Ignore:
Timestamp:
2017-06-15 15:02:29 (2 years ago)
Author:
npo17_1
Message:
 
File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • 2016/koodauskerho/OttoK/Catboarding/Catboarding/Catboarding/Catboarding.cs

  r8680 r8738  
  88public class Catboarding : PhysicsGame 
  99{ 
  10     const double nopeus = 200; 
  1110    const double hyppyNopeus = 750; 
  1211    const int RUUDUN_KOKO = 40; 
   
  1514    PhysicsObject pelaaja1; 
  1615    PhysicsObject Kissa; 
   16    AxleJoint Liitos; 
  1717 
  1818    Image LumilaudanKuva = LoadImage("Snowboard"); 
  1919    Image tahtiKuva = LoadImage("tahti"); 
  2020    Image KissanKuva = LoadImage("Cat"); 
   21    Image KissanKuva2 = LoadImage("Cat2"); 
  2122 
  22     SoundEffect maaliAani = LoadSoundEffect("maali"); 
   23    SoundEffect Hyppyaani = LoadSoundEffect("Meow"); 
   24     
   25 
  2326 
  2427    public override void Begin() 
   
  2629        SmoothTextures = true; 
  2730        Gravity = new Vector(0, -1000); 
  28         //Level.CreateBorders(); 
   31        //Level.CreateLeftBorder(); 
  2932 
  3033        LuoKentta(); 
   34        LisaaKissa(172/2, 82/2); 
  3135        LisaaNappaimet(); 
  3236 
  33         Camera.Follow(pelaaja1); 
   37        Camera.Follow(Kissa); 
  3438        Camera.ZoomFactor = 1.2; 
  3539        //Camera.ZoomToAllObjects(); 
  36         Camera.StayInLevel = true; 
   40        //Camera.StayInLevel = true; 
  3741        IsFullScreen = true; 
  38         LisaaKissa(172/2, 82/2); 
   42        MediaPlayer.Play("MUSIC"); 
   43        pelaaja1.Hit(new Vector(900,0)); 
   44    } 
   45 
   46    double[] Jako(double[] taulukko) 
   47    { 
   48        double[] uusi = new double[taulukko.Length*2]; 
   49        for (int i = 0; i < taulukko.Length-1; i++) 
   50        { 
   51            uusi[i*2] = taulukko[i]; 
   52 
   53            uusi[i*2+1] = (taulukko[i] + taulukko[i+1]) * 0.5; 
   54        } 
   55        // alemmassa ei ole järkeä, mutta en jaksanut ajatella sitä loppuun asti t. simo 
   56        uusi[uusi.Length - 2] = taulukko[taulukko.Length - 1]; 
   57        uusi[uusi.Length - 1] = taulukko[taulukko.Length - 1]; 
   58        return uusi; 
  3959    } 
  4060 
   
  4565        //kentta.SetTileMethod('*', LisaaTahti); 
  4666        //kentta.SetTileMethod('N', LisaaPelaaja); 
  47         LisaaPelaaja(new Vector(-420,30),50,50); 
   67        LisaaPelaaja(new Vector(500,10.0),50,50); 
  4868        Level.Background.CreateGradient(Color.LightBlue, Color.SkyBlue); 
  4969 
  50         double[] korkeudet = new double[] {900, 740, 740, 740, 740, 740, 740, 740, 740, 740, 740, 740, 900}; 
   70        double[] korkeudet = new double[] { 9000, 9000, 8700, 7900, 6900, 6200, 5700, 5000}; 
   71 
   72        korkeudet = Jako(Jako(korkeudet)); 
   73 
  5174        Surface maasto = new Surface(5000,korkeudet, 1.0); 
  52         maasto.Y = 0-350; 
  53         maasto.X = -125; 
   75        maasto.Tag = "maasto"; 
   76        maasto.Y = -maasto.Height/2; 
   77        maasto.X = maasto.Width/2; 
   78         
  5479        maasto.Color = Color.White; 
  55         maasto.KineticFriction = 0.03; 
  56         maasto.StaticFriction = 0.1; 
   80        maasto.KineticFriction = 0.0; 
   81        maasto.StaticFriction = 0.0; 
  5782     
  5883        Add(maasto); 
   
  81106    void LisaaPelaaja(Vector paikka, double leveys, double korkeus) 
  82107    { 
  83         pelaaja1 = new PhysicsObject(148/1.5, 16/1.5, Shape.FromImage(LumilaudanKuva)); 
   108        pelaaja1 = new PhysicsObject(148/1.5, 25/1.5, Shape.FromImage(LumilaudanKuva)); 
  84109        pelaaja1.Position = paikka; 
  85110        pelaaja1.Mass = 4.0; 
  86111        pelaaja1.Image = LumilaudanKuva; 
  87112        pelaaja1.CanRotate = true; 
  88         //pelaaja1.MaxAngularVelocity = 15; 
   113        pelaaja1.MaxAngularVelocity = 20; 
  89114        Add(pelaaja1); 
  90115        AddCollisionHandler(pelaaja1, tarkista); 
   
