Ignore:
Timestamp:
2016-11-19 14:45:43 (3 years ago)
Author:
sieerinn
Message:
 
File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • 2016/koodauskerho/TaneliL/SimoR/Tasohyppelypeli/Tasohyppelypeli/Tasohyppelypeli/Tasohyppelypeli.cs

  r8334 r8359  
  1616    const int RUUDUN_KOKO = 40; 
  1717 
   18    int kenttaNro = 1; 
   19    IntMeter keratytTahdet = new IntMeter(0); 
   20 
  1821    PlatformCharacter pelaaja1; 
  1922    PlatformCharacter vihu; 
  2023 
   24    GameObject cursori; 
   25 
   26    //AssaultRifle pelaajan1ase; 
   27 
  2128    Image pelaajanKuva = LoadImage("norsu"); 
  2229    Image tahtiKuva = LoadImage("tahti"); 
   30    Image palikkaKuva = LoadImage("Palikka"); 
  2331 
  2432    SoundEffect maaliAani = LoadSoundEffect("maali"); 
   
  2735    List<PhysicsObject> tahdet = new List<PhysicsObject>(); 
  2836    List<PhysicsObject> vihut = new List<PhysicsObject>(); 
   37    List<PhysicsObject> ammukset = new List<PhysicsObject>(); 
  2938 
  3039    public override void Begin() 
  3140    { 
  32         //Gravity = new Vector(0, -1000); 
  33  
  34         LuoKentta(); 
   41        SeuraavaKentta(); 
  3542        LisaaNappaimet(); 
  36  
   43        Pyoritys(); 
   44 
   45        IsMouseVisible = false; 
   46 
   47        Timer.SingleShot(0.1, delegate 
   48        { 
  3749        Window.Width = 1920; 
  3850        Window.Height = 1080; 
  3951 
  40         //Camera.Follow(pelaaja1); 
  41         //Camera.ZoomFactor = 1.2; 
  42         //Camera.StayInLevel = true; 
  43     } 
  44  
  45     void LuoKentta() 
  46     { 
  47         TileMap kentta = TileMap.FromLevelAsset("kentta1"); 
   52            Window.X = (int)Screen.Width / 2; 
   53            Window.Y = (int)Screen.Height / 2; 
   54        }); 
   55 
   56        keratytTahdet.Changed += TarkistaTahdet; 
   57    } 
   58 
   59    void SeuraavaKentta() 
   60    { 
   61        ClearAll(); 
   62        if (kenttaNro == 1) LuoKentta("kentta1"); 
   63        else if (kenttaNro == 2) LuoKentta("kentta2"); 
   64    } 
   65 
   66    void LuoKentta(string kenttaTiedostonNimi) 
   67    { 
   68        TileMap kentta = TileMap.FromLevelAsset(kenttaTiedostonNimi); 
  4869        kentta.SetTileMethod('#', LisaaTaso); 
  4970        kentta.SetTileMethod('*', LisaaTahti); 
   
  6687        taso.Position = paikka; 
  6788        taso.Color = Jypeli.Color.Green; 
   89        taso.Image = palikkaKuva; 
  6890        taso.IsVisible = false; 
  6991        Add(taso); 
   
  90112        vihu.Mass = 4.0; 
  91113        vihu.Image = pelaajanKuva; 
   114        vihu.Tag = "vihu"; 
  92115        vihu.IsVisible = false; 
  93116 
   
  95118        vihunAivot.WanderRadius = 2000; 
  96119        vihu.Brain = vihunAivot; 
  97  
  98         AddCollisionHandler(vihu, "pelaaja", TormaaPelaajaan); 
   120  
  99121        Add(vihu); 
  100122        vihut.Add(vihu); 
   
  109131        pelaaja1.IsVisible = false; 
  110132        pelaaja1.Tag = "pelaaja"; 
  111         AddCollisionHandler(pelaaja1, "tahti", TormaaTahteen); 
   133        AddCollisionHandler(pelaaja1, TormaaPelaajaan); 
  112134        Add(pelaaja1); 
   135 
   136        cursori = new GameObject(30, 30); 
   137        cursori.IsVisible = false; 
   138        Add(cursori); 
   139 
   140        pelaaja1.Weapon = new AssaultRifle(30, 30); 
   141        pelaaja1.Weapon.IsVisible = false; 
   142        pelaaja1.Weapon.ProjectileCollision = AmmusOsui; 
   143         
  113144    } 
  114145 
   
  121152        Keyboard.Listen(Key.Right, ButtonState.Down, Liikuta, "Liikkuu oikealle", pelaaja1, nopeus); 
  122153        Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Pressed, Hyppaa, "Pelaaja hyppää", pelaaja1, hyppyNopeus); 
   154        Mouse.Listen(MouseButton.Left, ButtonState.Down, Ammu, "Pelaaja ampuu", pelaaja1); 
   155 
   156        Mouse.ListenMovement(0, LiikutaTahtainta, "Tahtain liikkuu"); 
  123157 
  124158        ControllerOne.Listen(Button.Back, ButtonState.Pressed, Exit, "Poistu pelistä"); 
   
