Ignore:
Timestamp:
2017-06-10 23:55:08 (6 years ago)
Author:
nupeohje
Message:

trollinaama poistettu

Location:
2017/23/MatiasH/DungeonGame/DungeonGame/DungeonGame/bin/x86
Files:
1 added
4 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • 2017/23/MatiasH/DungeonGame/DungeonGame/DungeonGame/bin/x86/Debug/Jypeli.xml

  r8448 r8487  
  25812581            </summary> 
  25822582        </member> 
   2583        <member name="M:Jypeli.Game.AddCustomHandler(System.Func{System.Boolean},System.Action)"> 
   2584            <summary> 
   2585            LisÀÀ vapaamuotoisen tapahtumankÀsittelijÀn. 
   2586            </summary> 
   2587            <param name="condition">Ehto josta tapahtuma laukeaa.</param> 
   2588            <param name="handler">Kutsuttava funktio.</param> 
   2589        </member> 
   2590        <member name="M:Jypeli.Game.AddCustomHandler``1(``0,System.Predicate{``0},System.Action{``0})"> 
   2591            <summary> 
   2592            LisÀÀ vapaamuotoisen tapahtumankÀsittelijÀn. 
   2593            </summary> 
   2594            <typeparam name="T">Olion tyyppi.</typeparam> 
   2595            <param name="obj">Olio, jota tapahtuma koskee.</param> 
   2596            <param name="condition">Ehto josta tapahtuma laukeaa.</param> 
   2597            <param name="handler">Kutsuttava funktio.</param> 
   2598            <returns></returns> 
   2599        </member> 
   2600        <member name="M:Jypeli.Game.AddCustomHandler``2(``0,``1,System.Func{``0,``1,System.Boolean},System.Action{``0,``1})"> 
   2601            <summary> 
   2602            LisÀÀ vapaamuotoisen tapahtumankÀsittelijÀn. 
   2603            </summary> 
   2604            <typeparam name="T1">Olion 1 tyyppi.</typeparam> 
   2605            <typeparam name="T2">Olion 2 tyyppi.</typeparam> 
   2606            <param name="obj1">EnsimmÀinen olio, jota tapahtuma koskee.</param> 
   2607            <param name="obj2">Toinen olio, jota tapahtuma koskee.</param> 
   2608            <param name="condition">Ehto josta tapahtuma laukeaa.</param> 
   2609            <param name="handler">Kutsuttava funktio.</param> 
   2610            <returns></returns> 
   2611        </member> 
   2612        <member name="M:Jypeli.Game.AddCustomHandler``3(``0,``1,``2,System.Func{``0,``1,``2,System.Boolean},System.Action{``0,``1,``2})"> 
   2613            <summary> 
   2614            LisÀÀ vapaamuotoisen tapahtumankÀsittelijÀn. 
   2615            </summary> 
   2616            <typeparam name="T1">Olion 1 tyyppi.</typeparam> 
   2617            <typeparam name="T2">Olion 2 tyyppi.</typeparam> 
   2618            <typeparam name="T3">Olion 3 tyyppi.</typeparam> 
   2619            <param name="obj1">EnsimmÀinen olio, jota tapahtuma koskee.</param> 
   2620            <param name="obj2">Toinen olio, jota tapahtuma koskee.</param> 
   2621            <param name="obj3">Kolmas olio, jota tapahtuma koskee.</param> 
   2622            <param name="condition">Ehto josta tapahtuma laukeaa.</param> 
   2623            <param name="handler">Kutsuttava funktio.</param> 
   2624            <returns></returns> 
   2625        </member> 
   2626        <member name="M:Jypeli.Game.UpdateHandlers(Jypeli.Time)"> 
   2627            <summary> 
   2628            Kutsuu tapahtumankÀsittelijöitÀ. 
   2629            </summary> 
   2630        </member> 
  25832631        <member name="M:Jypeli.Game.#ctor"> 
  25842632            <summary> 
   
