Changeset 9067


Ignore:
Timestamp:
2017-07-24 14:55:02 (5 years ago)
Author:
npo17_57
Message:
 
Location:
2017/30/SamuliR
Files:
33 added
6 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • 2017/30/SamuliR/Pong/Pong/Pong/Pong.cs

  r9040 r9067  
  1 using System; 
   1 
   2using System; 
  23using System.Collections.Generic; 
   4using System.Linq; 
   5using System.Text; 
  36using Jypeli; 
  47using Jypeli.Assets; 
   
  912public class Pong : PhysicsGame 
  1013{ 
   14    Vector nopeusYlos = new Vector(0, 200); 
   15    Vector nopeusAlas = new Vector(0, -200); 
   16 
  1117    PhysicsObject pallo; 
   18    PhysicsObject maila1; 
   19    PhysicsObject maila2; 
   20 
   21    PhysicsObject vasenReuna; 
   22    PhysicsObject oikeaReuna; 
   23 
   24    IntMeter pelaajan1Pisteet; 
   25    IntMeter pelaajan2Pisteet; 
   26 
  1227    public override void Begin() 
  1328    { 
  14         // TODO: Kirjoita ohjelmakoodisi tähän 
  1529        LuoKentta(); 
   30        AsetaOhjaimet(); 
   31        LisaaLaskurit(); 
  1632        AloitaPeli(); 
  17  
  18         
  19         Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, ConfirmExit, "Lopeta peli"); 
  2033    } 
  2134 
  2235    void LuoKentta() 
  2336    { 
   37        pallo = new PhysicsObject(40.0, 40.0); 
   38        pallo.Shape = Shape.Triangle; 
   39        pallo.X = -200.0; 
   40        pallo.Y = 0.0; 
   41        pallo.Restitution = 1.0; 
   42        pallo.KineticFriction = 0.0; 
   43        pallo.MomentOfInertia = Double.PositiveInfinity; 
   44        Add(pallo); 
   45        AddCollisionHandler(pallo, KasittelePallonTormays); 
  2446 
  25         pallo = new PhysicsObject(40.0, 40.0); 
  26         pallo.Shape = Shape.Circle; 
  27          
  28         pallo.X = 250.0; 
  29         pallo.Y = 300.0; 
  30         pallo.Restitution = 1.0; 
  31         Add(pallo); 
   47        maila1 = LuoMaila(Level.Left + 20.0, 0.0); 
   48        maila2 = LuoMaila(Level.Right - 20.0, 0.0); 
  3249 
   50        vasenReuna = Level.CreateLeftBorder(); 
   51        vasenReuna.Restitution = 1.0; 
   52        vasenReuna.KineticFriction = 0.0; 
   53        vasenReuna.IsVisible = false; 
   54 
   55        oikeaReuna = Level.CreateRightBorder(); 
   56        oikeaReuna.Restitution = 1.0; 
   57        oikeaReuna.KineticFriction = 0.0; 
   58        oikeaReuna.IsVisible = false; 
   59 
   60        PhysicsObject ylaReuna = Level.CreateTopBorder(); 
   61        ylaReuna.Restitution = 1.0; 
   62        ylaReuna.KineticFriction = 0.0; 
   63        ylaReuna.IsVisible = false; 
   64 
   65        PhysicsObject alaReuna = Level.CreateBottomBorder(); 
   66        alaReuna.Restitution = 1.0; 
   67        alaReuna.IsVisible = false; 
   68        alaReuna.KineticFriction = 0.0; 
   69 
   70        Level.BackgroundColor = Color.Beige; 
   71 
   72        Camera.ZoomToLevel(); 
   73    } 
   74 
   75    PhysicsObject LuoMaila(double x, double y) 
   76    { 
  3377        PhysicsObject maila = PhysicsObject.CreateStaticObject(20.0, 100.0); 
  3478        maila.Shape = Shape.Rectangle; 
  35         maila.X = Level.Left + 20.0; 
  36         maila.Y = 0.0; 
   79        maila.X = x; 
   80        maila.Y = y; 
  3781        maila.Restitution = 1.0; 
   82        maila.KineticFriction = 0.0; 
  3883        Add(maila); 
   84        return maila; 
   85    } 
  3986 
  40         Level.CreateBorders(1.0, false); 
  41         Level.Background.Color = Color.Black; 
  42         Camera.ZoomToLevel(); 
  43     }    
  44         void AloitaPeli() 
   87    void LisaaLaskurit() 
  4588    { 
  46         Vector impulssi = new Vector(1099.0, 1099.0); 
   89        pelaajan1Pisteet = LuoPisteLaskuri(Screen.Left + 100.0, Screen.Top - 100.0); 
   90        pelaajan2Pisteet = LuoPisteLaskuri(Screen.Right - 100.0, Screen.Top - 100.0); 
   91    } 
   92 
   93    IntMeter LuoPisteLaskuri(double x, double y) 
   94    { 
   95        IntMeter laskuri = new IntMeter(0); 
   96        laskuri.MaxValue = 10; 
