Changeset 8246 for 2016/30


Ignore:
Timestamp:
2016-07-29 11:39:58 (7 years ago)
Author:
ukjupenn
Message:
 
Location:
2016/30/JuhaniP
Files:
21 added
20 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • 2016/30/JuhaniP/Gunjump/Gunjump/Gunjump/Gunjump.cs

  r8123 r8246  
  1212    const double hyppyNopeus = 750; 
  1313    const int RUUDUN_KOKO = 40; 
  14  
  1514    PlatformCharacter pelaaja1; 
  16  
   15    PhysicsObject vihollinen; 
  1716    Image pelaajanKuva = LoadImage("norsu"); 
  1817    Image tahtiKuva = LoadImage("tahti"); 
  19  
   18    Image mutantman = LoadImage("mutantman"); 
  2019    SoundEffect maaliAani = LoadSoundEffect("maali"); 
  21  
   20    Image ovenkuva = LoadImage("ruskeaovi"); 
  2221    public override void Begin() 
  2322    { 
   23        Aloitapeli(); 
   24        
   25    } 
   26    void Aloitapeli() 
   27    { 
   28        ClearAll(); 
  2429        Gravity = new Vector(0, -1000); 
  25  
  2630        LuoKentta(); 
  2731        LisaaNappaimet(); 
  28  
  2932        Camera.Follow(pelaaja1); 
  3033        Camera.ZoomFactor = 1.2; 
  3134        Camera.StayInLevel = true; 
  3235    } 
  33  
  3436    void LuoKentta() 
  3537    { 
  3638        TileMap kentta = TileMap.FromLevelAsset("kentta1"); 
  3739        kentta.SetTileMethod('#', LisaaTaso); 
   40        kentta.SetTileMethod('N', LisaaPelaaja); 
  3841        kentta.SetTileMethod('*', LisaaTahti); 
  39         kentta.SetTileMethod('N', LisaaPelaaja); 
   42        kentta.SetTileMethod('V', LisaaVihollinen); 
   43        kentta.SetTileMethod('L', Lisaaovi); 
   44 
  4045        kentta.Execute(RUUDUN_KOKO, RUUDUN_KOKO); 
  4146        Level.CreateBorders(); 
   
  6166    } 
  6267 
   68 
   69    // Aliohjelma joka ajetaan kun olio on tarpeeksi lähellä kohdetta. 
   70    void mitaTapahtuuKunOllaanLahella(AssaultRifle vihollisenase) 
   71    { 
   72        VihollinenAmmuPyssylla(vihollisenase); 
   73 
   74 
   75    } 
  6376    void LisaaPelaaja(Vector paikka, double leveys, double korkeus) 
   77 
  6478    { 
  6579        pelaaja1 = new PlatformCharacter(leveys, korkeus); 
  6680        pelaaja1.Position = paikka; 
   81        pelaaja1.Tag = "soturi"; 
  6782        pelaaja1.Mass = 4.0; 
  6883        pelaaja1.Image = pelaajanKuva; 
  6984        AddCollisionHandler(pelaaja1, "tahti", TormaaTahteen); 
   85        AddCollisionHandler(pelaaja1, "voitto", TormaaOveen); 
  7086        Add(pelaaja1); 
  7187        pelaaja1.Weapon = new AssaultRifle(30, 10); 
  72          
   88 
   89    } 
   90    void LisaaVihollinen(Vector paikka, double leveys, double korkeus) 
   91    { 
   92 
   93        vihollinen = new PhysicsObject(leveys, korkeus); 
   94        vihollinen.Image = mutantman; 
   95        vihollinen.Tag = "mutantman"; 
   96        vihollinen.Position = paikka; 
   97        vihollinen.CanRotate = false; 
   98        // RandomMoverBrain satunnaisAivot = new RandomMoverBrain(200); 
   99        Add(vihollinen); 
   100        AssaultRifle vihollisenase = new AssaultRifle(40, 40); 
   101        vihollisenase.FireRate = 5.0; 
   102        vihollisenase.ProjectileCollision = ammusosuu; 
   103 
   104        vihollinen.Add(vihollisenase); 
   105        FollowerBrain seuraajanAivot = new FollowerBrain("soturi"); 
   106 
   107        seuraajanAivot.Active = true; 
   108        seuraajanAivot.Speed = 300;                 // Millä nopeudella kohdetta seurataan 
   109        seuraajanAivot.DistanceFar = 600;           // Etäisyys jolla aletaan seurata kohdetta 
   110        seuraajanAivot.DistanceClose = 200;         // Etäisyys jolloin ollaan lähellä kohdetta 
   111        seuraajanAivot.StopWhenTargetClose = true;  // Pysähdytään kun ollaan lähellä kohdetta 
   112                                                    //seuraajanAivot.FarBrain = satunnaisAivot;   // Käytetään satunnaisaivoja kun ollaan kaukana 
   113        seuraajanAivot.TargetClose += delegate { mitaTapahtuuKunOllaanLahella(vihollisenase); }; 
   114 
   115        vihollinen.Brain = seuraajanAivot; 
   116        vihollinen.Brain.Active = true; 
  73117    } 
  74118 
   
