Changeset 903 for 2010/24


Ignore:
Timestamp:
2010-06-16 11:33:16 (12 years ago)
Author:
joaamaka
Message:

Jatkoin oman pelin tekemistä. Tein kentän ja muutin hahmoa ja muita tekstuureja.

Location:
2010/24/joaamaka/The hole
Files:
1 added
4 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • 2010/24/joaamaka/The hole/Peli.cs

  r891 r903  
  88{ 
  99    const double nopeus = 1000; 
  10     const double hyppyVoima = 10000; 
   10    const double hyppyVoima = 1000; 
  1111 
  1212    IntMeter pisteLaskuri; 
  1313    ValueDisplay pisteNaytto; 
  1414 
  15     PhysicsObject olio; 
  16  
  17  
   15    PlatformCharacter olio; 
   16     
   17    const int ruudunLeveys = 50; 
   18    const int ruudunKorkeus = 20; 
   19    
  1820    protected override void Begin() 
  1921    { 
   
  4648 
  4749        // Asetetaan painovoima 
  48         Gravity = new Vector(0, -300); 
   50        Gravity = new Vector(0, -1000); 
  4951 
  5052        luoKentta(); 
   
  5557    void luoKentta() 
  5658    { 
  57         Level.CreateBorders(); 
  5859        Level.Background.CreateGradient(Color.Gray, Color.White); 
  5960 
  60         lisaaTaso(-100, -20); 
  61         lisaaTaso(100, -20); 
  62         lisaaTaso2(0, 50); 
  63         lisaaTaso3(100,100); 
  64         lisaaTaso4(100, 100); 
   61        TileMap ruudut = TileMap.FromFile("TextFile1.txt"); 
   62        ruudut['-'] = lisaaTaso; 
   63        ruudut['*'] = lisaaPelaajat; 
   64        ruudut['_'] = lisaaTaso2; 
   65        ruudut['.'] = lisaaTaso3; 
   66        ruudut[','] = lisaaPiikit; 
   67        ruudut.Insert(ruudunLeveys, ruudunKorkeus); 
   68        Level.CreateBorders(); 
   69        AddCollisionHandler(olio, KasitteleOlionTormays); 
  6570 
  66         lisaaPelaajat(); 
   71 
  6772    } 
  6873 
  69     void lisaaTaso(double x, double y) 
   74    PhysicsObject lisaaTaso() 
  7075    { 
  71         PhysicsObject taso = PhysicsObject.CreateStaticObject(30, 150); 
   76        PhysicsObject taso = PhysicsObject.CreateStaticObject(150,30); 
  7277        Image image = Image.CreateGradient(150, 30, Color.White, Color.Gray); 
  7378        taso.Image = image; 
  74         taso.X = x; 
  75         taso.Y = y; 
  76         Add(taso); 
  77     } 
  78      
  79     void lisaaTaso2(double x, double y) 
  80     { 
  81         PhysicsObject taso = PhysicsObject.CreateStaticObject(250, 30); 
  82         Image image = Image.CreateGradient(150, 30, Color.White, Color.Gray); 
  83         taso.Image = image; 
  84         taso.X = x; 
  85         taso.Y = y; 
  86         Add(taso); 
   79        return taso; 
  8780    } 
  8881 
  89     void lisaaTaso3(double x, double y) 
   82    PhysicsObject lisaaPelaajat() 
  9083    { 
  91         PhysicsObject taso = PhysicsObject.CreateStaticObject(75, 100); 
  92         Image image = Image.CreateGradient(150, 30, Color.White, Color.Gray); 
  93         taso.Image = image; 
  94         taso.IgnoresCollisionResponse = true; 
  95         taso.X = -100; 
  96         taso.Y = 200; 
  97         taso.Image = LoadImage("nuoli"); 
  98         Add(taso); 
  99     } 
  100  
  101     void lisaaTaso4(double x, double y) 
  102     { 
