Changeset 869


Ignore:
Timestamp:
2010-06-15 15:00:31 (13 years ago)
Author:
ramipasa
Message:

Päivitetty ALTKCore.dll:ää (vaikeustasot ja tekoälyn käyttäytyminen) ja BaseRules?.dll:ää, pelissä voi nyt valita vaikeustasot (kuvat ovat väliaikaisia) ja kartan. Muitakin, pienempiä muutoksia.

Location:
2010/24/ramipasa/ALTKTileEngine
Files:
9 added
3 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • 2010/24/ramipasa/ALTKTileEngine/Content/Content.contentproj

  r838 r869  
  4040      <Importer>XImporter</Importer> 
  4141    </Content> 
   42    <Compile Include="Textures\cityancientTundra.png"> 
   43      <Name>cityancientTundra</Name> 
   44      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   45      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   46    </Compile> 
   47    <Compile Include="Textures\dirt.jpg"> 
   48      <Name>dirt</Name> 
   49      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   50      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   51    </Compile> 
   52    <Compile Include="Textures\plain.jpg"> 
   53      <Name>plain</Name> 
   54      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   55      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   56    </Compile> 
  4257  </ItemGroup> 
  4358  <ItemGroup> 
  44     <Compile Include="Textures\spruceforest.png"> 
  45       <Name>spruceforest</Name> 
   59    <Compile Include="Textures\cityancient.png"> 
   60      <Name>cityancient</Name> 
   61      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   62      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   63    </Compile> 
   64    <Compile Include="Textures\desert.jpg"> 
   65      <Name>desert</Name> 
   66      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   67      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   68    </Compile> 
   69    <Compile Include="Textures\forest.png"> 
   70      <Name>forest</Name> 
   71      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   72      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   73    </Compile> 
   74    <Compile Include="Textures\grassland.jpg"> 
   75      <Name>grassland</Name> 
   76      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   77      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   78    </Compile> 
   79    <Compile Include="Textures\mountain.png"> 
   80      <Name>mountain</Name> 
  4681      <Importer>TextureImporter</Importer> 
  4782      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   
  5186      <Importer>TextureImporter</Importer> 
  5287      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
  53       <CopyToOutputDirectory>PreserveNewest</CopyToOutputDirectory> 
  5488    </Compile> 
  55     <Compile Include="Textures\forest.png"> 
  56       <Name>forest</Name> 
   89    <Compile Include="Textures\spruceforest.png"> 
   90      <Name>spruceforest</Name> 
  5791      <Importer>TextureImporter</Importer> 
  5892      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
  59       <CopyToOutputDirectory>PreserveNewest</CopyToOutputDirectory> 
  60     </Compile> 
  61     <Compile Include="Textures\mountain.png"> 
  62       <Name>mountain</Name> 
  63       <Importer>TextureImporter</Importer> 
  64       <Processor>TextureProcessor</Processor> 
  65       <CopyToOutputDirectory>PreserveNewest</CopyToOutputDirectory> 
  66     </Compile> 
  67   </ItemGroup> 
  68   <ItemGroup> 
  69     <Compile Include="Textures\grassland.jpg"> 
  70       <Name>grassland</Name> 
  71       <Importer>TextureImporter</Importer> 
  72       <Processor>TextureProcessor</Processor> 
  73       <CopyToOutputDirectory>Always</CopyToOutputDirectory> 
  74     </Compile> 
  75     <Compile Include="Textures\desert.jpg"> 
  76       <Name>desert</Name> 
  77       <Importer>TextureImporter</Importer> 
  78       <Processor>TextureProcessor</Processor> 
  79       <CopyToOutputDirectory>PreserveNewest</CopyToOutputDirectory> 
  8093    </Compile> 
  8194    <Compile Include="Textures\tundra.jpg"> 
   
  8396      <Importer>TextureImporter</Importer> 
  8497      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
  85       <CopyToOutputDirectory>PreserveNewest</CopyToOutputDirectory> 
  8698    </Compile> 
  8799  </ItemGroup> 
 • 2010/24/ramipasa/ALTKTileEngine/Peli.cs

  r838 r869  
  66using System.IO;                     // Streamreader vaatii tämän 
  77using System.Windows.Forms;          // jotta voin näyttää msgboxeja 
  8 using ALTKTechs; 
   8using ALTKTechs;                     // Avaruuslaatikon moottorikomponentit 
  99using ALTKUnits; 
  1010using ALTKCiv; 
  1111using ALTKPromotions; 
  12 using BaseRules; 
   12using ALTKDiff; 
   13using ALTKAIBehaviour; 
   14using BaseRules;                     // Avaruuslaatikon sääntötiedosto, helpottaa modien tekemistä 
  1315 
  1416namespace ALTKTileEngine 
   
  1618    public class Peli : Game 
  1719    { 
   20        bool gamestarted = false; 
   21         
  1822        //int[,] MapObjectCoords; 
  1923        int[,] TerrainMap; 
   
