Ignore:
Timestamp:
2017-05-20 14:44:24 (2 years ago)
Author:
tesatapa
Message:
 
File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • 2016/27/PaavoH/UltimateAdventure/UltimateAdventure/UltimateAdventure/UltimateAdventure.cs

  r8417 r8434  
  2020    DoubleMeter aani = new DoubleMeter(0, 0, 1); 
  2121    private IntMeter OxygenMeter; 
   22    List<string> destroybleThings = new List<string>(new string[]{ "PhysicsBlock", "moonstone", "turret", "snake", "silmamob","wizard","Ninja"}); 
  2223 
  2324    PlatformCharacter pelaaja1; 
   
  4041    Image WizardrWand = LoadImage("WizardingWandV3"); 
  4142    Image LogoImage = LoadImage("LogoV1"); 
   43    Image NinjaImage = LoadImage("Ninja"); 
   44    Image Ninjathings = LoadImage("NinjaThings"); 
   45    Image WizParticle = LoadImage("WizardingParticle"); 
   46    Image AchivementBottom = LoadImage("AchivementBottom"); 
  4247 
  4348    SoundEffect maaliAani = LoadSoundEffect("maali"); 
   
  4550    Animation Ruoskanimaatio; 
  4651 
   52    GameObject Logo; 
   53 
  4754    double aanenvoimakkuus = 0.1; 
  4855 
   
  5057    { 
  5158        Ruoskanimaatio = LoadAnimation("ruoska"); 
   59        DataSave tulos = null; 
   60        tulos = DataStorage.Load<DataSave>(tulos, "Options.xml"); 
   61        SmoothTextures = tulos.IsSmoothTex; 
   62        aani.Value = tulos.Volume; 
  5263        LuoAlkuValikko(); 
  5364 
   
  5869    { 
  5970        ClearAll(); 
  60         Logo(); 
  61         MultiSelectWindow alkuValikko = new MultiSelectWindow("UltimateAdventure", "Aloita peli", "Options", "Avaa valittu kenttä","Lopeta"); 
   71        LuoLogo(); 
   72        MultiSelectWindow alkuValikko = new MultiSelectWindow("UltimateAdventure", "Aloita peli", "Options", "Avaa valittu kenttä","Trophies","Lopeta"); 
  6273 
  6374        alkuValikko.AddItemHandler(0, AloitaPeli); 
  6475        alkuValikko.AddItemHandler(1, MenuOptions); 
  6576        alkuValikko.AddItemHandler(2, SelectLevel); 
  66         alkuValikko.AddItemHandler(3, Exit); 
   77        alkuValikko.AddItemHandler(3, Achivement); 
   78        alkuValikko.AddItemHandler(4, Exit); 
  6779 
  6880        Add(alkuValikko); 
   
  7991    } 
  8092 
  81     void Logo() 
  82     { 
  83         GameObject Logo = new GameObject(500,500); 
   93    void LuoLogo() 
   94    { 
   95        Logo = new GameObject(1000,120); 
   96        Logo.Y = Level.Top-100; 
  8497        Logo.Image = LogoImage; 
  8598        Add(Logo); 
   
  89102        StartLevel("kentta1"); 
  90103 
   104    } 
   105 
   106    void Achivement() 
   107    { 
   108        GameObject Achivementbottom = new GameObject(300,70); 
   109        Achivementbottom.Y = Level.Top - 100; 
   110        Achivementbottom.Image = AchivementBottom; 
   111        Add(Achivementbottom); 
   112        Logo.Destroy(); 
   113        BackButton(); 
   114        IsMouseVisible = true; 
  91115    } 
  92116    void StartLevel(String LevelName) 
   
  200224        PushButton BackNappain = new PushButton("Back"); 
  201225        BackNappain.Y = -300; 
   226        BackNappain.Clicked += SaveOptions; 
  202227        BackNappain.Clicked += LuoAlkuValikko; 
  203228 
  204229        Add(BackNappain); 
   230    } 
   231 
   232    void SaveOptions() 
   233    { 
   234        DataSave save = new DataSave(); 
   235        save.IsSmoothTex = SmoothTextures; 
   236        save.Volume = aani.Value; 
   237        DataStorage.Save<DataSave>(save, "Options.xml"); 
   238         
   239 
  205240    } 
  206241    void TeeSuljePeliOptions() 
   
