Changeset 8885


Ignore:
Timestamp:
2017-07-04 14:55:03 (5 years ago)
Author:
npo17_45
Message:

Taas vähän edistystä kullankaivajaan.

Location:
2017/27/AnttiN
Files:
6 added
14 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • 2017/27/AnttiN/Kullankaivaja/Kullankaivaja/Kullankaivaja/Kullankaivaja.cs

  r8866 r8885  
  3333    Image paljonkultaakuva = LoadImage("Paljonkultaa"); 
  3434    Image tyhjaruutukuva = LoadImage("Tyhjaruutu"); 
   35    Image valitturuutukuva = LoadImage("Valitturuutu"); 
   36    Image taustakuva = LoadImage("Tausta"); 
   37 
   38 
   39    Inventory inventory; 
   40    int esinelaskuri = 0; 
  3541 
  3642    public override void Begin() 
  3743    { 
  38         IsFullScreen = true; 
   44        Level.Size = Screen.Size; 
   45        Level.Background.Image = taustakuva; 
   46        Level.Background.FitToLevel(); 
   47        IsFullScreen = false; 
  3948        Timer.SingleShot(0.1, LuoAlkuvalikko); 
  4049    } 
   
  4251    void LuoAlkuvalikko() 
  4352    { 
  44  
   53         
  4554        MultiSelectWindow alkuValikko = new MultiSelectWindow("Pelin alkuvalikko", 
  4655"Aloita peli", "Lopeta"); 
   
  5564        ClearAll(); 
  5665        LuoKentta(); 
  57  
   66        Level.Background.Image = taustakuva; 
  5867 
  5968        Camera.Follow(pelaaja1); 
   
  8493        Add(pisteNaytto); 
  8594 
  86         Inventory inventory = new Inventory(); 
  87         inventory.Bottom = Screen.Bottom +50; 
   95        inventory = new Inventory(); 
   96        inventory.Bottom = Screen.Bottom + 50; 
  8897        inventory.X = 0; 
  8998        Add(inventory); 
  9099 
  91         inventory.AddItem(null, tyhjaruutukuva); 
   100        inventory.AddItem(null, valitturuutukuva); 
  92101        inventory.AddItem(null, tyhjaruutukuva); 
  93102        inventory.AddItem(null, tyhjaruutukuva); 
   
  109118        Level.Background.CreateGradient(Color.White, Color.SkyBlue); 
  110119 
  111          
   120 
  112121    } 
  113122 
   
  116125 
  117126        PushButton pause = new PushButton(LoadImage("Taukonappain")); 
  118         pause.X = Screen.Left+50; 
  119         pause.Y = Screen.Top-50; 
   127        pause.X = Screen.Left + 50; 
   128        pause.Y = Screen.Top - 50; 
  120129        pause.Clicked += Pausevalikko; 
  121130        Add(pause); 
   
  127136        asetukset.Right = Screen.Right; 
  128137        asetukset.Bottom = Screen.Bottom; 
  129          
   138 
  130139        asetukset.Clicked += Asetusvalikko; 
  131140        Add(asetukset); 
   
  135144    { 
  136145        Pause(); 
  137         MultiSelectWindow pauseValikko = new MultiSelectWindow("Tauko","Jatka", "Lopeta"); 
   146        MultiSelectWindow pauseValikko = new MultiSelectWindow("Tauko", "Jatka", "Lopeta"); 
  138147        pauseValikko.AddItemHandler(0, Pause); 
  139148        pauseValikko.AddItemHandler(1, Exit); 
   
  146155 
  147156        Pause(); 
  148         MultiSelectWindow asetusValikko = new MultiSelectWindow("Asetukset", "Nollaa palikat", "Sulje"); 
   157        MultiSelectWindow asetusValikko = new MultiSelectWindow("Asetukset", "Nollaa palikat || hinta:150", "Sulje"); 
  149158        asetusValikko.AddItemHandler(0, Nollaa); 
  150159        asetusValikko.AddItemHandler(1, Pause); 
   
  175184    { 
  176185        //sattumanvarainen kuutio 
  177         int Kuutio = RandomGen.SelectOne(1,1,1,1,1,1,1,1,1,1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2,2, 3,3,3,3,3,3,3,3,3,3, 4,4, 5); 
   186        int Kuutio = RandomGen.SelectOne(1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 4, 4, 5); 
  178187 
  179188        if (Kuutio == 1) 
   