  83127 
  84128        ControllerOne.Listen(Button.Back, ButtonState.Pressed, Exit, "Poistu pelistä"); 
  85  
   129        Keyboard.Listen(Key.Space, ButtonState.Down, PelaajaAmmuAseella, "Ammu", pelaaja1); 
  86130        ControllerOne.Listen(Button.DPadLeft, ButtonState.Down, Liikuta, "Pelaaja liikkuu vasemmalle", pelaaja1, -nopeus); 
  87131        ControllerOne.Listen(Button.DPadRight, ButtonState.Down, Liikuta, "Pelaaja liikkuu oikealle", pelaaja1, nopeus); 
   
  107151        tahti.Destroy(); 
  108152    } 
  109 } 
  110 void AmmuAseella(PlatformCharacter pelaaja) 
  111 { 
  112     PhysicsObject ammus = pelaaja.Weapon.Shoot(); 
  113  
  114     if (ammus != null) 
  115     { 
  116         //ammus.Size *= 3; 
  117         //ammus.Image = ... 
  118         //ammus.MaximumLifetime = TimeSpan.FromSeconds(2.0); 
  119     } 
  120     {  
   153 
   154    void PelaajaAmmuAseella(PlatformCharacter pelaaja) 
   155 
   156    { 
   157        PhysicsObject ammus = pelaaja.Weapon.Shoot(); 
   158 
   159        if (ammus != null) 
   160        { 
   161            AddCollisionHandler(ammus, "mutantman", ammusosuu); 
   162            //ammus.Size *= 3; 
   163            //ammus.Image = ... 
   164            ammus.MaximumLifetime = TimeSpan.FromSeconds(1.0); 
   165        } 
   166 
   167    } 
   168    //ammus.Destroy(); 
   169    void ammusosuu(PhysicsObject ammus, PhysicsObject kohde) 
   170    { 
   171 
   172        kohde.Destroy(); 
   173    } 
   174 
   175    void VihollinenAmmuPyssylla(AssaultRifle ase) 
   176 
   177    { 
   178        PhysicsObject ammus = ase.Shoot(); 
   179 
   180        if (ammus != null) 
   181        { 
   182            MessageDisplay.Add("Pumpam"); 
   183            AddCollisionHandler(ammus, "soturi", ammusosuu); 
   184            //ammus.Size *= 3; 
   185            //ammus.Image = ... 
   186            ammus.MaximumLifetime = TimeSpan.FromSeconds(1.0); 
   187        } 
   188 
   189    } 
   190 
   191    void Lisaaovi(Vector paikka,double leveys,double korkeus) 
   192    {   
   193        PhysicsObject ovi = new PhysicsObject(leveys, korkeus); 
   194        ovi.Shape = Shape.Rectangle; 
   195        ovi.Position = paikka; 
   196        ovi.Image = ovenkuva; 
   197        ovi.Tag = "voitto"; 
   198        Add(ovi); 
   199 
   200    } 
   201   void TormaaOveen(PhysicsObject pelaaja, PhysicsObject ovi) 
   202    { 
   203        Aloitapeli(); 
   204         
   205    } 
   206 
   207}  
   208     
   209     
 • 2016/30/JuhaniP/Gunjump/Gunjump/Gunjump/Gunjump.csproj.Debug.cachefile

