Changeset 8980 for 2017/27


Ignore:
Timestamp:
2017-07-06 15:02:43 (5 years ago)
Author:
npo17_39
Message:

koodia ja grafiikkaa

Location:
2017/27/EinoS
Files:
24 added
3 deleted
15 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • 2017/27/EinoS/FireFight_Demo/FireFight_Demo/FireFight_Demo/FireFight_Demo.cs

  r8939 r8980  
  99public class FireFight_Demo : PhysicsGame 
  1010{ 
   11 
   12    Animation suuliekkixd; 
  1113    PhysicsObject taso; 
  1214    PlatformCharacter pelaaja1; 
  1315    PlatformCharacter pelaaja2; 
   16    PhysicsObject suuliekki2; 
   17    PhysicsObject suuliekki; 
   18    PhysicsObject ammus2; 
   19    PhysicsObject hylsy2; 
   20    PhysicsObject hylsy; 
   21    PhysicsObject ammus; 
  1422    PhysicsObject taustaammus; 
  1523    PhysicsObject powerup; 
   
  2230    Image pelaaja2kuva = LoadImage("IdleRO1"); 
  2331    Image titlelogo = LoadImage("FireFightLogo"); 
   32    Image ammusKuva = LoadImage("Luoti1"); 
   33    Image ammusKuva2 = LoadImage("Luoti2"); 
   34    Image hylsyKuva = LoadImage("Hylsy"); 
   35    Image hylsyKuva2 = LoadImage("Hylsy2"); 
   36    Timer suuliekkitimer; 
   37 
   38 
  2439    int kenttanro = 1; 
   40    Vector ejectO = new Vector(-50, 500); 
   41    Vector ejectV = new Vector(50, 500); 
   42    Vector spawn1 = new Vector(200, 300); 
   43    Vector spawn2 = new Vector(-100, 300); 
  2544    int pelaaja1hypyt = 1; 
  2645    int pelaaja2hypyt = 1; 
   
  2948    const int RUUDUN_KOKO = 80; 
  3049    const double nopeus = 400; 
   50    Vector lähtönopeusO = new Vector(600,0); 
   51    Vector lähtönopeusV = new Vector(-600, 0); 
  3152    bool alkuvalikkoKayty = false; 
   53    int pelaaja1suunta = 2; 
   54    int pelaaja2suunta = 2; 
  3255 
  3356    public override void Begin() 
   
  86109        Kamera(); 
  87110        LuoPistelaskurit(); 
   111        Poistasuuliekkiajastin(); 
  88112    } 
  89113    void LuoPistelaskurit() 
   
  113137    void Kamera() 
  114138    { 
  115         Camera.ZoomFactor = 1; 
  116         Camera.Follow(pelaaja1, pelaaja2); 
  117         Camera.StayInLevel = true; 
   139        //Camera.ZoomFactor = 1; 
   140        //Camera.Follow(pelaaja1, pelaaja2); 
   141        //Camera.StayInLevel = true; 
   142        Camera.ZoomTo(-1500, -1500, 1500, 500); 
  118143    } 
  119144    void Luokentta(int kenttanro) 
   
