Changeset 8963


Ignore:
Timestamp:
2017-07-06 14:29:26 (6 years ago)
Author:
npo17_45
Message:

Varatallennus ennen kuvien muokkausta.

Location:
2017/27/AnttiN/Kullankaivaja
Files:
13 added
10 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • 2017/27/AnttiN/Kullankaivaja/Kullankaivaja/Kullankaivaja/Kullankaivaja.cs

  r8957 r8963  
  1717    const int RUUDUN_KOKO = 40; 
  1818 
  19     int pisteet = 10000; 
   19    GameObject osoitin; 
   20 
   21    int pisteet = 0; 
  2022    IntMeter rahalaskuri; 
  2123 
  2224    IntMeter muovilapioita = new IntMeter(1); 
  2325    IntMeter ampareita = new IntMeter(0); 
   26    IntMeter teraslapioita = new IntMeter(0); 
  2427 
  2528    PlatformCharacter pelaaja1; 
   
  5053    Image inventoryamparikuva = LoadImage("Inventoryampari"); 
  5154    Image lautaseina2kuva = LoadImage("Lautaseinatavarat"); 
   55    Image myykuva = LoadImage("Myy"); 
   56    Image teraslapiokuva = LoadImage("Teraslapio"); 
   57    Image inventoryteraslapiokuva = LoadImage("Inventoryteraslapio"); 
   58    Image nuolikuva = LoadImage("Nuoli"); 
  5259 
  5360 
   
  137144        inventory2.AddItem(null, tyhjakuva); 
  138145        inventory2.AddItem(null, tyhjakuva); 
   146 
   147        //osoitin = new GameObject(20, 20); 
   148        //osoitin.Position = new Vector(0, 20); 
   149        //osoitin.Image = nuolikuva; 
   150        //inventory.Add(osoitin); 
  139151 
  140152        // kaytossa = inventory.Objects[tyokalunPaikanNumero]; 
   
  238250        Add(Inventoryruutu3); 
  239251 
   252 
  240253        PushButton asetatyhjaruutu = new PushButton(tyhjaruutukuva); 
  241254        asetatyhjaruutu.X = -900; 
   
  243256        Add(asetatyhjaruutu); 
  244257 
  245         PushButton asetamuovilapio = new PushButton(muovilapiokuva); 
  246         asetamuovilapio.X = -750; 
  247         asetamuovilapio.Size *= 0.7; 
  248         Add(asetamuovilapio); 
  249  
  250         Label lapiomaara = new Label(muovilapioita); 
  251         lapiomaara.Position = asetamuovilapio.Position + new Vector(0, -100); 
  252         Add(lapiomaara);  
  253  
  254         PushButton asetaampari = new PushButton(amparikuva); 
  255         asetaampari.X = -550; 
  256         asetaampari.Size *= 0.3; 
  257         Add(asetaampari); 
  258  
  259         Label amparimaara = new Label(ampareita); 
  260         amparimaara.Position = asetaampari.Position + new Vector(0, -100); 
  261         Add(amparimaara); 
  262  
  263258        Image valittu = tyhjaruutukuva; 
  264  
  265259        asetatyhjaruutu.Clicked += delegate 
  266260        { 
   
  268262        }; 
  269263 
  270         asetamuovilapio.Clicked += delegate 
  271         { 
  272             valittu = inventorylapiokuva; 
   264 
   265        Action<Image, Vector, IntMeter, Image, int> luoTavara = delegate(Image kuva, Vector paikka, IntMeter mittari, Image inventoryKuva, int hinta) 
   266        { 
   267            if (mittari.Value <= 0) 
   268                return; 
   269 
   270            PushButton tavaraPainike = new PushButton(kuva); 
   271            tavaraPainike.Position = paikka; 
   272            tavaraPainike.Size = new Vector(130, 130); 
   273            Add(tavaraPainike); 
   274 
   275            Label maaraTeksti = new Label(mittari); 
   276            maaraTeksti.Position = tavaraPainike.Position + new Vector(-40, -100); 
   277            Add(maaraTeksti); 
   278 
   279            PushButton myy = new PushButton(myykuva); 
   280            myy.Position = tavaraPainike.Position + new Vector(40, -100); 
   281            Add(myy); 
   282 
   283            myy.Clicked += delegate 
   284            { 
   285                if (mittari.Value > 1) 
   286                { 
   287                    mittari.Value--; 
   288                    rahalaskuri.Value += hinta; 
   289                } 
   290                 
   291            }; 
   292 
   293            tavaraPainike.Clicked += delegate 
   294            { 
   295                valittu = inventoryKuva; 
   296            }; 
   297 
   298            sulje.Clicked += delegate 
   299            { 
   300                tavaraPainike.Destroy(); 
   301                maaraTeksti.Destroy(); 
   302                myy.Destroy(); 
   303            }; 
  273304        }; 
  274305 
  275         asetaampari.Clicked += delegate 
  276         { 
  277             valittu = inventoryamparikuva; 
  278         }; 
  279  
  280  
   306        luoTavara(muovilapiokuva, new Vector(-750, 0), muovilapioita, inventorylapiokuva, 2); 
   307        luoTavara(amparikuva, new Vector(-550, 0), ampareita, inventoryamparikuva, 4); 
   308        luoTavara(teraslapiokuva, new Vector(-350, 0), teraslapioita, inventoryteraslapiokuva, 15); 
   309         
   310         
  281311        Inventoryruutu1.Clicked += delegate 
  282312        { 
   
