Changeset 8359


Ignore:
Timestamp:
2016-11-19 14:45:43 (6 years ago)
Author:
sieerinn
Message:
 
Location:
2016/koodauskerho/TaneliL
Files:
8 added
15 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • 2016/koodauskerho/TaneliL/SimoR/Tasohyppelypeli/Tasohyppelypeli/Tasohyppelypeli/Tasohyppelypeli.cs

  r8334 r8359  
  1616    const int RUUDUN_KOKO = 40; 
  1717 
   18    int kenttaNro = 1; 
   19    IntMeter keratytTahdet = new IntMeter(0); 
   20 
  1821    PlatformCharacter pelaaja1; 
  1922    PlatformCharacter vihu; 
  2023 
   24    GameObject cursori; 
   25 
   26    //AssaultRifle pelaajan1ase; 
   27 
  2128    Image pelaajanKuva = LoadImage("norsu"); 
  2229    Image tahtiKuva = LoadImage("tahti"); 
   30    Image palikkaKuva = LoadImage("Palikka"); 
  2331 
  2432    SoundEffect maaliAani = LoadSoundEffect("maali"); 
   
  2735    List<PhysicsObject> tahdet = new List<PhysicsObject>(); 
  2836    List<PhysicsObject> vihut = new List<PhysicsObject>(); 
   37    List<PhysicsObject> ammukset = new List<PhysicsObject>(); 
  2938 
  3039    public override void Begin() 
  3140    { 
  32         //Gravity = new Vector(0, -1000); 
  33  
  34         LuoKentta(); 
   41        SeuraavaKentta(); 
  3542        LisaaNappaimet(); 
  36  
   43        Pyoritys(); 
   44 
   45        IsMouseVisible = false; 
   46 
   47        Timer.SingleShot(0.1, delegate 
   48        { 
  3749        Window.Width = 1920; 
  3850        Window.Height = 1080; 
  3951 
  40         //Camera.Follow(pelaaja1); 
  41         //Camera.ZoomFactor = 1.2; 
  42         //Camera.StayInLevel = true; 
  43     } 
  44  
  45     void LuoKentta() 
  46     { 
  47         TileMap kentta = TileMap.FromLevelAsset("kentta1"); 
   52            Window.X = (int)Screen.Width / 2; 
   53            Window.Y = (int)Screen.Height / 2; 
   54        }); 
   55 
   56        keratytTahdet.Changed += TarkistaTahdet; 
   57    } 
   58 
   59    void SeuraavaKentta() 
   60    { 
   61        ClearAll(); 
   62        if (kenttaNro == 1) LuoKentta("kentta1"); 
   63        else if (kenttaNro == 2) LuoKentta("kentta2"); 
   64    } 
   65 
   66    void LuoKentta(string kenttaTiedostonNimi) 
   67    { 
   68        TileMap kentta = TileMap.FromLevelAsset(kenttaTiedostonNimi); 
  4869        kentta.SetTileMethod('#', LisaaTaso); 
  4970        kentta.SetTileMethod('*', LisaaTahti); 
   
  6687        taso.Position = paikka; 
  6788        taso.Color = Jypeli.Color.Green; 
   89        taso.Image = palikkaKuva; 
  6890        taso.IsVisible = false; 
  6991        Add(taso); 
   
  90112        vihu.Mass = 4.0; 
  91113        vihu.Image = pelaajanKuva; 
   114        vihu.Tag = "vihu"; 
  92115        vihu.IsVisible = false; 
  93116 
   
  95118        vihunAivot.WanderRadius = 2000; 
  96119        vihu.Brain = vihunAivot; 
  97  
  98         AddCollisionHandler(vihu, "pelaaja", TormaaPelaajaan); 
   120  
  99121        Add(vihu); 
  100122        vihut.Add(vihu); 
   
  109131        pelaaja1.IsVisible = false; 
  110132        pelaaja1.Tag = "pelaaja"; 
  111         AddCollisionHandler(pelaaja1, "tahti", TormaaTahteen); 
   133        AddCollisionHandler(pelaaja1, TormaaPelaajaan); 
  112134        Add(pelaaja1); 
   135 
   136        cursori = new GameObject(30, 30); 
   137        cursori.IsVisible = false; 
   138        Add(cursori); 
   139 
   140        pelaaja1.Weapon = new AssaultRifle(30, 30); 
   141        pelaaja1.Weapon.IsVisible = false; 
   142        pelaaja1.Weapon.ProjectileCollision = AmmusOsui; 
   143         
  113144    } 
  114145 
   
