Ignore:
Timestamp:
2017-06-15 15:09:10 (5 years ago)
Author:
npo17_21
Message:
 
File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • 2017/24/AaronL/AdventureLunk/AdventureLunk/AdventureLunk/AdventureLunk.cs

  r8674 r8749  
  1717 
  1818    Image linkYlos = LoadImage("link4"); 
   19    Image linkLyoVasemmalle = LoadImage("link3"); 
   20 
   21    Image hirviökuva = LoadImage("hirvio"); 
  1922    public override void Begin() 
  2023    { 
   
  3235        Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Down, LiikutaLink, null, new Vector(0, 500)); 
  3336        Keyboard.Listen(Key.Down, ButtonState.Down, LiikutaLink, null, new Vector(0, -500)); 
   37        Keyboard.Listen(Key.A, ButtonState.Pressed, LyoMiekalla, null); 
  3438        { 
  3539            Keyboard.Listen(Key.Left, ButtonState.Released, PysaytaLink, null); 
   
  6771    void Paika() 
  6872    { 
  69         Level.Background.Image = LoadImage("paika1"); Level.Background.FitToLevel(); 
   73        Level.Background.Image = LoadImage("aloitus"); Level.Background.FitToLevel(); 
  7074    } 
  7175    void LuoKentta() 
  7276    { 
  7377        //1. Luetaan kuva uuteen ColorTileMappiin, kuvan nimen perässä ei .png-päätettä. 
  74         ColorTileMap ruudut = ColorTileMap.FromLevelAsset("paika1"); 
   78        ColorTileMap ruudut = ColorTileMap.FromLevelAsset("aloitus"); 
  7579 
  7680        //2. Kerrotaan mitä aliohjelmaa kutsutaan, kun tietyn värinen pikseli tulee vastaan kuvatiedostossa. 
  77          
   81 
  7882        //ruudut.SetTileMethod(Color.Green, LuoPelaaja); 
  7983        ruudut.SetTileMethod(Color.FromHexCode("28FFA5"), LuoTaso); 
   84        ruudut.SetTileMethod(Color.FromHexCode("2857FF"), LuoLohko); 
   85        ruudut.SetTileMethod(Color.FromHexCode("51A2FF"), LuoPainike); 
   86         
  8087 
  8188        LuoPelaaja(Vector.Zero, 100, 100); 
   
  103110        Add(taso); 
  104111    } 
   112     
   113    void LuoLohko(Vector paikka, double leveys, double korkeus) 
   114    { 
   115        PhysicsObject lohko = new PhysicsObject(leveys*5.0, korkeus*5.0); 
   116        lohko.CanRotate = false; 
   117        lohko.Mass = 100.0; 
   118        lohko.Position = paikka; 
   119        lohko.Color = Color.Green; 
   120 
   121        // TODO: 
   122        // tee tähän AddCollisionHandler, joka määrää että: 
   123        // kun tämä lohko törmää mihin tahansa olioon, jonka täginä on "painike", 
   124        // niin mennään johonkin tiettyyn aliohjelmaan 
   125 
   126        AddCollisionHandler(lohko, "painike", LohkoOsuu); 
   127 
   128        Add(lohko); 
   129    } 
   130 
   131    void LuoPainike(Vector paikka, double leveys, double korkeus) 
   132    { 
   133        PhysicsObject painike = new PhysicsObject(leveys * 5.0, korkeus * 5.0); 
   134        painike.CanRotate = false; 
   135        painike.Mass = 100.0; 
   136        painike.Position = paikka; 
   137        painike.Color = Color.Green; 
   138        Add(painike); 
   139        painike.Tag = "painike"; 
   140    } 
  105141 
  106142    void PysaytaLink() 
   
  108144        LiikutaLink(Vector.Zero); 
  109145    } 
   146    void LohkoOsuu(PhysicsObject lohko, PhysicsObject painike) 
   147    { 
   148        KutsuHirvio(); 
   149        KutsuMieka(); 
   150    } 
   151    void KutsuHirvio() 
   152    { 
   153        PhysicsObject hirviö = new PhysicsObject(100.0, 100.0); 
   154        hirviö.Tag = "vihollinen"; 
   155        Add(hirviö); 
   156        hirviö.Image = hirviökuva;  
   157    } 
   158    void KutsuMieka() 
   159    { 
  110160 
  111      
   161    } 
   162    void LyoMiekalla() 
   163    { 
   164        link.Image = linkLyoVasemmalle; 
   165        List<GameObject> lista = GetObjectsBetween(link.Position + new Vector(-150.0, 0.0), link.Position); 
   166        if (lista.Count > 0) 
   167        { 
   168            foreach(GameObject olio in lista) 
   169            { 
   170                if (olio.Tag.Equals("vihollinen")) 
   171                { 
   172                    olio.Destroy(); 
   173                } 
   174            } 
   175        } 
   176        Timer.SingleShot(1.0, delegate 
   177        { 
   178            link.Image = linkKuva; 
   179        }); 
   180    }    
  112181 
  113182 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.