  2529        // Tämä sisältäisi tiedot yksiköiden omistajasta, yksikön perusyksiköstä ym. sekä myös karttakoordinaatit 
  2630        // (karttakoordinaatit säilyttää myös UnitMap, josta on helppo tarkastaa esim. liikuttaessa yksiköitä, onko ruudussa jo esim. vihollisyksiköitä. 
  27  
   31         
  2832        int kartanLeveys; 
  2933        int kartanKorkeus; 
   
  3640 
  3741        // Pelissä on kaksi eri tasoa, toisella perusmaasto ja toisella tarkempaa tietoa (esim. onko ruutu metsää ym.) 
  38         PhysicsObject[,] tile; 
  39         PhysicsObject[,] DTile; 
   42        GameObject[,] tile; 
   43        GameObject[,] DTile; 
  4044        //Vector tileVector; 
  4145 
   
  4549        Vector CamSpeedSouth = new Vector(.0, -20.0); 
  4650 
   51        // Käytän ennemmin enemmän RAM-muistia kuin prosessoria, joten lasken nämä jo täällä 
   52 
   53        int MouseScreenWidth; 
   54        int MouseScreenHeight; 
   55        int NegMouseScreenWidth; 
   56        int NegMouseScreenHeight; 
  4757        protected override void Begin() 
  4858        { 
  49             InitControls(); 
  5059            InitRules(); 
  51             InitMap(); 
  52         } 
   60            InitStartMenu(); 
   61            //InitControls(); 
   62            //InitMap(); 
   63        } 
   64        void InitStartMenu() 
   65        { 
   66            Mouse.Enabled = true; 
   67            Mouse.IsCursorVisible = true; 
   68 
   69            GameObject TrainingButton = new GameObject(250, 30, Shapes.Rectangle); 
   70            GameObject EasyButton = new GameObject(250, 30, Shapes.Rectangle); 
   71            GameObject NormalButton = new GameObject(250, 30, Shapes.Rectangle); 
   72            GameObject HardButton = new GameObject(250, 30, Shapes.Rectangle); 
   73            GameObject VHardButton = new GameObject(250, 30, Shapes.Rectangle); 
   74            GameObject NightmareButton = new GameObject(250, 30, Shapes.Rectangle); 
   75            GameObject InsanityButton = new GameObject(250, 30, Shapes.Rectangle); 
   76            for (int a = 1; a <= 7; a++) 
   77            { 
   78                if (a == 1) { SetDiffButton(TrainingButton, 1); } 
   79                if (a == 2) { SetDiffButton(EasyButton, 2); } 
   80                if (a == 3) { SetDiffButton(NormalButton, 3); } 
   81                if (a == 4) { SetDiffButton(HardButton, 4); } 
   82                if (a == 5) { SetDiffButton(VHardButton, 5); } 
   83                if (a == 6) { SetDiffButton(NightmareButton, 6); } 
   84                if (a == 7) { SetDiffButton(InsanityButton, 7); } 
   85            } 
   86        } 
   87 
   88        void SetDiffButton(GameObject diffbutton, int difflevel) 
   89        { 
   90            diffbutton.X = -250; 
   91            diffbutton.Y = (difflevel * 50); 
   92            Add(diffbutton); 
   93            //return diffbutton; 
   94        } 
   95         
  5396        # region Kartan luominen 
   97 
  5498        void InitMap() 
  5599        { 
   
  105149                    tile[i, j].X = (j * 48) - mapWidthJ; 
  106150                    tile[i, j].Y = (i * 48) - mapHeightJ; 
  107                     tile[i, j].Restitution = 0.0; 
  108                     tile[i, j].Image = LoadImage(getTexture_fromTerrainType(TerrainMap[i, j], 0)); 
   151                    tile[i, j].Image = LoadImage(getTexture_fromTerrainType(TerrainMap[i, j], 0, i, j)); 
  109152                    Add(tile[i, j]); 
  110153                    // MessageBox.Show(Convert.ToString(TerrainMap[i, j])); 
   
  128171                    DTile[i, j].X = (j * 48) - mapWidthJ; 
  129172                    DTile[i, j].Y = (i * 48) - mapHeightJ; 
  130                     DTile[i, j].Restitution = 0.0; 
  131                     DTile[i, j].Image = LoadImage(getTexture_fromTerrainType(DTerrainMap[i, j], 1)); 
   173                    DTile[i, j].Image = LoadImage(getTexture_fromTerrainType(DTerrainMap[i, j], 1, i, j)); 
  132174                    Add(DTile[i, j]); 
  133175                    // MessageBox.Show(Convert.ToString(TerrainMap[i, j])); 
   
  174216        } 
  175217 
  176         PhysicsObject[,] GetGraphicsLayer(int tlayer) 
   218        GameObject[,] GetGraphicsLayer(int tlayer) 
  177219        { 
  178220            if (tlayer == 0) {return tile; } 
   