  307337            Inventoryruutu3.Destroy(); 
  308338            asetatyhjaruutu.Destroy(); 
  309             asetamuovilapio.Destroy(); 
  310             asetaampari.Destroy(); 
  311             lapiomaara.Destroy(); 
  312             amparimaara.Destroy(); 
   339            //asetamuovilapio.Destroy(); 
   340            //asetaampari.Destroy(); 
   341            //lapiomaara.Destroy(); 
   342            //amparimaara.Destroy(); 
  313343            inventory.Bottom = Screen.Bottom + 50; 
  314344            inventory2.Bottom = Screen.Bottom + 50; 
   
  342372        { 
  343373 
  344             if (rahalaskuri.Value >= 100) 
   374            if (rahalaskuri.Value >= 50) 
  345375            { 
  346                 rahalaskuri.Value -= 100; 
   376                rahalaskuri.Value -= 50; 
  347377 
  348378                sulje.Destroy(); 
   
  384414                        kamamaara.Text = "" + annetaanTavaroita; 
  385415 
  386                         int arvottu = RandomGen.SelectOne(1, 1, 2); 
   416                        int arvottu = RandomGen.SelectOne(1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 3); 
  387417                        if(arvottu == 1) 
  388418                        { 
   
  394424                            saatukama.Image = amparikuva; 
  395425                            ampareita.Value += annetaanTavaroita; 
   426                        } 
   427                        if (arvottu == 3) 
   428                        { 
   429                            saatukama.Image = teraslapiokuva; 
   430                            teraslapioita.Value += annetaanTavaroita; 
  396431                        } 
  397432                    } 
   
  569604    { 
  570605 
  571         if (inventory.esineet[esinelaskuri].Image == inventorylapiokuva || inventory.esineet[esinelaskuri].Image == inventoryamparikuva) 
   606        if (inventory.esineet[esinelaskuri].Image == inventorylapiokuva || inventory.esineet[esinelaskuri].Image == inventoryamparikuva || inventory.esineet[esinelaskuri].Image == inventoryteraslapiokuva) 
  572607        { 
  573608            Vector paikka = Mouse.PositionOnWorld; 
   
  581616                    { 
  582617                        kerroin = 0.5; 
   618                    } 
   619                    if(inventory.esineet[esinelaskuri].Image == inventoryteraslapiokuva) 
   620                    { 
   621                        kerroin = 0.3; 
  583622                    } 
  584623 
   
  653692        inventory2.esineet[2].Image = tyhjakuva; 
  654693 
   694        //osoitin.Position = inventory2.esineet[esinelaskuri].Position + new Vector(0, 20); 
   695 
  655696        inventory2.esineet[esinelaskuri].Image = tyhjavalittukuva; 
  656697 
 • 2017/27/AnttiN/Kullankaivaja/Kullankaivaja/Kullankaivaja/Kullankaivaja.csproj.Debug.cachefile

  r8957 r8963  
  2828Content\Inventoryampari.xnb 
  2929Content\Lautaseinatavarat.xnb 
   30Content\Myy.xnb 
   31Content\Inventoryteraslapio.xnb 
   32Content\Teraslapio.xnb 
   33Content\Nuoli.xnb 
 • 2017/27/AnttiN/Kullankaivaja/Kullankaivaja/Kullankaivaja/obj/x86/Debug/ContentPipeline-{FB1067CC-FEED-45F1-8CB8-8F3DD59AB260}.xml