  141175    } 
  142176 
  143     void TormaaTahteen(PhysicsObject hahmo, PhysicsObject tahti) 
  144     { 
  145         maaliAani.Play(); 
  146         MessageDisplay.Add("Keräsit tähden!"); 
  147         tahti.Destroy(); 
  148     } 
  149  
  150     void TormaaPelaajaan(PhysicsObject vihu, PhysicsObject pelaaja1) 
  151     { 
  152         ClearAll(); 
   177    void LiikutaTahtainta(AnalogState hiiri) 
   178    { 
   179        cursori.Position += hiiri.MouseMovement; 
   180    } 
   181 
   182    void Ammu(PlatformCharacter hahmo) 
   183    { 
   184        PhysicsObject ammus = hahmo.Weapon.Shoot(); 
   185 
   186        if (ammus != null) 
   187        { 
   188            ammukset.Add(ammus); 
   189            ammus.X -= 20; 
   190            ammus.IsVisible = false; 
   191            ammus.Destroyed += () => ammukset.Remove(ammus); 
   192            ammus.Velocity = (cursori.Position - pelaaja1.Position).Normalize() * 300; 
   193        } 
   194    } 
   195 
   196    void AmmusOsui(PhysicsObject ammus, PhysicsObject kohde) 
   197    { 
   198        ammus.Destroy(); 
   199    } 
   200 
   201    void TormaaPelaajaan(PhysicsObject pelaaja1, PhysicsObject kohde) 
   202    { 
   203        if (kohde.Tag == "vihu") 
   204        { 
   205            ClearAll(); 
   206            Nollaus(); 
   207        } 
   208 
   209        else if (kohde.Tag == "tahti") 
   210        { 
   211            maaliAani.Play(); 
   212            MessageDisplay.Add("Keräsit tähden!"); 
   213            keratytTahdet.Value += 1; 
   214            kohde.Destroy(); 
   215        } 
   216    } 
   217 
   218    void TarkistaTahdet(int a, int b) 
   219    { 
   220        if(keratytTahdet == 10) 
   221        { 
   222            kenttaNro = 2; 
   223            ClearAll(); 
   224            Nollaus(); 
   225        } 
   226    } 
   227 
   228    void Nollaus() 
   229    { 
  153230        tahdet.Clear(); 
  154231        tasot.Clear(); 
   
  165242        light = false; 
  166243 
  167         LuoKentta(); 
   244        SeuraavaKentta(); 
  168245        LisaaNappaimet(); 
  169246        Pyoritys(); 
  170247    } 
  171  
   248     
  172249    /********************************************************/ 
  173250    /****************       WARNING!       ******************/ 
   
  182259    Model tahtiModel; 
  183260    Model vihuModel; 
   261    Model ammusModel; 
  184262 
  185263    Texture2D norsuTexture; 
  186     Texture2D vihreaTexture; 
   264    Texture2D palikkaTexture; 
  187265    Texture2D tahtiTexture; 
  188266    Texture2D vihuTexture; 
   
  227305        tahtiModel = Content.Load<Model>("tahti2"); 
  228306        vihuModel = Content.Load<Model>("vihu"); 
   307        ammusModel = Content.Load<Model>("Pallo"); 
  229308        norsuTexture = Content.Load<Texture2D>("norsumusta"); 
  230         vihreaTexture = Content.Load<Texture2D>("vihrea"); 
   309        palikkaTexture = Content.Load<Texture2D>("Palikka"); 
  231310        tahtiTexture = Content.Load<Texture2D>("tahti"); 
  232311        vihuTexture = Content.Load<Texture2D>("norsumusta"); 
   
  243322        }, null); 
  244323 
  245         Keyboard.Listen(Key.F2, ButtonState.Down, () => { norsuRotation += 0.3f; }, null); 
   324        Keyboard.Listen(Key.F2, ButtonState.Down, () => { norsuRotation += 0.2f; }, null); 
  246325 
  247326        // A ja D pyörittää maailmaa. 
   
  278357        { 
  279358            DrawModel(norsuModel, norsuTexture, pelaaja1.Position, norsuRotation); 
   359            DrawModel(norsuModel, norsuTexture, cursori.Position, norsuRotation); 
  280360        } 
  281361 
  282362        foreach (var taso in tasot) 
  283363        { 
  284             DrawModel(tasoModel, vihreaTexture, taso.Position, 0f); 
   364            DrawModel(tasoModel, palikkaTexture, taso.Position, 0f); 
  285365        } 
  286366        foreach (var tahti in tahdet) 
   
  291371        { 
  292372            DrawModel(vihuModel, vihuTexture, vihu.Position, 0f); 
   373        } 
   374        foreach (var ammus in ammukset) 
   375        { 
   376            DrawModel(ammusModel, norsuTexture, ammus.Position, 0f); 
  293377        } 
  294378    } 
   
  306390        var ortMat = Matrix.CreateOrthographic(25f * aspectRatio, 25f, 0.1f, 100f); 
  307391        var finalMat = Matrix.Lerp(ortMat, perspMat, matrixLerp); 
   392         
  308393 
  309394        foreach (ModelMesh mesh in model.Meshes) 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.