  r8123 r8246  
  33Content\tahti.xnb 
  44Content\kentta1.xnb 
   5Content\mutantman.xnb 
   6Content\ruskeaovi.xnb 
   7Content\hyppy.xnb 
   8Content\laukaus.xnb 
   9Content\piste.xnb 
   10Content\voitto.xnb 
   11Content\mutantman.png 
 • 2016/30/JuhaniP/Gunjump/Gunjump/Gunjump/obj/x86/Debug/ContentPipeline-{FB1067CC-FEED-45F1-8CB8-8F3DD59AB260}.xml

  r8123 r8246  
  1818      <Options>None</Options> 
  1919      <Output>C:\MyTemp\JuhaniP\Gunjump\Gunjump\Gunjump\bin\x86\Debug\Content\norsu.xnb</Output> 
  20       <Time>2016-07-26T14:24:47.4111271+03:00</Time> 
   20      <Time>2016-07-27T13:38:50.6191471+03:00</Time> 
  2121    </Item> 
  2222    <Item> 
   
  3636      <Options>None</Options> 
  3737      <Output>C:\MyTemp\JuhaniP\Gunjump\Gunjump\Gunjump\bin\x86\Debug\Content\kentta1.xnb</Output> 
  38       <Time>2016-07-26T14:49:02.1923271+03:00</Time> 
   38      <Time>2016-07-29T11:22:46.3154486+03:00</Time> 
   39    </Item> 
   40    <Item> 
   41      <Source>mutantman.png</Source> 
   42      <Name>mutantman</Name> 
   43      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   44      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   45      <Options>None</Options> 
   46      <Output>C:\MyTemp\JuhaniP\Gunjump\Gunjump\Gunjump\bin\x86\Debug\Content\mutantman.xnb</Output> 
   47      <Time>2016-07-27T13:07:23.9907471+03:00</Time> 
   48    </Item> 
   49    <Item> 
   50      <Source>ruskeaovi.png</Source> 
   51      <Name>ruskeaovi</Name> 
   52      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   53      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   54      <Options>None</Options> 
   55      <Output>C:\MyTemp\JuhaniP\Gunjump\Gunjump\Gunjump\bin\x86\Debug\Content\ruskeaovi.xnb</Output> 
   56      <Time>2016-07-28T14:31:34.9357777+03:00</Time> 
   57    </Item> 
   58    <Item> 
   59      <Source>hyppy.wav</Source> 
   60      <Name>hyppy</Name> 
   61      <Importer>WavImporter</Importer> 
   62      <Processor>SoundEffectProcessor</Processor> 
   63      <Options>None</Options> 
   64      <Output>C:\MyTemp\JuhaniP\Gunjump\Gunjump\Gunjump\bin\x86\Debug\Content\hyppy.xnb</Output> 
   65      <Time>2016-07-29T10:30:05.4666486+03:00</Time> 
   66    </Item> 
   67    <Item> 
   68      <Source>laukaus.wav</Source> 
   69      <Name>laukaus</Name> 
   70      <Importer>WavImporter</Importer> 
   71      <Processor>SoundEffectProcessor</Processor> 
   72      <Options>None</Options> 
   73      <Output>C:\MyTemp\JuhaniP\Gunjump\Gunjump\Gunjump\bin\x86\Debug\Content\laukaus.xnb</Output> 
   74      <Time>2016-07-29T10:30:05.4666486+03:00</Time> 
   75    </Item> 
   76    <Item> 
   77      <Source>piste.wav</Source> 
   78      <Name>piste</Name> 
   79      <Importer>WavImporter</Importer> 
   80      <Processor>SoundEffectProcessor</Processor> 
   81      <Options>None</Options> 
   82      <Output>C:\MyTemp\JuhaniP\Gunjump\Gunjump\Gunjump\bin\x86\Debug\Content\piste.xnb</Output> 
   83      <Time>2016-07-29T10:30:05.4666486+03:00</Time> 
   84    </Item> 
   85    <Item> 
   86      <Source>voitto.wav</Source> 
   87      <Name>voitto</Name> 
   88      <Importer>WavImporter</Importer> 
   89      <Processor>SoundEffectProcessor</Processor> 
   90      <Options>None</Options> 
   91      <Output>C:\MyTemp\JuhaniP\Gunjump\Gunjump\Gunjump\bin\x86\Debug\Content\voitto.xnb</Output> 
   92      <Time>2016-07-29T10:30:05.4666486+03:00</Time> 
  3993    </Item> 
  4094    <BuildSuccessful>true</BuildSuccessful> 
 • 2016/30/JuhaniP/Gunjump/Gunjump/Gunjump/obj/x86/Debug/Gunjump.csproj.FileListAbsolute.txt

