Changeset 8674 for 2017/24


Ignore:
Timestamp:
2017-06-14 15:02:22 (6 years ago)
Author:
npo17_21
Message:
 
Location:
2017/24/AaronL
Files:
15 added
11 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • 2017/24/AaronL/AdventureLunk/AdventureLunk/AdventureLunk/AdventureLunk.cs

  r8610 r8674  
  99public class AdventureLunk : PhysicsGame 
  1010{ 
   11    PhysicsObject link; 
  1112    Image linkKuva = LoadImage("link"); 
   13 
   14    Image linkOikea = LoadImage("link2"); 
   15 
   16    Image linkVasen = LoadImage("link5"); 
   17 
   18    Image linkYlos = LoadImage("link4"); 
  1219    public override void Begin() 
  1320    { 
  1421        SmoothTextures = false; 
  1522        // TODO: Kirjoita ohjelmakoodisi tähän 
  16         PhysicsObject link = new PhysicsObject(80, 80); 
  17         Add(link); 
   23        LuoKentta(); 
   24        Paika(); 
  1825 
  19         link.Image = linkKuva; 
   26        Camera.Follow(link); 
   27 
   28        Camera.Zoom(1.3); 
   29 
   30        Keyboard.Listen(Key.Left, ButtonState.Down, LiikutaLink, null, new Vector(-500, 0)); 
   31        Keyboard.Listen(Key.Right, ButtonState.Down, LiikutaLink, null, new Vector(500, 0)); 
   32        Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Down, LiikutaLink, null, new Vector(0, 500)); 
   33        Keyboard.Listen(Key.Down, ButtonState.Down, LiikutaLink, null, new Vector(0, -500)); 
   34        { 
   35            Keyboard.Listen(Key.Left, ButtonState.Released, PysaytaLink, null); 
   36            Keyboard.Listen(Key.Right, ButtonState.Released, PysaytaLink, null); 
   37            Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Released, PysaytaLink, null); 
   38            Keyboard.Listen(Key.Down, ButtonState.Released, PysaytaLink, null); 
   39        }   
   40         
  2041 
  2142        PhoneBackButton.Listen(ConfirmExit, "Lopeta peli"); 
  2243        Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, ConfirmExit, "Lopeta peli"); 
  2344    } 
  24           
   45    void LiikutaLink(Vector vektori) 
   46    { 
   47        if (vektori.X < 0) 
   48        { 
   49            link.Image = linkVasen; 
   50        } 
   51        else if (vektori.X > 0) 
   52        { 
   53            link.Image = linkOikea; 
   54        } 
   55        else if (vektori.Y > 0) 
   56        { 
   57            link.Image = linkYlos; 
   58        } 
   59        else 
   60        { 
   61            link.Image = linkKuva; 
   62        } 
  2563 
   64        link.Velocity = vektori; 
   65    } 
  2666 
   67    void Paika() 
   68    { 
   69        Level.Background.Image = LoadImage("paika1"); Level.Background.FitToLevel(); 
   70    } 
   71    void LuoKentta() 
   72    { 
   73        //1. Luetaan kuva uuteen ColorTileMappiin, kuvan nimen perässä ei .png-päätettä. 
   74        ColorTileMap ruudut = ColorTileMap.FromLevelAsset("paika1"); 
   75 
   76        //2. Kerrotaan mitä aliohjelmaa kutsutaan, kun tietyn värinen pikseli tulee vastaan kuvatiedostossa. 
   77         
   78        //ruudut.SetTileMethod(Color.Green, LuoPelaaja); 
   79        ruudut.SetTileMethod(Color.FromHexCode("28FFA5"), LuoTaso); 
   80 
   81        LuoPelaaja(Vector.Zero, 100, 100); 
   82 
   83        //3. Execute luo kentän 
   84        //   Parametreina leveys ja korkeus 
   85        ruudut.Execute(20, 20); 
   86    } 
   87 
   88    void LuoPelaaja(Vector paikka, double leveys, double korkeus) 
   89    { 
   90        link = new PlatformCharacter(leveys, korkeus); 
   91        link.Position = paikka; 
   92        link.Image = linkKuva; 
   93        //AddCollisionHandler(link, "tahti", TormaaTahteen); 
   94        Add(link); 
   95    } 
   96 
   97    void LuoTaso(Vector paikka, double leveys, double korkeus) 
   98    { 
   99        PhysicsObject taso = PhysicsObject.CreateStaticObject(leveys, korkeus); 
   100        taso.Position = paikka; 
   101        taso.Color = Color.Green; 
   102        taso.CollisionIgnoreGroup = 1; 
   103        Add(taso); 
   104    } 
   105 
   106    void PysaytaLink() 
   107    { 
   108        LiikutaLink(Vector.Zero); 
   109    } 
   110 
   111     
  27112 
  28113 
 • 2017/24/AaronL/AdventureLunk/AdventureLunk/AdventureLunk/AdventureLunk.csproj.Debug.cachefile

  r8610 r8674  
  11Content\link.xnb 
   2Content\link2.xnb 
   3Content\link5.xnb 
   4Content\link4.xnb 
   5Content\paika1.xnb 
 • 2017/24/AaronL/AdventureLunk/AdventureLunk/AdventureLunk/obj/x86/Debug/AdventureLunk.csproj.FileListAbsolute.txt

