Changeset 865 for 2010/24


Ignore:
Timestamp:
2010-06-15 13:47:12 (13 years ago)
Author:
arhetaka
Message:

päivitys

Location:
2010/24/arhetaka/FysiikkaPeli1/FysiikkaPeli1
Files:
6 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • 2010/24/arhetaka/FysiikkaPeli1/FysiikkaPeli1/Content/Content.contentproj

  r817 r865  
  6565    </Compile> 
  6666  </ItemGroup> 
   67  <ItemGroup> 
   68    <Compile Include="special.png"> 
   69      <Name>special</Name> 
   70      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   71      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   72    </Compile> 
   73  </ItemGroup> 
  6774</Project> 
 • 2010/24/arhetaka/FysiikkaPeli1/FysiikkaPeli1/Peli.cs

  r817 r865  
  1818    PhysicsObject ylaReuna; 
  1919 
  20     IntMeter pelaajan1Pisteet; 
  21     IntMeter pelaajan2Pisteet; 
   20    IntMeter p1Pisteet; 
   21    IntMeter p2Pisteet; 
   22 
   23    BarGauge p1special; 
   24    BarGauge p2special; 
   25     
   26    DoubleMeter p1specialTeho; 
   27    DoubleMeter p2specialTeho; 
   28 
   29    Double specialLifeTime = 1; 
   30 
   31    Boolean p1specialkentalla = false; 
   32    Boolean p2specialkentalla = false; 
   33 
   34    Timer p1specialTimer; 
   35    Timer p2specialTimer; 
   36 
   37    int specialNopeus = 750; 
  2238 
  2339    Animation alus1_kaasu_tekst; 
   
  2743    double resolutionY; 
  2844 
   45    Timer UpdateTimer; 
   46    double updateInterval = 0.1; 
   47 
   48    int siirtymaLaidassa = 80; 
   49 
  2950    bool alus1_kaasuttaa = false; 
  30     bool alus2_kaasuttaa = false;    
   51    bool alus2_kaasuttaa = false; 
   52 
   53    int perusAmmusKoko = 3; 
   54    int AlustenHealth = 10; 
   55    double alustenIlmanvastus = 0.999; 
  3156 
  3257    protected override void Begin() 
  3358    { 
  34         LuoKentta();         
   59        AloitaPeli();         
   60    } 
   61    void AloitaPeli() 
   62    { 
   63        ClearAll(); 
   64        alus1_kaasuttaa = false; 
   65        alus2_kaasuttaa = false; 
   66        p1specialkentalla = false; 
   67        p2specialkentalla = false; 
   68        LuoKentta(); 
  3569        AsetaOhjaimet(); 
  3670        LisaaLaskurit(); 
  37         AloitaPeli(); 
  38     } 
  39  
   71    } 
  4072    void LuoKentta() 
  4173    { 
  42    
   74        TeeAlukset(); 
   75        UpDate(); //tekee ajopisteet ja tutkii ovatko alukset vielä kentällä 
   76        TeeSpecial(); //tekee special aseet ja lisää kuuntelijat 
   77        resolutionX = Screen.Width; 
   78        resolutionY = Screen.Height; 
   79        TeeReunat(); 
   80        Level.Background.CreateStars(1000); 
   81        Camera.ZoomToLevel(); 
   82    } 
   83    void TeeAlukset() 
   84    { 
  4385        alus1 = LuoAlus(1, Level.Left + 20.0, 0.0); 
  4486        alus1.Tag = "alus1"; 
   
  4688 
  4789        Image[] alus_kaasu1 = LoadImages( 
  48         "alus1",         
   90        "alus1", 
  4991        "alus1_kaasuttaa" 
  5092        ); 
  5193        alus1_kaasu_tekst = new Animation(alus_kaasu1); 
  52         alus1_kaasu_tekst.FPS = 5; 
   94        alus1_kaasu_tekst.FPS = 10; 
  5395        alus1.Animation = alus1_kaasu_tekst; 
  54         
   96 
   97        alus1.LinearDamping = alustenIlmanvastus; 
   98 
  5599        alus2 = LuoAlus(2, Level.Right - 20.0, 0.0); 
  56         alus2.Tag = "alus2";         
   100        alus2.Tag = "alus2"; 
  57101        alus2.Image = LoadImage("alus2"); 
  58102 
  59103        Image[] alus_kaasu2 = LoadImages( 
  60         "alus2",         
   104        "alus2", 
  61105        "alus2_kaasuttaa" 
  62         );        
   106        ); 
  63107 
  64108        alus2_kaasu_tekst = new Animation(alus_kaasu2); 
   
