Changeset 8705 for 2017/24


Ignore:
Timestamp:
2017-06-15 11:58:04 (6 years ago)
Author:
npo17_22
Message:

pistegeneraattori toimiii kohta

Location:
2017/24/EljaL/TheMetsäsurvivor
Files:
6 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • 2017/24/EljaL/TheMetsäsurvivor/TheMetsäsurvivor/TheMetsäsurvivor/TheMetsäsurvivor.cs

  r8673 r8705  
  88 
  99public class TheMetsäsurvivor : PhysicsGame 
  10 { PhysicsObject ihminen; 
   10{ 
   11    PhysicsObject ihminen; 
  1112    PhysicsObject karhu; 
  1213    public override void Begin() 
   
  1617 
  1718        Mouse.IsCursorVisible = true; 
  18  
  19         
  2019 
  2120        Camera.Zoom(1.0); 
   
  4443        Add(karhu); 
  4544 
  46         seuraajanAivot.Speed = 50; 
   45        seuraajanAivot.Speed = 100; 
  4746        seuraajanAivot.DistanceFar = 1000; 
  4847        seuraajanAivot.FarBrain = satunnaisAivot; 
   
  6968        luopojolaskuri(); 
  7069        luohplaskuri(); 
   70        luopistegen(); 
   71        LuoAikaLaskuri(); 
   72        luopuugen(); 
   73        luokivigen(); 
  7174 
  7275        luokentta(); 
   
  7780        Keyboard.Listen(Key.Down, ButtonState.Down, käännäpelaajaaa, null); 
  7881 
  79             Keyboard.Listen(Key.A, ButtonState.Down, LiikutaPelaajaa, null, new Vector(-50, 0)); 
  80             Keyboard.Listen(Key.D, ButtonState.Down, LiikutaPelaajaa, null, new Vector(50, 0)); 
  81             Keyboard.Listen(Key.W, ButtonState.Down, LiikutaPelaajaa, null, new Vector(0, 50)); 
  82             Keyboard.Listen(Key.S, ButtonState.Down, LiikutaPelaajaa, null, new Vector(0, -50)); 
   82        Keyboard.Listen(Key.A, ButtonState.Down, LiikutaPelaajaa, null, new Vector(-50, 0)); 
   83        Keyboard.Listen(Key.D, ButtonState.Down, LiikutaPelaajaa, null, new Vector(50, 0)); 
   84        Keyboard.Listen(Key.W, ButtonState.Down, LiikutaPelaajaa, null, new Vector(0, 50)); 
   85        Keyboard.Listen(Key.S, ButtonState.Down, LiikutaPelaajaa, null, new Vector(0, -50)); 
  8386 
  8487        Camera.Follow(ihminen); 
  8588    } 
  8689 
  87         void LiikutaPelaajaa(Vector vektori) 
  88 { 
  89             ihminen.Push(vektori); 
  90         } 
   90    void LiikutaPelaajaa(Vector vektori) 
   91    { 
   92        ihminen.Push(vektori); 
   93    } 
  9194    void luokentta() 
  9295    { 
  93         
   96 
  9497 
  9598        Level.Background.Color = Color.Wheat; 
   
  101104        ihminen.Angle = Angle.FromDegrees(-90); 
  102105    } 
  103 void käännäpelaajaao() 
   106    void käännäpelaajaao() 
  104107    { 
  105108        ihminen.Angle = Angle.FromDegrees(90); 
   
  123126        Add(kivi); 
  124127 
  125      
  126         
   128 
   129 
  127130 
  128131 
  129132        AddCollisionHandler(ihminen, kivi, kivitormays); 
  130          
   133 
  131134    } 
  132135    IntMeter puuLaskuri; 
   
  165168    { 
  166169        puuLaskuri.Value += 1; 
  167          
   170 
  168171    } 
  169172    void kivitormays(PhysicsObject tormaaja, PhysicsObject kivi) 
   
  176179    { 
  177180        pojolaskuri = new IntMeter(0); 
  178         pojolaskuri.AddOverTime(1000000000, 10000000000); 
  179181 
  180182        Label pojonaytto = new Label(); 
   
  185187        pojonaytto.Title = "pojot"; 
  186188 
   189 
  187190        pojonaytto.BindTo(pojolaskuri); 
  188191        Add(pojonaytto); 
   