  r8957 r8963  
  262262      <Output>C:\MyTemp\AnttiN\Kullankaivaja\Kullankaivaja\Kullankaivaja\bin\x86\Debug\Content\Lautaseinatavarat.xnb</Output> 
  263263      <Time>2017-07-06T10:46:07.9100258+03:00</Time> 
   264    </Item> 
   265    <Item> 
   266      <Source>Myy.png</Source> 
   267      <Name>Myy</Name> 
   268      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   269      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   270      <Options>None</Options> 
   271      <Output>C:\MyTemp\AnttiN\Kullankaivaja\Kullankaivaja\Kullankaivaja\bin\x86\Debug\Content\Myy.xnb</Output> 
   272      <Time>2017-07-06T12:40:25.6752515+03:00</Time> 
   273    </Item> 
   274    <Item> 
   275      <Source>Inventoryteraslapio.png</Source> 
   276      <Name>Inventoryteraslapio</Name> 
   277      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   278      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   279      <Options>None</Options> 
   280      <Output>C:\MyTemp\AnttiN\Kullankaivaja\Kullankaivaja\Kullankaivaja\bin\x86\Debug\Content\Inventoryteraslapio.xnb</Output> 
   281      <Time>2017-07-06T13:24:43.6715494+03:00</Time> 
   282    </Item> 
   283    <Item> 
   284      <Source>Teraslapio.png</Source> 
   285      <Name>Teraslapio</Name> 
   286      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   287      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   288      <Options>None</Options> 
   289      <Output>C:\MyTemp\AnttiN\Kullankaivaja\Kullankaivaja\Kullankaivaja\bin\x86\Debug\Content\Teraslapio.xnb</Output> 
   290      <Time>2017-07-06T13:24:48.5714817+03:00</Time> 
   291    </Item> 
   292    <Item> 
   293      <Source>Nuoli.png</Source> 
   294      <Name>Nuoli</Name> 
   295      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   296      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   297      <Options>None</Options> 
   298      <Output>C:\MyTemp\AnttiN\Kullankaivaja\Kullankaivaja\Kullankaivaja\bin\x86\Debug\Content\Nuoli.xnb</Output> 
   299      <Time>2017-07-06T13:45:25.6321716+03:00</Time> 
  264300    </Item> 
  265301    <BuildSuccessful>true</BuildSuccessful> 
 • 2017/27/AnttiN/Kullankaivaja/Kullankaivaja/Kullankaivaja/obj/x86/Debug/Kullankaivaja.csproj.FileListAbsolute.txt

  r8957 r8963  
  3636C:\MyTemp\AnttiN\Kullankaivaja\Kullankaivaja\Kullankaivaja\bin\x86\Debug\Content\Inventoryampari.xnb 
  3737C:\MyTemp\AnttiN\Kullankaivaja\Kullankaivaja\Kullankaivaja\bin\x86\Debug\Content\Lautaseinatavarat.xnb 
   38C:\MyTemp\AnttiN\Kullankaivaja\Kullankaivaja\Kullankaivaja\bin\x86\Debug\Content\Myy.xnb 
   39C:\MyTemp\AnttiN\Kullankaivaja\Kullankaivaja\Kullankaivaja\bin\x86\Debug\Content\Inventoryteraslapio.xnb 
   40C:\MyTemp\AnttiN\Kullankaivaja\Kullankaivaja\Kullankaivaja\bin\x86\Debug\Content\Teraslapio.xnb 
   41C:\MyTemp\AnttiN\Kullankaivaja\Kullankaivaja\Kullankaivaja\bin\x86\Debug\Content\Nuoli.xnb 
 • 2017/27/AnttiN/Kullankaivaja/Kullankaivaja/Kullankaivaja/obj/x86/Debug/cachefile-{FB1067CC-FEED-45F1-8CB8-8F3DD59AB260}-targetpath.txt

  r8957 r8963  
  2828Content\Inventoryampari.xnb 
  2929Content\Lautaseinatavarat.xnb 
   30Content\Myy.xnb 
   31Content\Inventoryteraslapio.xnb 
   32Content\Teraslapio.xnb 
   33Content\Nuoli.xnb 
 • 2017/27/AnttiN/Kullankaivaja/Kullankaivaja/KullankaivajaContent/KullankaivajaContent.contentproj

  r8957 r8963  
  242242    </Compile> 
  243243  </ItemGroup> 
   244  <ItemGroup> 
   245    <Compile Include="Myy.png"> 
   246      <Name>Myy</Name> 
   247      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   248      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   249    </Compile> 
   250  </ItemGroup> 
   251  <ItemGroup> 
   252    <Compile Include="Inventoryteraslapio.png"> 
   253      <Name>Inventoryteraslapio</Name> 
   254      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   255      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   256    </Compile> 
   257  </ItemGroup> 
   258  <ItemGroup> 
   259    <Compile Include="Teraslapio.png"> 
   260      <Name>Teraslapio</Name> 
   261      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   262      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   263    </Compile> 
   264  </ItemGroup> 
   265  <ItemGroup> 
   266    <Compile Include="Nuoli.png"> 
   267      <Name>Nuoli</Name> 
   268      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   269      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   270    </Compile> 
   271  </ItemGroup> 
  244272  <Import Project="$(MSBuildExtensionsPath)\Microsoft\XNA Game Studio\$(XnaFrameworkVersion)\Microsoft.Xna.GameStudio.ContentPipeline.targets" /> 
  245273  <!--  To modify your build process, add your task inside one of the targets below and uncomment it.  
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.