Changeset 8852 for 2017/27/AnttiN


Ignore:
Timestamp:
2017-07-03 15:01:41 (6 years ago)
Author:
npo17_45
Message:

Grafiikoita ja kaivaminen

Location:
2017/27/AnttiN/Kullankaivaja
Files:
17 added
14 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • 2017/27/AnttiN/Kullankaivaja/Kullankaivaja/Kullankaivaja/Kullankaivaja.cs

  r8827 r8852  
  1313    const int RUUDUN_KOKO = 40; 
  1414 
   15    int pisteet = 0; 
   16    IntMeter rahalaskuri; 
   17 
  1518    PlatformCharacter pelaaja1; 
  1619 
  17     Image pelaajanKuva = LoadImage("norsu"); 
   20    SoundEffect maaliAani = LoadSoundEffect("maali"); 
   21    Image pelaajanKuva = LoadImage("Kaivaja"); 
  1822    Image tahtiKuva = LoadImage("tahti"); 
  19  
  20     SoundEffect maaliAani = LoadSoundEffect("maali"); 
  2123    Image ruohomaa = LoadImage("Ruohomaa"); 
  2224    Image maa = LoadImage("Maa"); 
   25    Image hiekkakuva = LoadImage("Hiekka"); 
   26    Image kuparikuva = LoadImage("Kupari"); 
   27    Image hopeakuva = LoadImage("Hopea"); 
   28    Image vahankultaakuva = LoadImage("Vahankultaa"); 
   29    Image paljonkultaakuva = LoadImage("Paljonkultaa"); 
  2330 
  2431    public override void Begin() 
  2532    { 
  26         Gravity = new Vector(0, -1000); 
   33        Gravity = new Vector(0, -500); 
  2734 
  2835        LuoKentta(); 
  2936        LisaaNappaimet(); 
   37        LisaaMuut(); 
  3038 
  3139        Camera.Follow(pelaaja1); 
   
  3442    } 
  3543 
   44    void LisaaMuut() 
   45    { 
   46        //rahalaskuri laskemaan ja näyttämään rahat 
   47        rahalaskuri = new IntMeter(pisteet); 
   48 
   49        Label pisteNaytto = new Label(); 
   50        pisteNaytto.X = Screen.Left + 100; 
   51        pisteNaytto.Y = Screen.Top - 100; 
   52        pisteNaytto.TextColor = Color.Black; 
   53        pisteNaytto.Color = Color.White; 
   54 
   55        pisteNaytto.Title = "Rahaa"; 
   56        pisteNaytto.BindTo(rahalaskuri); 
   57        Add(pisteNaytto); 
   58 
   59    } 
  3660    void LuoKentta() 
  3761    { 
   
  4165        kentta.SetTileMethod('*', LisaaTahti); 
  4266        kentta.SetTileMethod('N', LisaaPelaaja); 
   67        kentta.SetTileMethod('P', LisaaMalmi); 
  4368        kentta.Execute(RUUDUN_KOKO, RUUDUN_KOKO); 
  4469        Level.CreateBorders(); 
   
  5176        taso.Position = paikka; 
  5277        taso.Image = ruohomaa; 
   78        taso.Tag = "taso"; 
  5379        Add(taso); 
  5480    } 
   
  6086        multa.Position = paikka; 
  6187        multa.Image = maa; 
   88        multa.Tag = "maa"; 
  6289        Add(multa); 
   90 
   91    } 
   92 
   93    void LisaaMalmi(Vector paikka, double leveys, double korkeus) 
   94    { 
   95        //sattumanvarainen kuutio 
   96        int Kuutio = RandomGen.SelectOne(1,1,1,1,1,1,1,1,1,1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2,2, 3,3,3,3,3,3,3,3,3,3, 4,4, 5); 
   97 
   98        if (Kuutio == 1) 
   99        { 
   100            PhysicsObject hiekka = PhysicsObject.CreateStaticObject(leveys, korkeus); 
   101            hiekka.Position = paikka; 
   102            hiekka.Image = hiekkakuva; 
   103            hiekka.Tag = "hiekka"; 
   104            Add(hiekka); 
   105        } 
   106 
   107        if (Kuutio == 2) 
   108        { 
   109            PhysicsObject kupari = PhysicsObject.CreateStaticObject(leveys, korkeus); 
   110            kupari.Position = paikka; 
   111            kupari.Image = kuparikuva; 
   112            kupari.Tag = "kupari"; 
   113            Add(kupari); 
   114        } 
   115 
   116        if (Kuutio == 3) 
   117        { 
   118            PhysicsObject hopea = PhysicsObject.CreateStaticObject(leveys, korkeus); 
   119            hopea.Position = paikka; 
   120            hopea.Image = hopeakuva; 
   121            hopea.Tag = "hopea"; 
   122            Add(hopea); 
   123        } 
   124 
   125        if (Kuutio == 4) 
   126        { 
   127            PhysicsObject vahankultaa = PhysicsObject.CreateStaticObject(leveys, korkeus); 
   128            vahankultaa.Position = paikka; 
   129            vahankultaa.Image = vahankultaakuva; 
   130            vahankultaa.Tag = "vahankultaa"; 
   131            Add(vahankultaa); 
   132        } 
   133 
   134        if (Kuutio == 5) 
   135        { 
   136            PhysicsObject paljonkultaa = PhysicsObject.CreateStaticObject(leveys, korkeus); 
   137            paljonkultaa.Position = paikka; 
   138            paljonkultaa.Image = paljonkultaakuva; 
   139            paljonkultaa.Tag = "paljonkultaa"; 
   140            Add(paljonkultaa); 
   141        } 
  63142 
  64143    } 
   