   97 
   98        Label naytto = new Label(); 
   99        naytto.BindTo(laskuri); 
   100        naytto.X = x; 
   101        naytto.Y = y; 
   102        naytto.TextColor = Color.White; 
   103        naytto.BorderColor = Level.BackgroundColor; 
   104        naytto.Color = Level.BackgroundColor; 
   105        Add(naytto); 
   106 
   107        return laskuri; 
   108    } 
   109 
   110    void KasittelePallonTormays(PhysicsObject pallo, PhysicsObject kohde) 
   111    { 
   112        if (kohde == oikeaReuna) 
   113        { 
   114            pelaajan1Pisteet.Value += 1; 
   115        } 
   116        else if (kohde == vasenReuna) 
   117        { 
   118            pelaajan2Pisteet.Value += 1; 
   119        } 
   120    } 
   121 
   122    void AloitaPeli() 
   123    { 
   124        Vector impulssi = new Vector(500.0, 0.0); 
  47125        pallo.Hit(impulssi); 
   126    } 
  48127 
   128    void AsetaOhjaimet() 
   129    { 
   130        Keyboard.Listen(Key.A, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Pelaaja 1: Liikuta mailaa ylös", maila1, nopeusYlos); 
   131        Keyboard.Listen(Key.A, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila1, Vector.Zero); 
   132        Keyboard.Listen(Key.Z, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Pelaaja 1: Liikuta mailaa alas", maila1, nopeusAlas); 
   133        Keyboard.Listen(Key.Z, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila1, Vector.Zero); 
   134 
   135        Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Pelaaja 2: Liikuta mailaa ylös", maila2, nopeusYlos); 
   136        Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila2, Vector.Zero); 
   137        Keyboard.Listen(Key.Down, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Pelaaja 2: Liikuta mailaa alas", maila2, nopeusAlas); 
   138        Keyboard.Listen(Key.Down, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila2, Vector.Zero); 
   139 
   140        Keyboard.Listen(Key.F1, ButtonState.Pressed, ShowControlHelp, "Näytä ohjeet"); 
   141        Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, ConfirmExit, "Lopeta peli"); 
   142 
   143        ControllerOne.Listen(Button.DPadUp, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Liikuta mailaa ylös", maila1, nopeusYlos); 
   144        ControllerOne.Listen(Button.DPadUp, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila1, Vector.Zero); 
   145        ControllerOne.Listen(Button.DPadDown, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Liikuta mailaa alas", maila1, nopeusAlas); 
   146        ControllerOne.Listen(Button.DPadDown, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila1, Vector.Zero); 
   147 
   148        ControllerTwo.Listen(Button.DPadUp, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Liikuta mailaa ylös", maila2, nopeusYlos); 
   149        ControllerTwo.Listen(Button.DPadUp, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila2, Vector.Zero); 
   150        ControllerTwo.Listen(Button.DPadDown, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Liikuta mailaa alas", maila2, nopeusAlas); 
   151        ControllerTwo.Listen(Button.DPadDown, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila2, Vector.Zero); 
   152 
   153        ControllerOne.Listen(Button.Back, ButtonState.Pressed, ConfirmExit, "Lopeta peli"); 
   154        ControllerTwo.Listen(Button.Back, ButtonState.Pressed, ConfirmExit, "Lopeta peli"); 
   155    } 
   156 
   157    void AsetaNopeus(PhysicsObject maila, Vector nopeus) 
   158    { 
   159        if ((nopeus.Y < 0) && (maila.Bottom < Level.Bottom)) 
   160        { 
   161            maila.Velocity = Vector.Zero; 
   162            return; 
   163        } 
   164        if ((nopeus.Y > 0) && (maila.Top > Level.Top)) 
   165        { 
   166            maila.Velocity = Vector.Zero; 
   167            return; 
   168        } 
   169 
   170        maila.Velocity = nopeus; 
  49171    } 
  50172} 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.