  121152        Keyboard.Listen(Key.Right, ButtonState.Down, Liikuta, "Liikkuu oikealle", pelaaja1, nopeus); 
  122153        Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Pressed, Hyppaa, "Pelaaja hyppää", pelaaja1, hyppyNopeus); 
   154        Mouse.Listen(MouseButton.Left, ButtonState.Down, Ammu, "Pelaaja ampuu", pelaaja1); 
   155 
   156        Mouse.ListenMovement(0, LiikutaTahtainta, "Tahtain liikkuu"); 
  123157 
  124158        ControllerOne.Listen(Button.Back, ButtonState.Pressed, Exit, "Poistu pelistä"); 
   
  141175    } 
  142176 
  143     void TormaaTahteen(PhysicsObject hahmo, PhysicsObject tahti) 
  144     { 
  145         maaliAani.Play(); 
  146         MessageDisplay.Add("Keräsit tähden!"); 
  147         tahti.Destroy(); 
  148     } 
  149  
  150     void TormaaPelaajaan(PhysicsObject vihu, PhysicsObject pelaaja1) 
  151     { 
  152         ClearAll(); 
   177    void LiikutaTahtainta(AnalogState hiiri) 
   178    { 
   179        cursori.Position += hiiri.MouseMovement; 
   180    } 
   181 
   182    void Ammu(PlatformCharacter hahmo) 
   183    { 
   184        PhysicsObject ammus = hahmo.Weapon.Shoot(); 
   185 
   186        if (ammus != null) 
   187        { 
   188            ammukset.Add(ammus); 
   189            ammus.X -= 20; 
   190            ammus.IsVisible = false; 
   191            ammus.Destroyed += () => ammukset.Remove(ammus); 
   192            ammus.Velocity = (cursori.Position - pelaaja1.Position).Normalize() * 300; 
   193        } 
   194    } 
   195 
   196    void AmmusOsui(PhysicsObject ammus, PhysicsObject kohde) 
   197    { 
   198        ammus.Destroy(); 
   199    } 
   200 
   201    void TormaaPelaajaan(PhysicsObject pelaaja1, PhysicsObject kohde) 
   202    { 
   203        if (kohde.Tag == "vihu") 
   204        { 
   205            ClearAll(); 
   206            Nollaus(); 
   207        } 
   208 
   209        else if (kohde.Tag == "tahti") 
   210        { 
   211            maaliAani.Play(); 
   212            MessageDisplay.Add("Keräsit tähden!"); 
   213            keratytTahdet.Value += 1; 
   214            kohde.Destroy(); 
   215        } 
   216    } 
   217 
   218    void TarkistaTahdet(int a, int b) 
   219    { 
   220        if(keratytTahdet == 10) 
   221        { 
   222            kenttaNro = 2; 
   223            ClearAll(); 
   224            Nollaus(); 
   225        } 
   226    } 
   227 
   228    void Nollaus() 
   229    { 
  153230        tahdet.Clear(); 
  154231        tasot.Clear(); 
   
  165242        light = false; 
  166243 
  167         LuoKentta(); 
   244        SeuraavaKentta(); 
  168245        LisaaNappaimet(); 
  169246        Pyoritys(); 
  170247    } 
  171  
   248     
  172249    /********************************************************/ 
  173250    /****************       WARNING!       ******************/ 
   
  182259    Model tahtiModel; 
  183260    Model vihuModel; 
   261    Model ammusModel; 
  184262 
  185263    Texture2D norsuTexture; 
  186     Texture2D vihreaTexture; 
   264    Texture2D palikkaTexture; 
  187265    Texture2D tahtiTexture; 
  188266    Texture2D vihuTexture; 
   
  227305        tahtiModel = Content.Load<Model>("tahti2"); 
  228306        vihuModel = Content.Load<Model>("vihu"); 
   307        ammusModel = Content.Load<Model>("Pallo"); 
  229308        norsuTexture = Content.Load<Texture2D>("norsumusta"); 
  230         vihreaTexture = Content.Load<Texture2D>("vihrea"); 
   309        palikkaTexture = Content.Load<Texture2D>("Palikka"); 
  231310        tahtiTexture = Content.Load<Texture2D>("tahti"); 
  232311        vihuTexture = Content.Load<Texture2D>("norsumusta"); 
   
  243322        }, null); 
  244323 
  245         Keyboard.Listen(Key.F2, ButtonState.Down, () => { norsuRotation += 0.3f; }, null); 
   324        Keyboard.Listen(Key.F2, ButtonState.Down, () => { norsuRotation += 0.2f; }, null); 
  246325 
  247326        // A ja D pyörittää maailmaa. 
   