  75154    void LisaaPelaaja(Vector paikka, double leveys, double korkeus) 
  76155    { 
  77         pelaaja1 = new PlatformCharacter(leveys, korkeus); 
   156        pelaaja1 = new PlatformCharacter(leveys*0.9, korkeus*2); 
  78157        pelaaja1.Position = paikka; 
  79         pelaaja1.Mass = 4.0; 
   158        pelaaja1.Mass = 1.0; 
  80159        pelaaja1.Image = pelaajanKuva; 
   160        pelaaja1.StaticFriction = 0; 
   161        pelaaja1.KineticFriction = 0; 
  81162        AddCollisionHandler(pelaaja1, "tahti", TormaaTahteen); 
  82163        Add(pelaaja1); 
   
  85166    void LisaaNappaimet() 
  86167    { 
   168        IsMouseVisible = true; 
   169 
   170        Mouse.Listen(MouseButton.Left, ButtonState.Pressed, Klikkaa, null); 
   171 
  87172        Keyboard.Listen(Key.F1, ButtonState.Pressed, ShowControlHelp, "Näytä ohjeet"); 
  88173        Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, ConfirmExit, "Lopeta peli"); 
  89  
  90174        Keyboard.Listen(Key.Left, ButtonState.Down, Liikuta, "Liikkuu vasemmalle", pelaaja1, -nopeus); 
  91175        Keyboard.Listen(Key.Right, ButtonState.Down, Liikuta, "Liikkuu vasemmalle", pelaaja1, nopeus); 
  92176        Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Pressed, Hyppaa, "Pelaaja hyppää", pelaaja1, hyppyNopeus); 
   177        Keyboard.Listen(Key.P, ButtonState.Pressed, Nollaa, "nollaa palikat"); 
   178 
  93179 
  94180        ControllerOne.Listen(Button.Back, ButtonState.Pressed, Exit, "Poistu pelistä"); 
  95  
  96181        ControllerOne.Listen(Button.DPadLeft, ButtonState.Down, Liikuta, "Pelaaja liikkuu vasemmalle", pelaaja1, -nopeus); 
  97182        ControllerOne.Listen(Button.DPadRight, ButtonState.Down, Liikuta, "Pelaaja liikkuu oikealle", pelaaja1, nopeus); 
   
  101186    } 
  102187 
   188    void Klikkaa() 
   189    { 
   190        Vector paikka = Mouse.PositionOnWorld; 
   191        List<GameObject> oliot = GetObjectsAt(paikka, 1); 
   192        foreach (GameObject g in oliot) 
   193        { 
   194            if(Vector.Distance(pelaaja1.Position,g.Position) <160 && !g.Equals(pelaaja1)&& !g.Tag.Equals("maa") && !g.Tag.Equals("taso")) 
   195            { 
   196                if(g.Tag == "kupari") 
   197                { 
   198                    rahalaskuri.Value += 2; 
   199                } 
   200                if (g.Tag == "hopea") 
   201                { 
   202                    rahalaskuri.Value += 5; 
   203                } 
   204                if (g.Tag == "vahankultaa") 
   205                { 
   206                    rahalaskuri.Value += 10; 
   207                } 
   208                if (g.Tag == "paljonkultaa") 
   209                { 
   210                    rahalaskuri.Value += 25; 
   211                } 
   212 
   213                pisteet = rahalaskuri.Value; 
   214                g.Destroy(); 
   215            } 
   216        } 
   217 
   218    } 
   219 
   220    void Nollaa() 
   221    { 
   222 
   223        ClearAll(); 
   224        Begin(); 
   225 
   226    } 
  103227    void Liikuta(PlatformCharacter hahmo, double nopeus) 
  104228    { 
 • 2017/27/AnttiN/Kullankaivaja/Kullankaivaja/Kullankaivaja/Kullankaivaja.csproj.Debug.cachefile