  31973245            </summary> 
  31983246        </member> 
   3247        <member name="T:Jypeli.Game.CustomEventHandler"> 
   3248            <summary> 
   3249            Vapaamuotoinen tapahtumankÀsittelijÀ. 
   3250            </summary> 
   3251        </member> 
   3252        <member name="M:Jypeli.Game.CustomEventHandler.#ctor(System.Func{System.Boolean},System.Action)"> 
   3253            <summary> 
   3254            Luo uuden tapahtumankÀsittelijÀn. 
   3255            </summary> 
   3256            <param name="condition">Ehto</param> 
   3257            <param name="handler">KÀsittelijÀ</param> 
   3258        </member> 
   3259        <member name="M:Jypeli.Game.CustomEventHandler.Destroy"> 
   3260            <summary> 
   3261            Tuhoaa tapahtumankÀsittelijÀn. 
   3262            </summary> 
   3263        </member> 
   3264        <member name="M:Jypeli.Game.CustomEventHandler.Update(Jypeli.Time)"> 
   3265            <summary> 
   3266            PÀivittÀÀ tapahtumankÀsittelijÀÀ (Jypeli kutsuu) 
   3267            </summary> 
   3268            <param name="time"></param> 
   3269        </member> 
   3270        <member name="P:Jypeli.Game.CustomEventHandler.IsDestroyed"> 
   3271            <summary> 
   3272            Onko kÀsittelijÀ tuhottu. 
   3273            </summary> 
   3274        </member> 
   3275        <member name="P:Jypeli.Game.CustomEventHandler.IsUpdated"> 
   3276            <summary> 
   3277            PÀivitetÀÀnkö. 
   3278            </summary> 
   3279        </member> 
   3280        <member name="E:Jypeli.Game.CustomEventHandler.Destroyed"> 
   3281            <summary> 
   3282            Tapahtuu, kun tapahtumankÀsittelijÀ tuhotaan. 
   3283            </summary> 
   3284        </member> 
  31993285        <member name="T:Jypeli.PhysicsGame"> 
  32003286            <summary> 
   
  33563442            <param name="obj">TörmÀÀvÀ olio.</param> 
  33573443            <param name="tag">TörmÀttÀvÀn olion tagi.</param> 
  3358             <param name="handler">Metodi, joka kÀsittelee törmÀyksen (ei parametreja).</param> 
  3359         </member> 
  3360         <member name="M:Jypeli.PhysicsGameBase.AddCollisionHandler(Jypeli.PhysicsObject,System.Object,Jypeli.CollisionHandler{Jypeli.PhysicsObject,Jypeli.PhysicsStructure})"> 
  3361             <summary> 
  3362             MÀÀrÀÀ, mihin aliohjelmaan siirrytÀÀn kun  
  3363             fysiikkaolio <code>obj</code> törmÀÀ fysiikkarakenteeseen, jolla on tietty tagi <code>tag</code>. 
  3364             </summary> 
  3365             <param name="obj">TörmÀÀvÀ olio.</param> 
  3366             <param name="tag">TörmÀttÀvÀn olion tagi.</param> 
  3367             <param name="handler">Metodi, joka kÀsittelee törmÀyksen (ei parametreja).</param> 
  3368         </member> 
  3369         <member name="M:Jypeli.PhysicsGameBase.AddCollisionHandler(Jypeli.PhysicsStructure,System.Object,Jypeli.CollisionHandler{Jypeli.PhysicsStructure,Jypeli.PhysicsObject})"> 
  3370             <summary> 
  3371             MÀÀrÀÀ, mihin aliohjelmaan siirrytÀÀn kun  
  3372             fysiikkarakenne <code>obj</code> törmÀÀ fysiikkaolioon, jolla on tietty tagi <code>tag</code>. 
  3373             </summary> 
  3374             <param name="obj">TörmÀÀvÀ rakenne.</param> 
  3375             <param name="tag">TörmÀttÀvÀn olion tagi.</param> 
  3376             <param name="handler">Metodi, joka kÀsittelee törmÀyksen (ei parametreja).</param> 
  3377         </member> 
  3378         <member name="M:Jypeli.PhysicsGameBase.AddCollisionHandler(Jypeli.PhysicsStructure,System.Object,Jypeli.CollisionHandler{Jypeli.PhysicsStructure,Jypeli.PhysicsStructure})"> 
  3379             <summary> 
  3380             MÀÀrÀÀ, mihin aliohjelmaan siirrytÀÀn kun  
  3381             fysiikkarakenne <code>obj</code> törmÀÀ toiseen fysiikarakenteeseen, jolla on tietty tagi <code>tag</code>. 
  3382             </summary> 
  3383             <param name="obj">TörmÀÀvÀ rakenne.</param> 
  3384             <param name="tag">TörmÀttÀvÀn rakenteen tagi.</param> 
  33853444            <param name="handler">Metodi, joka kÀsittelee törmÀyksen (ei parametreja).</param> 
  33863445        </member> 
   