  66110        alus2.Animation = alus2_kaasu_tekst; 
  67111        alus2.Angle = Angle.StraightAngle; 
  68         //TeeAjoviivaa(); 
  69  
  70         resolutionX = Screen.Width; 
  71         resolutionY = Screen.Height; 
  72  
   112        alus2.LinearDamping = alustenIlmanvastus; 
   113 
   114    } 
   115    void TeeReunat() 
   116    { 
  73117 
  74118        vasenReuna = PhysicsObject.CreateStaticObject(5, resolutionX + 500); 
  75119        vasenReuna.IgnoresPhysicsLogics = true; 
  76120        vasenReuna.Color = Color.White; 
  77         vasenReuna.X = -(resolutionX / 2) - 50;         
   121        vasenReuna.X = -(resolutionX / 2) - 50; 
  78122        vasenReuna.Restitution = 1.0; 
  79123        vasenReuna.IsVisible = true; 
   
  108152        alaReuna.IgnoresPhysicsLogics = true; 
  109153        alaReuna.Color = Color.White; 
  110         alaReuna.Y = -(resolutionY / 2) -50; 
   154        alaReuna.Y = -(resolutionY / 2) - 50; 
  111155        alaReuna.Restitution = 0.0; 
  112156        alaReuna.IsVisible = true; 
   
  115159        AddCollisionHandler(alaReuna, ReunaanOsuu); 
  116160        Add(alaReuna); 
  117         
  118         Level.Background.CreateStars(1000); 
  119         Camera.ZoomToLevel(); 
  120     } 
  121  
   161    } 
  122162    PhysicsObject LuoAlus(int kumpi, double x, double y) 
  123163    { 
   
  134174        return alus; 
  135175    } 
  136  
  137176    void LisaaLaskurit() 
  138177    { 
  139         pelaajan1Pisteet = LuoPisteLaskuri(Screen.Left + 100.0, Screen.Top - 100.0); 
  140         pelaajan2Pisteet = LuoPisteLaskuri(Screen.Right - 100.0, Screen.Top - 100.0); 
  141     } 
  142  
   178        p1Pisteet = LuoPisteLaskuri(Screen.Left + 100.0, Screen.Top - 100.0); 
   179        p2Pisteet = LuoPisteLaskuri(Screen.Right - 100.0, Screen.Top - 100.0); 
   180    } 
  143181    IntMeter LuoPisteLaskuri(double x, double y) 
  144182    { 
  145183        IntMeter laskuri = new IntMeter(0); 
  146         laskuri.MaxValue = 100; 
   184        laskuri.MaxValue = AlustenHealth; 
  147185        ValueDisplay naytto = new ValueDisplay(); 
  148186        naytto.BindTo(laskuri); 
   
  150188        naytto.Y = y; 
  151189        naytto.ValueColor = Color.White; 
   190        laskuri.UpperLimit += Voitto; 
   191 
  152192        Add(naytto); 
  153193        return laskuri; 
  154194    } 
  155  
  156     void KasittelePallonTormays(PhysicsObject pallo, PhysicsObject kohde) 
  157     { 
  158         if (kohde == oikeaReuna) 
  159         { 
  160             pelaajan1Pisteet.Value += 1; 
  161         } 
  162         else if (kohde == vasenReuna) 
  163         { 
  164             pelaajan2Pisteet.Value += 1; 
  165         } 
  166     } 
  167  
  168     void AloitaPeli() 
  169     { 
  170     
  171     } 
  172  
  173195    void AsetaOhjaimet() 
  174196    { 
   