  r8123 r8246  
  1111C:\MyTemp\JuhaniP\Gunjump\Gunjump\Gunjump\obj\x86\Debug\Gunjump.exe 
  1212C:\MyTemp\JuhaniP\Gunjump\Gunjump\Gunjump\obj\x86\Debug\Gunjump.pdb 
   13C:\MyTemp\JuhaniP\Gunjump\Gunjump\Gunjump\bin\x86\Debug\Content\mutantman.xnb 
   14C:\MyTemp\JuhaniP\Gunjump\Gunjump\Gunjump\bin\x86\Debug\Content\mutantman.png 
   15C:\MyTemp\JuhaniP\Gunjump\Gunjump\Gunjump\bin\x86\Debug\Content\ruskeaovi.xnb 
   16C:\MyTemp\JuhaniP\Gunjump\Gunjump\Gunjump\bin\x86\Debug\Content\hyppy.xnb 
   17C:\MyTemp\JuhaniP\Gunjump\Gunjump\Gunjump\bin\x86\Debug\Content\laukaus.xnb 
   18C:\MyTemp\JuhaniP\Gunjump\Gunjump\Gunjump\bin\x86\Debug\Content\piste.xnb 
   19C:\MyTemp\JuhaniP\Gunjump\Gunjump\Gunjump\bin\x86\Debug\Content\voitto.xnb 
 • 2016/30/JuhaniP/Gunjump/Gunjump/Gunjump/obj/x86/Debug/cachefile-{FB1067CC-FEED-45F1-8CB8-8F3DD59AB260}-targetpath.txt

  r8123 r8246  
  33Content\tahti.xnb 
  44Content\kentta1.xnb 
   5Content\mutantman.xnb 
   6Content\ruskeaovi.xnb 
   7Content\hyppy.xnb 
   8Content\laukaus.xnb 
   9Content\piste.xnb 
   10Content\voitto.xnb 
   11Content\mutantman.png 
 • 2016/30/JuhaniP/Gunjump/Gunjump/GunjumpContent/GunjumpContent.contentproj

  r8123 r8246  
  6767    </Compile> 
  6868  </ItemGroup> 
   69  <ItemGroup> 
   70    <Compile Include="mutantman.png"> 
   71      <Name>mutantman</Name> 
   72      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   73      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   74      <CopyToOutputDirectory>PreserveNewest</CopyToOutputDirectory> 
   75    </Compile> 
   76  </ItemGroup> 
   77  <ItemGroup> 
   78    <Compile Include="ruskeaovi.png"> 
   79      <Name>ruskeaovi</Name> 
   80      <Importer>TextureImporter</Importer> 
   81      <Processor>TextureProcessor</Processor> 
   82    </Compile> 
   83  </ItemGroup> 
   84  <ItemGroup> 
   85    <Compile Include="hyppy.wav"> 
   86      <Name>hyppy</Name> 
   87      <Importer>WavImporter</Importer> 
   88      <Processor>SoundEffectProcessor</Processor> 
   89    </Compile> 
   90    <Compile Include="laukaus.wav"> 
   91      <Name>laukaus</Name> 
   92      <Importer>WavImporter</Importer> 
   93      <Processor>SoundEffectProcessor</Processor> 
   94    </Compile> 
   95    <Compile Include="piste.wav"> 
   96      <Name>piste</Name> 
   97      <Importer>WavImporter</Importer> 
   98      <Processor>SoundEffectProcessor</Processor> 
   99    </Compile> 
   100    <Compile Include="voitto.wav"> 
   101      <Name>voitto</Name> 
   102      <Importer>WavImporter</Importer> 
   103      <Processor>SoundEffectProcessor</Processor> 
   104    </Compile> 
   105  </ItemGroup> 
  69106  <Import Project="$(MSBuildExtensionsPath)\Microsoft\XNA Game Studio\$(XnaFrameworkVersion)\Microsoft.Xna.GameStudio.ContentPipeline.targets" /> 
  70107  <!--  To modify your build process, add your task inside one of the targets below and uncomment it.  
 • 2016/30/JuhaniP/Gunjump/Gunjump/GunjumpContent/kentta1.txt