  143168        Keyboard.Listen(Key.Left, ButtonState.Down, Liikuta, "Liikkuu vasemmalle", pelaaja1, -nopeus); 
  144169        Keyboard.Listen(Key.Right, ButtonState.Down, Liikuta, "Liikkuu oikealle", pelaaja1, nopeus); 
  145         Keyboard.Listen(Key.RightShift, ButtonState.Down, Pelaaja1Ammu, "Ampuu aseella", pelaajan1Ase); 
   170        Keyboard.Listen(Key.RightShift, ButtonState.Pressed, Pelaaja1Ammu, "Ampuu aseella"); 
  146171        Keyboard.Listen(Key.W, ButtonState.Pressed, Pelaaja2Hyppaa, "Pelaaja hyppää", pelaaja2, nopeus); 
  147172        Keyboard.Listen(Key.S, ButtonState.Pressed, Pelaaja2Hyppaa, "Pelaaja laskeutuu", pelaaja2, -nopeus); 
  148173        Keyboard.Listen(Key.A, ButtonState.Down, Liikuta, "Liikkuu vasemmalle", pelaaja2, -nopeus); 
  149174        Keyboard.Listen(Key.D, ButtonState.Down, Liikuta, "Liikkuu oikealle", pelaaja2, nopeus); 
  150         Keyboard.Listen(Key.LeftShift, ButtonState.Down, Pelaaja2Ammu, "Ampuu aseella", pelaajan2Ase); 
   175        Keyboard.Listen(Key.LeftShift, ButtonState.Pressed, Pelaaja2Ammu, "Ampuu aseella"); 
  151176        Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, ConfirmExit, "Lopeta peli"); 
  152     } 
   177        Keyboard.Listen(Key.Right, ButtonState.Down, SuunnanVaihdosBO, "null"); 
   178        Keyboard.Listen(Key.Left, ButtonState.Down, SuunnanVaihdosBV, "null"); 
   179        Keyboard.Listen(Key.D, ButtonState.Down, SuunnanVaihdosRO, "null"); 
   180        Keyboard.Listen(Key.A, ButtonState.Down, SuunnanVaihdosRV, "null"); 
   181 
   182    } 
   183 
  153184    void Pelaaja1Hyppaa(PlatformCharacter hahmo, double nopeus) 
  154185    { 
   
