Ignore:
Timestamp:
2017-07-06 14:54:47 (3 years ago)
Author:
npo17_47
Message:
 
File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • 2017/27/OttoK/1v1MeBitch/1v1MeBitch/_1v1MeBitch/_1v1MeBitch.cs

  r8938 r8967  
  99public class _1v1MeBitch : PhysicsGame 
  1010{ 
   11    //Nopeuksien ja ruutujen kokojen vakioiden määrittäminen. 
  1112    const double nopeus = 200; 
  1213    const double hyppyNopeus = 750; 
   
  1617    Pelaaja pelaaja2; 
  1718 
   19    //Kuvien lisääminen. 
  1820    Image ohjuksenKuva = LoadImage("ohjus"); 
  1921    Image pelaaja1kuva = LoadImage("pelaaja1"); 
  2022    Image pelaaja2kuva = LoadImage("pelaaja2"); 
  21     Image tikkaankuva = LoadImage("tikas"); 
   23    Image tikkaankuva = LoadImage("tikassejokapaistetaan"); 
  2224    Image taustakuva = LoadImage("takajeejee"); 
   25    Image shrinenkuva = LoadImage("shrinejuttu"); 
   26 
   27 
   28    //Äänien lisääminen. 
   29    SoundEffect lasersound = Game.LoadSoundEffect("pumpum1"); 
  2330 
  2431    public override void Begin() 
  2532    { 
   33        Alkuvalikko(); 
   34    } 
   35    //Alkuvalikon luominen. 
   36    void Alkuvalikko() 
   37    { 
   38        MultiSelectWindow alkuValikko = new MultiSelectWindow("Pelin alkuvalikko","Aloita peli", "Lopeta"); 
   39        Add(alkuValikko); 
   40 
   41        alkuValikko.AddItemHandler(0, Aloitapeli); 
   42        alkuValikko.AddItemHandler(1, Exit); 
   43    } 
   44    //Pelin aloitus. 
   45    void Aloitapeli() 
   46    { 
   47        ClearAll(); 
  2648        Gravity = new Vector(0, -1000); 
  27  
  2849        LuoKentta(); 
  2950        LisaaNappaimet(); 
  30         IsFullScreen = false; 
  31  
   51        IsFullScreen = true; 
   52 
   53        //Ammuslaskurien sijaintien määrittäminen 
  3254        pelaaja1.Ammuslaskuri = LuoAmmuslaskuri(Screen.Right - 100, Screen.Bottom + 100); 
  3355        pelaaja2.Ammuslaskuri = LuoAmmuslaskuri(Screen.Left + 100, Screen.Bottom + 100); 
  3456 
   57        //Kameran määrittäminen. 
  3558        Camera.ZoomToLevel(); 
  3659        Camera.StayInLevel = true; 
  37     } 
  38  
   60    }     
   61 
   62    //Kentän luonti. 
  3963    void LuoKentta() 
  4064    { 
   
  4771        Level.CreateBorders(); 
  4872        Level.Background.Image = taustakuva; 
  49  
   73        Level.Background.FitToLevel(); 
   74 
   75        //Shrinen ajastin(Kuinka usein shrinejä spawnaa). 
  5076        Timer ajastin = new Timer(); 
  51         ajastin.Interval = 2; 
   77        ajastin.Interval = 4; 
  5278        ajastin.Timeout += LuoShrine; 
  5379        ajastin.Start(); 
   
  6086        Add(taso); 
  6187    } 
  62  
   88    //Luodaan platformit, joiden läpi voi mennä ja joiden päällä voi myös seistä. 
  6389    void LisaaTikas(Vector paikka, double leveys, double korkeus) 
  64     { 
  65         //Luodaan tikkaat. 
   90    {       
  6691        Tikas tikas = new Tikas(leveys, korkeus); 
  6792        tikas.MakeOneWay(); 
   
  6994        tikas.MakeStatic(); 
  7095        tikas.Color = Color.Beige; 
   96        tikas.Image = tikkaankuva; 
  7197        tikas.Position = paikka; 
  7298        tikas.Tag = "tikas"; 
   
  74100    } 
  75101 
  76  
   102    //Pelaajan luonti 
  77103    Pelaaja LisaaPelaaja(Vector paikka, double leveys, double korkeus, Color vari, Vector laskurinpaikka) 
  78104    { 
   
  81107        pelaaja.Mass = 4.0; 
  82108        pelaaja.Color = vari; 
  83         pelaaja.Ammu = Ammu1; 
   109        pelaaja.Ammu = AmmuNolla; 
  84110        pelaaja.Tag = "pelaaja"; 
  85111        Add(pelaaja); 
  86112 
   113        //Elämäpalkin luominen. 
  87114        ProgressBar elamaPalkki = new ProgressBar(150, 20); 
  88115        elamaPalkki.Position = laskurinpaikka; 
   