  278357        { 
  279358            DrawModel(norsuModel, norsuTexture, pelaaja1.Position, norsuRotation); 
   359            DrawModel(norsuModel, norsuTexture, cursori.Position, norsuRotation); 
  280360        } 
  281361 
  282362        foreach (var taso in tasot) 
  283363        { 
  284             DrawModel(tasoModel, vihreaTexture, taso.Position, 0f); 
   364            DrawModel(tasoModel, palikkaTexture, taso.Position, 0f); 
  285365        } 
  286366        foreach (var tahti in tahdet) 
   
  291371        { 
  292372            DrawModel(vihuModel, vihuTexture, vihu.Position, 0f); 
   373        } 
   374        foreach (var ammus in ammukset) 
   375        { 
   376            DrawModel(ammusModel, norsuTexture, ammus.Position, 0f); 
  293377        } 
  294378    } 
   
  306390        var ortMat = Matrix.CreateOrthographic(25f * aspectRatio, 25f, 0.1f, 100f); 
  307391        var finalMat = Matrix.Lerp(ortMat, perspMat, matrixLerp); 
   392         
  308393 
  309394        foreach (ModelMesh mesh in model.Meshes) 
 • 2016/koodauskerho/TaneliL/SimoR/Tasohyppelypeli/Tasohyppelypeli/Tasohyppelypeli/Tasohyppelypeli.csproj.Debug.cachefile

  r8302 r8359  
  44Content\vihrea.xnb 
  55Content\norsumusta.xnb 
   6Content\Palikka.xnb 
  67Content\kentta1.xnb 
   8Content\kentta2.xnb 
  79Content\norsu2.xnb 
  810Content\taso.xnb 
   
  1113Content\pelaaja.xnb 
  1214Content\vihu.xnb 
   15Content\Pallo.xnb 
 • 2016/koodauskerho/TaneliL/SimoR/Tasohyppelypeli/Tasohyppelypeli/Tasohyppelypeli/obj/x86/Debug/ContentPipeline-{FB1067CC-FEED-45F1-8CB8-8F3DD59AB260}.xml

  r8334 r8359  
  99      <Options>None</Options> 
  1010      <Output>C:\MyTemp\TaneliL\SimoR\Tasohyppelypeli\Tasohyppelypeli\Tasohyppelypeli\bin\x86\Debug\Content\maali.xnb</Output> 
  11       <Time>2016-09-17T10:37:51.6947043+03:00</Time> 
   11      <Time>2016-10-22T16:09:54+03:00</Time> 
  1212    </Item> 
  1313    <Item> 
   
  1818      <Options>None</Options> 
  1919      <Output>C:\MyTemp\TaneliL\SimoR\Tasohyppelypeli\Tasohyppelypeli\Tasohyppelypeli\bin\x86\Debug\Content\norsu.xnb</Output> 
  20       <Time>2016-09-17T10:37:51.7347047+03:00</Time> 
   20      <Time>2016-10-22T16:09:56+03:00</Time> 
  2121    </Item> 
  2222    <Item> 
   
  2727      <Options>None</Options> 
  2828      <Output>C:\MyTemp\TaneliL\SimoR\Tasohyppelypeli\Tasohyppelypeli\Tasohyppelypeli\bin\x86\Debug\Content\tahti.xnb</Output> 
  29       <Time>2016-09-17T10:37:51.7447048+03:00</Time> 
   29      <Time>2016-10-22T16:09:56+03:00</Time> 
  3030    </Item> 
  3131    <Item> 
   
  3636      <Options>None</Options> 
  3737      <Output>C:\MyTemp\TaneliL\SimoR\Tasohyppelypeli\Tasohyppelypeli\Tasohyppelypeli\bin\x86\Debug\Content\vihrea.xnb</Output> 
  38       <Time>2016-09-17T10:37:51.7047044+03:00</Time> 
   38      <Time>2016-10-22T16:09:54+03:00</Time> 
  3939    </Item> 
  4040    <Item> 
   
  4545      <Options>None</Options> 
  4646      <Output>C:\MyTemp\TaneliL\SimoR\Tasohyppelypeli\Tasohyppelypeli\Tasohyppelypeli\bin\x86\Debug\Content\norsumusta.xnb</Output> 
  47       <Time>2016-09-17T10:37:51.7047044+03:00</Time> 
   47      <Time>2016-10-22T16:09:54+03:00</Time> 
   48    </Item> 
   49    <Item> 
   50      <Source>Palikka.png</Source> 
   51      <Name>Palikka</Name> 
   52      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   53      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   54      <Options>None</Options> 
   55      <Output>C:\MyTemp\TaneliL\SimoR\Tasohyppelypeli\Tasohyppelypeli\Tasohyppelypeli\bin\x86\Debug\Content\Palikka.xnb</Output> 
   56      <Time>2016-10-24T16:06:56+03:00</Time> 
  4857    </Item> 
  4958    <Item> 
   
