Changeset 8578


Ignore:
Timestamp:
2017-06-13 13:05:11 (5 years ago)
Author:
npo17_28
Message:
 
Location:
2017/24/JaakkoK/Pong/Pong
Files:
8 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • 2017/24/JaakkoK/Pong/Pong/Pong/Pong.cs

  r8529 r8578  
  11using System; 
  22using System.Collections.Generic; 
   3using System.Linq; 
   4using System.Text; 
  35using Jypeli; 
  46using Jypeli.Assets; 
   
  810 
  911public class Pong : PhysicsGame 
  10 {  
   12{ 
  1113    Vector nopeusYlos = new Vector(0, 200); 
  1214    Vector nopeusAlas = new Vector(0, -200); 
  1315 
  1416    PhysicsObject pallo; 
  15  
  1617    PhysicsObject maila1; 
  1718    PhysicsObject maila2; 
  1819 
   20    PhysicsObject vasenReuna; 
   21    PhysicsObject oikeaReuna; 
   22 
   23    IntMeter pelaajan1Pisteet; 
   24    IntMeter pelaajan2Pisteet; 
   25 
  1926    public override void Begin() 
  2027    { 
  21         // TODO: Kirjoita ohjelmakoodisi tähän 
  2228        LuoKentta(); 
   29        AsetaOhjaimet(); 
   30        LisaaLaskurit(); 
  2331        AloitaPeli(); 
  24         Vector impulssi = new Vector(500.0, 0.0); 
  25         pallo.Hit(impulssi); 
  26         PhoneBackButton.Listen(ConfirmExit, "Lopeta peli"); 
  27          
  2832    } 
   33 
  2934    void LuoKentta() 
  3035    { 
  31         pallo = new PhysicsObject(40.0, 40.0); 
   36        pallo = new PhysicsObject(80.0, 80.0); 
  3237        pallo.Shape = Shape.Circle; 
  3338        pallo.X = -200.0; 
  3439        pallo.Y = 0.0; 
  3540        pallo.Restitution = 1.0; 
   41        pallo.KineticFriction = 0.0; 
   42        pallo.MomentOfInertia = Double.PositiveInfinity; 
   43        pallo.AngularVelocity += 5; 
   44        Add(pallo); 
   45        AddCollisionHandler(pallo, KasittelePallonTormays); 
  3646 
  37       maila1 = LuoMaila(Level.Left + 20.0, 0.0); 
  38       maila2 = LuoMaila(Level.Right - 20.0, 0.0); 
   47        maila1 = LuoMaila(Level.Left + 20.0, 0.0); 
   48        maila2 = LuoMaila(Level.Right - 20.0, 0.0); 
  3949 
  40         Level.CreateBorders(1.0, false); 
  41         Level.Background.Color = Color.Black; 
   50        vasenReuna = Level.CreateLeftBorder(); 
   51        vasenReuna.Restitution = 1.0; 
   52        vasenReuna.KineticFriction = 0.0; 
   53        vasenReuna.IsVisible = false; 
   54 
   55        oikeaReuna = Level.CreateRightBorder(); 
   56        oikeaReuna.Restitution = 1.0; 
   57        oikeaReuna.KineticFriction = 0.0; 
   58        oikeaReuna.IsVisible = false; 
   59 
   60        PhysicsObject ylaReuna = Level.CreateTopBorder(); 
   61        ylaReuna.Restitution = 1.0; 
   62        ylaReuna.KineticFriction = 0.0; 
   63        ylaReuna.IsVisible = false; 
   64 
   65        PhysicsObject alaReuna = Level.CreateBottomBorder(); 
   66        alaReuna.Restitution = 1.0; 
   67        alaReuna.IsVisible = false; 
   68        alaReuna.KineticFriction = 0.0; 
   69 
   70        Level.Background.Color = Color.Aqua; 
   71 
  4272        Camera.ZoomToLevel(); 
  43         Add(pallo); 
   73    } 
   74 
   75    PhysicsObject LuoMaila(double x, double y) 
   76    { 
   77        PhysicsObject maila = PhysicsObject.CreateStaticObject(20.0, 100.0); 
   78        maila.Shape = Shape.Rectangle; 
   79        maila.X = x; 
   80        maila.Y = y; 
   81        maila.Restitution = 1.0; 
   82        maila.KineticFriction = 0.0; 
   83        Add(maila); 
   84        return maila; 
   85    } 
   86 
   87    void LisaaLaskurit() 
   88    { 
   89        pelaajan1Pisteet = LuoPisteLaskuri(Screen.Left + 100.0, Screen.Top - 100.0); 
   90        pelaajan2Pisteet = LuoPisteLaskuri(Screen.Right - 100.0, Screen.Top - 100.0); 
   91    } 
   92 
   93    IntMeter LuoPisteLaskuri(double x, double y) 
   94    { 
   95        IntMeter laskuri = new IntMeter(0); 
   96        laskuri.MaxValue = 10; 
   97 
   98        Label naytto = new Label(); 
   99        naytto.BindTo(laskuri); 
   100        naytto.X = x; 
   101        naytto.Y = y; 
   102        naytto.TextColor = Color.White; 
   103        naytto.BorderColor = Level.Background.Color; 
   104        naytto.Color = Level.Background.Color; 
   105        Add(naytto); 
   106 
   107        return laskuri; 
   108    } 
   109 
   110    void KasittelePallonTormays(PhysicsObject pallo, PhysicsObject kohde) 
   111    { 
   112        if (kohde == oikeaReuna) 
   113        { 
   114            pelaajan1Pisteet.Value += 1; 
   115        } 
   116        else if (kohde == vasenReuna) 
   117        { 
   118            pelaajan2Pisteet.Value += 1; 
   119        } 
  44120    } 
  45121 
   