  190212        Keyboard.Listen(Key.RightShift, ButtonState.Pressed, ammu, null, alus2, 1); 
  191213 
  192  
  193214        Keyboard.Listen(Key.F1, ButtonState.Pressed, ShowControlHelp, "Näytä ohjeet"); 
  194215        Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, Exit, "Poistu"); 
  195        
  196         ControllerOne.Listen(Button.Back, ButtonState.Pressed, Exit, "Poistu"); 
  197         ControllerTwo.Listen(Button.Back, ButtonState.Pressed, Exit, "Poistu"); 
  198     } 
  199  
  200     
   216        Keyboard.Listen(Key.F2, ButtonState.Pressed, AloitaPeli, "uusi peli");         
   217    }    
  201218    void kaannaVasen(PhysicsObject alus, int nopeus) 
  202219    { 
   
  211228        alus.AngularVelocity = 0; 
  212229    } 
  213  
  214230    void kaasua(PhysicsObject alus, int nopeus) 
  215231    { 
   
  243259    void ammu(PhysicsObject alus, int nopeus) 
  244260    { 
  245          
  246             PhysicsObject ammus = new PhysicsObject(3, 3); 
  247             ammus.Shape = Shapes.Circle; 
  248             ammus.Color = Color.YellowGreen; 
  249             ammus.X = alus.X; 
  250             ammus.Y = alus.Y; 
  251             ammus.IgnoresCollisionResponse = true; 
  252             TimeSpan elinaika = new TimeSpan(20000000); 
  253             ammus.MaximumLifetime = elinaika; 
  254             ammus.Tag = alus.Tag; 
  255             AddCollisionHandler(ammus, AmmusOsuu); 
  256             Add(ammus); 
  257             Angle aluksenKulma = alus.Angle; 
  258             Vector impulssi = Vector.FromLengthAndAngle(500, aluksenKulma); 
  259             ammus.Hit(impulssi); 
   261        PhysicsObject ammus = new PhysicsObject(perusAmmusKoko, perusAmmusKoko); 
   262        ammus.Shape = Shapes.Circle; 
   263        ammus.Color = Color.YellowGreen; 
   264        ammus.X = alus.X; 
   265        ammus.Y = alus.Y; 
   266        ammus.IgnoresCollisionResponse = true; 
   267        ammus.IgnoresExplosions = true; 
   268        TimeSpan elinaika = new TimeSpan(15000000); 
   269        ammus.MaximumLifetime = elinaika; 
   270        ammus.Tag = alus.Tag; 
   271        AddCollisionHandler(ammus, AmmusOsuu); 
   272        Add(ammus); 
   273        Angle aluksenKulma = alus.Angle; 
   274        Vector impulssi = Vector.FromLengthAndAngle(500, aluksenKulma); 
   275        ammus.Hit(impulssi); 
  260276    } 
  261277    void AmmusOsuu(PhysicsObject ammus, PhysicsObject kohde) 
  262278    { 
  263279        if (ammus.Tag != kohde.Tag && kohde.Tag != "ajopiste") 
  264         { 
  265             ammus.Destroy(); 
  266             Explosion rajahdys = new Explosion(20); 
  267             rajahdys.Position = ammus.Position; 
  268             Add(rajahdys); 
   280        {    
   281            if (ammus.Width != perusAmmusKoko) //jos special 
   282            { 
   283                if (kohde.Tag == "alus1") 
   284                { 
   285                    rajaytap2Special(p2specialTimer); 
   286                } 
   287                else 
   288                { 
   289                    rajaytap1Special(p1specialTimer); 
   290                } 
   291            } 
   292            else  
   293            { 
   294                Explosion rajahdys; 
   295                rajahdys = new Explosion(40); 
   296                rajahdys.Position = ammus.Position; 
   297                Add(rajahdys); 
   298            } 
   299             
  269300            if (kohde.Tag == "alus2") 
  270301            { 