  235244    void LisaaPelaaja(Vector paikka, double leveys, double korkeus) 
  236245    { 
  237         pelaaja1 = new PlatformCharacter(leveys*0.9, korkeus*2); 
   246        pelaaja1 = new PlatformCharacter(leveys * 0.9, korkeus * 2); 
  238247        pelaaja1.Position = paikka; 
  239248        pelaaja1.Mass = 1.0; 
   
  250259 
  251260        Mouse.Listen(MouseButton.Left, ButtonState.Pressed, Klikkaa, null); 
   261        Mouse.Listen(MouseButton.Left, ButtonState.Released, LaskeIrti, null); 
  252262        Mouse.ListenWheel(Vaihdaesine, "vaihda inventoryesineitä"); 
  253263 
   
  272282    } 
  273283 
   284    Timer hajotusAjastin; 
   285 
   286    void LaskeIrti() 
   287    { 
   288        if(hajotusAjastin !=null) 
   289        { 
   290            hajotusAjastin.Stop(); 
   291        } 
   292    } 
   293 
  274294    void Klikkaa() 
  275295    { 
   
  278298        foreach (GameObject g in oliot) 
  279299        { 
  280             if(Vector.Distance(pelaaja1.Position,g.Position) <160 && !g.Equals(pelaaja1)&& !g.Tag.Equals("maa") && !g.Tag.Equals("taso")) 
   300            if (Vector.Distance(pelaaja1.Position, g.Position) < 160 && !g.Equals(pelaaja1) && !g.Tag.Equals("maa") && !g.Tag.Equals("taso")) 
  281301            { 
  282                 if(g.Tag == "kupari") 
   302                hajotusAjastin = new Timer(); 
   303                hajotusAjastin.Interval = 0.4; 
   304 
   305                if (g.Tag == "kupari") hajotusAjastin.Interval = 0.6; 
   306                if (g.Tag == "hopea") hajotusAjastin.Interval = 1; 
   307                if (g.Tag == "vahankultaa") hajotusAjastin.Interval = 2; 
   308                if (g.Tag == "paljonkultaa") hajotusAjastin.Interval = 3; 
   309 
   310                hajotusAjastin.Timeout += delegate 
  283311                { 
  284                     rahalaskuri.Value += 2; 
  285                 } 
  286                 if (g.Tag == "hopea") 
  287                 { 
  288                     rahalaskuri.Value += 5; 
  289                 } 
  290                 if (g.Tag == "vahankultaa") 
  291                 { 
  292                     rahalaskuri.Value += 10; 
  293                 } 
  294                 if (g.Tag == "paljonkultaa") 
  295                 { 
  296                     rahalaskuri.Value += 25; 
  297                 } 
  298  
  299                 pisteet = rahalaskuri.Value; 
  300                 g.Destroy(); 
   312                    if (g.Tag == "kupari") 
   313                    { 
   314                        rahalaskuri.Value += 2; 
   315                    } 
   316                    if (g.Tag == "hopea") 
   317                    { 
   318                        rahalaskuri.Value += 5; 
   319                    } 
   320                    if (g.Tag == "vahankultaa") 
   321                    { 
   322                        rahalaskuri.Value += 10; 
   323                    } 
   324                    if (g.Tag == "paljonkultaa") 
   325                    { 
   326                        rahalaskuri.Value += 25; 
   327                    } 
   328                    pisteet = rahalaskuri.Value; 
   329                    g.Destroy(); 
   330                }; 
   331                hajotusAjastin.Start(1); 
   332 
  301333            } 
  302334        } 
   
  306338    void Vaihdaesine() 
  307339    { 
  308  
  309  
  310  
   340        inventory.esineet[esinelaskuri].Image = tyhjaruutukuva; 
   341 
   342        esinelaskuri = esinelaskuri + Mouse.WheelChange; 
   343        if (esinelaskuri < 0) esinelaskuri = 2; 
   344        if (esinelaskuri > 2) esinelaskuri = 0; 
   345        inventory.esineet[esinelaskuri].Image = valitturuutukuva; 
  311346    } 
  312347 
  313348    void Nollaa() 
  314349    { 
  315  
  316         ClearAll(); 
  317         AloitaPeli(); 
  318         IsPaused = false; 
  319  
   350        if (rahalaskuri.Value >= 150) 
   351        { 
   352            ClearAll(); 
   353            AloitaPeli(); 
   354            rahalaskuri.Value -= 150; 
   355            IsPaused = false; 
   356        } 
   357 
   358        else 
   359        { 
   360 
   361            MessageDisplay.Add("liian vähän rahaa"); 
   362            IsPaused = false; 
   363 
   364        } 
  320365    } 
  321366    void Liikuta(PlatformCharacter hahmo, double nopeus) 
   
  346391    /// Tapahtuma, kun esine on valittu. 
  347392    public event Action<PhysicsObject> ItemSelected; 
   393    public List<PushButton> esineet = new List<PushButton>(); 
  348394 
  349395    /// Luo uuden esinevalikon. 
   