  97122        Kissa.Image = KissanKuva; 
  98123        Add(Kissa); 
  99         AxleJoint Liitos = new AxleJoint(pelaaja1, Kissa); 
   124        Liitos = new AxleJoint(pelaaja1, Kissa); 
   125        Liitos.Softness = 1; 
   126        AddCollisionHandler(Kissa, "maasto", delegate(PhysicsObject a, PhysicsObject b) 
   127        { 
   128           Liitos.Destroy(); 
   129            Kissa.Image = KissanKuva2; 
   130 
   131        }); 
  100132        Add(Liitos); 
  101133    } 
   
  103135    protected override void Update(Time time) 
  104136    { 
   137        if(!Liitos.IsDestroyed) 
  105138        Kissa.Angle = pelaaja1.Angle; 
  106139        base.Update(time); 
   
  119152        Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, ConfirmExit, "Lopeta peli"); 
  120153 
  121         //Keyboard.Listen(Key.Left, ButtonState.Down, Liikuta, "Liikkuu vasemmalle", pelaaja1, -nopeus); 
  122         //Keyboard.Listen(Key.Right, ButtonState.Down, Liikuta, "Liikkuu vasemmalle", pelaaja1, nopeus); 
  123         //Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Pressed, Hyppaa, "Pelaaja hyppää", pelaaja1, hyppyNopeus); 
  124  
  125         Keyboard.Listen(Key.Left, ButtonState.Down, RLeft, "Liikkuu vasemmalle", pelaaja1, -nopeus); 
  126         Keyboard.Listen(Key.Right, ButtonState.Down, RRight, "Liikkuu vasemmalle", pelaaja1, nopeus); 
   154        Keyboard.Listen(Key.Left, ButtonState.Down, Pyori, "Liikkuu vasemmalle", pelaaja1, 1.0); 
   155        Keyboard.Listen(Key.Right, ButtonState.Down, Pyori, "Liikkuu vasemmalle", pelaaja1, -1.0); 
  127156        Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Pressed, Hyppaa, "Pelaaja hyppää", pelaaja1, hyppyNopeus); 
  128157 
  129158        ControllerOne.Listen(Button.Back, ButtonState.Pressed, Exit, "Poistu pelistä"); 
  130159 
  131         //ControllerOne.Listen(Button.DPadLeft, ButtonState.Down, Liikuta, "Pelaaja liikkuu vasemmalle", pelaaja1, -nopeus); 
  132         //ControllerOne.Listen(Button.DPadRight, ButtonState.Down, Liikuta, "Pelaaja liikkuu oikealle", pelaaja1, nopeus); 
  133         //ControllerOne.Listen(Button.A, ButtonState.Pressed, Hyppaa, "Pelaaja hyppää", pelaaja1, hyppyNopeus); 
   160        ControllerOne.ListenAnalog(AnalogControl.LeftStick, 0.1, Tatti, "Liikuta pelaajaa tattia pyörittämällä.", pelaaja1); 
   161        ControllerOne.Listen(Button.A, ButtonState.Pressed, Hyppaa, "Pelaaja hyppää", pelaaja1, hyppyNopeus); 
  134162 
  135163        PhoneBackButton.Listen(ConfirmExit, "Lopeta peli"); 
  136164    } 
  137165 
  138     void RLeft(PhysicsObject hahmo, double nopeus) 
   166    void Tatti(AnalogState tatinTila,PhysicsObject hahmo) 
  139167    { 
  140         hahmo.AngularVelocity += 1; 
   168        Pyori(hahmo, -tatinTila.StateVector.X); 
  141169    } 
  142  
  143     void RRight(PhysicsObject hahmo, double nopeus) 
   170    void Pyori(PhysicsObject hahmo, double nopeus) 
  144171    { 
  145         hahmo.AngularVelocity -= 1; 
   172        if (!Liitos.IsDestroyed) 
   173            hahmo.AngularVelocity += nopeus; 
  146174    } 
  147175 
  148176    void Hyppaa(PhysicsObject hahmo, double nopeus) 
  149177    { 
  150         if(osuu) 
   178        if(osuu && !Liitos.IsDestroyed) 
  151179        { 
  152180            hahmo.Hit(new Vector(0, 2000)); 
   181            Hyppyaani.Play(); 
  153182            osuu = false; 
  154183        } 
   
  157186    void TormaaTahteen(PhysicsObject hahmo, PhysicsObject tahti) 
  158187    { 
  159         maaliAani.Play(); 
   188        Hyppyaani.Play(); 
  160189        MessageDisplay.Add("Keräsit tähden!"); 
  161190        tahti.Destroy(); 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.