  5463      <Options>None</Options> 
  5564      <Output>C:\MyTemp\TaneliL\SimoR\Tasohyppelypeli\Tasohyppelypeli\Tasohyppelypeli\bin\x86\Debug\Content\kentta1.xnb</Output> 
  56       <Time>2016-10-22T14:41:47.4230313+03:00</Time> 
   65      <Time>2016-11-03T09:15:10+02:00</Time> 
   66    </Item> 
   67    <Item> 
   68      <Source>kentta2.txt</Source> 
   69      <Name>kentta2</Name> 
   70      <Importer>TextFileImporter</Importer> 
   71      <Processor>TextFileContentProcessor</Processor> 
   72      <Options>None</Options> 
   73      <Output>C:\MyTemp\TaneliL\SimoR\Tasohyppelypeli\Tasohyppelypeli\Tasohyppelypeli\bin\x86\Debug\Content\kentta2.xnb</Output> 
   74      <Time>2016-11-19T13:25:25.1258815+02:00</Time> 
  5775    </Item> 
  5876    <Item> 
   
  6381      <Options>None</Options> 
  6482      <Output>C:\MyTemp\TaneliL\SimoR\Tasohyppelypeli\Tasohyppelypeli\Tasohyppelypeli\bin\x86\Debug\Content\norsu2.xnb</Output> 
  65       <Time>2016-09-17T10:37:51.7247046+03:00</Time> 
   83      <Time>2016-10-22T16:09:54+03:00</Time> 
  6684      <Dependency> 
  6785        <Key>C:\MyTemp\TaneliL\SimoR\Tasohyppelypeli\Tasohyppelypeli\Tasohyppelypeli\obj\x86\Debug\norsu2_0.xml</Key> 
  68         <Value>2016-09-17T10:39:21.4226722+03:00</Value> 
   86        <Value>2016-11-19T11:20:10.2714712+02:00</Value> 
  6987      </Dependency> 
  7088    </Item> 
   
  7694      <Options>None</Options> 
  7795      <Output>C:\MyTemp\TaneliL\SimoR\Tasohyppelypeli\Tasohyppelypeli\Tasohyppelypeli\bin\x86\Debug\Content\taso.xnb</Output> 
  78       <Time>2016-09-17T10:37:51.7147045+03:00</Time> 
   96      <Time>2016-10-22T16:09:54+03:00</Time> 
  7997      <Dependency> 
  8098        <Key>C:\MyTemp\TaneliL\SimoR\Tasohyppelypeli\Tasohyppelypeli\Tasohyppelypeli\obj\x86\Debug\taso_0.xml</Key> 
  81         <Value>2016-09-17T10:39:21.5326733+03:00</Value> 
   99        <Value>2016-11-19T11:20:10.3884829+02:00</Value> 
  82100      </Dependency> 
  83101    </Item> 
   
  89107      <Options>None</Options> 
  90108      <Output>C:\MyTemp\TaneliL\SimoR\Tasohyppelypeli\Tasohyppelypeli\Tasohyppelypeli\bin\x86\Debug\Content\tahti2.xnb</Output> 
  91       <Time>2016-09-17T10:37:51.7347047+03:00</Time> 
   109      <Time>2016-10-22T16:09:56+03:00</Time> 
  92110      <Dependency> 
  93111        <Key>C:\MyTemp\TaneliL\SimoR\Tasohyppelypeli\Tasohyppelypeli\Tasohyppelypeli\obj\x86\Debug\tahti2_0.xml</Key> 
  94         <Value>2016-09-17T10:39:21.6226742+03:00</Value> 
   112        <Value>2016-11-19T11:20:10.4744915+02:00</Value> 
  95113      </Dependency> 
  96114    </Item> 
   