  360406    { 
  361407        PushButton icon = new PushButton(kuva); 
   408        esineet.Add(icon); 
  362409        Add(icon); 
  363410        icon.Clicked += delegate () { SelectItem(item); }; 
 • 2017/27/AnttiN/Kullankaivaja/Kullankaivaja/Kullankaivaja/Kullankaivaja.csproj.Debug.cachefile

  r8866 r8885  
  1414Content\Asetusnappain.xnb 
  1515Content\Tyhjaruutu.xnb 
   16Content\Valitturuutu.xnb 
   17Content\Tausta.xnb 
 • 2017/27/AnttiN/Kullankaivaja/Kullankaivaja/Kullankaivaja/obj/x86/Debug/ContentPipeline-{FB1067CC-FEED-45F1-8CB8-8F3DD59AB260}.xml

  r8866 r8885  
  136136      <Output>C:\MyTemp\AnttiN\Kullankaivaja\Kullankaivaja\Kullankaivaja\bin\x86\Debug\Content\Tyhjaruutu.xnb</Output> 
  137137      <Time>2017-07-04T11:36:18.3395844+03:00</Time> 
   138    </Item> 
   139    <Item> 
   140      <Source>Valitturuutu.png</Source> 
   141      <Name>Valitturuutu</Name> 
   142      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   143      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   144      <Options>None</Options> 
   145      <Output>C:\MyTemp\AnttiN\Kullankaivaja\Kullankaivaja\Kullankaivaja\bin\x86\Debug\Content\Valitturuutu.xnb</Output> 
   146      <Time>2017-07-04T11:49:10.1444345+03:00</Time> 
   147    </Item> 
   148    <Item> 
   149      <Source>Tausta.png</Source> 
   150      <Name>Tausta</Name> 
   151      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   152      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   153      <Options>None</Options> 
   154      <Output>C:\MyTemp\AnttiN\Kullankaivaja\Kullankaivaja\Kullankaivaja\bin\x86\Debug\Content\Tausta.xnb</Output> 
   155      <Time>2017-07-04T14:36:46.5706043+03:00</Time> 
  138156    </Item> 
  139157    <BuildSuccessful>true</BuildSuccessful> 
 • 2017/27/AnttiN/Kullankaivaja/Kullankaivaja/Kullankaivaja/obj/x86/Debug/Kullankaivaja.csproj.FileListAbsolute.txt

  r8866 r8885  
  2222C:\MyTemp\AnttiN\Kullankaivaja\Kullankaivaja\Kullankaivaja\bin\x86\Debug\Content\Asetusnappain.xnb 
  2323C:\MyTemp\AnttiN\Kullankaivaja\Kullankaivaja\Kullankaivaja\bin\x86\Debug\Content\Tyhjaruutu.xnb 
   24C:\MyTemp\AnttiN\Kullankaivaja\Kullankaivaja\Kullankaivaja\bin\x86\Debug\Content\Valitturuutu.xnb 
   25C:\MyTemp\AnttiN\Kullankaivaja\Kullankaivaja\Kullankaivaja\bin\x86\Debug\Content\Tausta.xnb 
 • 2017/27/AnttiN/Kullankaivaja/Kullankaivaja/Kullankaivaja/obj/x86/Debug/cachefile-{FB1067CC-FEED-45F1-8CB8-8F3DD59AB260}-targetpath.txt

  r8866 r8885  
  1414Content\Asetusnappain.xnb 
  1515Content\Tyhjaruutu.xnb 
   16Content\Valitturuutu.xnb 
   17Content\Tausta.xnb 
 • 2017/27/AnttiN/Kullankaivaja/Kullankaivaja/KullankaivajaContent/KullankaivajaContent.contentproj

  r8866 r8885  
  151151    </Compile> 
  152152  </ItemGroup> 
   153  <ItemGroup> 
   154    <Compile Include="Tausta.png"> 
   155      <Name>Tausta</Name> 
   156      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   157      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   158    </Compile> 
   159  </ItemGroup> 
  153160  <Import Project="$(MSBuildExtensionsPath)\Microsoft\XNA Game Studio\$(XnaFrameworkVersion)\Microsoft.Xna.GameStudio.ContentPipeline.targets" /> 
  154161  <!--  To modify your build process, add your task inside one of the targets below and uncomment it.  
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.