Changeset 8742


Ignore:
Timestamp:
2017-06-15 15:05:47 (6 years ago)
Author:
npo17_18
Message:
 
Location:
2017/24/ViljamiM/Zombodroid/Zombodroid
Files:
2 added
12 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • 2017/24/ViljamiM/Zombodroid/Zombodroid/Zombodroid/Zombodroid.cs

  r8703 r8742  
  1010{ 
  1111    Viho matti; 
  12     SoundEffect Aani = LoadSoundEffect("pyssyaani"); 
   12    SoundEffect tyhja = LoadSoundEffect("clikki"); 
   13    SoundEffect aani = LoadSoundEffect("pyssyaani"); 
  1314    bool vasenPyssy = true; 
  1415    List<Viho> vihut = new List<Viho>(); 
   
  1718    Image puunkuva = LoadImage("puu"); 
  1819    Image kivenkuva = LoadImage("kivi"); 
   20    PhysicsObject prinsessa; 
   21    Image taustakuva = LoadImage("mappi2"); 
  1922    public override void Begin() 
  2023    { 
   24         
   25         
   26      
   27 
   28        Mappi(); 
  2129        AsetaOhjaimet(); 
  22       
  23  
  24         Mappi(); 
  25  
  2630        Camera.Follow(matti); 
  2731 
   
  3236        AlkuValikko(); 
  3337 
  34         Level.Background.Image = LoadImage("mappi2"); 
  35         Level.Background.Size *= 30; 
   38 
  3639 
  3740    } 
   
  5861          LiikutaPelaajaa, null, Vector.Zero); 
  5962 
   63        Keyboard.Listen(Key.R, ButtonState.Released, matti.LataaLipas 
   64         , null); 
   65 
  6066        Mouse.Listen(MouseButton.Left, ButtonState.Pressed, Ammu, null); 
  6167 
   
  6470    void AsetaHenkilot(Vector paikka, double leveys, double korkeus) 
  6571    { 
   72         
   73 
  6674        matti = new Viho(75, 75); 
  6775        matti.Image = LoadImage("oikeeukkeli"); 
  6876        matti.Tag = "pelaaja"; 
  69         matti.Position = paikka; 
   77        matti.Y = paikka.Y; 
   78        matti.X = paikka.X; 
  7079        matti.CollisionIgnoreGroup = 1; 
  7180 
   
  7483        double laserinpituus = 1000; 
  7584        GameObject laser = new GameObject(2, laserinpituus); 
  76         laser.Y = matti.Y + laserinpituus / 2 + 16; 
  77         laser.Color = new Color(Color.Red, 30); 
   85        //laser.X = matti.X; 
   86        laser.Y = laserinpituus / 2 + 16; 
   87        laser.Color = new Color(Color.Red, 40); 
  7888        matti.Add(laser); 
  7989        AddCollisionHandler(matti, "nakoalue", VihuNakeeMatin); 
  8090        AddCollisionHandler(matti, "tsompi", VihuOsuuMattiin); 
   91         
  8192    } 
  8293 
   
  94105         
  95106        if (matti.Hengissa == false) return; 
  96         Aani.Play(); 
   107        if (matti.LippaassaPatruunaa == false) 
   108        { 
   109            tyhja.Play(); 
   110            if (matti.LatausKesken) MessageDisplay.Add("Ladataan..."); 
   111           else MessageDisplay.Add("tyhjä"); 
   112            return; 
   113        } 
   114        aani.Play(); 
   115         
  97116        PhysicsObject panos = new PhysicsObject(5.0, 5.0); 
  98117        panos.CollisionIgnoreGroup = 1; 
   
  111130        Add(panos); 
  112131        panos.Velocity = ((Mouse.PositionOnWorld - matti.AbsolutePosition).Normalize()) * 2000; 
  113  
   132        matti.PanosLaskuri.Value--; 
  114133 
  115134 
   
  133152        ruudut.SetTileMethod('#', LuoMohkale); 
  134153        ruudut.SetTileMethod('k', LuoKivi); 
   154        ruudut.SetTileMethod('r', LuoPrinsessa); 
  135155 
  136156        ruudut.Execute(200, 200); 
  137157 
  138158 
  139  
   159        Level.Background.Image = taustakuva; 
   160        Level.Background.Size = Level.Size; 
  140161    } 
  141162    void LuoKivi(Vector paikka, double leveys, double korkeus) 
   