  212254                    Playerstartloc = Convert.ToInt32(ch); 
  213255                    AddStartingCity(Playerstartloc, i, j); 
   256                    return (Playerstartloc + 10); 
  214257                } 
  215258                catch 
   
  223266        private void AddStartingCity(int playernumber, int i, int j) 
  224267        { 
   268            Rules.pCivs[playernumber].Enabled = true; 
  225269            Rules.pCivs[playernumber].Production = Rules.pCivs[playernumber].Production + 10; 
  226270            Rules.pCivs[playernumber].NumberofCities = Rules.pCivs[playernumber].NumberofCities + 1; 
  227271            Rules.pCivs[playernumber].CityCoords[Rules.pCivs[playernumber].NumberofCities, 0] = i; 
  228272            Rules.pCivs[playernumber].CityCoords[Rules.pCivs[playernumber].NumberofCities, 1] = j; 
  229              
  230         } 
  231  
  232         string getTexture_fromTerrainType(int terraintype, int terrainlayer) 
   273            //DTile[i, j].Image.Name = "\\Content\\Textures\\cityancient"; 
   274        } 
   275 
   276        string getTexture_fromTerrainType(int terraintype, int terrainlayer, int i, int j) 
  233277        { 
  234278            if (terrainlayer == 0) 
   
  245289                if (terraintype == Havumetsa) { return Application.StartupPath + "\\Content\\Textures\\forest"; } 
  246290                if (terraintype == Kuusimetsa) { return Application.StartupPath + "\\Content\\Textures\\spruceforest"; } 
   291                // Jos terraintype on 10 tai enemmän, ruudussa on pelaajan kaupunki (ks. getTerrainType) 
   292                if (terraintype >= 10) 
   293                { 
   294                    if (TerrainMap[i, j] == Tundra) 
   295                    { 
   296                        return Application.StartupPath + "\\Content\\Textures\\cityancientTundra"; 
   297                    } 
   298                    else 
   299                    { 
   300                        return Application.StartupPath + "\\Content\\Textures\\cityancient"; 
   301                    } 
   302                } 
  247303                return Application.StartupPath + "\\Content\\Textures\\nothing"; 
  248304            } 
   
  259315        } 
  260316 
   317        protected override void Update(Time time) 
   318        { 
   319            base.Update(time); 
   320            // Mouse.PositionOnScreen voisi olla vain positiivinen, eikä ruudun pitäisi jakautua keskeltä kahtia 
   321            // negatiivisiin ja positiivisiin kokonaislukuihin 
   322            if (Mouse.PositionOnScreen.X > MouseScreenWidth) { MoveCamera(0); } 
   323            else if (Mouse.PositionOnScreen.X < NegMouseScreenWidth) { MoveCamera(2); } 
   324            else if (Mouse.PositionOnScreen.Y > MouseScreenHeight) { MoveCamera(1); } 
   325            else if (Mouse.PositionOnScreen.Y < NegMouseScreenHeight) { MoveCamera(3); } 
   326        } 
   327 
  261328        private void InitControls() 
  262329        { 
  263             Mouse.Enabled = true; 
  264             Mouse.IsCursorVisible = true; 
  265  
  266330            Keyboard.Listen(Key.Right, Jypeli.ButtonState.Down, MoveCamera, null, 0); 
  267331            Keyboard.Listen(Key.Left, Jypeli.ButtonState.Down, MoveCamera, null, 2); 
  268332            Keyboard.Listen(Key.Up, Jypeli.ButtonState.Down, MoveCamera, null, 1); 
  269333            Keyboard.Listen(Key.Down, Jypeli.ButtonState.Down, MoveCamera, null, 3); 
  270             // Mouse.ListenMovement(1, Mouse_Move, ""); 
   334 
   335            MouseScreenWidth = new int(); 
   336            MouseScreenWidth = Convert.ToInt32(Peli.Screen.Width / 2) - 5; 
   337            MouseScreenHeight = new int(); 
   338            MouseScreenHeight = Convert.ToInt32(Peli.Screen.Height / 2) - 5; 
   339            NegMouseScreenWidth = new int(); 
   340            NegMouseScreenWidth = Convert.ToInt32(Peli.Screen.Width / -2) + 5; 
   341            NegMouseScreenHeight = new int(); 
   342            NegMouseScreenHeight = Convert.ToInt32(Peli.Screen.Height / -2) + 20; 
  271343        } 
  272344 
   
  278350        private void MoveCamera(Int32 dir) 
  279351        { 
   352            if (gamestarted == false) { return; } 
  280353            if ((dir == 0) && (Camera.Position.X < (tile[kartanKorkeus - 1, kartanLeveys - 1].X) - (Peli.Screen.Width / 2))) 
  281354            { 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.