  50126    } 
  51127 
  52     void PhysicsObject LuoMaila(double x, double y) 
  53     { 
  54         PhysicsObject maila = PhysicsObject.CreateStaticObject(20.0, 100.0); 
  55         maila.Shape = Shape.Rectangle; 
  56         maila.X = x; 
  57         maila.Y = y; 
  58         maila.Restitution = 1.0; 
  59         Add(maila); 
  60         return maila; 
  61     } 
  62128    void AsetaOhjaimet() 
  63129    { 
  64     Keyboard.Listen(Key.A, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Pelaaja 1: Liikuta mailaa ylös", maila1, nopeusYlos); 
  65     Keyboard.Listen(Key.A, ButtonState.Released, AsetaNopeus, Null, maila1 Vector.Zero); 
   130        Keyboard.Listen(Key.A, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Pelaaja 1: Liikuta mailaa ylös", maila1, nopeusYlos); 
   131        Keyboard.Listen(Key.A, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila1, Vector.Zero); 
   132        Keyboard.Listen(Key.Z, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Pelaaja 1: Liikuta mailaa alas", maila1, nopeusAlas); 
   133        Keyboard.Listen(Key.Z, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila1, Vector.Zero); 
  66134 
   135        Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Pelaaja 2: Liikuta mailaa ylös", maila2, nopeusYlos); 
   136        Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila2, Vector.Zero); 
   137        Keyboard.Listen(Key.Down, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Pelaaja 2: Liikuta mailaa alas", maila2, nopeusAlas); 
   138        Keyboard.Listen(Key.Down, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila2, Vector.Zero); 
   139 
   140        Keyboard.Listen(Key.F1, ButtonState.Pressed, ShowControlHelp, "Näytä ohjeet"); 
  67141        Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, ConfirmExit, "Lopeta peli"); 
   142 
   143        ControllerOne.Listen(Button.DPadUp, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Liikuta mailaa ylös", maila1, nopeusYlos); 
   144        ControllerOne.Listen(Button.DPadUp, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila1, Vector.Zero); 
   145        ControllerOne.Listen(Button.DPadDown, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Liikuta mailaa alas", maila1, nopeusAlas); 
   146        ControllerOne.Listen(Button.DPadDown, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila1, Vector.Zero); 
   147 
   148        ControllerTwo.Listen(Button.DPadUp, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Liikuta mailaa ylös", maila2, nopeusYlos); 
   149        ControllerTwo.Listen(Button.DPadUp, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila2, Vector.Zero); 
   150        ControllerTwo.Listen(Button.DPadDown, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Liikuta mailaa alas", maila2, nopeusAlas); 
   151        ControllerTwo.Listen(Button.DPadDown, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila2, Vector.Zero); 
   152 
   153        ControllerOne.Listen(Button.Back, ButtonState.Pressed, ConfirmExit, "Lopeta peli"); 
   154        ControllerTwo.Listen(Button.Back, ButtonState.Pressed, ConfirmExit, "Lopeta peli"); 
  68155    } 
   156 
  69157    void AsetaNopeus(PhysicsObject maila, Vector nopeus) 
  70158    { 
   159        if ((nopeus.Y < 0) && (maila.Bottom < Level.Bottom)) 
   160        { 
   161            maila.Velocity = Vector.Zero; 
   162            return; 
   163        } 
   164        if ((nopeus.Y > 0) && (maila.Top > Level.Top)) 
   165        { 
   166            maila.Velocity = Vector.Zero; 
   167            return; 
   168        } 
   169 
  71170        maila.Velocity = nopeus; 
  72171    } 
  73  
  74  
  75  
  76         } 
   172} 
 • 2017/24/JaakkoK/Pong/Pong/Pong/obj/x86/Debug/ContentPipeline-{5A1FC657-CFC7-4AFD-BF92-FC5E5CE17D2E}.xml

  r8513 r8578  
  1717      <Assembly> 
  1818        <Key>C:\WINDOWS\Microsoft.Net\assembly\GAC_32\Microsoft.Xna.Framework.Content.Pipeline\v4.0_4.0.0.0__842cf8be1de50553\Microsoft.Xna.Framework.Content.Pipeline.dll</Key> 
  19         <Value>2016-09-06T09:54:48.1175627+03:00</Value> 
   19        <Value>2017-06-10T12:57:03.6416824+03:00</Value> 
  2020      </Assembly> 
  2121    </Assemblies> 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.