  168199 
  169200    } 
  170     void Pelaaja1Ammu(AssaultRifle ase) 
  171     { 
  172         Vector suunta = (pelaaja2.Position - pelaaja1.Position).Normalize(); 
   201 
   202    void SuunnanVaihdosBO() 
   203    { 
   204        pelaaja1suunta = 2; 
   205    } 
   206    void SuunnanVaihdosBV() 
   207    { 
   208        pelaaja1suunta = 1; 
   209    } 
   210    void SuunnanVaihdosRO() 
   211    { 
   212        pelaaja2suunta = 2; 
   213    } 
   214    void SuunnanVaihdosRV() 
   215    { 
   216        pelaaja2suunta = 1; 
   217    } 
   218 
   219    void Poistasuuliekkiajastin() 
   220 
   221    { 
   222        suuliekkitimer = new Timer(); 
   223        suuliekkitimer.Interval = 0.1; 
   224        suuliekkitimer.Timeout += Poistasuuliekki; 
   225        
   226    } 
   227 
   228     
   229 
   230    void Pelaaja1Ammu() 
   231    { 
   232 
   233        hylsy = new PhysicsObject(35, 22); 
   234        ammus = new PhysicsObject(77, 20); 
   235        suuliekki = new PhysicsObject(180, 80); 
   236 
   237 
   238        suuliekki.IgnoresExplosions = true; 
   239        suuliekki.IgnoresCollisionResponse = true; 
   240        suuliekki.IgnoresGravity = true; 
   241        suuliekki.CanRotate = false; 
   242        suuliekkixd = LoadAnimation("suuliekkix"); 
   243 
   244        hylsy.RotateImage = true; 
   245        hylsy.CanRotate = true; 
   246        hylsy.AngularVelocity = 10; 
   247        hylsy.IgnoresCollisionResponse = true; 
   248        
   249        if (pelaaja1suunta == 2) 
   250         { 
   251 
   252            ammus.Shape = Shape.Circle; 
   253            ammus.IgnoresExplosions = true; 
   254            ammus.IgnoresCollisionResponse = true; 
   255            ammus.IgnoresGravity = true; 
   256            ammus.StopVertical(); 
   257            ammus.Image = ammusKuva; 
   258            ammus.X = pelaaja1.X + 110; 
   259            ammus.Tag = "9mmB"; 
   260            ammus.Y = pelaaja1.Y + 74; 
   261            ammus.Hit(lähtönopeusO); 
   262 
   263            hylsy.X = pelaaja1.X + 62; 
   264            hylsy.Y = pelaaja1.Y + 74; 
   265            hylsy.Hit(ejectO); 
   266            hylsy.Image = hylsyKuva; 
   267 
   268            suuliekki.X = pelaaja1.X + 200; 
   269            suuliekki.Y = pelaaja1.Y + 74; 
   270            suuliekki.Animation = new Animation(suuliekkixd); 
   271            suuliekki.Animation.Start(1); 
   272 
   273 
   274            Add(suuliekki); 
   275 
   276            Add(hylsy); 
   277 
   278            Add(ammus); 
   279 
   280            suuliekkitimer.Start(1); 
   281        } 
   282        if (pelaaja1suunta == 1) 
   283        { 
   284 
   285            ammus.Shape = Shape.Circle; 
   286            ammus.IgnoresExplosions = true; 
   287            ammus.IgnoresCollisionResponse = true; 
   288            ammus.IgnoresGravity = true; 
   289            ammus.StopVertical(); 
   290            ammus.Image = ammusKuva2; 
   291            ammus.X = pelaaja1.X + -110; 
   292            ammus.Y = pelaaja1.Y + 74; 
   293            ammus.Tag = "9mmB"; 
   294            ammus.Hit(lähtönopeusV); 
   295 
   296            hylsy.X = pelaaja1.X + -62; 
   297            hylsy.Y = pelaaja1.Y + 74; 
   298            hylsy.Hit(ejectV); 
   299            hylsy.Image = hylsyKuva2; 
   300 
   301             
   302 
   303            Add(hylsy); 
   304 
   305            Add(ammus); 
   306        } 
   307 
   308 
   309        /*/Vector suunta = (pelaaja2.Position - pelaaja1.Position).Normalize(); 
  173310        ase.Angle = suunta.Angle; 
  174         PhysicsObject ammus = ase.Shoot(); 
  175     } 
  176     void Pelaaja2Ammu(AssaultRifle ase) 
  177     { 
  178         Vector suunta = (pelaaja1.Position - pelaaja2.Position).Normalize(); 
   311        PhysicsObject ammus = ase.Shoot();/*/ 
   312 
   313    } 
   314    void Pelaaja2Ammu() 
   315    { 
   316 
   317 
   318        hylsy2 = new PhysicsObject(35, 22); 
   319 
   320        hylsy2.RotateImage = true; 
   321        hylsy2.CanRotate = true; 
   322        hylsy2.AngularVelocity = 10; 
   323        hylsy2.IgnoresCollisionResponse = true; 
   324 
   325        if (pelaaja2suunta == 2) 
   326 
   327        
   328 
   329        { 
   330            ammus2 = new PhysicsObject(77, 20); 
   331 
   332            
   333 
   334            ammus2.Shape = Shape.Circle; 
   335            ammus2.IgnoresCollisionResponse = true; 
   336            ammus2.IgnoresExplosions = true; 
   337            ammus2.IgnoresGravity = true; 
   338            ammus2.Image = ammusKuva; 
   339            ammus2.Tag = "9mmR"; 
   340            ammus2.StopVertical(); 
   341            ammus2.X = pelaaja2.X + 110; 
   342            ammus2.Y = pelaaja2.Y + 74; 
   343            ammus2.Hit(lähtönopeusO); 
   344 
   345            hylsy2 = new PhysicsObject(35, 22); 
   346 
   347            hylsy2.RotateImage = true; 
   348            hylsy2.CanRotate = true; 
   349            hylsy2.AngularVelocity = 10; 
   350            hylsy2.IgnoresCollisionResponse = true; 
   351            hylsy2.X = pelaaja2.X + 62; 
   352            hylsy2.Y = pelaaja2.Y + 74; 
   353            hylsy2.Hit(ejectO); 
   354            hylsy2.Image = hylsyKuva; 
   355 
   356            Add(hylsy2); 
   357 
   358            Add(ammus2); 
   359 
   360 
   361        } 
   362        if (pelaaja2suunta == 1) 
   363        { 
   364 
   365            ammus2 = new PhysicsObject(77, 20); 
   366 
   367            ammus2.Shape = Shape.Circle; 
   368            ammus2.IgnoresCollisionResponse = true; 
   369            ammus2.IgnoresExplosions = true; 
   370            ammus2.Image = ammusKuva2; 
   371            ammus2.IgnoresGravity = true; 
   372            ammus2.Tag = "9mmR"; 
   373            ammus2.StopVertical(); 
   374            ammus2.X = pelaaja2.X + -110; 
   375            ammus2.Y = pelaaja2.Y + 74; 
   376            ammus2.Hit(lähtönopeusV); 
   377 
   378            hylsy2 = new PhysicsObject(35, 22); 
   379 
   380            hylsy2.RotateImage = true; 
   381            hylsy2.CanRotate = true; 
   382            hylsy2.AngularVelocity = 10; 
   383            hylsy2.IgnoresCollisionResponse = true; 
   384            hylsy2.X = pelaaja2.X + -62; 
   385            hylsy2.Y = pelaaja2.Y + 74; 
   386            hylsy2.Hit(ejectV); 
   387            hylsy2.Image = hylsyKuva2; 
   388 
   389            Add(hylsy2); 
   390 
   391            Add(ammus2); 
   392 
   393        } 
   394 
   395 
   396 
   397        /*/ Vector suunta = (pelaaja1.Position - pelaaja2.Position).Normalize(); 
  179398        ase.Angle = suunta.Angle; 
  180         PhysicsObject ammus = ase.Shoot(); 
  181     } 
   399        PhysicsObject ammus = ase.Shoot();/*/ 
   400    } 
   401    void Poistasuuliekki() 
   402    { 
   403 
   404        suuliekki.Destroy(); 
   405    } 
   406 
   407 
   408 
  182409    void AmmusTuhoutuu(PhysicsObject ammus, PhysicsObject kohde) 
  183410    { 
   