  209244        SuljePeliOptions.Y = -300; 
  210245        SuljePeliOptions.Tag = "Options"; 
   246        SuljePeliOptions.Clicked += SaveOptions; 
  211247        SuljePeliOptions.Clicked += JatkaPelia; 
  212248 
   
  231267    void AddLevel(String LevelName) 
  232268    { 
  233         TileMap level = TileMap.FromLevelAsset(LevelName); 
   269         TileMap level = TileMap.FromLevelAsset(LevelName); 
  234270        level.SetTileMethod('#', LisaaSolid); 
  235271        level.SetTileMethod('&', LisaaBp); 
   
  245281        level.SetTileMethod('W', Wizard); 
  246282        level.SetTileMethod('C', Moonstone); 
   283        level.SetTileMethod('N', Ninja); 
  247284        level.Execute(RUUDUN_KOKO, RUUDUN_KOKO); 
  248285        Level.CreateBorders(); 
   
  263300        taso.Position = paikka; 
  264301        taso.Image = Bpimage; 
   302        taso.Tag = "PhysicsBlock"; 
  265303        Add(taso); 
  266304    } 
   
  271309        Turret.Position = paikka; 
  272310        Turret.Image = TurretImage; 
   311        Turret.Tag = "turret"; 
  273312        Add(Turret); 
  274313 
   
  307346        Moonstone.Position = paikka; 
  308347        Moonstone.Image = MoonstoneImage; 
   348        Moonstone.Tag = "moonstone"; 
  309349        Add(Moonstone); 
  310350    } 
   
  318358        Add(Water, 2); 
  319359        Water.Tag = "Water"; 
   360 
   361        Timer ajastin = new Timer(); 
   362        ajastin.Interval = 0.05; 
   363        ajastin.Timeout += delegate 
   364        { 
   365            int palikoitaVasemmalla = GetObjectsAt(Water.Position + new Vector(-leveys, 0)).Count; 
   366            int palikoitaOikealla = GetObjectsAt(Water.Position + new Vector(leveys, 0)).Count; 
   367            int palikoitaAlhaalla = GetObjectsAt(Water.Position + new Vector(0, -korkeus)).Count; 
   368 
   369            if (palikoitaOikealla + palikoitaVasemmalla + palikoitaAlhaalla < 6) 
   370            { 
   371                Water.Destroy(); 
   372                ajastin.Stop(); 
   373            } 
   374        }; 
   375        ajastin.Start(); 
  320376    } 
  321377 
   
  363419        AddCollisionHandler(pelaaja1, "SpeedBoots", TormaaSpeedBootsiin); 
  364420        AddCollisionHandler(pelaaja1, "Pommipakkaus", TormaaPommipakkaukseen); 
   421        AddCollisionHandler(pelaaja1, "Ammo", AmmoTormaus); 
  365422        Add(pelaaja1); 
  366423    } 
   
  402459 
  403460        FollowerBrain WizardBrain = new FollowerBrain(pelaaja1); 
  404         //WizardBrain.Speed = 100; 
  405         //WizardBrain.FallsOffPlatforms = true; 
  406         //WizardBrain.JumpSpeed = 700; 
  407         //WizardBrain.TriesToJump = true; 
  408  
   461        PlatformWandererBrain toisetAivot = new PlatformWandererBrain(); 
   462        WizardBrain.FarBrain = toisetAivot; 
  409463        Wizard.Brain = WizardBrain; 
   464        WizardBrain.DistanceClose = 10*RUUDUN_KOKO; 
   465         
  410466 
  411467        Wizard.Weapon = new AssaultRifle(10, 10); 
  412468        Wizard.Weapon.Position = new Vector(10,0); 
  413469        Wizard.Weapon.AttackSound = WizardZap; 
   470        Wizard.Weapon.Power.DefaultValue = 200; 
   471 
  414472        Wizard.Weapon.Image = WizardrWand; 
  415473        //Wizard.Weapon.Image = WizardrWand; Ammuksen kuvaksi 
   