  102120      <Options>None</Options> 
  103121      <Output>C:\MyTemp\TaneliL\SimoR\Tasohyppelypeli\Tasohyppelypeli\Tasohyppelypeli\bin\x86\Debug\Content\norsu3.xnb</Output> 
  104       <Time>2016-09-17T10:37:51.7247046+03:00</Time> 
   122      <Time>2016-10-22T16:09:54+03:00</Time> 
  105123      <Dependency> 
  106124        <Key>C:\MyTemp\TaneliL\SimoR\Tasohyppelypeli\Tasohyppelypeli\Tasohyppelypeli\obj\x86\Debug\norsu3_0.xml</Key> 
  107         <Value>2016-09-17T10:39:21.7926759+03:00</Value> 
  108       </Dependency> 
  109     </Item> 
  110     <Item> 
  111       <Source>norsu2.fbx</Source> 
  112       <Importer>FbxImporter</Importer> 
  113       <Options>IntermediateFile, DontCacheImportedData</Options> 
  114       <Output>C:\MyTemp\TaneliL\SimoR\Tasohyppelypeli\Tasohyppelypeli\Tasohyppelypeli\obj\x86\Debug\norsu2_0.xml</Output> 
  115       <Time>2016-09-17T10:37:51.7247046+03:00</Time> 
  116     </Item> 
  117     <Item> 
  118       <Source>taso.fbx</Source> 
  119       <Importer>FbxImporter</Importer> 
  120       <Options>IntermediateFile, DontCacheImportedData</Options> 
  121       <Output>C:\MyTemp\TaneliL\SimoR\Tasohyppelypeli\Tasohyppelypeli\Tasohyppelypeli\obj\x86\Debug\taso_0.xml</Output> 
  122       <Time>2016-09-17T10:37:51.7147045+03:00</Time> 
  123     </Item> 
  124     <Item> 
  125       <Source>tahti2.fbx</Source> 
  126       <Importer>FbxImporter</Importer> 
  127       <Options>IntermediateFile, DontCacheImportedData</Options> 
  128       <Output>C:\MyTemp\TaneliL\SimoR\Tasohyppelypeli\Tasohyppelypeli\Tasohyppelypeli\obj\x86\Debug\tahti2_0.xml</Output> 
  129       <Time>2016-09-17T10:37:51.7347047+03:00</Time> 
  130     </Item> 
  131     <Item> 
  132       <Source>norsu3.fbx</Source> 
  133       <Importer>FbxImporter</Importer> 
  134       <Options>IntermediateFile, DontCacheImportedData</Options> 
  135       <Output>C:\MyTemp\TaneliL\SimoR\Tasohyppelypeli\Tasohyppelypeli\Tasohyppelypeli\obj\x86\Debug\norsu3_0.xml</Output> 
  136       <Time>2016-09-17T10:37:51.7247046+03:00</Time> 
   125        <Value>2016-11-19T11:20:10.6625103+02:00</Value> 
   126      </Dependency> 
  137127    </Item> 
  138128    <Item> 
   
  143133      <Options>None</Options> 
  144134      <Output>C:\MyTemp\TaneliL\SimoR\Tasohyppelypeli\Tasohyppelypeli\Tasohyppelypeli\bin\x86\Debug\Content\pelaaja.xnb</Output> 
  145       <Time>2016-09-17T13:08:35.2246997+03:00</Time> 
   135      <Time>2016-10-22T16:09:56+03:00</Time> 
  146136      <Dependency> 
  147137        <Key>C:\MyTemp\TaneliL\SimoR\Tasohyppelypeli\Tasohyppelypeli\Tasohyppelypeli\obj\x86\Debug\pelaaja_0.xml</Key> 
  148         <Value>2016-09-17T13:08:38.0737434+03:00</Value> 
  149       </Dependency> 
  150     </Item> 
  151     <Item> 
  152       <Source>pelaaja.fbx</Source> 
  153       <Importer>FbxImporter</Importer> 
  154       <Options>IntermediateFile, DontCacheImportedData</Options> 
  155       <Output>C:\MyTemp\TaneliL\SimoR\Tasohyppelypeli\Tasohyppelypeli\Tasohyppelypeli\obj\x86\Debug\pelaaja_0.xml</Output> 
  156       <Time>2016-09-17T13:08:35.2246997+03:00</Time> 
   138        <Value>2016-11-19T11:20:11.05955+02:00</Value> 
   139      </Dependency> 
  157140    </Item> 
  158141    <Item> 
   