  285512    void Pelaaja1Kuolee(PhysicsObject pelaaja, PhysicsObject pohja) 
  286513    { 
  287         pelaaja1.Destroy(); 
   514         
  288515        pelaaja2pisteet.Value += 1; 
  289         Timer.SingleShot(0.8, delegate 
  290         { 
  291             ClearGameObjects(); 
  292             Luokentta(kenttanro); 
   516        Timer.SingleShot(3.0, delegate 
   517        { 
   518 
   519            pelaaja1.AbsolutePosition = spawn1; 
   520 
  293521        }); 
  294522    } 
  295523    void Pelaaja2Kuolee(PhysicsObject pelaaja, PhysicsObject pohja) 
  296524    { 
  297         pelaaja2.Destroy(); 
   525         
  298526        pelaaja1pisteet.Value += 1; 
  299         Timer.SingleShot(0.8, delegate  
  300         { 
  301             ClearGameObjects(); 
  302             Luokentta(kenttanro); 
   527        Timer.SingleShot(3.0, delegate  
   528        { 
   529 
   530            pelaaja2.AbsolutePosition = spawn2; 
   531             
  303532        }); 
  304533    } 
 • 2017/27/EinoS/FireFight_Demo/FireFight_Demo/FireFight_Demo/FireFight_Demo.csproj

  r8891 r8980  
  118118    <Content Include="Game.ico" /> 
  119119    <Content Include="GameThumbnail.png" /> 
   120    <Content Include="Luoti.png" /> 
  120121  </ItemGroup> 
  121122  <ItemGroup> 
 • 2017/27/EinoS/FireFight_Demo/FireFight_Demo/FireFight_Demo/FireFight_Demo.csproj.Debug.cachefile

  r8939 r8980  
  44Content\IdleRO1.xnb 
  55Content\FireFightLogo.xnb 
   6Content\Hylsy.xnb 
   7Content\Luoti2.xnb 
   8Content\Luoti1.xnb 
   9Content\Hylsy2.xnb 
   10Content\suuliekkix.xnb 
   11Content\suuliekkix\Suuliekki1_0.xnb 
   12Content\suuliekkix\Suuliekki2_0.xnb 
   13Content\suuliekkix\Suuliekki3_0.xnb 
 • 2017/27/EinoS/FireFight_Demo/FireFight_Demo/FireFight_Demo/obj/x86/Debug/ContentPipeline-{3BA35D07-BDD1-435A-9851-B5DBFA346F1D}.xml