  215218    { 
  216219        MessageDisplay.Add("kuolit"); 
  217     } 
  218      
   220        ihminen.Destroy(); 
   221    } 
   222 
  219223    void teepuu() 
  220224    { 
   
  237241 
  238242    } 
   243    IntMeter pistegen; 
   244 
   245    void luopistegen() 
   246    { 
   247        pistegen = new IntMeter(0); 
   248        pistegen.MaxValue = 10; 
   249        pistegen.MinValue = 0; 
   250 
   251 
   252        Label pistegennaytto = new Label(); 
   253        pistegennaytto.X = Screen.Right + -150; 
   254        pistegennaytto.Y = Screen.Top - 100; 
   255        pistegennaytto.TextColor = Color.Blue; 
   256        pistegennaytto.Color = Color.Wheat; 
   257        pistegennaytto.Title = "pistegeneraattorit"; 
   258        Keyboard.Listen(Key.I, ButtonState.Pressed, pistegeneraattori, null); 
   259 
   260        pistegennaytto.BindTo(pistegen); 
   261        Add(pistegennaytto); 
   262    } 
   263    void LuoAikaLaskuri() 
   264    { 
   265        Timer aikaLaskuri = new Timer(); 
   266        aikaLaskuri.Start(); 
   267 
   268        Label aikaNaytto = new Label(); 
   269        aikaNaytto.TextColor = Color.Black; 
   270        aikaNaytto.X = Screen.Left + 100; 
   271        aikaNaytto.Y = Screen.Top + -25; 
   272        aikaNaytto.Color = Color.Wheat; 
   273        aikaNaytto.DecimalPlaces = 0; 
   274        aikaNaytto.BindTo(aikaLaskuri.SecondCounter); 
   275        Add(aikaNaytto); 
   276    } 
   277    IntMeter puugen; 
   278 
   279    void luopuugen() 
   280    { 
   281        puugen = new IntMeter(0); 
   282 
   283        Label puugennaytto = new Label(); 
   284        puugennaytto.X = Screen.Right + -150; 
   285        puugennaytto.Y = Screen.Top - 75; 
   286        puugennaytto.TextColor = Color.Brown; 
   287        puugennaytto.Color = Color.Wheat; 
   288        puugennaytto.Title = "puugeneraattorit"; 
   289        Keyboard.Listen(Key.P, ButtonState.Pressed, puugeneraattori, null); 
   290 
   291        puugennaytto.BindTo(puugen); 
   292        Add(puugennaytto); 
   293    } 
   294    IntMeter kivigen; 
   295 
   296 
   297    void luokivigen() 
   298    { 
   299        kivigen = new IntMeter(0); 
   300 
   301        Label kivigennaytto = new Label(); 
   302        kivigennaytto.X = Screen.Right + -150; 
   303        kivigennaytto.Y = Screen.Top - 50; 
   304        kivigennaytto.TextColor = Color.Gray; 
   305        kivigennaytto.Color = Color.Wheat; 
   306        kivigennaytto.Title = "kivigeneraattorit"; 
   307        Keyboard.Listen(Key.K, ButtonState.Pressed, kivigenraattori, null); 
   308 
   309        kivigennaytto.BindTo(kivigen); 
   310        Add(kivigennaytto); 
   311    } 
   312    void kivigenraattori() 
   313    { 
   314        if (kivilaskuri > 9) 
   315        { 
   316            if (puuLaskuri > 29) 
   317            { 
   318                kivigen.Value += 1; 
   319                kivilaskuri.Value -= 10; 
   320                puuLaskuri.Value -= 30; 
   321            } 
   322        } 
   323 
   324 
   325 
   326 
   327 
   328    } 
   329    void puugeneraattori() 
   330    { 
   331        if (puuLaskuri > 9) 
   332        { 
   333            if (kivilaskuri > 29) 
   334            { 
   335                puugen.Value += 1; 
   336                puuLaskuri.Value -= 10; 
   337                kivilaskuri.Value -= 30; 
   338            } 
   339        } 
   340    } 
   341    void pistegeneraattori() 
   342    { 
   343        if (puuLaskuri > 0) 
   344        { 
   345            if (kivilaskuri > 0) 
   346            { 
   347                pistegen.Value += 1; 
   348                pojolaskuri.AddOverTime(1000000, 10000000); 
   349                puuLaskuri.Value -= 0; 
   350                kivilaskuri.Value -= 0; 
   351            } 
   352        } 
   353    } 
  239354} 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.