  163146      <Options>None</Options> 
  164147      <Output>C:\MyTemp\TaneliL\SimoR\Tasohyppelypeli\Tasohyppelypeli\Tasohyppelypeli\bin\x86\Debug\Content\vihu.xnb</Output> 
  165       <Time>2016-09-17T13:24:47.4524233+03:00</Time> 
   148      <Time>2016-10-22T16:09:56+03:00</Time> 
  166149      <Dependency> 
  167150        <Key>C:\MyTemp\TaneliL\SimoR\Tasohyppelypeli\Tasohyppelypeli\Tasohyppelypeli\obj\x86\Debug\vihu_0.xml</Key> 
  168         <Value>2016-09-17T13:28:59.2895351+03:00</Value> 
  169       </Dependency> 
   151        <Value>2016-11-19T11:20:11.6266067+02:00</Value> 
   152      </Dependency> 
   153    </Item> 
   154    <Item> 
   155      <Source>norsu2.fbx</Source> 
   156      <Importer>FbxImporter</Importer> 
   157      <Options>IntermediateFile, DontCacheImportedData</Options> 
   158      <Output>C:\MyTemp\TaneliL\SimoR\Tasohyppelypeli\Tasohyppelypeli\Tasohyppelypeli\obj\x86\Debug\norsu2_0.xml</Output> 
   159      <Time>2016-10-22T16:09:54+03:00</Time> 
   160    </Item> 
   161    <Item> 
   162      <Source>taso.fbx</Source> 
   163      <Importer>FbxImporter</Importer> 
   164      <Options>IntermediateFile, DontCacheImportedData</Options> 
   165      <Output>C:\MyTemp\TaneliL\SimoR\Tasohyppelypeli\Tasohyppelypeli\Tasohyppelypeli\obj\x86\Debug\taso_0.xml</Output> 
   166      <Time>2016-10-22T16:09:54+03:00</Time> 
   167    </Item> 
   168    <Item> 
   169      <Source>tahti2.fbx</Source> 
   170      <Importer>FbxImporter</Importer> 
   171      <Options>IntermediateFile, DontCacheImportedData</Options> 
   172      <Output>C:\MyTemp\TaneliL\SimoR\Tasohyppelypeli\Tasohyppelypeli\Tasohyppelypeli\obj\x86\Debug\tahti2_0.xml</Output> 
   173      <Time>2016-10-22T16:09:56+03:00</Time> 
   174    </Item> 
   175    <Item> 
   176      <Source>norsu3.fbx</Source> 
   177      <Importer>FbxImporter</Importer> 
   178      <Options>IntermediateFile, DontCacheImportedData</Options> 
   179      <Output>C:\MyTemp\TaneliL\SimoR\Tasohyppelypeli\Tasohyppelypeli\Tasohyppelypeli\obj\x86\Debug\norsu3_0.xml</Output> 
   180      <Time>2016-10-22T16:09:54+03:00</Time> 
   181    </Item> 
   182    <Item> 
   183      <Source>pelaaja.fbx</Source> 
   184      <Importer>FbxImporter</Importer> 
   185      <Options>IntermediateFile, DontCacheImportedData</Options> 
   186      <Output>C:\MyTemp\TaneliL\SimoR\Tasohyppelypeli\Tasohyppelypeli\Tasohyppelypeli\obj\x86\Debug\pelaaja_0.xml</Output> 
   187      <Time>2016-10-22T16:09:56+03:00</Time> 
  170188    </Item> 
  171189    <Item> 
   
  174192      <Options>IntermediateFile, DontCacheImportedData</Options> 
  175193      <Output>C:\MyTemp\TaneliL\SimoR\Tasohyppelypeli\Tasohyppelypeli\Tasohyppelypeli\obj\x86\Debug\vihu_0.xml</Output> 
  176       <Time>2016-09-17T13:24:47.4524233+03:00</Time> 
   194      <Time>2016-10-22T16:09:56+03:00</Time> 
   195    </Item> 
   196    <Item> 
   197      <Source>Pallo.fbx</Source> 
   198      <Name>Pallo</Name> 
   199      <Importer>FbxImporter</Importer> 
   200      <Processor>ModelProcessor</Processor> 
   201      <Options>None</Options> 
   202      <Output>C:\MyTemp\TaneliL\SimoR\Tasohyppelypeli\Tasohyppelypeli\Tasohyppelypeli\bin\x86\Debug\Content\Pallo.xnb</Output> 
   203      <Time>2016-11-19T13:50:02.5136055+02:00</Time> 
   204      <Dependency> 
   205        <Key>C:\MyTemp\TaneliL\SimoR\Tasohyppelypeli\Tasohyppelypeli\Tasohyppelypeli\obj\x86\Debug\Pallo_0.xml</Key> 
   206        <Value>2016-11-19T13:52:34.6828209+02:00</Value> 
   207      </Dependency> 
   208    </Item> 
   209    <Item> 
   210      <Source>Pallo.fbx</Source> 
   211      <Importer>FbxImporter</Importer> 
   212      <Options>IntermediateFile, DontCacheImportedData</Options> 
   213      <Output>C:\MyTemp\TaneliL\SimoR\Tasohyppelypeli\Tasohyppelypeli\Tasohyppelypeli\obj\x86\Debug\Pallo_0.xml</Output> 
   214      <Time>2016-11-19T13:50:02.5136055+02:00</Time> 
  177215    </Item> 
  178216    <BuildSuccessful>true</BuildSuccessful> 
 • 2016/koodauskerho/TaneliL/SimoR/Tasohyppelypeli/Tasohyppelypeli/Tasohyppelypeli/obj/x86/Debug/Tasohyppelypeli.csproj.FileListAbsolute.txt