  r8939 r8980  
  99      <Options>None</Options> 
  1010      <Output>C:\MyTemp\EinoS\FireFight_Demo\FireFight_Demo\FireFight_Demo\bin\x86\Debug\Content\1.xnb</Output> 
  11       <Time>2017-07-05T14:42:10.0341802+03:00</Time> 
   11      <Time>2017-07-06T09:24:26.3132704+03:00</Time> 
  1212    </Item> 
  1313    <Item> 
   
  1818      <Options>None</Options> 
  1919      <Output>C:\MyTemp\EinoS\FireFight_Demo\FireFight_Demo\FireFight_Demo\bin\x86\Debug\Content\PlayerPrototype.xnb</Output> 
  20       <Time>2017-07-05T09:31:15.4993094+03:00</Time> 
   20      <Time>2017-07-04T13:17:30.4694577+03:00</Time> 
  2121    </Item> 
  2222    <Item> 
   
  2727      <Options>None</Options> 
  2828      <Output>C:\MyTemp\EinoS\FireFight_Demo\FireFight_Demo\FireFight_Demo\bin\x86\Debug\Content\IdleBO1.xnb</Output> 
  29       <Time>2017-07-05T09:31:15.1514834+03:00</Time> 
   29      <Time>2017-07-05T14:11:07.4020029+03:00</Time> 
  3030    </Item> 
  3131    <Item> 
   
  3636      <Options>None</Options> 
  3737      <Output>C:\MyTemp\EinoS\FireFight_Demo\FireFight_Demo\FireFight_Demo\bin\x86\Debug\Content\IdleRO1.xnb</Output> 
  38       <Time>2017-07-05T09:31:16.6987094+03:00</Time> 
   38      <Time>2017-07-05T14:11:07.4020029+03:00</Time> 
  3939    </Item> 
  4040    <Item> 
   