  r8123 r8246  
  1          * 
  2          ## 
  3  
  4        *    * 
   1     VVVVVVVVVVVVVV                                                 VVVVV         V                     VVV     L 
   2    V    ############################################### ################# ###################### ################# 
   3  #### 
   4     # *V    * 
  55       ##  ## 
  66 
  77     *        * 
  8      ##  ##  ## 
  9  
  10    *    *  *    *      
  11    ##  ##  ##  ## 
  12  
  13  *    *       *   * 
  14  ##  ##  ##  ##  ## 
  15  
  16          
  17 ###################### 
  18  
  19  
  20  
  21  
  22  
  23  
  24  
  25  
  26  
  27  
  28  
  29  
  30  
  31  
  32  
  33  
  34  
  35  
  36  
  37                                              
  38                                                     ## 
  39                          #######################            ## 
  40                                                                                  ## 
  41                                                                             ## 
  42                                                  ********************   ###  
  43                                                  ##################### 
  44                                                                                                                                                           ##               ##            ##   
  45 *****************                                                                                                                   ##       ##              ## 
   8     ##  ##  ##VVVVVVVVV 
   9                   ####     VVVVVVV 
   10   VVVVVVVVVVV          ## # # # # # # # # # # # # # # # # #  
   11######################                                         # 
   12                                                                  # 
   13                                                                    #   V V   VV        V             V        V 
   14                                                                                                                                          # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #  # 
   15                                                                                                                                                                                        #################### 
   16                                                                                                            #### 
   17******************##*************VVVVVVVVVVVVVVVVVVV***                                                 # 
   18###########################################################################################################     ########################## 
   19                                                                                 #                            ### 
   20         #####        ## # # # #  #  # # # # # # # # # # # # # # # #   # # #             ##   # # # # # # #### 
   21                        ##                                                            ##    ##    ###   
   22########            ##                                                           #          ### 
   23 VVVVVVVVVV##VVVVV     ##                                                                ####### 
   24#################################################################################           ##  ## 
   25  ###   # #  #        #  #   #  # # #         ##           ...                  .  #          V   VV   V    #        V         
   26                                                                        #    ##      #    #     #   #    # 
   27                                                             ##            #                 # #######              ## 
   28                                                                   ##     #      #     #        #   #    #   #       # 
   29                                                      #         #       #        #   V   #    V         ##          ## 
   30                                    ## ################     #       #       #   #    ##             ##                             ## 
   31                                                                                 ##                      #       #     #    #        ##              ##                ##                 
   32                                                                            ##                                                          #   ##          ##                                  
   33                                                 ********************   ###                                                      ##               ##     ###############  # 
   34                                                 #####################                                                                                                                          
   35                                                                                                                                                          ##               ##           
   36*****************                                                                                              ##                     ##       ##                       
  4637####################                                                                                                                    ##            ## 
  47  
   38                                                                                                                                                                          
  4839                               #####                                                                                                      ##     ## 
  49                                                                       ###### 
  50                          ##                                                                                                                    ## 
  51                                            N*************************************************************************************************'      ## 
   40                                                                      ######                                                                                             
   41                         ##                                                                                                               ##     ## 
   42                               V          N*******************************************VVVVV**************************************************##****'      ## 
  5243################################################################################################################################################### 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.