  r8302 r8359  
  1919C:\MyTemp\TaneliL\SimoR\Tasohyppelypeli\Tasohyppelypeli\Tasohyppelypeli\bin\x86\Debug\Content\pelaaja.xnb 
  2020C:\MyTemp\TaneliL\SimoR\Tasohyppelypeli\Tasohyppelypeli\Tasohyppelypeli\bin\x86\Debug\Content\vihu.xnb 
   21C:\Users\liima\Desktop\Kaikki SVN kansiot\Koodauskerho\SimoR\Tasohyppelypeli\Tasohyppelypeli\Tasohyppelypeli\bin\x86\Debug\Content\maali.xnb 
   22C:\Users\liima\Desktop\Kaikki SVN kansiot\Koodauskerho\SimoR\Tasohyppelypeli\Tasohyppelypeli\Tasohyppelypeli\bin\x86\Debug\Content\norsu.xnb 
   23C:\Users\liima\Desktop\Kaikki SVN kansiot\Koodauskerho\SimoR\Tasohyppelypeli\Tasohyppelypeli\Tasohyppelypeli\bin\x86\Debug\Content\tahti.xnb 
   24C:\Users\liima\Desktop\Kaikki SVN kansiot\Koodauskerho\SimoR\Tasohyppelypeli\Tasohyppelypeli\Tasohyppelypeli\bin\x86\Debug\Content\vihrea.xnb 
   25C:\Users\liima\Desktop\Kaikki SVN kansiot\Koodauskerho\SimoR\Tasohyppelypeli\Tasohyppelypeli\Tasohyppelypeli\bin\x86\Debug\Content\norsumusta.xnb 
   26C:\Users\liima\Desktop\Kaikki SVN kansiot\Koodauskerho\SimoR\Tasohyppelypeli\Tasohyppelypeli\Tasohyppelypeli\bin\x86\Debug\Content\kentta1.xnb 
   27C:\Users\liima\Desktop\Kaikki SVN kansiot\Koodauskerho\SimoR\Tasohyppelypeli\Tasohyppelypeli\Tasohyppelypeli\bin\x86\Debug\Content\norsu2.xnb 
   28C:\Users\liima\Desktop\Kaikki SVN kansiot\Koodauskerho\SimoR\Tasohyppelypeli\Tasohyppelypeli\Tasohyppelypeli\bin\x86\Debug\Content\taso.xnb 
   29C:\Users\liima\Desktop\Kaikki SVN kansiot\Koodauskerho\SimoR\Tasohyppelypeli\Tasohyppelypeli\Tasohyppelypeli\bin\x86\Debug\Content\tahti2.xnb 
   30C:\Users\liima\Desktop\Kaikki SVN kansiot\Koodauskerho\SimoR\Tasohyppelypeli\Tasohyppelypeli\Tasohyppelypeli\bin\x86\Debug\Content\norsu3.xnb 
   31C:\Users\liima\Desktop\Kaikki SVN kansiot\Koodauskerho\SimoR\Tasohyppelypeli\Tasohyppelypeli\Tasohyppelypeli\bin\x86\Debug\Content\pelaaja.xnb 
   32C:\Users\liima\Desktop\Kaikki SVN kansiot\Koodauskerho\SimoR\Tasohyppelypeli\Tasohyppelypeli\Tasohyppelypeli\bin\x86\Debug\Content\vihu.xnb 
   33C:\Users\liima\Desktop\Kaikki SVN kansiot\Koodauskerho\SimoR\Tasohyppelypeli\Tasohyppelypeli\Tasohyppelypeli\bin\x86\Debug\Tasohyppelypeli.exe 
   34C:\Users\liima\Desktop\Kaikki SVN kansiot\Koodauskerho\SimoR\Tasohyppelypeli\Tasohyppelypeli\Tasohyppelypeli\bin\x86\Debug\Tasohyppelypeli.pdb 
   35C:\Users\liima\Desktop\Kaikki SVN kansiot\Koodauskerho\SimoR\Tasohyppelypeli\Tasohyppelypeli\Tasohyppelypeli\bin\x86\Debug\Jypeli.dll 
   36C:\Users\liima\Desktop\Kaikki SVN kansiot\Koodauskerho\SimoR\Tasohyppelypeli\Tasohyppelypeli\Tasohyppelypeli\bin\x86\Debug\Jypeli.xml 
   37C:\Users\liima\Desktop\Kaikki SVN kansiot\Koodauskerho\SimoR\Tasohyppelypeli\Tasohyppelypeli\Tasohyppelypeli\obj\x86\Debug\Tasohyppelypeli.csprojResolveAssemblyReference.cache 
   38C:\Users\liima\Desktop\Kaikki SVN kansiot\Koodauskerho\SimoR\Tasohyppelypeli\Tasohyppelypeli\Tasohyppelypeli\obj\x86\Debug\Microsoft.Xna.Framework.RuntimeProfile.txt 
   39C:\Users\liima\Desktop\Kaikki SVN kansiot\Koodauskerho\SimoR\Tasohyppelypeli\Tasohyppelypeli\Tasohyppelypeli\obj\x86\Debug\Tasohyppelypeli.exe 
   40C:\Users\liima\Desktop\Kaikki SVN kansiot\Koodauskerho\SimoR\Tasohyppelypeli\Tasohyppelypeli\Tasohyppelypeli\obj\x86\Debug\Tasohyppelypeli.pdb 
   41C:\Users\liima\Desktop\Kaikki SVN kansiot\Koodauskerho\SimoR\Tasohyppelypeli\Tasohyppelypeli\Tasohyppelypeli\bin\x86\Debug\Content\Palikka.xnb 
   42C:\Users\liima\Desktop\Kaikki SVN kansiot\Koodauskerho\SimoR\Tasohyppelypeli\Tasohyppelypeli\Tasohyppelypeli\bin\x86\Debug\Content\kentta2.xnb 
   43C:\MyTemp\TaneliL\SimoR\Tasohyppelypeli\Tasohyppelypeli\Tasohyppelypeli\bin\x86\Debug\Content\Palikka.xnb 
   44C:\MyTemp\TaneliL\SimoR\Tasohyppelypeli\Tasohyppelypeli\Tasohyppelypeli\bin\x86\Debug\Content\kentta2.xnb 
   45C:\MyTemp\TaneliL\SimoR\Tasohyppelypeli\Tasohyppelypeli\Tasohyppelypeli\bin\x86\Debug\Content\Pallo.xnb 
 • 2016/koodauskerho/TaneliL/SimoR/Tasohyppelypeli/Tasohyppelypeli/Tasohyppelypeli/obj/x86/Debug/cachefile-{FB1067CC-FEED-45F1-8CB8-8F3DD59AB260}-targetpath.txt