  103         PhysicsObject taso = PhysicsObject.CreateStaticObject(75, 100); 
  104         Image image = Image.CreateGradient(150, 30, Color.White, Color.Gray); 
  105         taso.Image = image; 
  106         taso.IgnoresCollisionResponse = true; 
  107         taso.X = 100; 
  108         taso.Y = 200; 
  109         taso.Image = LoadImage("nuoli2"); 
  110         Add(taso); 
  111     } 
  112  
  113     void lisaaPelaajat() 
  114     { 
  115         olio = new PhysicsObject(40, 40); 
   84        olio = new PlatformCharacter(40, 40); 
  11685        olio.Shape = Shapes.Rectangle; 
  11786        olio.Color = Color.Black; 
  11887        olio.Size = new Vector(40, 40); 
  11988        olio.Y = 100; 
  120  
  121         Add(olio); 
   89        olio.CanRotate = true; 
   90        olio.KineticFriction = 0.5; 
   91        olio.StaticFriction = 0.2; 
   92        olio.Mass = 1.0; 
   93        return olio; 
  12294    } 
  12395 
  124     void lisaaPiikit() 
   96    PhysicsObject lisaaPiikit() 
  12597    { 
  12698        PhysicsObject piikit = new PhysicsObject(50, 50, Shapes.Rectangle); 
   99        piikit.IgnoresGravity = true; 
   100        piikit.IgnoresCollisionResponse = true; 
  127101        piikit.X = 100; 
  128102        piikit.Y = 50; 
  129103        piikit.Image = LoadImage("Spikes"); 
  130         Add(piikit); 
   104        return piikit; 
   105    } 
   106     
   107    void KasitteleOlionTormays(PhysicsObject olio, PhysicsObject kohde) 
   108    { 
   109        //tähän kirjoitetaan mitä halutaan tehdä, kun pallo törmää johonkin 
   110    } 
   111 
   112 
   113    PhysicsObject lisaaTaso2() 
   114    { 
   115        PhysicsObject nuoli = new PhysicsObject(50, 50, Shapes.Rectangle); 
   116        nuoli.IgnoresGravity = true; 
   117        nuoli.IgnoresCollisionResponse = true; 
   118        nuoli.X = 100; 
   119        nuoli.Y = 50; 
   120        nuoli.Image = LoadImage("nuoli"); 
   121        return nuoli; 
   122    } 
   123 
   124    PhysicsObject lisaaTaso3() 
   125    { 
   126        PhysicsObject nuoli2 = new PhysicsObject(50, 50, Shapes.Rectangle); 
   127        nuoli2.IgnoresGravity = true; 
   128        nuoli2.IgnoresCollisionResponse = true; 
   129        nuoli2.X = 100; 
   130        nuoli2.Y = 50; 
   131        nuoli2.Image = LoadImage("nuoli2"); 
   132        return nuoli2; 
  131133    } 
  132134 
   
  142144 
  143145 
  144     void liikuta(PhysicsObject hahmo, double nopeus) 
   146    void liikuta(PlatformCharacter hahmo, double nopeus) 
  145147    { 
  146148        hahmo.Push(new Vector (nopeus, 0)); 
  147149    } 
  148150 
  149     void hyppaa(PhysicsObject hahmo, double voima) 
   151    void hyppaa(PlatformCharacter hahmo, double voima) 
  150152    { 
  151         hahmo.Push(new Vector (0, voima)); 
   153        hahmo.Jump(voima); 
  152154    } 
  153155} 
 • 2010/24/joaamaka/The hole/The hole.csproj

  r868 r903  
  8989    <Content Include="Game.ico" /> 
  9090    <Content Include="GameThumbnail.png" /> 
   91    <Content Include="TextFile1.txt"> 
   92      <CopyToOutputDirectory>PreserveNewest</CopyToOutputDirectory> 
   93    </Content> 
  9194  </ItemGroup> 
  9295  <ItemGroup> 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.