  r8827 r8852  
  55Content\Ruohomaa.xnb 
  66Content\Maa.xnb 
   7Content\Kaivaja.xnb 
   8Content\Hiekka.xnb 
   9Content\Hopea.xnb 
   10Content\Kupari.xnb 
   11Content\Paljonkultaa.xnb 
   12Content\Vahankultaa.xnb 
 • 2017/27/AnttiN/Kullankaivaja/Kullankaivaja/Kullankaivaja/obj/x86/Debug/ContentPipeline-{FB1067CC-FEED-45F1-8CB8-8F3DD59AB260}.xml

  r8827 r8852  
  3636      <Options>None</Options> 
  3737      <Output>C:\MyTemp\AnttiN\Kullankaivaja\Kullankaivaja\Kullankaivaja\bin\x86\Debug\Content\kentta1.xnb</Output> 
  38       <Time>2017-07-03T11:06:14.1142743+03:00</Time> 
   38      <Time>2017-07-03T12:52:27.3757578+03:00</Time> 
  3939    </Item> 
  4040    <Item> 
   
  5555      <Output>C:\MyTemp\AnttiN\Kullankaivaja\Kullankaivaja\Kullankaivaja\bin\x86\Debug\Content\Maa.xnb</Output> 
  5656      <Time>2017-07-03T10:59:28.7997469+03:00</Time> 
   57    </Item> 
   58    <Item> 
   59      <Source>Kaivaja.png</Source> 
   60      <Name>Kaivaja</Name> 
   61      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   62      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   63      <Options>None</Options> 
   64      <Output>C:\MyTemp\AnttiN\Kullankaivaja\Kullankaivaja\Kullankaivaja\bin\x86\Debug\Content\Kaivaja.xnb</Output> 
   65      <Time>2017-07-03T12:35:50.6910418+03:00</Time> 
   66    </Item> 
   67    <Item> 
   68      <Source>Hiekka.png</Source> 
   69      <Name>Hiekka</Name> 
   70      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   71      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   72      <Options>None</Options> 
   73      <Output>C:\MyTemp\AnttiN\Kullankaivaja\Kullankaivaja\Kullankaivaja\bin\x86\Debug\Content\Hiekka.xnb</Output> 
   74      <Time>2017-07-03T13:24:41.3546528+03:00</Time> 
   75    </Item> 
   76    <Item> 
   77      <Source>Hopea.png</Source> 
   78      <Name>Hopea</Name> 
   79      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   80      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   81      <Options>None</Options> 
   82      <Output>C:\MyTemp\AnttiN\Kullankaivaja\Kullankaivaja\Kullankaivaja\bin\x86\Debug\Content\Hopea.xnb</Output> 
   83      <Time>2017-07-03T13:24:59.6864858+03:00</Time> 
   84    </Item> 
   85    <Item> 
   86      <Source>Kupari.png</Source> 
   87      <Name>Kupari</Name> 
   88      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   89      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   90      <Options>None</Options> 
   91      <Output>C:\MyTemp\AnttiN\Kullankaivaja\Kullankaivaja\Kullankaivaja\bin\x86\Debug\Content\Kupari.xnb</Output> 
   92      <Time>2017-07-03T13:25:27.8693038+03:00</Time> 
   93    </Item> 
   94    <Item> 
   95      <Source>Paljonkultaa.png</Source> 
   96      <Name>Paljonkultaa</Name> 
   97      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   98      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   99      <Options>None</Options> 
   100      <Output>C:\MyTemp\AnttiN\Kullankaivaja\Kullankaivaja\Kullankaivaja\bin\x86\Debug\Content\Paljonkultaa.xnb</Output> 
   101      <Time>2017-07-03T13:25:34.5409709+03:00</Time> 
   102    </Item> 
   103    <Item> 
   104      <Source>Vahankultaa.png</Source> 
   105      <Name>Vahankultaa</Name> 
   106      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   107      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   108      <Options>None</Options> 
   109      <Output>C:\MyTemp\AnttiN\Kullankaivaja\Kullankaivaja\Kullankaivaja\bin\x86\Debug\Content\Vahankultaa.xnb</Output> 
   110      <Time>2017-07-03T13:25:42.3337501+03:00</Time> 
  57111    </Item> 
  58112    <BuildSuccessful>true</BuildSuccessful> 
 • 2017/27/AnttiN/Kullankaivaja/Kullankaivaja/Kullankaivaja/obj/x86/Debug/Kullankaivaja.csproj.FileListAbsolute.txt