  90117        Add(elamaPalkki); 
  91118 
   119        //Powerupin (shrinen) törmäyskäsittelijä. 
  92120        AddCollisionHandler<Pelaaja, PhysicsObject>(pelaaja, "shrine", PowerUp); 
  93121        return pelaaja; 
   
  109137    { 
  110138        Keyboard.Listen(Key.F1, ButtonState.Pressed, ShowControlHelp, "Näytä ohjeet"); 
  111         Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, ConfirmExit, "Lopeta peli"); 
   139        Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, Alkuvalikko, "Lopeta peli"); 
  112140 
  113141        Keyboard.Listen(Key.Left, ButtonState.Down, Liikuta, "Liikkuu vasemmalle", pelaaja1, -nopeus); 
   
  123151 
  124152        Keyboard.Listen(Key.NumPad0, ButtonState.Pressed, Ammu, "Ammu ohjus", pelaaja1); 
  125         Keyboard.Listen(Key.LeftControl, ButtonState.Pressed, Ammu, "Ammu ohjus", pelaaja2); 
  126     } 
   153        Keyboard.Listen(Key.H, ButtonState.Pressed, Ammu, "Ammu ohjus", pelaaja2); 
   154    } 
   155    //Pelaajien ammuslaskurien luonti. 
  127156    IntMeter LuoAmmuslaskuri(double sijaintix, double sijaintiy) 
  128157    { 
   
  137166        Add(pisteNaytto); 
  138167 
   168        //Ammuslaskurin 4 sekuntin latausaika. 
  139169        ammuslaskuri.LowerLimit += delegate 
  140170        { 
   
  157187    void Alas(Pelaaja hahmo, double nopeus, string tag) 
  158188    { 
   189        //Tikkaiden läpi meneminen. 
  159190        List<GameObject> tikkaat = GetObjectsAt(new Vector(hahmo.X, hahmo.Bottom - 5)); 
  160191        bool voiPudota = false; 
   
  173204    } 
  174205 
   206    //Aloitusase, jolla ei voi ampua(tyhjää). 
   207    void AmmuNolla(Pelaaja hahmo) 
   208    { 
   209 
   210    } 
  175211    void Ammu(Pelaaja hahmo) 
  176212    { 
   
  180216        hahmo.Ammu(hahmo); 
  181217    } 
  182  
   218    //Ensimmäinen ase, joka ampuu ohjuksia. 
  183219    void Ammu1(Pelaaja hahmo) 
  184220    { 
   
  202238        }); 
  203239    } 
  204     void Ammu2(Pelaaja hahmo) 
  205     { 
  206         PhysicsObject laaseri = new PhysicsObject(70, 5); 
  207         laaseri.Position = hahmo.Position; 
  208         laaseri.X += hahmo.FacingDirection.GetVector().X * 70; 
  209         laaseri.Color = hahmo.Color; 
  210         laaseri.CollisionIgnoreGroup = 1; 
  211         laaseri.IgnoresGravity = true; 
  212         laaseri.IgnoresCollisionResponse = true; 
  213         Add(laaseri); 
  214  
  215         hahmo.Ammuslaskuri.AddValue(-1); 
  216  
  217         laaseri.Hit(hahmo.FacingDirection.GetVector() * 4000); 
  218         if (laaseri.Velocity.X < 0) laaseri.Angle += Angle.FromDegrees(180); 
  219         AddCollisionHandler(laaseri, delegate (PhysicsObject a, PhysicsObject b) 
  220         { 
  221             TuhoaLaser(a, b, hahmo); 
  222         }); 
  223      } 
  224     void Ammu3(Pelaaja hahmo) 
  225     { 
  226  
  227     } 
   240    // Ohjuksen tuhoaminen ja osuminen. 
  228241    void TuhoaOhjus(PhysicsObject ohjus, PhysicsObject kohde, PhysicsObject ampuja) 
  229242    { 
   
  242255                    kohdePelaaja.ElamaLaskuri.Value--; 
  243256 
  244                     if (kohdePelaaja.IsDestroyed || kohdePelaaja.IsDestroying) Timer.SingleShot(2.0, ConfirmExit); 
   257                    if (kohdePelaaja.IsDestroyed || kohdePelaaja.IsDestroying) Timer.SingleShot(2.0, Alkuvalikko); 
  245258                } 
  246259            }; 
   