  271                 pelaajan1Pisteet.Value += 1; 
   302                p1Pisteet.Value += (int)(ammus.Width / 3); 
  272303            } 
  273304            else if (kohde.Tag == "alus1") 
  274305            { 
  275                 pelaajan2Pisteet.Value += 1; 
   306                p2Pisteet.Value += (int)(ammus.Width / 3); 
  276307            } 
  277         } 
   308            ammus.Destroy(); 
   309        } 
   310         
  278311    } 
  279312    void AlusOsuu(PhysicsObject alus, PhysicsObject kohde) 
  280313    { 
  281314         
  282     } 
  283      
  284     void TeeAjoviivaa() 
  285     { 
  286         Timer aikaLaskuri = new Timer();                     // luodaan uusi ajastin, nimeltä aikaLaskuri 
  287         aikaLaskuri.Interval = 0.1;                      // ajastukseksi 5 sekuntia 
  288         aikaLaskuri.Trigger += new Timer.TriggerHandler(PudotaAjopiste);  //   // asetetaan tapahtuma, kun aikaLaskuri kun 5 sekuntia on kulunut. 
  289         Add(aikaLaskuri);                       // lisätään aikaLaskuri peliin 
  290         aikaLaskuri.Start();                           // käynnistetään aikaLaskuri      
  291     } 
  292  
  293     private void PudotaAjopiste(Timer sender) 
  294     { 
  295         if (alus1_kaasuttaa) 
   315    }     
   316    void UpDate() 
   317    { 
   318        UpdateTimer = new Timer();                     // luodaan uusi ajastin, nimeltä aikaLaskuri 
   319        UpdateTimer.Interval = updateInterval;                      // ajastukseksi 5 sekuntia 
   320        UpdateTimer.Trigger += new Timer.TriggerHandler(Paivitys);  //   // asetetaan tapahtuma, kun aikaLaskuri kun 5 sekuntia on kulunut. 
   321        Add(UpdateTimer);                       // lisätään aikaLaskuri peliin 
   322        UpdateTimer.Start();                           // käynnistetään aikaLaskuri      
   323    } 
   324    private void Paivitys(Timer sender) 
   325    { 
   326        //ovatko alukset kentällä 
   327        if (alus1.X < (vasenReuna.X - 50)) 
   328        { 
   329            alus1.X = oikeaReuna.X - siirtymaLaidassa; 
   330        } 
   331        if (alus2.X < (vasenReuna.X - 50)) 
   332        { 
   333            alus2.X = oikeaReuna.X - siirtymaLaidassa; 
   334        } 
   335        if (alus1.X > (oikeaReuna.X + 50)) 
   336        { 
   337            alus1.X = vasenReuna.X + siirtymaLaidassa; 
   338        } 
   339        if (alus2.X > (oikeaReuna.X + 50)) 
   340        { 
   341            alus2.X = vasenReuna.X + siirtymaLaidassa; 
   342        } 
   343        if (alus1.Y > (ylaReuna.Y + 50)) 
   344        { 
   345            alus1.Y = alaReuna.Y + siirtymaLaidassa; 
   346        } 
   347        if (alus2.Y > (ylaReuna.Y + 50)) 
   348        { 
   349            alus2.Y = alaReuna.Y + siirtymaLaidassa; 
   350        } 
   351        if (alus1.Y < (alaReuna.Y - 50)) 
   352        { 
   353            alus1.Y = ylaReuna.Y - siirtymaLaidassa; 
   354        } 
   355        if (alus2.Y < (alaReuna.Y - 50)) 
   356        { 
   357            alus1.Y = ylaReuna.Y - siirtymaLaidassa; 
   358        } 
   359 
   360 
   361        if (alus1_kaasuttaa) //ajopisteen teko 
  296362        { 
  297363            PhysicsObject piste = teeAjopiste(alus1); 
  298364            Add(piste); 
  299365        } 
  300         if (alus2_kaasuttaa) 
   366        if (alus2_kaasuttaa) //ajopisteen teko 
  301367        { 
  302368            PhysicsObject piste = teeAjopiste(alus2); 
   
