Changeset 841


Ignore:
Timestamp:
2010-06-15 11:29:29 (13 years ago)
Author:
hniemi
Message:

tein pongin loppuun ja aloitin vaihe 3. ja aloin lisätä "pari" palloa lisää

Location:
2010/24/elariilo
Files:
77 added
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • 2010/24/elariilo/Pong/Peli.cs

  r814 r841  
  55public class Peli : PhysicsGame 
  66{ 
   7    Vector nopeusYlos = new Vector(0, 500); 
   8    Vector nopeusAlas = new Vector(0, -500); 
   9 
  710    PhysicsObject pallo; 
   11    PhysicsObject pallo2; 
  812    PhysicsObject maila1; 
  913    PhysicsObject maila2; 
   14 
   15    PhysicsObject vasenReuna; 
   16    PhysicsObject oikeaReuna; 
   17 
   18    IntMeter pelaajan1Pisteet; 
   19    IntMeter pelaajan2Pisteet; 
  1020 
  1121    protected override void Begin() 
  1222    { 
  1323        LuoKentta(); 
  14         Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, Exit, "Poistu"); 
   24        LuoPallo2();  
  1525        AsetaOhjaimet(); 
   26        LisaaLaskurit(); 
  1627        AloitaPeli(); 
  17     } 
  18     PhysicsObject LuoMaila(double x, double y) 
  19     { 
  20         PhysicsObject maila = PhysicsObject.CreateStaticObject(20.0, 100.0); 
  21         maila.Shape = Shapes.Rectangle; 
  22         maila.X = x; 
  23         maila.Y = y; 
  24         maila.Restitution = 1.0; 
  25         Add(maila); 
  26  
  27         return maila; 
  2828    } 
  2929 
   
  3232        pallo = new PhysicsObject(40.0, 40.0); 
  3333        pallo.Shape = Shapes.Circle; 
   34        pallo.Color = Color.Cyan; 
  3435        pallo.X = -200.0; 
  3536        pallo.Y = 0.0; 
  3637        pallo.Restitution = 1.0; 
  3738        Add(pallo); 
   39        AddCollisionHandler(pallo, KasittelePallonTormays); 
  3840 
  39         LuoMaila(Level.Left + 20.0, 0.0); 
  40         LuoMaila(Level.Right - 20.0, 0.0); 
   41        maila1 = LuoMaila(Level.Left + 20.0, 0.0); 
   42        maila2 = LuoMaila(Level.Right - 20.0, 0.0); 
  4143 
  42          
  43         Level.CreateBorders(false); 
  44         Level.BackgroundColor = Color.GreenYellow; 
   44        vasenReuna = Level.CreateLeftBorder(); 
   45        vasenReuna.Restitution = 1.0; 
   46        vasenReuna.IsVisible = false; 
   47        oikeaReuna = Level.CreateRightBorder(); 
   48        oikeaReuna.Restitution = 1.0; 
   49        oikeaReuna.IsVisible = false; 
   50        PhysicsObject ylaReuna = Level.CreateTopBorder(); 
   51        ylaReuna.Restitution = 1.0; 
   52        ylaReuna.IsVisible = false; 
   53        PhysicsObject alaReuna = Level.CreateBottomBorder(); 
   54        alaReuna.Restitution = 1.0; 
   55        alaReuna.IsVisible = false; 
   56 
   57        Level.BackgroundColor = Color.Black; 
  4558 
  4659        Camera.ZoomToLevel(); 
  4760    } 
  4861 
  49     void AsetaOhjaimet() 
   62    void LuoPallo2() 
  5063    { 
  51         Keyboard.Listen(Key.A, ButtonState.Pressed, LiikutaMailaaYlos, "Pelaaja 1: Liikuta mailaa ylös", maila1); 
  52         Keyboard.Listen(Key.A, ButtonState.Released, PysaytaMaila, null, maila1); 
  53  
  54         Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, Exit, "Poistu"); 
   64     pallo2 = new PhysicsObject(50.0, 50.0); 
   65    } 
   66     
   67     
   68     
   69     
   70    PhysicsObject LuoMaila(double x, double y) 
   71    { 
   72        PhysicsObject maila = PhysicsObject.CreateStaticObject(20.0, 100.0); 
   73        maila.Shape = Shapes.Rectangle; 
   74        maila.Color = RandomGen.NextColor(); 
   75        maila.X = x; 
   76        maila.Y = y; 
   77        maila.Restitution = 1.0; 
   78        Add(maila); 
   79        return maila; 
  5580    } 
  5681 
  57     void LiikutaMailaaYlos(PhysicsObject maila) 
   82    void LisaaLaskurit() 
  5883    { 
  59         Vector nopeus = new Vector(0, 200); 
  60         maila.Velocity = nopeus; 
   84        pelaajan1Pisteet = LuoPisteLaskuri(Screen.Left + 100.0, Screen.Top - 100.0); 
   85        pelaajan2Pisteet = LuoPisteLaskuri(Screen.Right - 100.0, Screen.Top - 100.0); 
  6186    } 
  6287 
  63      
  64     void PysaytaMaila(PhysicsObject maila) 
   88    IntMeter LuoPisteLaskuri(double x, double y) 
  6589    { 
   90        IntMeter laskuri = new IntMeter(0); 
   91        laskuri.MaxValue = 10; 
   92        ValueDisplay naytto = new ValueDisplay(); 
   93        naytto.BindTo(laskuri); 
   94        naytto.X = x; 
   95        naytto.Y = y; 
   96        naytto.ValueColor = Color.White; 
   97        Add(naytto); 
   98        return laskuri; 
   99    } 
  66100 
   101    void KasittelePallonTormays(PhysicsObject pallo, PhysicsObject kohde) 
   102    { 
   103        if (kohde == oikeaReuna) 
   104        { 
   105            pelaajan1Pisteet.Value += 1; 
   106        } 
   107        else if (kohde == vasenReuna) 
   108        { 
   109            pelaajan2Pisteet.Value += 1; 
   110        } 
  67111    } 
  68112 
   