  179200        vihu.Tag = "tsompi"; 
  180201 
  181         double nakokentanpituus = 1500; 
  182         PhysicsObject nakokentta = new PhysicsObject(1500, nakokentanpituus); 
   202        double nakokentanpituus = 2000; 
   203        PhysicsObject nakokentta = new PhysicsObject(2000, nakokentanpituus); 
  183204        nakokentta.Tag = "nakoalue"; 
  184205        //nakokentta.Y = vihu.Y + nakokentanpituus / 2 + 16; 
   
  187208        nakokentta.Angle = Angle.StraightAngle; 
  188209        nakokentta.Shape = Shape.Circle; 
  189         nakokentta.Color = new Color(Color.White, 50); 
   210        nakokentta.Color = new Color(Color.White, 0); 
  190211        vihu.CanRotate = false; 
  191212        nakokentta.CanRotate = true; 
   
  220241        v.ElmaLaskuri.Value--; 
  221242        luoti.Destroy(); 
  222  
   243        RoiskutaVerta(vihu.Position); 
  223244    } 
  224245    void VihuOsuuMattiin(PhysicsObject matti, PhysicsObject vihu) 
   
  229250 
  230251    } 
   252    void PelastaPrinsessa(PhysicsObject matti, PhysicsObject prinsessa ) 
   253    { 
   254        ConfirmExit(); 
   255 
   256    }  
   257    void LuoPrinsessa(Vector paikka, double leveys, double korkeus) 
   258    { 
   259        PhysicsObject prinsessa = new PhysicsObject(100.0, 100.0); 
   260        prinsessa.Position = paikka; 
   261        AddCollisionHandler(prinsessa, "pelaaja", PelastaPrinsessa); 
   262       
   263        Add(prinsessa); 
   264    } 
   265 
   266    public void RoiskutaVerta(Vector paikka) 
   267    { 
   268        int xk = Convert.ToInt32(paikka.X * taustakuva.Width / Level.Right/2) + taustakuva.Height / 2; 
   269        int yk = Convert.ToInt32(paikka.Y * taustakuva.Height / Level.Bottom/2) + taustakuva.Width / 2; 
   270        const int VERENMAARA = 40; 
   271        const int VEREN_LEVINNEISYYS = 15; 
   272        for (int i = 0; i < VERENMAARA; i++) 
   273        { 
   274            taustakuva[yk+RandomGen.NextInt(-VEREN_LEVINNEISYYS, VEREN_LEVINNEISYYS), xk + RandomGen.NextInt(-VEREN_LEVINNEISYYS/2, VEREN_LEVINNEISYYS/2)] = Color.Red; 
   275        } 
   276        for (int i = 0; i < VERENMAARA; i++) 
   277        { 
   278            taustakuva[yk + RandomGen.NextInt(-VEREN_LEVINNEISYYS/2, VEREN_LEVINNEISYYS/2), xk + RandomGen.NextInt(-VEREN_LEVINNEISYYS, VEREN_LEVINNEISYYS)] = Color.Red; 
   279        } 
   280 
   281    } 
  231282} 
  232 class Viho : PhysicsObject 
   283public class Viho : PhysicsObject 
  233284{ 
  234285    private IntMeter elamaLaskuri = new IntMeter(5, 0, 5); 
  235286    public IntMeter ElmaLaskuri { get { return elamaLaskuri; } } 
  236287 
   288    private IntMeter panosLaskuri = new IntMeter(100000, 0, 100000); 
   289    public IntMeter PanosLaskuri { get { return panosLaskuri; } } 
   290    Timer lataus = new Timer(); 
  237291    public bool Hengissa { get; set; } 
  238  
   292    public bool LippaassaPatruunaa { get; set; } 
  239293    public PhysicsObject Nakokentta { get; set; } 
  240294 
   295    public bool LatausKesken { get; set; } 
  241296    public Viho(double leveys, double korkeus) 
  242297        : base(leveys, korkeus) 
   
