Ignore:
Timestamp:
2017-06-16 11:42:51 (2 years ago)
Author:
npo17_4
Message:
 
File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • 2017/24/EmiliaM/Little_miner1.cs

  r8736 r8781  
  1616    Vector sanky2paikka; 
  1717    Vector alkupaikka; 
   18    PhysicsObject palikka1; 
  1819     
  1920     
   
  2223    Image hakkukuva = LoadImage("hakku"); 
  2324    Image tausta = LoadImage("Little.miner1"); 
   25    Image kkuva = LoadImage("kivi"); 
   26    Image vihu = LoadImage("vihu"); 
   27    Image sma = LoadImage("sma"); 
   28    Image taust = LoadImage("raja"); 
   29    Image puu = LoadImage("puu"); 
   30    Image arkku = LoadImage("c"); 
   31    Image tim = LoadImage("diamond"); 
  2432 
  2533    private double liikkumisnopeus = 300; 
   
  2836    { 
  2937        Level.Background.Image = tausta; 
  30         MultiSelectWindow alkuValikko = new MultiSelectWindow("Pelin alkuvalikko", "Aloita peli", "Vaihda Hahmoa", "Lopeta"); 
   38        MultiSelectWindow alkuValikko = new MultiSelectWindow("Pelin alkuvalikko", "Aloita peli", "Lopeta"); 
  3139        alkuValikko.AddItemHandler(0, AloitaPeli); 
  3240        // alkuValikko.AddItemHandler(1, ); 
   
  6775        AddCollisionHandler(apuri, "timantti", LyoTimu); 
  6876        AddCollisionHandler(apuri, "vihu2", LyoVihu); 
   77        AddCollisionHandler(apuri, "vihu", LyoVihu); 
   78        AddCollisionHandler(apuri, "boss", LyoIlkio); 
   79        AddCollisionHandler(apuri, "boss2", LyoIlkio); 
  6980        apuri.IsVisible = false; 
  7081        Add(apuri); 
   
  158169        AddCollisionHandler(pelaaja, "sanky1", VaihdaCheckpointtia); 
  159170        AddCollisionHandler(pelaaja, "sanky2", VaihdaCheckpointtia); 
   171        AddCollisionHandler(pelaaja, "boss2", VihuOsui); 
  160172         
  161173        Camera.Follow(pelaaja); 
   
  195207        palikka.Position = paikka; 
  196208        palikka.Shape = Shape.Rectangle; 
  197         palikka.Color = Color.Black; 
   209        palikka.Image = taust; 
  198210        palikka.Restitution = 0.0; 
  199211        Add(palikka); 
   
  205217        palikka.Position = paikka; 
  206218        palikka.Shape = Shape.Rectangle; 
  207         palikka.Color = Color.Brown; 
   219        palikka.Image = puu; 
  208220        palikka.Restitution = 0.0; 
  209221        palikka.CollisionIgnoreGroup = 2; 
   
  216228        palikka.Position = paikka; 
  217229        palikka.Shape = Shape.Rectangle; 
  218  
   230        palikka.Color = Color.AshGray; 
  219231        palikka.Restitution = 0.0; 
  220232        Add(palikka); 
   
  226238        palikka.Position = paikka; 
  227239        palikka.Shape = Shape.Rectangle; 
  228         palikka.Color = Color.LightGray; 
   240        palikka.Image = kkuva; 
  229241        //AddCollisionHandler(palikka,"apuri" , LyoKivea2); 
  230242        // AddCollisionHandler(palikka, "hakku", KiviTuhoutuu); 
   
  258270        palikka2.Mass = 100000000; 
  259271        palikka2.Shape = Shape.Rectangle; 
  260         palikka2.Color = Color.Red; 
   272        palikka2.Image = kkuva; 
  261273        palikka2.Tag = "vihu2"; 
  262274        palikka2.Restitution = 0.0; 
   
  268280 
  269281        Vihu vihu2 = (Vihu)palikka; 
   282        vihu2.Image = vihu; 
  270283        vihu2.Tag = "vihu"; 
  271284 
   
