Ignore:
Timestamp:
2017-07-04 14:57:40 (6 years ago)
Author:
npo17_48
Message:
 
Location:
2017/27/LottaH/Bong/Bong/Bong
Files:
5 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • 2017/27/LottaH/Bong/Bong/Bong/Bong.cs

  r8829 r8890  
  1515    PhysicsObject maila1; 
  1616    PhysicsObject maila2; 
   17 
   18    PhysicsObject vasenReuna; 
   19    PhysicsObject oikeaReuna; 
   20 
   21    IntMeter pelaajan1Pisteet; 
   22    IntMeter pelaajan2Pisteet; 
   23 
   24 
   25    
  1726    public override void Begin() 
  1827    { 
  1928        LuoKentta(); 
  2029        AsetaOhjaimet(); 
   30        LisaaLaskurit(); 
  2131        AloitaPeli(); 
  22         // TODO: Kirjoita ohjelmakoodisi tähän 
  2332 
  2433 
   
  4049        Add(pallo); 
  4150 
   51        AddCollisionHandler(pallo, KasittelePallonTormays); 
   52 
  4253        maila1 = LuoMaila(Level.Left + 20.0, 0.0); 
  4354        maila2 = LuoMaila(Level.Right - 20.0, 0.0); 
  4455 
  45         Level.CreateBorders(1.0, false); 
   56       vasenReuna = Level.CreateLeftBorder(); 
   57        vasenReuna.Restitution = 1.0; 
   58        vasenReuna.KineticFriction = 0.0; 
   59        vasenReuna.IsVisible = false; 
   60 
   61         oikeaReuna = Level.CreateRightBorder(); 
   62        oikeaReuna.Restitution = 1.0; 
   63        oikeaReuna.KineticFriction = 0.0; 
   64        oikeaReuna.IsVisible = false; 
   65 
   66        PhysicsObject ylaReuna = Level.CreateTopBorder(); 
   67        ylaReuna.Restitution = 1.0; 
   68        ylaReuna.KineticFriction = 0.0; 
   69        ylaReuna.IsVisible = false; 
   70 
   71        PhysicsObject alaReuna = Level.CreateBottomBorder(); 
   72        alaReuna.Restitution = 1.0; 
   73        alaReuna.IsVisible = false; 
   74        alaReuna.KineticFriction = 0.0; 
   75 
  4676        Level.Background.Color = Color.Black; 
  4777 
   
  4979 
  5080    } 
  51     void AloitaPeli() 
  52     { 
  53         Vector impulssi = new Vector(500.0, 0.0); 
  54         pallo.Hit(impulssi); 
  55     } 
   81 
  5682    PhysicsObject LuoMaila(double x, double y) 
  5783    { 
   
  6490        Add(maila); 
  6591        return maila; 
   92    } 
   93    
   94   
   95 
   96    IntMeter LuoPisteLaskuri(double x, double y) 
   97    { 
   98 
   99            IntMeter laskuri = new IntMeter(0); 
   100            laskuri.MaxValue = 10; 
   101 
   102            Label naytto = new Label(); 
   103            naytto.BindTo(laskuri); 
   104            naytto.X = x; 
   105            naytto.Y = y; 
   106            naytto.TextColor = Color.White; 
   107            naytto.BorderColor = Level.Background.Color; 
   108            naytto.Color = Level.Background.Color; 
   109            Add(naytto); 
   110 
   111        return laskuri; 
   112 
   113 
   114 
   115 
   116    } 
   117 
   118    void LisaaLaskurit() 
   119    { 
   120        pelaajan1Pisteet = LuoPisteLaskuri(Screen.Left + 100.0, Screen.Top - 100.0); 
   121        pelaajan2Pisteet = LuoPisteLaskuri(Screen.Right - 100.0, Screen.Top - 100.0); 
   122    } 
   123    void KasittelePallonTormays(PhysicsObject pallo, PhysicsObject kohde) 
   124    { 
   125        if (kohde == oikeaReuna) 
   126        { 
   127            pelaajan1Pisteet.Value += 1; 
   128        } 
   129        else if (kohde ==vasenReuna) 
   130        { 
   131            pelaajan2Pisteet.Value += 1; 
   132        } 
   133    } 
   134    void AloitaPeli() 
   135    { 
   136        Vector impulssi = new Vector(500.0, 0.0); 
   137        pallo.Hit(impulssi); 
  66138    } 
  67139    void AsetaOhjaimet() 
   
  86158    void AsetaNopeus(PhysicsObject maila, Vector nopeus) 
  87159    { 
   160        if ((nopeus.Y > 0) && (maila.Top > Level.Top)) 
   161        { 
   162            maila.Velocity = Vector.Zero; 
   163            return; 
   164        } 
   165        if ((nopeus.Y < 0) && (maila.Bottom < Level.Bottom)) 
   166        { 
   167            maila.Velocity = Vector.Zero; 
   168            return; 
   169        } 
   170        maila.Velocity = nopeus; 
   171    } 
  88172 
  89  
  90  
  91  
  92     } 
  93173} 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.