  248303        }; 
  249304        Hengissa = true; 
  250  
  251  
  252     } 
  253  
   305        LippaassaPatruunaa = true; 
   306       LatausKesken = false; 
   307        PanosLaskuri.LowerLimit += delegate 
   308        { 
   309            LippaassaPatruunaa = false; 
   310            //game.MessageDisplay.Add("Ladataan..."); 
   311            
   312        }; 
   313 
   314 
   315    } 
   316   public void LataaLipas() 
   317    { 
   318       LippaassaPatruunaa = false; 
   319      LatausKesken = true; 
   320        
   321       lataus.Interval = 2; 
   322       lataus.Timeout += LipasLadattu; 
   323       lataus.Start(); 
   324    } 
   325 void LipasLadattu() 
   326    { 
   327        LippaassaPatruunaa = true; 
   328        LatausKesken = false; 
   329        lataus.Stop(); 
   330        PanosLaskuri.Value = PanosLaskuri.MaxValue; 
   331    } 
  254332} 
 • 2017/24/ViljamiM/Zombodroid/Zombodroid/Zombodroid/Zombodroid.csproj.Debug.cachefile

  r8703 r8742  
  77Content\mappi2.xnb 
  88Content\kivi.xnb 
   9Content\clikki.xnb 
 • 2017/24/ViljamiM/Zombodroid/Zombodroid/Zombodroid/obj/x86/Debug/ContentPipeline-{F6EFD04E-8F12-4614-93BD-9005376C12CF}.xml

  r8703 r8742  
  3636      <Options>None</Options> 
  3737      <Output>C:\MyTemp\ViljamiM\Zombodroid\Zombodroid\Zombodroid\bin\x86\Debug\Content\mappi1.xnb</Output> 
  38       <Time>2017-06-15T10:38:46.3223321+03:00</Time> 
   38      <Time>2017-06-15T14:57:57.305894+03:00</Time> 
  3939    </Item> 
  4040    <Item> 
   
  7373      <Output>C:\MyTemp\ViljamiM\Zombodroid\Zombodroid\Zombodroid\bin\x86\Debug\Content\kivi.xnb</Output> 
  7474      <Time>2017-06-15T11:52:23.0682379+03:00</Time> 
   75    </Item> 
   76    <Item> 
   77      <Source>clikki.wav</Source> 
   78      <Name>clikki</Name> 
   79      <Importer>WavImporter</Importer> 
   80      <Processor>SoundEffectProcessor</Processor> 
   81      <Options>None</Options> 
   82      <Output>C:\MyTemp\ViljamiM\Zombodroid\Zombodroid\Zombodroid\bin\x86\Debug\Content\clikki.xnb</Output> 
   83      <Time>2017-06-15T14:37:32.6595792+03:00</Time> 
  7584    </Item> 
  7685    <BuildSuccessful>true</BuildSuccessful> 
 • 2017/24/ViljamiM/Zombodroid/Zombodroid/Zombodroid/obj/x86/Debug/Zombodroid.csproj.FileListAbsolute.txt

  r8703 r8742  
  1515C:\MyTemp\ViljamiM\Zombodroid\Zombodroid\Zombodroid\bin\x86\Debug\Content\mappi2.xnb 
  1616C:\MyTemp\ViljamiM\Zombodroid\Zombodroid\Zombodroid\bin\x86\Debug\Content\kivi.xnb 
   17C:\MyTemp\ViljamiM\Zombodroid\Zombodroid\Zombodroid\bin\x86\Debug\Content\clikki.xnb 
 • 2017/24/ViljamiM/Zombodroid/Zombodroid/Zombodroid/obj/x86/Debug/cachefile-{F6EFD04E-8F12-4614-93BD-9005376C12CF}-targetpath.txt

  r8703 r8742  
  77Content\mappi2.xnb 
  88Content\kivi.xnb 
   9Content\clikki.xnb 
 • 2017/24/ViljamiM/Zombodroid/Zombodroid/ZombodroidContent/ZombodroidContent.contentproj