  4545      <Options>None</Options> 
  4646      <Output>C:\MyTemp\EinoS\FireFight_Demo\FireFight_Demo\FireFight_Demo\bin\x86\Debug\Content\FireFightLogo.xnb</Output> 
  47       <Time>2017-07-05T14:22:38.1391582+03:00</Time> 
   47      <Time>2017-07-06T09:24:26.29767+03:00</Time> 
   48    </Item> 
   49    <Item> 
   50      <Source>Hylsy.png</Source> 
   51      <Name>Hylsy</Name> 
   52      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   53      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   54      <Options>None</Options> 
   55      <Output>C:\MyTemp\EinoS\FireFight_Demo\FireFight_Demo\FireFight_Demo\bin\x86\Debug\Content\Hylsy.xnb</Output> 
   56      <Time>2017-07-06T12:37:14.4813769+03:00</Time> 
   57    </Item> 
   58    <Item> 
   59      <Source>Luoti2.png</Source> 
   60      <Name>Luoti2</Name> 
   61      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   62      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   63      <Options>None</Options> 
   64      <Output>C:\MyTemp\EinoS\FireFight_Demo\FireFight_Demo\FireFight_Demo\bin\x86\Debug\Content\Luoti2.xnb</Output> 
   65      <Time>2017-07-06T13:01:46.0546901+03:00</Time> 
   66    </Item> 
   67    <Item> 
   68      <Source>Luoti1.png</Source> 
   69      <Name>Luoti1</Name> 
   70      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   71      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   72      <Options>None</Options> 
   73      <Output>C:\MyTemp\EinoS\FireFight_Demo\FireFight_Demo\FireFight_Demo\bin\x86\Debug\Content\Luoti1.xnb</Output> 
   74      <Time>2017-07-06T13:02:28.3174655+03:00</Time> 
   75    </Item> 
   76    <Item> 
   77      <Source>Hylsy2.png</Source> 
   78      <Name>Hylsy2</Name> 
   79      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   80      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   81      <Options>None</Options> 
   82      <Output>C:\MyTemp\EinoS\FireFight_Demo\FireFight_Demo\FireFight_Demo\bin\x86\Debug\Content\Hylsy2.xnb</Output> 
   83      <Time>2017-07-06T13:00:41.3689854+03:00</Time> 
   84    </Item> 
   85    <Item> 
   86      <Source>suuliekkix.anim</Source> 
   87      <Name>suuliekkix</Name> 
   88      <Importer>AnimationImporter</Importer> 
   89      <Processor>AnimationContentProcessor</Processor> 
   90      <Options>None</Options> 
   91      <Output>C:\MyTemp\EinoS\FireFight_Demo\FireFight_Demo\FireFight_Demo\bin\x86\Debug\Content\suuliekkix.xnb</Output> 
   92      <Time>2017-07-06T13:34:59.9866248+03:00</Time> 
   93      <Request>C:\MyTemp\EinoS\FireFight_Demo\FireFight_Demo\FireFight_Demo\bin\x86\Debug\Content\suuliekkix\Suuliekki1_0.xnb</Request> 
   94      <Request>C:\MyTemp\EinoS\FireFight_Demo\FireFight_Demo\FireFight_Demo\bin\x86\Debug\Content\suuliekkix\Suuliekki2_0.xnb</Request> 
   95      <Request>C:\MyTemp\EinoS\FireFight_Demo\FireFight_Demo\FireFight_Demo\bin\x86\Debug\Content\suuliekkix\Suuliekki3_0.xnb</Request> 
   96    </Item> 
   97    <Item> 
   98      <Source>suuliekkix\Suuliekki1.png</Source> 
   99      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   100      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   101      <Options>None</Options> 
   102      <Output>C:\MyTemp\EinoS\FireFight_Demo\FireFight_Demo\FireFight_Demo\bin\x86\Debug\Content\suuliekkix\Suuliekki1_0.xnb</Output> 
   103      <Time>2017-07-05T10:02:59.9463283+03:00</Time> 
   104    </Item> 
   105    <Item> 
   106      <Source>suuliekkix\Suuliekki2.png</Source> 
   107      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   108      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   109      <Options>None</Options> 
   110      <Output>C:\MyTemp\EinoS\FireFight_Demo\FireFight_Demo\FireFight_Demo\bin\x86\Debug\Content\suuliekkix\Suuliekki2_0.xnb</Output> 
   111      <Time>2017-07-05T10:16:10.4730246+03:00</Time> 
   112    </Item> 
   113    <Item> 
   114      <Source>suuliekkix\Suuliekki3.png</Source> 
   115      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   116      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   117      <Options>None</Options> 
   118      <Output>C:\MyTemp\EinoS\FireFight_Demo\FireFight_Demo\FireFight_Demo\bin\x86\Debug\Content\suuliekkix\Suuliekki3_0.xnb</Output> 
   119      <Time>2017-07-05T11:55:21.5052406+03:00</Time> 
  48120    </Item> 
  49121    <BuildSuccessful>true</BuildSuccessful> 
   
  94166      <Assembly> 
  95167        <Key>C:\Windows\Microsoft.Net\assembly\GAC_32\Microsoft.Xna.Framework.Content.Pipeline\v4.0_4.0.0.0__842cf8be1de50553\Microsoft.Xna.Framework.Content.Pipeline.dll</Key> 
  96         <Value>2017-06-07T16:10:32.9188971+03:00</Value> 
   168        <Value>2017-06-08T04:39:22.7305161+03:00</Value> 
  97169      </Assembly> 
  98170    </Assemblies> 
 • 2017/27/EinoS/FireFight_Demo/FireFight_Demo/FireFight_Demo/obj/x86/Debug/FireFight_Demo.csproj.FileListAbsolute.txt

