; 
   31    Inventory sydämet; 
  2332 
  2433    SoundEffect maaliAani = LoadSoundEffect("maali"); 
   
  2635    public override void Begin() 
  2736    { 
   37        ClearAll(); 
  2838        Gravity = new Vector(0, -1000); 
  2939 
  3040        LuoKentta(); 
  3141        LisaaNappaimet(); 
   42        LuoPistelaskuri(); 
   43        LuoElämälaskuri(); 
  3244 
  3345        Camera.Follow(pelaaja1); 
   
  3648    } 
  3749 
   50 
   51    void LuoPistelaskuri() 
   52    { 
   53        pistelaskuri = new IntMeter(0); 
   54        //Label pisteNaytto = new Label(); 
   55        //pisteNaytto.X = Screen.Right + 100; 
   56        //pisteNaytto.Y = Screen.Top - 100; 
   57        ////pisteNaytto.SetImage = tahtiKuva; 
   58 
   59        //pisteNaytto.BindTo(pistelaskuri); 
   60        //Add(pisteNaytto); 
   61 
   62        tähdet = new Inventory(); 
   63        tähdet.Top = Screen.Top - 50; 
   64        Add(tähdet); 
   65    } 
   66    void LuoElämälaskuri() 
   67    { 
   68        //elämälaskuri = new IntMeter(3); 
   69        sydämet = new Inventory(); 
   70        sydämet.Top = Screen.Top - 150; 
   71        Add(sydämet); 
   72 
   73        for (int i = 0; i < elämälaskuri.Value; i++) 
   74        { 
   75            sydämet.AddItem(null, sydanpydanKuva); 
   76        } 
   77    } 
  3878    void LuoKentta() 
  3979    { 
  40         TileMap kentta = TileMap.FromLevelAsset("kentta1"); 
   80 
   81        TileMap kentta = TileMap.FromLevelAsset("kentta" + kenttaNro); 
  4182        kentta.SetTileMethod('#', LisaaTaso); 
  4283        kentta.SetTileMethod('*', LisaaTahti); 
   
  68109        Add(tahti); 
  69110    } 
  70     void LisaaPiikki (Vector paikka, double leveys, double korkeus) 
   111    void LisaaPiikki(Vector paikka, double leveys, double korkeus) 
  71112    { 
  72113        PhysicsObject Piikki = PhysicsObject.CreateStaticObject(leveys, korkeus); 
  73         Piikki.IgnoresCollisionResponse = true; 
  74114        Piikki.Position = paikka; 
  75115        Piikki.Image = piikkikuva; 
  76         Piikki.Tag = " Piikki"; 
   116        Piikki.Tag = "Piikki"; 
  77117        Add(Piikki); 
  78118    } 
   
  83123        Kallo.Position = paikka; 
  84124        Kallo.Image = kallokuva; 
  85         Kallo.Tag = " Kallo"; 
   125        Kallo.Tag = "Kallo"; 
  86126        Add(Kallo); 
  87127    } 
   
  92132        Pikkuarkku.Position = paikka; 
  93133        Pikkuarkku.Image = pikkuarkkukuva; 
  94         Pikkuarkku.Tag = " Pikkuarkku"; 
   134        Pikkuarkku.Tag = "Pikkuarkku"; 
  95135        Add(Pikkuarkku); 
  96136    } 
  97     void LisaaVoittoarkku (Vector paikka, double leveys, double korkeus) 
   137    void LisaaVoittoarkku(Vector paikka, double leveys, double korkeus) 
  98138    { 
  99139        PhysicsObject Voittoarkku = PhysicsObject.CreateStaticObject(leveys, korkeus); 
   
  111151        pelaaja1.Image = pelaajanKuva; 
  112152        AddCollisionHandler(pelaaja1, "tahti", TormaaTahteen); 
   153        AddCollisionHandler(pelaaja1, "Piikki", TormaaPiikkiin); 
   154        AddCollisionHandler(pelaaja1, "Kallo", TormaaKalloon); 
   155        AddCollisionHandler(pelaaja1, "Pikkuarkku", TormaaPikkuarkkuun); 
   156        AddCollisionHandler(pelaaja1, "Voittoarkku", TormaaPikkuarkkuun); 
  113157        Add(pelaaja1); 
  114158    } 
   
  147191        MessageDisplay.Add("Keräsit tähden!"); 
  148192        tahti.Destroy(); 
   193 
   194        tähdet.AddItem(null, tahtiKuva); 
   195    } 
   196    void Kuole() 
   197    { 
   198        elämälaskuri.Value -= 1; 
   199        if (sydämet.ObjectCount > 0) 
   200            sydämet.Objects[0].Destroy(); 
   201 
   202        Timer.SingleShot(2, delegate 
   203        { 
   204            ClearAll(); 
   205            Begin(); 
   206        }); 
   207    } 
   208    void TormaaPiikkiin(PhysicsObject hahmo, PhysicsObject piikki) 
   209    { 
   210        if (Math.Abs(pelaaja1.Bottom - piikki.Top) < 5) 
   211        { 
   212            MessageDisplay.Add("Menetit elämän!"); 
   213            pelaaja1.Destroy(); 
   214            Kuole(); 
   215        } 
   216 
   217    } 
   218    void TormaaKalloon(PhysicsObject hahmo, PhysicsObject kallo) 
   219    { 
   220        MessageDisplay.Add("Menetit elämän!"); 
   221        pelaaja1.Destroy(); 
   222        kallo.Destroy(); 
   223        Kuole(); 
   224    } 
   225    void TormaaPikkuarkkuun(PhysicsObject hahmo, PhysicsObject pikkuarkku) 
   226    { 
   227        if (elämälaskuri.Value < 3) 
   228        { 
   229            MessageDisplay.Add("Sait elämän!"); 
   230            pikkuarkku.Destroy(); 
   231            sydämet.AddItem(null, sydanpydanKuva); 
   232            elämälaskuri.Value += 1; 
   233        } 
   234 
   235 
   236    } 
   237    void TormaaVoittoarkkuun(PhysicsObject hahmo, PhysicsObject voittoarkku) 
   238    { 
   239        MessageDisplay.Add("Voitit!"); 
   240 
   241        if(pistelaskuri.Value >= 10) 
   242        { 
   243            kenttaNro += 1; 
   244            Begin(); 
   245        } 
  149246    } 
  150247} 
   248 
   249 
   250class Inventory : Widget 
   251{ 
   252    /// <summary> 
   253    /// Tapahtuma, kun esine on valittu. 
   254    /// </summary> 
   255    public event Action<PhysicsObject> ItemSelected; 
   256 
   257    /// <summary> 
   258    /// Luo uuden esinevalikon. 
   259    /// </summary> 
   260    public Inventory() 
   261        : base(new HorizontalLayout()) 
   262    { 
   263    } 
   264 
   265    /// <summary> 
   266    /// Lisää esineen. 
   267    /// </summary> 
   268    /// <param name="item">Lisättävä esine.</param> 
   269    /// <param name="kuva">Esineen ikoni, joka näkyy valikossa.</param> 
   270    public void AddItem(PhysicsObject item, Image kuva) 
   271    { 
   272        PushButton icon = new PushButton(60, 60); 
   273        icon.Image = kuva; 
   274        Add(icon); 
   275        icon.Clicked += delegate () { SelectItem(item); }; 
   276    } 
   277 
   278    void SelectItem(PhysicsObject item) 
   279    { 
   280        if (ItemSelected != null) 
   281        { 
   282            ItemSelected(item); 
   283        } 
   284    } 
   285} 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.