  294307    void LuoIlkio(Vector paikka, double leveys, double korkeus) 
  295308    { 
  296         PhysicsObject palikka = PhysicsObject.CreateStaticObject(leveys, korkeus); 
  297         palikka.Position = paikka; 
  298         palikka.Shape = Shape.Rectangle; 
  299         palikka.Color = Color.Green; 
  300         palikka.Restitution = 0.0; 
  301         Add(palikka); 
  302     } 
   309        Boss pal = new Boss(leveys + 40.0, korkeus + 40.0); 
   310        pal.Position = paikka; 
   311        pal.Shape = Shape.Rectangle; 
   312        pal.Color = Color.Green; 
   313        pal.Mass = (100000); 
   314        pal.Tag = "boss"; 
   315        pal.Restitution = 0.0; 
   316        Add(pal); 
   317    } 
   318 
   319    void LyoIlkio(PhysicsObject apuri, PhysicsObject pal) 
   320    { 
   321 
   322        Boss boss = (Boss)pal; 
   323        boss.Image = vihu; 
   324        boss.Tag = "boss2"; 
   325         
   326 
   327        FollowerBrain vihuAivot = new FollowerBrain(pelaaja); 
   328        vihuAivot.Speed = 100; 
   329        vihuAivot.DistanceFar = 600; 
   330        vihuAivot.DistanceClose = 50; 
   331        vihuAivot.StopWhenTargetClose = false; 
   332        vihuAivot.TargetClose += delegate 
   333        { 
   334            Vector suunta = pelaaja.Position - pal.Position; 
   335            suunta.Normalize(); 
   336 
   337            pal.Hit(suunta * -300); 
   338            pelaaja.Hit(suunta * 300); 
   339 
   340        }; 
   341 
   342       boss.Brain = vihuAivot; 
   343       boss.ElamaLaskuri.AddValue(-1); 
   344        if (boss.ElamaLaskuri.Value == 0) 
   345        { 
   346 
   347            boss.Destroy(); 
   348            List<GameObject> objs = GetObjectsWithTag("este"); 
   349            foreach (GameObject g in objs) 
   350                g.Destroy(); 
   351        } 
   352            
   353    } 
   354 
   355 
  303356 
  304357    void LuoEste(Vector paikka, double leveys, double korkeus) 
  305358    { 
  306         PhysicsObject palikka = PhysicsObject.CreateStaticObject(leveys, korkeus); 
  307         palikka.Position = paikka; 
  308         palikka.Shape = Shape.Rectangle; 
  309         palikka.Color = Color.DarkJungleGreen; 
  310         palikka.Restitution = 0.0; 
  311         Add(palikka); 
   359        palikka1 = PhysicsObject.CreateStaticObject(leveys, korkeus); 
   360        palikka1.Position = paikka; 
   361        palikka1.Shape = Shape.Rectangle; 
   362        palikka1.Color = Color.DarkJungleGreen; 
   363        palikka1.Tag = "este"; 
   364        palikka1.Restitution = 0.0; 
   365        Add(palikka1); 
  312366    } 
  313367 
   
  318372        ragdi.MakeStatic(); 
  319373        ragdi.Shape = Shape.Rectangle; 
  320         ragdi.Color = Color.JungleGreen; 
   374        ragdi.Image = kkuva;  
  321375        ragdi.Tag = ("smaragdi"); 
  322376        ragdi.Restitution = 0.0; 
   
  327381    { 
  328382        Sma Sma2 = (Sma)ragdi; 
   383        Sma2.Image = sma; 
  329384        Sma2.ElamaLaskuri.AddValue(-1); 
  330385        if (Sma2.ElamaLaskuri.Value == 0) 
   
  332387            Sma2.Destroy(); 
  333388            MessageDisplay.Add("Löysit Smaragdin!"); 
   389            Timer.SingleShot(2, TarkistaKaikki); 
  334390        } 
  335     } 
   391         
   392    } 
   393 
   394    void TarkistaKaikki() 
   395    { 
   396        List<GameObject> smas = GetObjectsWithTag("smaragdi"); 
   397        List<GameObject> tims = GetObjectsWithTag("timantti"); 
   398        if (smas.Count == 0 && tims.Count == 0) 
   399        { 
   400            Label tekstikentta = new Label("Voitit pelin! Löysit kaikki timantit ja smaragdit. Voitit BOSSIN. Olet mahtava mainari."); 
   401            tekstikentta.X = pelaaja.X; 
   402            tekstikentta.Y = pelaaja.Y  + 100; 
   403            Add(tekstikentta); 
   404 
   405        } 
   406 
   407 
   408 
   409 
   410 
   411    } 
   412 
  336413 
  337414    void LuoTimantti(Vector paikka, double leveys, double korkeus) 
   
  341418        dia.MakeStatic(); 
  342419        dia.Shape = Shape.Rectangle; 
  343         dia.Color = Color.Blue; 
   420        dia.Image = tim; 
   421         
  344422        dia.Tag = "timantti"; 
  345423        dia.Restitution = 0.0; 
   
  354432            D2.Destroy(); 
  355433            MessageDisplay.Add("Löysit Timantin!"); 
   434            Timer.SingleShot(2, TarkistaKaikki); 
  356435        } 
   436 
   437        
  357438    } 
  358439 
   
  362443        palikka.Position = paikka; 
  363444        palikka.Shape = Shape.Rectangle; 
  364         palikka.Color = Color.BlueGray; 
   445        palikka.Color = Color.Gray; 
  365446        palikka.Restitution = 0.0; 
  366447        Add(palikka); 
   
  386467        palikka.Position = paikka; 
  387468        palikka.Shape = Shape.Rectangle; 
  388         palikka.Color = Color.DarkBrown; 
   469        palikka.Image = arkku; 
  389470        palikka.Restitution = 0.0; 
  390471        Add(palikka); 
   
  465546//    } 
  466547//} 
   548class Boss : PhysicsObject 
   549{ 
   550    private IntMeter elamaLaskuri = new IntMeter(10, 0, 10); 
   551    public IntMeter ElamaLaskuri { get { return elamaLaskuri; } } 
   552 
   553    public Boss(double leveys, double korkeus) 
   554        : base(leveys, korkeus) 
   555    { 
   556        // elamaLaskuri.LowerLimit += delegate { this.Destroy(); }; 
   557    } 
   558} 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.