  73117    } 
  74118 
   119    void AsetaOhjaimet() 
   120    { 
   121        Keyboard.Listen(Key.A, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Pelaaja 1: Liikuta mailaa ylös", maila1, nopeusYlos); 
   122        Keyboard.Listen(Key.A, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila1, Vector.Zero); 
   123        Keyboard.Listen(Key.Z, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Pelaaja 1: Liikuta mailaa alas", maila1, nopeusAlas); 
   124        Keyboard.Listen(Key.Z, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila1, Vector.Zero); 
  75125 
   126        Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Pelaaja 2: Liikuta mailaa ylös", maila2, nopeusYlos); 
   127        Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila2, Vector.Zero); 
   128        Keyboard.Listen(Key.Down, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Pelaaja 2: Liikuta mailaa alas", maila2, nopeusAlas); 
   129        Keyboard.Listen(Key.Down, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila2, Vector.Zero); 
   130 
   131        Keyboard.Listen(Key.F1, ButtonState.Pressed, ShowControlHelp, "Näytä ohjeet"); 
   132        Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, Exit, "Poistu"); 
   133 
   134        ControllerOne.Listen(Button.DPadUp, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Liikuta mailaa ylös", maila1, nopeusYlos); 
   135        ControllerOne.Listen(Button.DPadUp, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila1, Vector.Zero); 
   136        ControllerOne.Listen(Button.DPadDown, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Liikuta mailaa alas", maila1, nopeusAlas); 
   137        ControllerOne.Listen(Button.DPadDown, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila1, Vector.Zero); 
   138 
   139        ControllerTwo.Listen(Button.DPadUp, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Liikuta mailaa ylös", maila2, nopeusYlos); 
   140        ControllerTwo.Listen(Button.DPadUp, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila2, Vector.Zero); 
   141        ControllerTwo.Listen(Button.DPadDown, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Liikuta mailaa alas", maila2, nopeusAlas); 
   142        ControllerTwo.Listen(Button.DPadDown, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila2, Vector.Zero); 
   143 
   144        ControllerOne.Listen(Button.Back, ButtonState.Pressed, Exit, "Poistu"); 
   145        ControllerTwo.Listen(Button.Back, ButtonState.Pressed, Exit, "Poistu"); 
   146    } 
   147 
   148    void AsetaNopeus(PhysicsObject maila, Vector nopeus) 
   149    { 
   150        if ((nopeus.Y < 0) && (maila.Bottom < Level.Bottom)) 
   151        { 
   152            maila.Velocity = Vector.Zero; 
   153            return; 
   154        } 
   155        if ((nopeus.Y > 0) && (maila.Top > Level.Top)) 
   156        { 
   157            maila.Velocity = Vector.Zero; 
   158            return; 
   159        } 
   160 
   161        maila.Velocity = nopeus; 
   162    } 
  76163} 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.