  319385        return piste; 
  320386    } 
  321  
  322387    void ReunaanOsuu(PhysicsObject reuna, PhysicsObject osuja) 
  323388    { 
  324389        if (reuna.Tag == "ylareuna") 
  325390        { 
  326             osuja.Y = alaReuna.Y + 80; 
   391            osuja.Y = alaReuna.Y + siirtymaLaidassa; 
  327392        } 
  328393 
  329394        if (reuna.Tag == "alareuna") 
  330395        { 
  331             osuja.Y = ylaReuna.Y - 80; 
   396            osuja.Y = ylaReuna.Y - siirtymaLaidassa; 
  332397        } 
  333398        if (reuna.Tag == "vasenreuna") 
  334399        { 
  335             osuja.X = (oikeaReuna.X - 80); 
   400            osuja.X = (oikeaReuna.X - siirtymaLaidassa); 
  336401        } 
  337402 
  338403        if (reuna.Tag == "oikeareuna") 
  339404        { 
  340             osuja.X = (vasenReuna.X + 80); 
  341         } 
  342     } 
  343  
   405            osuja.X = (vasenReuna.X + siirtymaLaidassa); 
   406        } 
   407    } 
   408    void TeeSpecial() 
   409    { 
   410        p1specialTimer = new Timer();         
   411        p2specialTimer = new Timer(); 
   412 
   413        Add(p1specialTimer); 
   414        Add(p2specialTimer); 
   415         
   416        LisaaSpecialOhjaimet(); 
   417        LisaaSpecialMittarit(); 
   418    } 
   419    void LisaaSpecialOhjaimet() 
   420    {        
   421        Keyboard.Listen(Key.LeftShift, ButtonState.Down, LataaSpecial, "Special lataus", alus1, 1); 
   422        Keyboard.Listen(Key.LeftShift, ButtonState.Released, LaukaiseSpecial, "laukaise special", alus1, 1); 
   423        Keyboard.Listen(Key.RightControl, ButtonState.Down, LataaSpecial, "Special lataus", alus2, 1); 
   424        Keyboard.Listen(Key.RightControl, ButtonState.Released, LaukaiseSpecial, "laukaise special", alus2, 1); 
   425    } 
   426    void LisaaSpecialMittarit() 
   427    { 
   428        p1specialTeho = new DoubleMeter(perusAmmusKoko + 1); 
   429        p1specialTeho.MaxValue = 100; 
   430 
   431        p2specialTeho = new DoubleMeter(perusAmmusKoko + 1); 
   432        p2specialTeho.MaxValue = 100; 
   433         
   434        p1special = new BarGauge(); 
   435        p1special.Max = 100; 
   436        p1special.ValueColor = Color.LightBlue; 
   437        p1special.BindTo(p1specialTeho); 
   438        p1special.X = Screen.Left + 100; 
   439        p1special.Y = Screen.Top - 200; 
   440        p1special.Width = 40; 
   441        Add(p1special); 
   442 
   443        p2special = new BarGauge(); 
   444        p2special.Max = 100; 
   445        p2special.ValueColor = Color.LightBlue; 
   446        p2special.BindTo(p2specialTeho); 
   447        p2special.X = Screen.Right - 100; 
   448        p2special.Y = Screen.Top - 200; 
   449        p2special.Width = 40; 
   450        Add(p2special); 
   451    }     
   452    void LataaSpecial(PhysicsObject alus, int nopeus) 
   453    { 
   454        if (alus.Tag == "alus1" && !p1specialkentalla) 
   455        { 
   456            p1specialTeho.Value += 2; 
   457        } 
   458        if (alus.Tag == "alus2" && !p2specialkentalla) 
   459        { 
   460            p2specialTeho.Value += 2; 
   461        } 
   462 
   463    } 
   464    void LaukaiseSpecial(PhysicsObject alus, int nopeus) 
   465    { 
   466        if (alus.Tag == "alus1" && !p1specialkentalla) 
   467        { 
   468            PhysicsObject ammus = new PhysicsObject((p1specialTeho / 2), (p1specialTeho / 2)); 
   469            ammus.Shape = Shapes.Circle; 
   470            ammus.Color = Color.LightBlue; 
   471            ammus.X = alus.X; 
   472            ammus.Y = alus.Y; 
   473            ammus.IgnoresCollisionResponse = true;             
   474            ammus.Tag = alus.Tag; 