  36183677            </summary> 
  36193678        </member> 
   3679        <member name="E:Jypeli.JypeliWindow.Resizing"> 
   3680            <summary> 
   3681            Tapahtuu kun ikkunan kokoa ollaan muuttamassa. 
   3682            </summary> 
   3683        </member> 
  36203684        <member name="E:Jypeli.JypeliWindow.Resized"> 
  36213685            <summary> 
   
  44054469            Hyödyllinen esimerkiksi ympyrÀn kaarien kÀsittelyssÀ. 
  44064470            </summary> 
  4407             <returns>]0,2pi]</returns> 
   4471            <returns>[0,2pi[</returns> 
  44084472        </member> 
  44094473        <member name="M:Jypeli.Angle.GetPositiveDegrees"> 
   
  44124476            Hyödyllinen esimerkiksi ympyrÀn kaarien kÀsittelyssÀ. 
  44134477            </summary> 
  4414             <returns>]0,360]</returns> 
   4478            <returns>[0,360[</returns> 
  44154479        </member> 
  44164480        <member name="M:Jypeli.Angle.ArcSin(System.Double)"> 
   
  56995763            <returns>Vaaleampi vÀri.</returns> 
  57005764        </member> 
   5765        <member name="M:Jypeli.Color.Mix(Jypeli.Color[])"> 
   5766            <summary> 
   5767            Sekoittaa kahta tai useampaa vÀriÀ. 
   5768            </summary> 
   5769            <param name="colors">VÀrit parametreina.</param> 
   5770            <returns>Sekoitettu vÀri</returns> 
   5771        </member> 
  57015772        <member name="F:Jypeli.Color.AshGray"> 
  57025773            <summary> 
   
  1105411125            </summary> 
  1105511126        </member> 
   11127        <member name="P:Jypeli.Assets.PathFollowerBrain.NextWaypointIndex"> 
   11128            <summary> 
   11129            Seuraavan pisteen indeksi. 
   11130            </summary> 
   11131        </member> 
   11132        <member name="P:Jypeli.Assets.PathFollowerBrain.NextWaypoint"> 
   11133            <summary> 
   11134            Seuraavan pisteen paikka. 
   11135            </summary> 
   11136        </member> 
   11137        <member name="P:Jypeli.Assets.PathFollowerBrain.Step"> 
   11138            <summary> 
   11139            Askel (listassa). 
   11140            Seuraavan pisteen indeksi = tÀmÀn pisteen indeksi + askel. 
   11141            Voi olla myös negatiivinen (mennÀÀn reittiÀ toiseen suuntaan). 
   11142            </summary> 
   11143        </member> 
  1105611144        <member name="P:Jypeli.Assets.PathFollowerBrain.WaypointRadius"> 
  1105711145            <summary> 
   
  1107211160            <summary> 
  1107311161            Palataanko samaa reittiÀ takaisin. 
   11162            </summary> 
   11163        </member> 
   11164        <member name="E:Jypeli.Assets.PathFollowerBrain.ArrivedAtWaypoint"> 
   11165            <summary> 
   11166            Tapahtuu, kun saavutetaan reitin piste. 
  1107411167            </summary> 
  1107511168        </member> 
   
  1510915202            </summary> 
  1511015203            <returns>Satunnainen vÀri</returns> 
   15204        </member> 
   15205        <member name="M:Jypeli.RandomGen.NextLightColor"> 
   15206            <summary> 
   15207            Palauttaa satunnaisen vaalean vÀrin. 
   15208            </summary> 
   15209            <returns>Satunnainen vaalea vÀri</returns> 
   15210        </member> 
   15211        <member name="M:Jypeli.RandomGen.NextDarkColor"> 
   15212            <summary> 
   15213            Palauttaa satunnaisen tumman vÀrin. 
   15214            </summary> 
   15215            <returns>Satunnainen tumma vÀri</returns> 
  1511115216        </member> 
  1511215217        <member name="M:Jypeli.RandomGen.NextColor(Jypeli.Color,Jypeli.Color)"> 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.