  r8703 r8742  
  101101    </Compile> 
  102102  </ItemGroup> 
   103  <ItemGroup> 
   104    <Compile Include="clikki.wav"> 
   105      <Name>clikki</Name> 
   106      <Importer>WavImporter</Importer> 
   107      <Processor>SoundEffectProcessor</Processor> 
   108    </Compile> 
   109  </ItemGroup> 
  103110  <Import Project="$(MSBuildExtensionsPath)\Microsoft\XNA Game Studio\$(XnaFrameworkVersion)\Microsoft.Xna.GameStudio.ContentPipeline.targets" /> 
  104111  <!--  To modify your build process, add your task inside one of the targets below and uncomment it.  
 • 2017/24/ViljamiM/Zombodroid/Zombodroid/ZombodroidContent/mappi1.txt

  r8703 r8742  
  11##################################################################################################### 
  22# ............t.....................................................................................# 
  3 # .....ä......t.....................................................................................# 
   3# .....r......t.....................................................................................# 
  44# ............t............................p........................................................# 
  55# ............t.............z.................................................z...........p.........# 
   
  99# .........................................................................z.................z......# 
  1010# .........z....................................................p...................................# 
  11 # .................z............p........................................................p...p......# 
  12 # ........................................z........p................................................# 
   11# .................z............p...........zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz....p...p......# 
   12# ..............................zzzzzzzzzzzz.......p................................................# 
  1313# ............p.....................................................................................# 
  1414# .....z........................................................z...................................# 
  1515# .................................k................................................p...............# 
  16 # ...........................................................................................p......# 
   16# ......................z....................................................................p......# 
  1717# ...........................z.........p.......z..........z.........................................# 
  18 # ...........z......................................................................................# 
  19 # ..................................................................................................# 
  20 # .......................p..................z............p...........z..............................# 
  21 # ...........p....................z.................................................................# 
  22 # .......................................................................................z..........# 
  23 # ......z............z...................z.........p............z...................................# 
  24 # ............................p.....................................................................# 
  25 # ...................................p..............................................................# 
  26 # .............p.......p.............................z..............................................# 
  27 # .......z....................tt.tt....................................................p............# 
  28 # ................z...........t.z.t......................................k..........................# 
  29 # ............................ttttt..........z......................................................# 
  30 # .............p....................................................................................# 
  31 # ..................................................................................................# 
  32 # ..................................................................................................# 
  33 # ........z.............z......k.......................p............................................# 
  34 # ...............................................p..................................................# 
  35 # .........z............................p....................................z......................# 
  36 # ...................................................p.....p........................................# 
  37 # ...............z................k...........p.....................................................# 
   18# ...........z..............................................................z.z.....................# 
   19# ..........................zzz...............................................z.....................# 
   20# .......................p.....z.zz.........z............p...........z........z.....................# 
   21# ...........p....................zzzz........................................z.....................# 
   22# ....................................zz......................................z..........z..........# 
   23# ......z............z..................zz.........p............z...................................# 
   24# ............................p.........z......................................zz...................# 
   25# ...................................p...z......................................z...................# 
   26# .............p.......p..................z..........z.......................zzz....................# 
   27# .......z....................tt.tt.........z..............................zz..........p............# 
   28# ................z...........t.z.t..........z...........................zz.........................# 
   29# ............................ttttt..........zz.....................z...z...........................# 
   30# .............p...............................z....................zzzz............................# 
   31# ..........................zzzz...........zzz..z...................z...............................# 
   32# ................................................z.z.zzzz.........z................................# 
   33# ........z.............z......k.......................p..zz......z.................................# 
   34# ...............................................p...........z....z.................................# 
   35# .........z............................p.....................z...z..........z......................# 
   36# ...................................................p.....p..z.z.zz................................# 
   37# ...............z................k...........p..................z..................................# 
  3838# ........................................z..............................k..........................# 
  3939# ......................k..................p........p.............................k.................# 
  40 # .......k....................z....k.............................o.........................p........# 
   40# .......k....................z.z..k.............................o.........................p........# 
  4141# ..................................................................................................# 
  4242# ............................k..........p..........................................................# 
  4343# ...................z......................................................p.......................# 
  4444# .....................................................k............................................# 
  45 # ...............................................................................................m..# 
   45# ..........................................................................................r....m..# 
  4646##################################################################################################### 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.