   475            AddCollisionHandler(ammus, AmmusOsuu); 
   476            ammus.Image = LoadImage("special"); 
   477            ammus.CanRotate = true; 
   478            ammus.AngularVelocity = 3; 
   479            Add(ammus); 
   480            Angle aluksenKulma = alus.Angle; 
   481            Vector impulssi = Vector.FromLengthAndAngle(specialNopeus, aluksenKulma); 
   482            ammus.Hit(impulssi); 
   483            p1specialkentalla = true; 
   484            p1specialTimer.Tag = ammus; 
   485            p1specialTimer.Interval = specialLifeTime; 
   486            p1specialTimer.Trigger += new Timer.TriggerHandler(rajaytap1Special);  //   // asetetaan tapahtuma, kun aikaLaskuri kun 5 sekuntia on kulunut.             
   487            p1specialTimer.Start(); 
   488            p1specialTeho.Value = 1; 
   489        } 
   490        if (alus.Tag == "alus2" && !p2specialkentalla) 
   491        { 
   492            PhysicsObject ammus = new PhysicsObject((p2specialTeho / 2), (p2specialTeho / 2)); 
   493            ammus.Shape = Shapes.Circle; 
   494            ammus.Color = Color.LightBlue; 
   495            ammus.X = alus.X; 
   496            ammus.Y = alus.Y; 
   497            ammus.IgnoresCollisionResponse = true; 
   498            TimeSpan elinaika = TimeSpan.FromSeconds(specialLifeTime); 
   499            ammus.MaximumLifetime = elinaika; 
   500            ammus.Tag =alus.Tag; 
   501            AddCollisionHandler(ammus, AmmusOsuu); 
   502            ammus.Image = LoadImage("special"); 
   503            ammus.CanRotate = true; 
   504            ammus.AngularVelocity = 3; 
   505            Add(ammus); 
   506            Angle aluksenKulma = alus.Angle; 
   507            Vector impulssi = Vector.FromLengthAndAngle(specialNopeus, aluksenKulma); 
   508            ammus.Hit(impulssi); 
   509            p2specialkentalla = true; 
   510            p2specialTimer.Tag = ammus; 
   511            p2specialTimer.Interval = specialLifeTime; 
   512            p2specialTimer.Trigger += new Timer.TriggerHandler(rajaytap2Special);  //   // asetetaan tapahtuma, kun aikaLaskuri kun 5 sekuntia on kulunut.             
   513            p2specialTimer.Start(); 
   514            p2specialTeho.Value = 1;             
   515        } 
   516    } 
   517    private void rajaytap1Special(Timer sender) 
   518    {   
   519        PhysicsObject ammus = (PhysicsObject)sender.Tag; 
   520        Explosion jysays = new Explosion(ammus.Width * 3); 
   521        jysays.Position = ammus.Position; 
   522        jysays.Force = 100; 
   523        Add(jysays); 
   524        ammus.Destroy();       
   525        sender.Stop();         
   526        p1specialkentalla = false; 
   527    } 
   528    private void rajaytap2Special(Timer sender) 
   529    { 
   530        PhysicsObject ammus = (PhysicsObject)sender.Tag;         
   531        Explosion jysays = new Explosion(ammus.Width * 3); 
   532        jysays.Position = ammus.Position; 
   533        jysays.Force = 100; 
   534        Add(jysays); 
   535        ammus.Destroy(); 
   536        sender.Stop(); 
   537        p2specialkentalla = false;     
   538    } 
   539    void Voitto(int laskuri) 
   540    { 
   541        if (p1Pisteet.Value >= AlustenHealth) 
   542        { 
   543            MessageDisplay.TextColor = Color.White; 
   544            MessageDisplay.Add("Pelaaja 1 voitti pelin."); 
   545        } 
   546        if (p2Pisteet.Value >= AlustenHealth) 
   547        { 
   548            MessageDisplay.TextColor = Color.White; 
   549            MessageDisplay.Add("Pelaaja 2 voitti pelin."); 
   550        }         
   551    } 
  344552} 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.