  r8827 r8852  
  1313C:\MyTemp\AnttiN\Kullankaivaja\Kullankaivaja\Kullankaivaja\bin\x86\Debug\Content\Ruohomaa.xnb 
  1414C:\MyTemp\AnttiN\Kullankaivaja\Kullankaivaja\Kullankaivaja\bin\x86\Debug\Content\Maa.xnb 
   15C:\MyTemp\AnttiN\Kullankaivaja\Kullankaivaja\Kullankaivaja\bin\x86\Debug\Content\Kaivaja.xnb 
   16C:\MyTemp\AnttiN\Kullankaivaja\Kullankaivaja\Kullankaivaja\bin\x86\Debug\Content\Hiekka.xnb 
   17C:\MyTemp\AnttiN\Kullankaivaja\Kullankaivaja\Kullankaivaja\bin\x86\Debug\Content\Hopea.xnb 
   18C:\MyTemp\AnttiN\Kullankaivaja\Kullankaivaja\Kullankaivaja\bin\x86\Debug\Content\Kupari.xnb 
   19C:\MyTemp\AnttiN\Kullankaivaja\Kullankaivaja\Kullankaivaja\bin\x86\Debug\Content\Paljonkultaa.xnb 
   20C:\MyTemp\AnttiN\Kullankaivaja\Kullankaivaja\Kullankaivaja\bin\x86\Debug\Content\Vahankultaa.xnb 
 • 2017/27/AnttiN/Kullankaivaja/Kullankaivaja/Kullankaivaja/obj/x86/Debug/cachefile-{FB1067CC-FEED-45F1-8CB8-8F3DD59AB260}-targetpath.txt

  r8827 r8852  
  55Content\Ruohomaa.xnb 
  66Content\Maa.xnb 
   7Content\Kaivaja.xnb 
   8Content\Hiekka.xnb 
   9Content\Hopea.xnb 
   10Content\Kupari.xnb 
   11Content\Paljonkultaa.xnb 
   12Content\Vahankultaa.xnb 
 • 2017/27/AnttiN/Kullankaivaja/Kullankaivaja/KullankaivajaContent/KullankaivajaContent.contentproj

  r8827 r8852  
  8181    </Compile> 
  8282  </ItemGroup> 
   83  <ItemGroup> 
   84    <Compile Include="Kaivaja.png"> 
   85      <Name>Kaivaja</Name> 
   86      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   87      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   88    </Compile> 
   89  </ItemGroup> 
   90  <ItemGroup> 
   91    <Compile Include="Hiekka.png"> 
   92      <Name>Hiekka</Name> 
   93      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   94      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   95    </Compile> 
   96  </ItemGroup> 
   97  <ItemGroup> 
   98    <Compile Include="Hopea.png"> 
   99      <Name>Hopea</Name> 
   100      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   101      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   102    </Compile> 
   103  </ItemGroup> 
   104  <ItemGroup> 
   105    <Compile Include="Kupari.png"> 
   106      <Name>Kupari</Name> 
   107      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   108      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   109    </Compile> 
   110  </ItemGroup> 
   111  <ItemGroup> 
   112    <Compile Include="Paljonkultaa.png"> 
   113      <Name>Paljonkultaa</Name> 
   114      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   115      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   116    </Compile> 
   117  </ItemGroup> 
   118  <ItemGroup> 
   119    <Compile Include="Vahankultaa.png"> 
   120      <Name>Vahankultaa</Name> 
   121      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   122      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   123    </Compile> 
   124  </ItemGroup> 
  83125  <Import Project="$(MSBuildExtensionsPath)\Microsoft\XNA Game Studio\$(XnaFrameworkVersion)\Microsoft.Xna.GameStudio.ContentPipeline.targets" /> 
  84126  <!--  To modify your build process, add your task inside one of the targets below and uncomment it.  
 • 2017/27/AnttiN/Kullankaivaja/Kullankaivaja/KullankaivajaContent/kentta1.txt

  r8827 r8852  
  77      N 
  88########## 
  9 MMMMMMMMMM 
  10 MMMMMMMMMM 
  11 MMMMMMMMMM 
  12 MMMMMMMMMM 
  13 MMMMMMMMMM 
  14 MMMMMMMMMM 
  15 MMMMMMMMMM 
  16 MMMMMMMMMM 
  17 MMMMMMMMMM 
  18 MMMMMMMMMM 
  19 MMMMMMMMMM 
  20 MMMMMMMMMM 
   9MMMMMMMMMMPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
   10MMMMMMMMMMPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
   11MMMMMMMMMMPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
   12MMMMMMMMMMPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
   13MMMMMMMMMMPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
   14MMMMMMMMMMPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
   15MMMMMMMMMMPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
   16MMMMMMMMMMPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
   17MMMMMMMMMMPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
   18MMMMMMMMMMPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
   19MMMMMMMMMMPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
   20MMMMMMMMMMPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
   21MMMMMMMMMMPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
  2122MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.