  417475 
  418476        const double ampumisEtaisyys = 10*RUUDUN_KOKO; 
  419  
  420         Timer shootingtimer = new Timer(); 
  421         shootingtimer.Interval = 0.75; 
  422         shootingtimer.Timeout += delegate 
  423         { 
  424             if (Vector.Distance(Wizard.Position, pelaaja1.Position) < ampumisEtaisyys) 
   477        WizardBrain.TargetClose += delegate 
   478        { 
   479            Timer shootingtimer = new Timer(); 
   480            shootingtimer.Interval = 0.75; 
   481            shootingtimer.Timeout += delegate 
  425482            { 
  426                 Wizard.Weapon.Shoot(); 
  427             } 
   483                if (Vector.Distance(Wizard.Position, pelaaja1.Position) < ampumisEtaisyys) 
   484                { 
   485                    PhysicsObject Ammus = Wizard.Weapon.Shoot(); 
   486                    if (Ammus != null) 
   487                    { 
   488                        Ammus.Image = WizParticle; 
   489                        AddCollisionHandler(Ammus,CollisionHandler.DestroyObject); 
   490                        Ammus.Tag = "Ammo"; 
   491                    } 
   492                } 
   493            }; 
   494            shootingtimer.Start(); 
  428495        }; 
  429         shootingtimer.Start(); 
  430  
   496 
   497    } 
   498 
   499    void Ninja(Vector paikka, double leveys, double korkeus) 
   500    { 
   501        PlatformCharacter Ninja = new PlatformCharacter(leveys /8 *3, korkeus); 
   502        Ninja.Position = paikka; 
   503        Ninja.Image = NinjaImage; 
   504        Ninja.Tag = "Ninja"; 
   505        Add(Ninja); 
   506        GameObject NinjaThings = new GameObject(leveys, korkeus); 
   507        NinjaThings.Image = Ninjathings; 
   508        Ninja.Add(NinjaThings); 
  431509    } 
  432510 
   
  434512    void LisaaNappaimet() 
  435513    { 
  436         Keyboard.Listen(Key.F1, ButtonState.Pressed, ShowControlHelp, "Näytä ohjeet"); 
   514        //Keyboard.Listen(Key.F1, ButtonState.Pressed, ShowControlHelp, "Näytä ohjeet"); 
  437515        Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, LuoPeliValikko, "Lopeta peli"); 
  438516 
   
  504582 
  505583        Grenade Pommi = new Grenade(10.0); 
  506         //  Pommi.Destroyed += delegate { Pommit.AddValue(-1); }; 
   584        for (int i = 0; i < destroybleThings.Count; i++) 
   585        { 
   586         Pommi.Explosion.AddShockwaveHandler(destroybleThings[i], DestroyCube); 
   587        } 
   588        Pommi.Explosion.AddShockwaveHandler(pelaaja1, PalyerTouchingExplo); 
  507589        hahmo.Throw(Pommi, Angle.FromDegrees(30), 10000); 
  508590        Pommi.Image = Bomb; 
   
  619701    } 
  620702 
   703    void AmmoTormaus(PhysicsObject hahmo, PhysicsObject silmamob) 
   704    { 
   705        elamaLaskuri.Value -= 9; 
   706    } 
   707 
  621708    void TormaaNuoleen(PhysicsObject hahmo, PhysicsObject nuoli) 
  622709    { 
   
  638725        Pommipakkaus.Destroy(); 
  639726    } 
   727 
   728    void DestroyCube(IPhysicsObject destroyable, Vector v  ) 
   729    { 
   730        destroyable.Destroy(); 
   731    } 
   732    void PalyerTouchingExplo(IPhysicsObject pelaaja1, Vector v) 
   733    { 
   734        elamaLaskuri.Value -= 5; 
   735    } 
   736 
   737    void WizardRage() 
   738    { 
   739     
   740    } 
  640741} 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.