  248261        } 
  249262    } 
   263    //Toinen ase, joka ampuu laaseria, joka ei räjähdä ja etenee nopeasti. 
   264    void Ammu2(Pelaaja hahmo) 
   265    { 
   266        PhysicsObject laaseri = new PhysicsObject(70, 5); 
   267        laaseri.Position = hahmo.Position; 
   268        laaseri.X += hahmo.FacingDirection.GetVector().X * 70; 
   269        laaseri.Color = hahmo.Color; 
   270        laaseri.CollisionIgnoreGroup = 1; 
   271        laaseri.IgnoresGravity = true; 
   272        laaseri.IgnoresCollisionResponse = true; 
   273        Add(laaseri); 
   274 
   275        lasersound.Play(); 
   276 
   277        hahmo.Ammuslaskuri.AddValue(-1); 
   278 
   279        laaseri.Hit(hahmo.FacingDirection.GetVector() * 4000); 
   280        if (laaseri.Velocity.X < 0) laaseri.Angle += Angle.FromDegrees(180); 
   281        AddCollisionHandler(laaseri, delegate (PhysicsObject a, PhysicsObject b) 
   282        { 
   283            TuhoaLaser(a, b, hahmo); 
   284        }); 
   285    } 
   286    //Laaserin tuhoaminen ja osuminen. 
   287   void TuhoaLaser(PhysicsObject laaseri, PhysicsObject kohde, PhysicsObject ampuja) 
   288    { 
   289        if (kohde.Tag != "pelaaja") return; 
   290        Pelaaja p = (Pelaaja)kohde; 
   291        p.ElamaLaskuri.AddValue(-2); 
   292        laaseri.Destroy(); 
   293 
   294        if (p.IsDestroyed || p.IsDestroying) Timer.SingleShot(2.0, Alkuvalikko); 
   295    } 
   296    //Kolmas ase, joka ampuu hitaita kanuunankuulia, jotka törmätessään tekevät ison räjähdyksen. 
   297    void Ammu3(Pelaaja hahmo) 
   298    { 
   299        PhysicsObject jytky = new PhysicsObject(40, 40); 
   300        jytky.Position = hahmo.Position; 
   301        jytky.X += hahmo.FacingDirection.GetVector().X * 80; 
   302        jytky.Color = hahmo.Color; 
   303        jytky.Shape = Shape.Circle; 
   304        jytky.CollisionIgnoreGroup = 1; 
   305        jytky.IgnoresGravity = true; 
   306        jytky.IgnoresCollisionResponse = true; 
   307        Add(jytky); 
   308 
   309        hahmo.Ammuslaskuri.AddValue(-1); 
   310 
   311        jytky.Hit(hahmo.FacingDirection.GetVector() * 600); 
   312        if (jytky.Velocity.X < 0) jytky.Angle += Angle.FromDegrees(180); 
   313        AddCollisionHandler(jytky, delegate (PhysicsObject a, PhysicsObject b) 
   314        { 
   315            TuhoaJytky(a, b, hahmo); 
   316        }); 
   317    } 
   318    //Kanuunankuulien tuhoaminen ja osuminen. 
   319    void TuhoaJytky(PhysicsObject jytky, PhysicsObject kohde, PhysicsObject ampuja) 
   320    { 
   321        if (kohde.Tag != "tikas") 
   322        { 
   323 
   324            Explosion rajahdys = new Explosion(200); 
   325            rajahdys.Force = 45; 
   326            rajahdys.Position = jytky.Position; 
   327            Add(rajahdys); 
   328            rajahdys.ShockwaveReachesObject += delegate (IPhysicsObject rajahdyksenKohde, Vector shokki) 
   329            { 
   330                Pelaaja kohdePelaaja = rajahdyksenKohde as Pelaaja; 
   331                if (kohdePelaaja != null && kohdePelaaja != ampuja) 
   332                { 
   333                    kohdePelaaja.ElamaLaskuri.Value--; 
   334 
   335                    if (kohdePelaaja.IsDestroyed || kohdePelaaja.IsDestroying) Timer.SingleShot(2.0, Alkuvalikko); 
   336                } 
   337            }; 
   338            jytky.Destroy(); 
   339        } 
   340    } 
   341    //PowerUp shrinejen luonti. 
  250342    void LuoShrine() 
  251343    { 
   
  257349        shrine.IgnoresGravity = true; 
  258350        shrine.Tag = "shrine"; 
   351        shrine.Image = shrinenkuva; 
  259352        Add(shrine); 
  260353    } 
   354    //Aseiden arpominen yksi kolmesta. 
  261355    void PowerUp(Pelaaja pelaaja, PhysicsObject shrine) 
  262356    { 
   
  264358 
  265359        Action<Pelaaja> vanha = pelaaja.Ammu; 
  266         while(pelaaja.Ammu == vanha) 
   360        while (pelaaja.Ammu == vanha) 
  267361            pelaaja.Ammu = RandomGen.SelectOne<Action<Pelaaja>>(Ammu1, Ammu2, Ammu3); 
  268362    } 
  269     void TuhoaLaser(PhysicsObject laaseri, PhysicsObject kohde, PhysicsObject ampuja) 
  270     { 
  271         if (kohde.Tag != "pelaaja") return; 
  272         Pelaaja p = (Pelaaja)kohde; 
  273         p.ElamaLaskuri.AddValue(-2); 
  274         laaseri.Destroy(); 
  275  
  276         if (p.IsDestroyed || p.IsDestroying) Timer.SingleShot(2.0, ConfirmExit); 
  277     } 
  278363} 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.