  r8610 r8674  
  88C:\MyTemp\AaronL\AdventureLunk\AdventureLunk\AdventureLunk\obj\x86\Debug\AdventureLunk.pdb 
  99C:\MyTemp\AaronL\AdventureLunk\AdventureLunk\AdventureLunk\bin\x86\Debug\Content\link.xnb 
   10C:\MyTemp\AaronL\AdventureLunk\AdventureLunk\AdventureLunk\bin\x86\Debug\Content\link2.xnb 
   11C:\MyTemp\AaronL\AdventureLunk\AdventureLunk\AdventureLunk\bin\x86\Debug\Content\link5.xnb 
   12C:\MyTemp\AaronL\AdventureLunk\AdventureLunk\AdventureLunk\bin\x86\Debug\Content\link4.xnb 
   13C:\MyTemp\AaronL\AdventureLunk\AdventureLunk\AdventureLunk\bin\x86\Debug\Content\paika1.xnb 
 • 2017/24/AaronL/AdventureLunk/AdventureLunk/AdventureLunk/obj/x86/Debug/ContentPipeline-{C6BDA7BB-565D-484A-9401-0AF2E0C44BAC}.xml

  r8610 r8674  
  1010      <Output>C:\MyTemp\AaronL\AdventureLunk\AdventureLunk\AdventureLunk\bin\x86\Debug\Content\link.xnb</Output> 
  1111      <Time>2017-06-13T14:13:50.3831179+03:00</Time> 
   12    </Item> 
   13    <Item> 
   14      <Source>link2.png</Source> 
   15      <Name>link2</Name> 
   16      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   17      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   18      <Options>None</Options> 
   19      <Output>C:\MyTemp\AaronL\AdventureLunk\AdventureLunk\AdventureLunk\bin\x86\Debug\Content\link2.xnb</Output> 
   20      <Time>2017-06-14T10:37:10.6762473+03:00</Time> 
   21    </Item> 
   22    <Item> 
   23      <Source>link5.png</Source> 
   24      <Name>link5</Name> 
   25      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   26      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   27      <Options>None</Options> 
   28      <Output>C:\MyTemp\AaronL\AdventureLunk\AdventureLunk\AdventureLunk\bin\x86\Debug\Content\link5.xnb</Output> 
   29      <Time>2017-06-14T11:33:05.6005088+03:00</Time> 
   30    </Item> 
   31    <Item> 
   32      <Source>link4.png</Source> 
   33      <Name>link4</Name> 
   34      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   35      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   36      <Options>None</Options> 
   37      <Output>C:\MyTemp\AaronL\AdventureLunk\AdventureLunk\AdventureLunk\bin\x86\Debug\Content\link4.xnb</Output> 
   38      <Time>2017-06-14T11:33:45.0076196+03:00</Time> 
   39    </Item> 
   40    <Item> 
   41      <Source>paika1.png</Source> 
   42      <Name>paika1</Name> 
   43      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   44      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   45      <Options>None</Options> 
   46      <Output>C:\MyTemp\AaronL\AdventureLunk\AdventureLunk\AdventureLunk\bin\x86\Debug\Content\paika1.xnb</Output> 
   47      <Time>2017-06-14T13:45:48.1341252+03:00</Time> 
  1248    </Item> 
  1349    <BuildSuccessful>true</BuildSuccessful> 
 • 2017/24/AaronL/AdventureLunk/AdventureLunk/AdventureLunk/obj/x86/Debug/cachefile-{C6BDA7BB-565D-484A-9401-0AF2E0C44BAC}-targetpath.txt

  r8610 r8674  
  11Content\link.xnb 
   2Content\link2.xnb 
   3Content\link5.xnb 
   4Content\link4.xnb 
   5Content\paika1.xnb 
 • 2017/24/AaronL/AdventureLunk/AdventureLunk/AdventureLunkContent/AdventureLunkContent.contentproj

  r8610 r8674  
  5252    </Compile> 
  5353  </ItemGroup> 
   54  <ItemGroup> 
   55    <Compile Include="link2.png"> 
   56      <Name>link2</Name> 
   57      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   58      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   59    </Compile> 
   60  </ItemGroup> 
   61  <ItemGroup> 
   62    <Compile Include="link5.png"> 
   63      <Name>link5</Name> 
   64      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   65      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   66    </Compile> 
   67  </ItemGroup> 
   68  <ItemGroup> 
   69    <Compile Include="link4.png"> 
   70      <Name>link4</Name> 
   71      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   72      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   73    </Compile> 
   74  </ItemGroup> 
   75  <ItemGroup> 
   76    <Compile Include="paika1.png"> 
   77      <Name>paika1</Name> 
   78      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   79      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   80    </Compile> 
   81  </ItemGroup> 
  5482  <Import Project="$(MSBuildExtensionsPath)\Microsoft\XNA Game Studio\$(XnaFrameworkVersion)\Microsoft.Xna.GameStudio.ContentPipeline.targets" /> 
  5583  <!--  To modify your build process, add your task inside one of the targets below and uncomment it.  
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.