  r8302 r8359  
  44Content\vihrea.xnb 
  55Content\norsumusta.xnb 
   6Content\Palikka.xnb 
  67Content\kentta1.xnb 
   8Content\kentta2.xnb 
  79Content\norsu2.xnb 
  810Content\taso.xnb 
   
  1113Content\pelaaja.xnb 
  1214Content\vihu.xnb 
   15Content\Pallo.xnb 
 • 2016/koodauskerho/TaneliL/SimoR/Tasohyppelypeli/Tasohyppelypeli/TasohyppelypeliContent/TasohyppelypeliContent.contentproj

  r8302 r8359  
  123123    </Compile> 
  124124  </ItemGroup> 
   125  <ItemGroup> 
   126    <Compile Include="Palikka.png"> 
   127      <Name>Palikka</Name> 
   128      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   129      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   130    </Compile> 
   131  </ItemGroup> 
   132  <ItemGroup> 
   133    <Compile Include="kentta2.txt"> 
   134      <Name>kentta2</Name> 
   135      <Importer>TextFileImporter</Importer> 
   136      <Processor>TextFileContentProcessor</Processor> 
   137    </Compile> 
   138  </ItemGroup> 
   139  <ItemGroup> 
   140    <Compile Include="Pallo.fbx"> 
   141      <Name>Pallo</Name> 
   142      <Importer>FbxImporter</Importer> 
   143      <Processor>ModelProcessor</Processor> 
   144    </Compile> 
   145  </ItemGroup> 
  125146  <Import Project="$(MSBuildExtensionsPath)\Microsoft\XNA Game Studio\$(XnaFrameworkVersion)\Microsoft.Xna.GameStudio.ContentPipeline.targets" /> 
  126147  <!--  To modify your build process, add your task inside one of the targets below and uncomment it.  
 • 2016/koodauskerho/TaneliL/SimoR/Tasohyppelypeli/Tasohyppelypeli/TasohyppelypeliContent/obj/x86/Debug/TasohyppelypeliContent.contentproj.FileListAbsolute.txt

  r8302 r8359  
  11C:\MyTemp\TaneliL\SimoR\Tasohyppelypeli\Tasohyppelypeli\TasohyppelypeliContent\obj\x86\Debug\TasohyppelypeliContent.contentprojResolveAssemblyReference.cache 
   2C:\Users\liima\Desktop\Kaikki SVN kansiot\Koodauskerho\SimoR\Tasohyppelypeli\Tasohyppelypeli\TasohyppelypeliContent\obj\x86\Debug\TasohyppelypeliContent.contentprojResolveAssemblyReference.cache 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.