  r8939 r8980  
  1212C:\MyTemp\EinoS\FireFight_Demo\FireFight_Demo\FireFight_Demo\bin\x86\Debug\Content\IdleRO1.xnb 
  1313C:\MyTemp\EinoS\FireFight_Demo\FireFight_Demo\FireFight_Demo\bin\x86\Debug\Content\FireFightLogo.xnb 
   14C:\MyTemp\EinoS\FireFight_Demo\FireFight_Demo\FireFight_Demo\bin\x86\Debug\Content\Hylsy.xnb 
   15C:\MyTemp\EinoS\FireFight_Demo\FireFight_Demo\FireFight_Demo\bin\x86\Debug\Content\Luoti2.xnb 
   16C:\MyTemp\EinoS\FireFight_Demo\FireFight_Demo\FireFight_Demo\bin\x86\Debug\Content\Luoti1.xnb 
   17C:\MyTemp\EinoS\FireFight_Demo\FireFight_Demo\FireFight_Demo\bin\x86\Debug\Content\Hylsy2.xnb 
   18C:\MyTemp\EinoS\FireFight_Demo\FireFight_Demo\FireFight_Demo\bin\x86\Debug\Content\suuliekkix.xnb 
   19C:\MyTemp\EinoS\FireFight_Demo\FireFight_Demo\FireFight_Demo\bin\x86\Debug\Content\suuliekkix\Suuliekki1_0.xnb 
   20C:\MyTemp\EinoS\FireFight_Demo\FireFight_Demo\FireFight_Demo\bin\x86\Debug\Content\suuliekkix\Suuliekki2_0.xnb 
   21C:\MyTemp\EinoS\FireFight_Demo\FireFight_Demo\FireFight_Demo\bin\x86\Debug\Content\suuliekkix\Suuliekki3_0.xnb 
 • 2017/27/EinoS/FireFight_Demo/FireFight_Demo/FireFight_Demo/obj/x86/Debug/cachefile-{3BA35D07-BDD1-435A-9851-B5DBFA346F1D}-targetpath.txt

  r8939 r8980  
  44Content\IdleRO1.xnb 
  55Content\FireFightLogo.xnb 
   6Content\Hylsy.xnb 
   7Content\Luoti2.xnb 
   8Content\Luoti1.xnb 
   9Content\Hylsy2.xnb 
   10Content\suuliekkix.xnb 
   11Content\suuliekkix\Suuliekki1_0.xnb 
   12Content\suuliekkix\Suuliekki2_0.xnb 
   13Content\suuliekkix\Suuliekki3_0.xnb 
 • 2017/27/EinoS/FireFight_Demo/FireFight_Demo/FireFight_DemoContent/FireFight_DemoContent.contentproj

  r8939 r8980  
  7878    </Compile> 
  7979  </ItemGroup> 
   80  <ItemGroup> 
   81    <Compile Include="Hylsy.png"> 
   82      <Name>Hylsy</Name> 
   83      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   84      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   85    </Compile> 
   86  </ItemGroup> 
   87  <ItemGroup> 
   88    <Compile Include="Luoti2.png"> 
   89      <Name>Luoti2</Name> 
   90      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   91      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   92    </Compile> 
   93  </ItemGroup> 
   94  <ItemGroup> 
   95    <Compile Include="Luoti1.png"> 
   96      <Name>Luoti1</Name> 
   97      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   98      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   99    </Compile> 
   100  </ItemGroup> 
   101  <ItemGroup> 
   102    <Compile Include="Hylsy2.png"> 
   103      <Name>Hylsy2</Name> 
   104      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   105      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   106    </Compile> 
   107  </ItemGroup> 
   108  <ItemGroup> 
   109    <Compile Include="suuliekkix.anim"> 
   110      <Name>suuliekkix</Name> 
   111      <Importer>AnimationImporter</Importer> 
   112      <Processor>AnimationContentProcessor</Processor> 
   113    </Compile> 
   114  </ItemGroup> 
  80115  <Import Project="$(MSBuildExtensionsPath)\Microsoft\XNA Game Studio\$(XnaFrameworkVersion)\Microsoft.Xna.GameStudio.ContentPipeline.targets" /> 
  81116  <!--  To modify your build process, add your task inside one of the targets below and uncomment it.  
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.