Ignore:
Timestamp:
2010-06-16 11:32:28 (13 years ago)
Author:
ramipasa
Message:

Nyt peli osaa näyttää ruudun tiedot, kun kursori liikutetaan ruudun päälle (override Update -> Peli.getTileInfo_forTileDisp). Paranneltu joukkuevärin näyttämistä.

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • 2010/24/ramipasa/ALTKTileEngine/Peli.cs

  r895 r900  
  3434        // Tämä sisältäisi tiedot yksiköiden omistajasta, yksikön perusyksiköstä ym. sekä myös karttakoordinaatit 
  3535        // (karttakoordinaatit säilyttää myös UnitMap, josta on helppo tarkastaa esim. liikuttaessa yksiköitä, onko ruudussa jo esim. vihollisyksiköitä. 
  36          
   36 
   37        TextDisplay TileDisp; 
   38 
  3739        int kartanLeveys; 
  3840        int kartanKorkeus; 
   
  182184                    tile[i, j].Image = LoadImage(getTexture_fromTerrainType(TerrainMap[i, j], 0, i, j)); 
  183185                    Add(tile[i, j]); 
   186 
   187                    //Mouse.ListenMovement(tile[i, j], showTileInfo_forTileDisp, null, i, j); 
  184188                    // MessageBox.Show(Convert.ToString(TerrainMap[i, j])); 
  185189                } 
   
  243247            Rules.pCivs[0].Color = "red"; 
  244248            Level.BackgroundColor = Color.Black; 
   249            InitGUI(); 
   250        } 
   251 
   252        private void InitGUI() 
   253        { 
   254            TileDisp = new TextDisplay(); 
   255            TileDisp.X = Screen.Left + 120; 
   256            TileDisp.Y = Screen.Bottom + 200; 
   257            TileDisp.TextColor = Color.White; 
   258            Add(TileDisp); 
  245259        } 
  246260 
   
  304318                 * 1 = vuoristoa 
  305319                 * 2 = metsää 
   320                 * 3 = kuusimetsää 
  306321                /*/ 
  307322                if (ch == " ") { return Tyhja; } 
   
  344359            Rules.pCivs[playernumber].Color = setAIOwnershipColor(playernumber); 
  345360            Rules.pCivs[playernumber].Enabled = true; 
   361            Rules.pCivs[playernumber].Name = Rules.pCivs[playernumber].Color + " " + "Valtakunta"; 
  346362            } 
  347363            OwnershipMap[i, j] = playernumber; 
   
  451467            // Mouse.PositionOnScreen voisi olla vain positiivinen, eikä ruudun pitäisi jakautua keskeltä kahtia 
  452468            // negatiivisiin ja positiivisiin kokonaislukuihin 
   469 
   470            if (gamestarted == true) 
   471            { 
   472                for (int i = 0; i <= (kartanKorkeus - 1); i++) 
   473                { 
   474                    for (int j = 0; j <= (kartanLeveys - 1); j++) 
   475                    { 
   476                        if (Mouse.IsCursorOnGameObject(tile[i, j])) 
   477                        { 
   478                            TileDisp.Text = getTileInfo_forTileDisp(i, j); 
   479                        } 
   480                        //Mouse.ListenMovement(tile[i, j], showTileInfo_forTileDisp, null, i, j); 
   481                        // MessageBox.Show(Convert.ToString(TerrainMap[i, j])); 
   482                    } 
   483                } 
   484                //TileDisp.Text = getTileInfo_forTileDisp(Convert.ToInt32(Mouse.PositionOnWorld.X) / -48, Convert.ToInt32(Mouse.PositionOnWorld.Y) / 48); 
  453485            if (Mouse.PositionOnScreen.X > MouseScreenWidth) { MoveCamera(0); } 
  454486            else if (Mouse.PositionOnScreen.X < NegMouseScreenWidth) { MoveCamera(2); } 
  455487            else if (Mouse.PositionOnScreen.Y > MouseScreenHeight) { MoveCamera(1); } 
  456488            else if (Mouse.PositionOnScreen.Y < NegMouseScreenHeight) { MoveCamera(3); } 
   489            } 
   490        } 
   491 
   492        public string getTileInfo_forTileDisp(int i, int j) 
   493        { 
   494            // Haetaan tiedot ruudulle 
   495            string tileinfo; 
   496            int Defensebonus = new int(); 
   497            tileinfo = " "; 
   498            //MessageBox.Show(i + " " + j); 
   499            // Maaston perustiedot 
   500            if (TerrainMap[i, j] == 0) 
   501            { 
   502                tileinfo = "Ruohotasankoa"; 
   503            } 
   504            else if (TerrainMap[i, j] == 1) 
   505            { 
   506                tileinfo = "Vuoristoa"; 
   507            } 
   508            else if (TerrainMap[i, j] == 2) 
   509            { 
   510                tileinfo = "Aavikkoa"; 
   511                Defensebonus = Defensebonus - 25; 
   512            } 
   513            else if (TerrainMap[i, j] == 3) 
   514            { 
   515                tileinfo = "Tundraa"; 
   516                Defensebonus = Defensebonus + 10; 
   517            } 
   518 
   519            // Erikoismaaston tiedot 
   520 
   521            if (DTerrainMap[i, j] == 0) 
   522            { 
   523            } 
   524            else if (DTerrainMap[i, j] == 1) 
   525            { 
   526                tileinfo = tileinfo + Environment.NewLine + "Vuoristoa" + Environment.NewLine + "Läpipääsemätön"; 
   527            } 
   528            else if (DTerrainMap[i, j] == 2) 
   529            { 
   530                tileinfo = tileinfo + Environment.NewLine + "Lehtimetsää"; 
   531                Defensebonus = Defensebonus + 10; 
   532            } 
   533            else if (DTerrainMap[i, j] == 3) 
   534            { 
   535                tileinfo = tileinfo + Environment.NewLine + "Kuusimetsää"; 
   536                Defensebonus = Defensebonus + 25; 
   537            } 
   538            if (Defensebonus != 0) 
   539            { 
   540                return tileinfo + Environment.NewLine + "Puolustusbonus: " + Defensebonus + "%"; 
   541            } 
   542            else 
   543            { 
   544                return tileinfo; 
   545            } 
  457546        } 
  458547 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.